• అన్ని
 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • టెస్లా మోడల్ 3 front left side image
 • టెస్లా మోడల్ 3 side view (left) image
 • టెస్లా మోడల్ 3 rear left view image
 • టెస్లా మోడల్ 3 top view image
 • టెస్లా మోడల్ 3 taillight image
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ front left side
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ rear left view
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ top view
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ taillight
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ side mirror (glass)
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ front left side
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ rear left view
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ top view
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ taillight
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ side mirror (glass)
 • టెస్లా మోడల్ వై front left side image
 • టెస్లా cybertruck front left side
 • టెస్లా cybertruck side view (left)
 • టెస్లా cybertruck rear left view
 • టెస్లా cybertruck front view
 • టెస్లా cybertruck top view
 • టెస్లా మోడల్ 3 dashboard image
 • టెస్లా మోడల్ 3 steering వీల్ image
 • టెస్లా మోడల్ 3 infotainment system main menu image
 • టెస్లా మోడల్ 3 seats (aerial view) image
 • టెస్లా మోడల్ 3 sun roof/moon roof image
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ steering వీల్
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ steering controls
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ configuration selector knob
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ infotainment system main menu
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ front armrest
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ dashboard
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ steering వీల్
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ infotainment system main menu
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ front armrest
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ rear view mirror/courtesy lamps
 • టెస్లా cybertruck dashboard
 • టెస్లా cybertruck boot (open)
 • టెస్లా cybertruck seats (aerial view)
 • టెస్లా cybertruck rear seats with ఆర్మ్ రెస్ట్
 • టెస్లా cybertruck seat headrest
1/41
 • టెస్లా మోడల్ 3 front left side image
 • టెస్లా మోడల్ 3 side view (left) image
 • టెస్లా మోడల్ 3 rear left view image
 • టెస్లా మోడల్ 3 top view image
 • టెస్లా మోడల్ 3 taillight image
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ front left side
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ rear left view
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ top view
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ taillight
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ side mirror (glass)
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ front left side
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ rear left view
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ top view
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ taillight
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ side mirror (glass)
 • టెస్లా మోడల్ వై front left side image
 • టెస్లా cybertruck front left side
 • టెస్లా cybertruck side view (left)
 • టెస్లా cybertruck rear left view
 • టెస్లా cybertruck front view
 • టెస్లా cybertruck top view
 • టెస్లా మోడల్ 3 dashboard image
 • టెస్లా మోడల్ 3 steering వీల్ image
 • టెస్లా మోడల్ 3 infotainment system main menu image
 • టెస్లా మోడల్ 3 seats (aerial view) image
 • టెస్లా మోడల్ 3 sun roof/moon roof image
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ steering వీల్
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ steering controls
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ configuration selector knob
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ infotainment system main menu
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ front armrest
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ dashboard
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ steering వీల్
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ infotainment system main menu
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ front armrest
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ rear view mirror/courtesy lamps
 • టెస్లా cybertruck dashboard
 • టెస్లా cybertruck boot (open)
 • టెస్లా cybertruck seats (aerial view)
 • టెస్లా cybertruck rear seats with ఆర్మ్ రెస్ట్
 • టెస్లా cybertruck seat headrest
టెస్లా మోడల్ 3
 • టెస్లా మోడల్ 3 front left side image
 • టెస్లా మోడల్ 3 side view (left) image
 • టెస్లా మోడల్ 3 rear left view image
 • టెస్లా మోడల్ 3 top view image
 • టెస్లా మోడల్ 3 taillight image
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ front left side
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ rear left view
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ top view
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ taillight
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ side mirror (glass)
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ front left side
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ rear left view
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ top view
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ taillight
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ side mirror (glass)
 • టెస్లా మోడల్ వై front left side image
 • టెస్లా cybertruck front left side
 • టెస్లా cybertruck side view (left)
 • టెస్లా cybertruck rear left view
 • టెస్లా cybertruck front view
 • టెస్లా cybertruck top view
1/21
 • టెస్లా మోడల్ 3 front left side image
 • టెస్లా మోడల్ 3 side view (left) image
 • టెస్లా మోడల్ 3 rear left view image
 • టెస్లా మోడల్ 3 top view image
 • టెస్లా మోడల్ 3 taillight image
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ front left side
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ rear left view
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ top view
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ taillight
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ side mirror (glass)
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ front left side
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ rear left view
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ top view
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ taillight
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ side mirror (glass)
 • టెస్లా మోడల్ వై front left side image
 • టెస్లా cybertruck front left side
 • టెస్లా cybertruck side view (left)
 • టెస్లా cybertruck rear left view
 • టెస్లా cybertruck front view
 • టెస్లా cybertruck top view
టెస్లా మోడల్ 3
 • టెస్లా మోడల్ 3 dashboard image
 • టెస్లా మోడల్ 3 steering వీల్ image
 • టెస్లా మోడల్ 3 infotainment system main menu image
 • టెస్లా మోడల్ 3 seats (aerial view) image
 • టెస్లా మోడల్ 3 sun roof/moon roof image
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ steering వీల్
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ steering controls
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ configuration selector knob
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ infotainment system main menu
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ front armrest
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ dashboard
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ steering వీల్
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ infotainment system main menu
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ front armrest
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ rear view mirror/courtesy lamps
 • టెస్లా cybertruck dashboard
 • టెస్లా cybertruck boot (open)
 • టెస్లా cybertruck seats (aerial view)
 • టెస్లా cybertruck rear seats with ఆర్మ్ రెస్ట్
 • టెస్లా cybertruck seat headrest
1/20
 • టెస్లా మోడల్ 3 dashboard image
 • టెస్లా మోడల్ 3 steering వీల్ image
 • టెస్లా మోడల్ 3 infotainment system main menu image
 • టెస్లా మోడల్ 3 seats (aerial view) image
 • టెస్లా మోడల్ 3 sun roof/moon roof image
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ steering వీల్
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ steering controls
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ configuration selector knob
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ infotainment system main menu
 • టెస్లా మోడల్ ఎక్స్ front armrest
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ dashboard
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ steering వీల్
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ infotainment system main menu
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ front armrest
 • టెస్లా మోడల్ ఎస్ rear view mirror/courtesy lamps
 • టెస్లా cybertruck dashboard
 • టెస్లా cybertruck boot (open)
 • టెస్లా cybertruck seats (aerial view)
 • టెస్లా cybertruck rear seats with ఆర్మ్ రెస్ట్
 • టెస్లా cybertruck seat headrest
టెస్లా మోడల్ 3

మీకు ఉపయోగపడే ఉపకరణాలు

టెస్లా Cars వీడియోలు

 • Tesla In India | Model 3, Model X & Beyond! | ZigFF
  Tesla In India | Model 3, Model X & Beyond! | ZigFF
  ఫిబ్రవరి 22, 2021
 • Tesla Model 3 in India: Features, Specifications, Range and More! Full Details | CarDekho.com
  Tesla Model 3 in India: Features, Specifications, Range and More! Full Details | CarDekho.com
  ఫిబ్రవరి 10, 2021
 • Tesla Model X : Geneva Motor Show : PowerDrift
  4:44
  Tesla Model X : Geneva Motor Show : PowerDrift
  మార్చి 26, 2017

టెస్లా వార్తలు & సమీక్షలు

 • ఇటీవల వార్తలు
 • టెస్లా ఆటోపైలట్ ఫీచర్ కి వస్తున్న విమర్శల కారణంగా దీనిని నియంత్రించింది.
  టెస్లా ఆటోపైలట్ ఫీచర్ కి వస్తున్న విమర్శల కారణంగా దీనిని నియంత్రించింది.

  టెస్లా దాని ఆటోపైలట్ ఫీచర్ ని నమూనా  S కే పరిమితం చేసింది. అమెరికన్ ఆటో దిగ్గజాలకు  ప్రసిద్ధి చెందిన బాక్స్ విధానం గురించి తెలుసు. ఇది పూర్తిగా సురక్షితం కాదని నిపుణులు సూచించారు అని ప్రకటించింది. టెస్లా ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్లో ఏమయినా అడ్డంకులు ఉంటే తొలగించాలని చూస్తుంది. 

 • ప్రపంచవ్యాప్తంగా మోడల్ S ని రీకాల్ చేసిన టెస్లా సంస్థ
  ప్రపంచవ్యాప్తంగా మోడల్ S ని రీకాల్ చేసిన టెస్లా సంస్థ

  అమెరికన్ వాహన తయారీసంస్థ టెస్లా సీటు బెల్ట్ తో ఒక చిన్న సమస్య కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా "S" ప్రతి మోడల్ ని ఉపసంహరించింది. రీకాల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 90,000 వాహనాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఒక ప్రయాణికుడు మోడల్ S వాహనంలో ముందరి సీటులో కూర్చొని ఉండగా, వెనుక సీట్ లో కూర్చున్న ప్రయాణికుడి తో మాట్లాడుట కొరకు వెనక్కి తిరగ్గానే సీటు బెల్ట్ విరిగిపోయింది. వినియోగదారుడు చేసిన ఈ ఫిర్యాదు ఫలితంగా మోడల్ S ని రీకాల్ చేయడం జరిగింది. 

రాబోయే టెస్లా కార్లు

×
We need your సిటీ to customize your experience