• అన్ని
 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • మసెరటి లెవాంటెకు front left side
 • మసెరటి లెవాంటెకు side వీక్షించండి (left)
 • మసెరటి లెవాంటెకు rear left వీక్షించండి
 • మసెరటి లెవాంటెకు front వీక్షించండి
 • మసెరటి లెవాంటెకు rear వీక్షించండి
 • మసెరటి గిబ్లి front left side
 • మసెరటి గిబ్లి side వీక్షించండి (left)
 • మసెరటి గిబ్లి rear left వీక్షించండి
 • మసెరటి గిబ్లి front వీక్షించండి
 • మసెరటి గిబ్లి grille
 • మసెరటి mc 20 front left side
 • మసెరటి mc 20 side వీక్షించండి (left)
 • మసెరటి mc 20 rear left వీక్షించండి
 • మసెరటి mc 20 front వీక్షించండి
 • మసెరటి mc 20 rear వీక్షించండి
 • మసెరటి granturismo front left side image
 • మసెరటి granturismo side వీక్షించండి (left) image
 • మసెరటి granturismo front వీక్షించండి image
 • మసెరటి granturismo rear వీక్షించండి image
 • మసెరటి granturismo top వీక్షించండి image
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ front left side
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ front వీక్షించండి
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ headlight
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ వీల్
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ front right వీక్షించండి
 • మసెరటి grancabrio front left side image
 • మసెరటి grancabrio front fog lamp image
 • మసెరటి grancabrio headlight image
 • మసెరటి grancabrio taillight image
 • మసెరటి grancabrio hands free boot release image
 • మసెరటి కుబంగ్ front left side image
 • మసెరటి కుబంగ్ side వీక్షించండి (left) image
 • మసెరటి కుబంగ్ rear left వీక్షించండి image
 • మసెరటి కుబంగ్ front వీక్షించండి image
 • మసెరటి కుబంగ్ rear వీక్షించండి image
 • మసెరటి లెవాంటెకు dashboard
 • మసెరటి లెవాంటెకు steering వీల్
 • మసెరటి లెవాంటెకు ఏసి controls
 • మసెరటి లెవాంటెకు infotainment system main menu
 • మసెరటి లెవాంటెకు gear shifter
 • మసెరటి గిబ్లి dashboard
 • మసెరటి గిబ్లి steering వీల్
 • మసెరటి గిబ్లి steering controls
 • మసెరటి గిబ్లి configuration selector knob
 • మసెరటి గిబ్లి instrument cluster
 • మసెరటి mc 20 dashboard
 • మసెరటి mc 20 steering వీల్
 • మసెరటి mc 20 ignition/start-stop button
 • మసెరటి mc 20 steering controls
 • మసెరటి mc 20 configuration selector knob
 • మసెరటి granturismo dashboard image
 • మసెరటి granturismo steering వీల్ image
 • మసెరటి granturismo steering controls image
 • మసెరటి granturismo instrument cluster image
 • మసెరటి granturismo ఏసి controls image
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ dashboard
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ steering వీల్
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ rear seats
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ speakers
 • మసెరటి grancabrio dashboard image
 • మసెరటి grancabrio steering controls image
 • మసెరటి grancabrio infotainment system main menu image
 • మసెరటి grancabrio knob selector image
 • మసెరటి grancabrio gear shifter image
 • మసెరటి కుబంగ్ dashboard image
 • మసెరటి కుబంగ్ steering వీల్ image
 • మసెరటి కుబంగ్ infotainment stytem image
 • మసెరటి కుబంగ్ door వీక్షించండి of driver seat image
 • మసెరటి కుబంగ్ front seats (passenger view) image
1/69
 • మసెరటి లెవాంటెకు front left side
 • మసెరటి లెవాంటెకు side వీక్షించండి (left)
 • మసెరటి లెవాంటెకు rear left వీక్షించండి
 • మసెరటి లెవాంటెకు front వీక్షించండి
 • మసెరటి లెవాంటెకు rear వీక్షించండి
 • మసెరటి గిబ్లి front left side
 • మసెరటి గిబ్లి side వీక్షించండి (left)
 • మసెరటి గిబ్లి rear left వీక్షించండి
 • మసెరటి గిబ్లి front వీక్షించండి
 • మసెరటి గిబ్లి grille
 • మసెరటి mc 20 front left side
 • మసెరటి mc 20 side వీక్షించండి (left)
 • మసెరటి mc 20 rear left వీక్షించండి
 • మసెరటి mc 20 front వీక్షించండి
 • మసెరటి mc 20 rear వీక్షించండి
 • మసెరటి granturismo front left side image
 • మసెరటి granturismo side వీక్షించండి (left) image
 • మసెరటి granturismo front వీక్షించండి image
 • మసెరటి granturismo rear వీక్షించండి image
 • మసెరటి granturismo top వీక్షించండి image
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ front left side
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ front వీక్షించండి
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ headlight
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ వీల్
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ front right వీక్షించండి
 • మసెరటి grancabrio front left side image
 • మసెరటి grancabrio front fog lamp image
 • మసెరటి grancabrio headlight image
 • మసెరటి grancabrio taillight image
 • మసెరటి grancabrio hands free boot release image
 • మసెరటి కుబంగ్ front left side image
 • మసెరటి కుబంగ్ side వీక్షించండి (left) image
 • మసెరటి కుబంగ్ rear left వీక్షించండి image
 • మసెరటి కుబంగ్ front వీక్షించండి image
 • మసెరటి కుబంగ్ rear వీక్షించండి image
 • మసెరటి లెవాంటెకు dashboard
 • మసెరటి లెవాంటెకు steering వీల్
 • మసెరటి లెవాంటెకు ఏసి controls
 • మసెరటి లెవాంటెకు infotainment system main menu
 • మసెరటి లెవాంటెకు gear shifter
 • మసెరటి గిబ్లి dashboard
 • మసెరటి గిబ్లి steering వీల్
 • మసెరటి గిబ్లి steering controls
 • మసెరటి గిబ్లి configuration selector knob
 • మసెరటి గిబ్లి instrument cluster
 • మసెరటి mc 20 dashboard
 • మసెరటి mc 20 steering వీల్
 • మసెరటి mc 20 ignition/start-stop button
 • మసెరటి mc 20 steering controls
 • మసెరటి mc 20 configuration selector knob
 • మసెరటి granturismo dashboard image
 • మసెరటి granturismo steering వీల్ image
 • మసెరటి granturismo steering controls image
 • మసెరటి granturismo instrument cluster image
 • మసెరటి granturismo ఏసి controls image
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ dashboard
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ steering వీల్
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ rear seats
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ speakers
 • మసెరటి grancabrio dashboard image
 • మసెరటి grancabrio steering controls image
 • మసెరటి grancabrio infotainment system main menu image
 • మసెరటి grancabrio knob selector image
 • మసెరటి grancabrio gear shifter image
 • మసెరటి కుబంగ్ dashboard image
 • మసెరటి కుబంగ్ steering వీల్ image
 • మసెరటి కుబంగ్ infotainment stytem image
 • మసెరటి కుబంగ్ door వీక్షించండి of driver seat image
 • మసెరటి కుబంగ్ front seats (passenger view) image
మసెరటి లెవాంటెకు
 • మసెరటి లెవాంటెకు front left side
 • మసెరటి లెవాంటెకు side వీక్షించండి (left)
 • మసెరటి లెవాంటెకు rear left వీక్షించండి
 • మసెరటి లెవాంటెకు front వీక్షించండి
 • మసెరటి లెవాంటెకు rear వీక్షించండి
 • మసెరటి గిబ్లి front left side
 • మసెరటి గిబ్లి side వీక్షించండి (left)
 • మసెరటి గిబ్లి rear left వీక్షించండి
 • మసెరటి గిబ్లి front వీక్షించండి
 • మసెరటి గిబ్లి grille
 • మసెరటి mc 20 front left side
 • మసెరటి mc 20 side వీక్షించండి (left)
 • మసెరటి mc 20 rear left వీక్షించండి
 • మసెరటి mc 20 front వీక్షించండి
 • మసెరటి mc 20 rear వీక్షించండి
 • మసెరటి granturismo front left side image
 • మసెరటి granturismo side వీక్షించండి (left) image
 • మసెరటి granturismo front వీక్షించండి image
 • మసెరటి granturismo rear వీక్షించండి image
 • మసెరటి granturismo top వీక్షించండి image
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ front left side
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ front వీక్షించండి
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ headlight
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ వీల్
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ front right వీక్షించండి
 • మసెరటి grancabrio front left side image
 • మసెరటి grancabrio front fog lamp image
 • మసెరటి grancabrio headlight image
 • మసెరటి grancabrio taillight image
 • మసెరటి grancabrio hands free boot release image
 • మసెరటి కుబంగ్ front left side image
 • మసెరటి కుబంగ్ side వీక్షించండి (left) image
 • మసెరటి కుబంగ్ rear left వీక్షించండి image
 • మసెరటి కుబంగ్ front వీక్షించండి image
 • మసెరటి కుబంగ్ rear వీక్షించండి image
1/35
 • మసెరటి లెవాంటెకు front left side
 • మసెరటి లెవాంటెకు side వీక్షించండి (left)
 • మసెరటి లెవాంటెకు rear left వీక్షించండి
 • మసెరటి లెవాంటెకు front వీక్షించండి
 • మసెరటి లెవాంటెకు rear వీక్షించండి
 • మసెరటి గిబ్లి front left side
 • మసెరటి గిబ్లి side వీక్షించండి (left)
 • మసెరటి గిబ్లి rear left వీక్షించండి
 • మసెరటి గిబ్లి front వీక్షించండి
 • మసెరటి గిబ్లి grille
 • మసెరటి mc 20 front left side
 • మసెరటి mc 20 side వీక్షించండి (left)
 • మసెరటి mc 20 rear left వీక్షించండి
 • మసెరటి mc 20 front వీక్షించండి
 • మసెరటి mc 20 rear వీక్షించండి
 • మసెరటి granturismo front left side image
 • మసెరటి granturismo side వీక్షించండి (left) image
 • మసెరటి granturismo front వీక్షించండి image
 • మసెరటి granturismo rear వీక్షించండి image
 • మసెరటి granturismo top వీక్షించండి image
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ front left side
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ front వీక్షించండి
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ headlight
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ వీల్
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ front right వీక్షించండి
 • మసెరటి grancabrio front left side image
 • మసెరటి grancabrio front fog lamp image
 • మసెరటి grancabrio headlight image
 • మసెరటి grancabrio taillight image
 • మసెరటి grancabrio hands free boot release image
 • మసెరటి కుబంగ్ front left side image
 • మసెరటి కుబంగ్ side వీక్షించండి (left) image
 • మసెరటి కుబంగ్ rear left వీక్షించండి image
 • మసెరటి కుబంగ్ front వీక్షించండి image
 • మసెరటి కుబంగ్ rear వీక్షించండి image
మసెరటి లెవాంటెకు
 • మసెరటి లెవాంటెకు dashboard
 • మసెరటి లెవాంటెకు steering వీల్
 • మసెరటి లెవాంటెకు ఏసి controls
 • మసెరటి లెవాంటెకు infotainment system main menu
 • మసెరటి లెవాంటెకు gear shifter
 • మసెరటి గిబ్లి dashboard
 • మసెరటి గిబ్లి steering వీల్
 • మసెరటి గిబ్లి steering controls
 • మసెరటి గిబ్లి configuration selector knob
 • మసెరటి గిబ్లి instrument cluster
 • మసెరటి mc 20 dashboard
 • మసెరటి mc 20 steering వీల్
 • మసెరటి mc 20 ignition/start-stop button
 • మసెరటి mc 20 steering controls
 • మసెరటి mc 20 configuration selector knob
 • మసెరటి granturismo dashboard image
 • మసెరటి granturismo steering వీల్ image
 • మసెరటి granturismo steering controls image
 • మసెరటి granturismo instrument cluster image
 • మసెరటి granturismo ఏసి controls image
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ dashboard
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ steering వీల్
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ rear seats
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ speakers
 • మసెరటి grancabrio dashboard image
 • మసెరటి grancabrio steering controls image
 • మసెరటి grancabrio infotainment system main menu image
 • మసెరటి grancabrio knob selector image
 • మసెరటి grancabrio gear shifter image
 • మసెరటి కుబంగ్ dashboard image
 • మసెరటి కుబంగ్ steering వీల్ image
 • మసెరటి కుబంగ్ infotainment stytem image
 • మసెరటి కుబంగ్ door వీక్షించండి of driver seat image
 • మసెరటి కుబంగ్ front seats (passenger view) image
1/34
 • మసెరటి లెవాంటెకు dashboard
 • మసెరటి లెవాంటెకు steering వీల్
 • మసెరటి లెవాంటెకు ఏసి controls
 • మసెరటి లెవాంటెకు infotainment system main menu
 • మసెరటి లెవాంటెకు gear shifter
 • మసెరటి గిబ్లి dashboard
 • మసెరటి గిబ్లి steering వీల్
 • మసెరటి గిబ్లి steering controls
 • మసెరటి గిబ్లి configuration selector knob
 • మసెరటి గిబ్లి instrument cluster
 • మసెరటి mc 20 dashboard
 • మసెరటి mc 20 steering వీల్
 • మసెరటి mc 20 ignition/start-stop button
 • మసెరటి mc 20 steering controls
 • మసెరటి mc 20 configuration selector knob
 • మసెరటి granturismo dashboard image
 • మసెరటి granturismo steering వీల్ image
 • మసెరటి granturismo steering controls image
 • మసెరటి granturismo instrument cluster image
 • మసెరటి granturismo ఏసి controls image
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ dashboard
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ steering వీల్
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ rear seats
 • మసెరటి క్వాట్రాపోర్ట్ speakers
 • మసెరటి grancabrio dashboard image
 • మసెరటి grancabrio steering controls image
 • మసెరటి grancabrio infotainment system main menu image
 • మసెరటి grancabrio knob selector image
 • మసెరటి grancabrio gear shifter image
 • మసెరటి కుబంగ్ dashboard image
 • మసెరటి కుబంగ్ steering వీల్ image
 • మసెరటి కుబంగ్ infotainment stytem image
 • మసెరటి కుబంగ్ door వీక్షించండి of driver seat image
 • మసెరటి కుబంగ్ front seats (passenger view) image
మసెరటి లెవాంటెకు

మీకు ఉపయోగపడే ఉపకరణాలు

మసెరటి Cars Videos

 • Maserati Levante : First Drive : PowerDrift
  7:28
  Maserati Levante : First Drive : PowerDrift
  డిసెంబర్ 10, 2017 | 108052 Views
 • Maserati at Geneva Motor Show : PowerDrift
  2:12
  Maserati at Geneva Motor Show : PowerDrift
  మార్చి 17, 2017 | 56453 Views
 • Maserati Quattroporte S Q4 - with four-wheel drive system
  0:45
  Maserati Quattroporte S Q4 - with four-wheel drive system
  nov 04, 2015 | 82 Views
 • Maserati Ghibli Spot TV
  0:31
  Maserati Ghibli Spot TV
  nov 03, 2015 | 134 Views
 • 2016 Maserati Ghibli S Q4 - with superior all-wheel drive
  0:31
  2016 Maserati Ghibli S Q4 - with superior all-wheel drive
  nov 03, 2015 | 98 Views

మసెరటి వార్తలు & సమీక్షలు

 • ఇటీవల వార్తలు
 • మసెరాటి భారతదేశం లో 2 వ డీలర్ ను తెరుస్తుంది; మూడో దానికోసం ప్రణాళికా వేస్తుంది
  మసెరాటి భారతదేశం లో 2 వ డీలర్ ను తెరుస్తుంది; మూడో దానికోసం ప్రణాళికా వేస్తుంది

  మసెరాటీ  జూబ్లియంట్ ఆటో వర్కర్స్ ప్రెవేట్ లిమిటెడ్ భాగస్వామ్యంతో  దక్షిణ భారతదేశం లో బెంగళూరులోని  దాని మొదటి డీలర్షిప్ ప్రారంభించబోతున్నారు. ఒక డీలర్షిప్ ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ లో ఢిల్లీ లో ప్రారంభమయ్యింది, దాని తరువాత భారతదేశం లో ఇది రెండవది. దక్షిణ నగరం వద్ద ప్రారంభించబడిన ఈ మార్కెట్ చెన్నై మరియు హైదరాబాద్ వంటి నగరాలలో కొనుగోలుదారులను చేరుకొనే అవకాశం ఉంది.

 • 2015 దుబాయ్ మోటర్ షోలో మాసెరాటి వారు 2+2 సీటర్ ఆల్ఫెరీ కాన్సెప్ట్ ని ప్రదర్శించనున్నారు
  2015 దుబాయ్ మోటర్ షోలో మాసెరాటి వారు 2+2 సీటర్ ఆల్ఫెరీ కాన్సెప్ట్ ని ప్రదర్శించనున్నారు

  మసెరాటి వారు రాబొయే 2015 దుబాయ్ మోటర్ షోలో నవంబర్ 10 నుండి 14 వరకు జరగబోయే 2+2 ఆల్ఫెరీ కాన్సెప్ట్ ని ప్రదర్శిస్తారు అని ప్రకటించారు. ఈ కాన్సెప్ట్ గత ఏడాది జెనీవా ఆటో ఎక్స్‌పో లో ఆరంగ్రేటం చేసి వచ్చే ఏడాది అమ్మకానికి వల్లనుంది అని వెల్లడించింది. ఆల్ఫెరీ కాకుండా మాసెరాటీ వారు ఇంకొక వాహనాన్ని జెనీవా కి ప్రత్యేకంగా అందించనున్నారు. కానీ ఆ వివరాలు ఇంకా తెలుపలేదు.

 • మాసెరాటి ఢిల్లీ లోని ఒక కొత్త డీలర్షిప్ తో తిరిగి భారతదేశంలో ప్రవేశించారు
  మాసెరాటి ఢిల్లీ లోని ఒక కొత్త డీలర్షిప్ తో తిరిగి భారతదేశంలో ప్రవేశించారు

  న్యూ ఢిల్లీ లోని ఒక కొత్త షో రూం ద్వారా మాసెరాటి వారు మళ్ళీ భారతదేశంలో ప్రవేశించారు. ఈ డీలర్షిప్ అంప్ సూపర్ కార్స్ వారి భాగస్వామ్యంతో రాబోతోంది మరియూ మథురా రోడ్ లో 3S సదుపాయం కలదు. ఈ ఇటాలియన్ తయారీదారి ఫియట్ క్రైస్లర్ ఆటోమొబైల్స్ ఇండీయా వారి సహకారంతో భారతదేశంలో పునః ప్రవేశంపై గత ఏడాది ప్రకటించారు.ఈ బ్రాండ్ యొక్క రాబోయే డీలర్షిప్ లు ముంబై మరియూ బెంగళూరు లో ఉంటాయి. ఈ కొత్త షోరూం లో - క్వాట్రపోర్టో, జిబ్లీ, గ్రాన్ ట్యురిస్మో మరియూ గ్రాన్ క్యాబ్రియో వంటివి ఉంటాయి. ఈ 3స్ సదుపాయంలో అమ్మకాలు మరియూ అమ్మకాల తరువాత సర్వీసు పాఋత్ లు అలాగే కస్టమర్లకు సంబంధించి అన్ని సమస్యల పరిష్కారం కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇవి కాకుండా, ప్రత్యేకమైన కస్టమర్ల లౌంజ్ లో మాసెరాటి యొక్క చరిత్ర మరియూ ఏ ప్రాంతంలో కస్టమర్లు ఎక్కడ వారి వాహనాలను కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనే వివరాలు పొందుపరుస్తారు.

 • మాసెరాటి వారు 2016 యొక్క లెవాంటే ఎస్యూవీ యొక్క ఉత్పత్తిని ఖరారు చేశారు
  మాసెరాటి వారు 2016 యొక్క లెవాంటే ఎస్యూవీ యొక్క ఉత్పత్తిని ఖరారు చేశారు

  మాసెరాటి వారు లెవాంటే ఎస్యూవీ యొక్క ఉత్పత్తి వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరీ నుండి మొదలు అవుతుంది అని ధృవీకరించారు. మార్చి లో జరిగే జెనీవా మోటర్ షోలో ఈ కారు ఆరంగ్రేటం చేస్తుంది. ఈ కారు కుబాంగ్ కాన్సెప్ట్ పై ఆధారపడి ఉంది మరియూ జీప్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ కి వీడ్కోలు పలికారు. పునాదుల నుండి ఈ కారు మాసెరాటి గానే ఉంటుంది.

 • భారతదేశంలో తన యొక్క రెండవ ఇన్నింగ్స్ ను ప్రారంబించబోతున్న మసెరటి
  భారతదేశంలో తన యొక్క రెండవ ఇన్నింగ్స్ ను ప్రారంబించబోతున్న మసెరటి

  జైపూర్: 2013 లో ష్రేయన్స్ గ్రూప్ తో మార్కెటింగ్ ఒప్పందం రద్దు అయిన తర్వాత, ప్రఖ్యాత ఇటాలియన్ స్పోర్ట్స్ కారుమేకర్ అయిన మసెరటి, భారత మార్కెట్ లో తిరిగి ప్రవేశించింది. అత్యంత అందమైన కొన్ని కార్ల ఉత్పత్తి పేరొందింది. అంతేకాకుండా మసెరటి, న్యూ ఢిల్లీ, బెంగుళూర్ మరియు ముంబై వద్ద ఉన్న మూడూ ప్రత్యేక డీలర్షిప్ల వద్ద తన రెండవ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభిస్తోంది. కంపెనీ 2015 మూడవ త్రైమాసికంలో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉంది.

×
We need your సిటీ to customize your experience