• అన్ని
 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ front left side
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ headlight
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ taillight
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ side mirror (body)
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ వీల్
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ front left side
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ headlight
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ taillight
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ బాహ్య image
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ front left side
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ headlight
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ taillight
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ బాహ్య image
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ బాహ్య image
 • జాగ్వార్ ఈ పేస్ front left side image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 front left side image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 side వీక్షించండి (left) image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 rear left వీక్షించండి image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 front వీక్షించండి image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 rear వీక్షించండి image
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ instrument cluster
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ ఏసి controls
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ gear shifter
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ door వీక్షించండి of driver seat
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ wireless charging pad
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ infotainment system main menu
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ door వీక్షించండి of driver seat
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ అంతర్గత image
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ అంతర్గత image
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ అంతర్గత image
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ infotainment system main menu
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ door వీక్షించండి of driver seat
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ wireless charging pad
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ అంతర్గత image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 dashboard image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 steering వీల్ image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 instrument cluster image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 infotainment stytem image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 door వీక్షించండి of driver seat image
1/40
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ front left side
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ headlight
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ taillight
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ side mirror (body)
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ వీల్
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ front left side
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ headlight
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ taillight
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ బాహ్య image
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ front left side
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ headlight
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ taillight
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ బాహ్య image
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ బాహ్య image
 • జాగ్వార్ ఈ పేస్ front left side image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 front left side image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 side వీక్షించండి (left) image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 rear left వీక్షించండి image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 front వీక్షించండి image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 rear వీక్షించండి image
 • Oemsite
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ instrument cluster
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ ఏసి controls
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ gear shifter
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ door వీక్షించండి of driver seat
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ wireless charging pad
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ infotainment system main menu
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ door వీక్షించండి of driver seat
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ అంతర్గత image
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ అంతర్గత image
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ అంతర్గత image
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ infotainment system main menu
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ door వీక్షించండి of driver seat
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ wireless charging pad
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ అంతర్గత image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 dashboard image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 steering వీల్ image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 instrument cluster image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 infotainment stytem image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 door వీక్షించండి of driver seat image
జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ front left side
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ headlight
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ taillight
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ side mirror (body)
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ వీల్
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ front left side
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ headlight
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ taillight
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ బాహ్య image
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ front left side
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ headlight
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ taillight
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ బాహ్య image
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ బాహ్య image
 • జాగ్వార్ ఈ పేస్ front left side image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 front left side image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 side వీక్షించండి (left) image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 rear left వీక్షించండి image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 front వీక్షించండి image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 rear వీక్షించండి image
1/21
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ front left side
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ headlight
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ taillight
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ side mirror (body)
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ వీల్
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ front left side
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ headlight
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ taillight
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ బాహ్య image
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ front left side
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ headlight
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ taillight
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ బాహ్య image
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ బాహ్య image
 • జాగ్వార్ ఈ పేస్ front left side image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 front left side image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 side వీక్షించండి (left) image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 rear left వీక్షించండి image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 front వీక్షించండి image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 rear వీక్షించండి image
 • Oemsite
జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ instrument cluster
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ ఏసి controls
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ gear shifter
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ door వీక్షించండి of driver seat
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ wireless charging pad
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ infotainment system main menu
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ door వీక్షించండి of driver seat
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ అంతర్గత image
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ అంతర్గత image
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ అంతర్గత image
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ infotainment system main menu
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ door వీక్షించండి of driver seat
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ wireless charging pad
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ అంతర్గత image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 dashboard image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 steering వీల్ image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 instrument cluster image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 infotainment stytem image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 door వీక్షించండి of driver seat image
1/19
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ instrument cluster
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ ఏసి controls
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ gear shifter
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ door వీక్షించండి of driver seat
 • జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్ wireless charging pad
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ infotainment system main menu
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ door వీక్షించండి of driver seat
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ అంతర్గత image
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ అంతర్గత image
 • జాగ్వార్ ఎఫ్-పేస్ అంతర్గత image
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ infotainment system main menu
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ door వీక్షించండి of driver seat
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ wireless charging pad
 • జాగ్వార్ నేను-పేస్ అంతర్గత image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 dashboard image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 steering వీల్ image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 instrument cluster image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 infotainment stytem image
 • జాగ్వార్ సి ఎక్స్75 door వీక్షించండి of driver seat image
జాగ్వార్ ఎఫ్ టైప్

మీకు ఉపయోగపడే ఉపకరణాలు

జాగ్వార్ Cars Videos

 • 2021 Jaguar I-Pace | Better Than Tesla? | First Look | PowerDrift
  2021 Jaguar I-Pace | Better Than Tesla? | First Look | PowerDrift
  జూన్ 21, 2021 | 408 Views
 • 2021 Jaguar I-Pace launched I Electric Yet Unmistakably Jag!
  2021 Jaguar I-Pace launched I Electric Yet Unmistakably Jag!
  మార్చి 23, 2021 | 965 Views
 • 2014 Jaguar XE Sedan | First Look Video
  5:58
  2014 Jaguar XE Sedan | First Look Video
  డిసెంబర్ 06, 2019 | 3028 Views
 • 2019 Jaguar F Type R : Looks like a million bucks : 2018 LA Auto Show : PoweDrift
  4:13
  2019 Jaguar F Type R : Looks like a million bucks : 2018 LA Auto Show : PoweDrift
  జనవరి 07, 2019 | 191 Views
 • Big Boys Toys : Specials : PowerDrift
  4:25
  Big Boys Toys : Specials : PowerDrift
  nov 03, 2017 | 179802 Views

జాగ్వార్ వార్తలు & సమీక్షలు

 • ఇటీవల వార్తలు
 • 2019 జాగ్వార్ XE ఫేస్‌లిఫ్ట్ భారతదేశంలో రూ .44.98 లక్షలకు ప్రారంభమైంది
  2019 జాగ్వార్ XE ఫేస్‌లిఫ్ట్ భారతదేశంలో రూ .44.98 లక్షలకు ప్రారంభమైంది

  ఫేస్‌లిఫ్టెడ్ XE ని ఇప్పుడు BS6 2.0-లీటర్ పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజన్లతో అందిస్తోంది

 • మేక్ ఇన్ ఇండియా లో కార్లను ప్రదర్శించిన జాగ్వార్ మరియు వోక్స్వ్యాగన్ సంస్థలు
  మేక్ ఇన్ ఇండియా లో కార్లను ప్రదర్శించిన జాగ్వార్ మరియు వోక్స్వ్యాగన్ సంస్థలు

  జాగ్వార్ మరియు వోక్స్వ్యాగన్ సంస్థలు మేన్ ఇన్ ఇండియా ఈవెంట్ లో వారి భారతదేశం లో తయారుచేయబడిన ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించారు, ఇవి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ముంబై క్రిందకి వస్తుంది. ఇంకా ప్రారంభం కావలసిన ఏమియో వోక్స్వ్యాగన్ తరఫున ఒక దశలో తీసుకున్నారు మరియు 2016 XJ మరియు XE జాగ్వార్లతో ప్రదర్శించబడుతున్నాయి. ఈ కార్లు అన్నీ కూడా ఇటీవల 2016 ఆటో ఎక్స్పోలో ప్రదర్శితం అయ్యాయ్యి. జాగ్వార్ XE 2016 ఆటో ఎక్స్పోలో భారతదేశం లో అడుగుపెట్టింది మరియు రూ.39,90 లక్షల ధర వద్ద ఎక్స్-షోరూమ్ ఢిల్లీ లో ప్రారంభించబడుతుంది.  

 • జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ వాహనం ఉత్తమ త్రైమాసిక అమ్మకాల్ని అందించిందని నివేదికలు వెల్లడించాయి
  జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ వాహనం ఉత్తమ త్రైమాసిక అమ్మకాల్ని అందించిందని నివేదికలు వెల్లడించాయి

  జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ 31 డిసెంబర్, 2015 న మూడు నెలల కాలానికి దాని ఫలితాలు నివేదించింది. టాటా పొందినటువంటి 1,37,653 వాహనాలు మునుపటి సంవత్సరంలో మూడవ త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 23 శాతం పెంపుని ప్రకటించింది. 

 • పోటీ తనిఖీ: జాగ్వార్XE Vs ఆడి A4 Vs మెర్సిడెస్ సి-క్లాస్ VS BMW 3-సిరీస్
  పోటీ తనిఖీ: జాగ్వార్XE Vs ఆడి A4 Vs మెర్సిడెస్ సి-క్లాస్ VS BMW 3-సిరీస్

  జాగ్వార్ భారత మార్కెట్లో దాని ఎకనమికల్ మోడల్, XE ని ప్రారంభించింది. ఇది రూ.39.90 లక్షల ధర వద్ద పరిచయడం చేయబడింది మరియు కొత్త వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఈ కారు మెర్సిడెస్ సి క్లాస్, అడీ A4 మరియు బిఎండబ్లు 3-సిరీస్ వంటి వాటితో పోటీ పడుతుంది. ఎవరైతే ఈ విభాగంలో కారు కొనాలనుకుంటారో వారి ఎంపికను సులభతరం చేయడానికి మేము నిర్దిష్ట పరిమితులతో ఈ ఆటోమొబైల్స్ ని పోల్చుతున్నాము. ఇక్కడ చూడండి! 

 • డీజిల్ బాన్ పై ప్రతిస్పందించిన జాగ్వార్, కార్లు వదిలే గాలి కంటే మరింత కాలుష్యంగా ఉన్న డిల్లీ లో గాలి అని వెల్లడి
  డీజిల్ బాన్ పై ప్రతిస్పందించిన జాగ్వార్, కార్లు వదిలే గాలి కంటే మరింత కాలుష్యంగా ఉన్న డిల్లీ లో గాలి అని వెల్లడి

  చూస్తుంటే జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ సంస్థ ఉన్నతమైన 2,000 సిసి సామర్ధ్యం గల ఇంజిన్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సామర్ధ్యం గల ఇంజిన్ లను నేషనల్ క్యాపిటల్ ప్రాంతంలో బాన్ చేయాలని సుప్రీం కోర్ట్ ఇచ్చే తీర్పుకి చాలా నిరాశ చెందినట్లుగా ఉంది. ఒక నివేధికలో ఢిల్లీలో జాగ్వార్ డీజిల్ కార్లు తీసుకొనే గాలి చాలా కలుషితంగా ఉందని తెలిసింది. జాగ్వార్ యొక్క XJ సెడాన్ 3.0 లీటర్ V6 టర్బో ఛార్జ్ డీజిల్ ఇంజిన్ తో వస్తుంది. ఎక్స్ఎఫ్ సెడాన్ ఒక పెట్రోల్ మరియు 2 డీజిల్ ఇంజిన్లతో వస్తుంది. దీనిలో డీజిల్ ఇంజిన్లు 2 లీటర్ల కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. అందువలన కొత్తగా ప్రారంభించబడిన XE సెడాన్ రెండు పెట్రోల్ ఎంపికలు కలిగి ఉంది. జాగ్వార్ దాని వివిధ ఇతర నమూనాలు కోసం పెట్రోల్ వేరియంట్స్ ని తీసుకు వస్తుంది.  

×
We need your సిటీ to customize your experience