మారుతి స్విఫ్ట్ న్యూ ఢిల్లీ లో ధర

 • 2 ఆఫర్లు

  మారుతి స్విఫ్ట్ :- Consumer ఆఫర్ అప్ to Rs... పై

  7 రోజులు మిగిలి ఉన్నాయి
  స్విఫ్ట్ ఎల్డిఐ (డీజిల్)ధర విచ్ఛిన్నం
  ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,99,000
  ఆర్టిఓRs.33,950
  భీమాSave upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,646
  ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ :Rs.6,66,596*నివేదన తప్పు ధర
 • 2 ఆఫర్లు

  మారుతి స్విఫ్ట్ :- Consumer ఆఫర్ అప్ to Rs... పై

  7 రోజులు మిగిలి ఉన్నాయి
  స్విఫ్ట్ విడిఐ (డీజిల్)Top SellingRs.8.04 లక్ష*
  ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,03,000
  ఆర్టిఓRs.62,343
  భీమాSave upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,789
  వేరువేరుRs.4,972
  Rs.24,919
  ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ :Rs.8,04,104*నివేదన తప్పు ధర
 • 2 ఆఫర్లు

  మారుతి స్విఫ్ట్ :- Consumer ఆఫర్ అప్ to Rs... పై

  7 రోజులు మిగిలి ఉన్నాయి
  స్విఫ్ట్ ఏఎంటి విడిఐ (డీజిల్)Rs.8.56 లక్ష*
  ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,50,000
  ఆర్టిఓRs.66,455
  భీమాSave upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,214
  వేరువేరుRs.4,972
  Rs.25,851
  ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ :Rs.8,56,641*నివేదన తప్పు ధర
 • 2 ఆఫర్లు

  మారుతి స్విఫ్ట్ :- Consumer ఆఫర్ అప్ to Rs... పై

  7 రోజులు మిగిలి ఉన్నాయి
  స్విఫ్ట్ జెడ్డిఐ (డీజిల్)Rs.8.7 లక్ష*
  ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,62,000
  ఆర్టిఓRs.67,505
  భీమాSave upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,576
  వేరువేరుRs.4,972
  Rs.26,087
  ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ :Rs.8,70,053*నివేదన తప్పు ధర
 • 2 ఆఫర్లు

  మారుతి స్విఫ్ట్ :- Consumer ఆఫర్ అప్ to Rs... పై

  7 రోజులు మిగిలి ఉన్నాయి
  స్విఫ్ట్ ఏఎంటి జెడ్డిఐ (డీజిల్)Rs.9.22 లక్ష*
  ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,09,000
  ఆర్టిఓRs.71,618
  భీమాSave upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,998
  వేరువేరుRs.4,972
  Rs.27,031
  ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ :Rs.9,22,588*నివేదన తప్పు ధర
 • 2 ఆఫర్లు

  మారుతి స్విఫ్ట్ :- Consumer ఆఫర్ అప్ to Rs... పై

  7 రోజులు మిగిలి ఉన్నాయి
  స్విఫ్ట్ జెడ్డిఐ ప్లస్ (డీజిల్)Rs.9.6 లక్ష*
  ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,43,000
  ఆర్టిఓRs.74,593
  భీమాSave upto 70% on Car insurance. Know moreRs.38,029
  వేరువేరుRs.4,972
  Rs.27,704
  ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ :Rs.9,60,594*నివేదన తప్పు ధర
 • 2 ఆఫర్లు

  మారుతి స్విఫ్ట్ :- Consumer ఆఫర్ అప్ to Rs... పై

  7 రోజులు మిగిలి ఉన్నాయి
  స్విఫ్ట్ ఏఎంటి జెడ్డిఐ ప్లస్ (డీజిల్)Rs.10.12 లక్ష*
  ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,89,000
  ఆర్టిఓRs.78,618
  భీమాSave upto 70% on Car insurance. Know moreRs.39,421
  వేరువేరుRs.4,972
  Rs.28,624
  ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ :Rs.10,12,011*నివేదన తప్పు ధర
 • 2 ఆఫర్లు

  మారుతి స్విఫ్ట్ :- Consumer ఆఫర్ అప్ to Rs... పై

  7 రోజులు మిగిలి ఉన్నాయి
  స్విఫ్ట్ ఎల్ఎక్స్ఐ (పెట్రోల్)Rs.5.66 లక్ష*
  ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,14,000
  ఆర్టిఓRs.21,390
  భీమాSave upto 70% on Car insurance. Know moreRs.26,052
  వేరువేరుRs.4,972
  Rs.19,633
  ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ :Rs.5,66,414*నివేదన తప్పు ధర
 • 2 ఆఫర్లు

  మారుతి స్విఫ్ట్ :- Consumer ఆఫర్ అప్ to Rs... పై

  7 రోజులు మిగిలి ఉన్నాయి
  స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ (పెట్రోల్)Top SellingRs.6.91 లక్ష*
  ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,14,000
  ఆర్టిఓRs.43,810
  భీమాSave upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,688
  వేరువేరుRs.4,972
  Rs.21,332
  ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ :Rs.6,91,470*నివేదన తప్పు ధర
 • 2 ఆఫర్లు

  మారుతి స్విఫ్ట్ :- Consumer ఆఫర్ అప్ to Rs... పై

  7 రోజులు మిగిలి ఉన్నాయి
  స్విఫ్ట్ ఏఎంటి విఎక్స్ఐ (పెట్రోల్)Rs.7.42 లక్ష*
  ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,61,000
  ఆర్టిఓRs.47,100
  భీమాSave upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,926
  వేరువేరుRs.4,972
  Rs.22,123
  ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ :Rs.7,42,998*నివేదన తప్పు ధర
 • 2 ఆఫర్లు

  మారుతి స్విఫ్ట్ :- Consumer ఆఫర్ అప్ to Rs... పై

  7 రోజులు మిగిలి ఉన్నాయి
  స్విఫ్ట్ జెడ్ఎక్స్ఐ (పెట్రోల్)Rs.7.56 లక్ష*
  ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,73,000
  ఆర్టిఓRs.47,940
  భీమాSave upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,242
  వేరువేరుRs.4,972
  Rs.22,335
  ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ :Rs.756,154*నివేదన తప్పు ధర
 • 2 ఆఫర్లు

  మారుతి స్విఫ్ట్ :- Consumer ఆఫర్ అప్ to Rs... పై

  7 రోజులు మిగిలి ఉన్నాయి
  స్విఫ్ట్ ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ (పెట్రోల్)Rs.8.07 లక్ష*
  ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,20,000
  ఆర్టిఓRs.51,230
  భీమాSave upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,480
  వేరువేరుRs.4,972
  Rs.23,126
  ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ :Rs.807,682*నివేదన తప్పు ధర
 • 2 ఆఫర్లు

  మారుతి స్విఫ్ట్ :- Consumer ఆఫర్ అప్ to Rs... పై

  7 రోజులు మిగిలి ఉన్నాయి
  స్విఫ్ట్ జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్ (పెట్రోల్)Rs.8.43 లక్ష*
  ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,53,000
  ఆర్టిఓRs.53,540
  భీమాSave upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,350
  వేరువేరుRs.4,972
  Rs.23,692
  ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ :Rs.8,43,862*నివేదన తప్పు ధర
 • 2 ఆఫర్లు

  మారుతి స్విఫ్ట్ :- Consumer ఆఫర్ అప్ to Rs... పై

  7 రోజులు మిగిలి ఉన్నాయి
  స్విఫ్ట్ ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్ (పెట్రోల్)Rs.8.92 లక్ష*
  ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,97,000
  ఆర్టిఓRs.56,620
  భీమాSave upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,518
  వేరువేరుRs.4,972
  Rs.24,435
  ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ :Rs.8,92,110*నివేదన తప్పు ధర

న్యూ ఢిల్లీ రోడ్ ధరపై మారుతి స్విఫ్ట్

మారుతి స్విఫ్ట్ ధర న్యూ ఢిల్లీ లో ప్రారంభ ధర Rs. 5.14 లక్ష తక్కువ ధర కలిగిన మోడల్ మారుతి స్విఫ్ట్ ఎల్ఎక్స్ఐ మరియు అత్యంత ధర కలిగిన మోడల్ మారుతి స్విఫ్ట్ ఏఎంటి జెడ్డిఐ ప్లస్ ప్లస్ ధర Rs. 8.89 Lakhవాడిన మారుతి స్విఫ్ట్ లో న్యూ ఢిల్లీ అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది Rs. 75,000 నుండి. మీ దగ్గరిలోని మారుతి స్విఫ్ట్ షోరూమ్ న్యూ ఢిల్లీ లో ఉత్తమ ఆఫర్ల కోసం సందర్శించండి. ప్రధానంగా సరిపోల్చండి మారుతి బాలెనో ధర న్యూ ఢిల్లీ లో Rs. 5.58 లక్ష ప్రారంభమౌతుంది మరియు హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ ఐ10 ధర న్యూ ఢిల్లీ లో ప్రారంభమైన ధరతో సరిపోల్చండి Rs. 4.97 లక్ష.

స్విఫ్ట్ ప్రత్యామ్నాయాలు యొక్క ధరలను సరిపోల్చండి

ఎక్స్-షోరూమ్ న్యూ ఢిల్లీ లో ధర
space Image
space Image

ధర User సమీక్షలు యొక్క మారుతి స్విఫ్ట్

4.5/5
ఆధారంగా2316 వినియోగదారుని సమీక్షలు
Chance to win image iPhone 7 & image vouchers - T&C *

ధర & సమీక్ష

 • All (2315)
 • Price (277)
 • Service (161)
 • Mileage (635)
 • Looks (693)
 • Comfort (601)
 • Space (233)
 • Power (250)
 • More ...
 • తాజా
 • ఉపయోగం
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Being Swifty With New Swift

  Stylish in look and class in performance. Also, a nice car with all aspects in a range of variants are also good for all types of users and also colors are most attractiv...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా adwaith
  On: Aug 26, 2019 | 274 Views
 • for LXI

  Spacious Car

  I have swift 2018 lxi model in just Rs.5.6 lac it is a good car for middle-class people. Nice look, nice space, speed performance is outstanding, I must say the car is ni...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా hemant panchal
  On: Aug 18, 2019 | 284 Views
 • for VXI

  Looks of The Car Are Amazing

  Maruti Swift is the best hatchback in the price segment. I bought this car because of its looks and performance. I am happy to buy this car, as it is giving good mileage....ఇంకా చదవండి

  ద్వారా devasish boruah
  On: Sep 16, 2019 | 71 Views
 • The Best Car Ever Driven

  Maruti Swift is the best car ever driven. The steering is so smooth and the car is so spacious and it is the best car, I have driven in such a low price.

  ద్వారా user
  On: Sep 15, 2019 | 29 Views
 • Best City Car;

  Maruti Swift has amazing pick-up, great mileage, easy to drive. Very good car in comparison to comfort and space. Excellent in price ratio.

  ద్వారా aniket chougule
  On: Sep 08, 2019 | 28 Views
 • Swift Price సమీక్షలు అన్నింటిని చూపండి
space Image

మారుతి స్విఫ్ట్ వీడియోలు

 • 2018 Maruti Suzuki Swift - Which Variant To Buy?
  9:42
  2018 Maruti Suzuki Swift - Which Variant To Buy?
  Mar 22, 2018
 • 2018 Maruti Suzuki Swift | Quick Review
  6:2
  2018 Maruti Suzuki Swift | Quick Review
  Jan 25, 2018
 • 2018 Maruti Suzuki Swift Hits & Misses (In Hindi)
  5:19
  2018 Maruti Suzuki Swift Hits & Misses (In Hindi)
  Jan 23, 2018
 • 2018 Maruti Suzuki Swift vs Hyundai Grand i10 (Diesel) Comparison Review | Best Small Car Is...
  8:1
  2018 Maruti Suzuki Swift vs Hyundai Grand i10 (Diesel) Comparison Review | Best Small Car Is...
  Apr 19, 2018
 • Maruti Swift ZDi AMT 10000km Review | Long Term Report | CarDekho.com
  11:44
  Maruti Swift ZDi AMT 10000km Review | Long Term Report | CarDekho.com
  Oct 08, 2018

వినియోగదారులు కూడా వీక్షించారు

మారుతి న్యూ ఢిల్లీలో కార్ డీలర్లు

Similar Maruti Swift ఉపయోగించిన కార్లు

 • మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ
  మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ
  Rs75,000
  20051,20,000 Kmపెట్రోల్
  వివరాలను వీక్షించండి
 • మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ
  మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ
  Rs85,000
  20051,00,000 Kmపెట్రోల్
  వివరాలను వీక్షించండి
 • మారుతి స్విఫ్ట్ 1.3 ఎల్ఎక్స్ఐ
  మారుతి స్విఫ్ట్ 1.3 ఎల్ఎక్స్ఐ
  Rs90,000
  200697,500 Kmపెట్రోల్
  వివరాలను వీక్షించండి
 • మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ తో ఏబిఎస్
  మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ తో ఏబిఎస్
  Rs1 లక్ష
  20051,12,000 Kmపెట్రోల్
  వివరాలను వీక్షించండి
 • మారుతి స్విఫ్ట్ 1.3 ఎల్ఎక్స్ఐ
  మారుతి స్విఫ్ట్ 1.3 ఎల్ఎక్స్ఐ
  Rs1.25 లక్ష
  20081,00,000 Kmపెట్రోల్
  వివరాలను వీక్షించండి
 • మారుతి స్విఫ్ట్ ఏఎంటి డిడీఇఎస్ విడిఐ
  మారుతి స్విఫ్ట్ ఏఎంటి డిడీఇఎస్ విడిఐ
  Rs1.3 లక్ష
  200990,000 Kmడీజిల్
  వివరాలను వీక్షించండి
 • మారుతి స్విఫ్ట్ VVT విఎక్స్ఐ
  మారుతి స్విఫ్ట్ VVT విఎక్స్ఐ
  Rs1.45 లక్ష
  200768,000 Kmపెట్రోల్
  వివరాలను వీక్షించండి
 • మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ బిఎస్ఈఇ
  మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ బిఎస్ఈఇ
  Rs1.45 లక్ష
  200761,000 Kmపెట్రోల్
  వివరాలను వీక్షించండి

మారుతి స్విఫ్ట్ వార్తలు

space Image
space Image

స్విఫ్ట్ సమీప నగరాలు లో ధర

సిటీఆన్-రోడ్ ధర
నోయిడాRs. 5.86 - 10.02 లక్ష
ఘజియాబాద్Rs. 5.86 - 10.02 లక్ష
గుర్గాన్Rs. 5.69 - 10.01 లక్ష
ఫరీదాబాద్Rs. 5.7 - 10.0 లక్ష
బహదూర్గర్Rs. 5.73 - 10.07 లక్ష
కుండ్లిRs. 5.73 - 10.07 లక్ష
బల్లబ్గార్Rs. 5.73 - 10.07 లక్ష
గ్రేటర్ నోయిడాRs. 5.85 - 10.03 లక్ష
మీ నగరం ఎంచుకోండి

ట్రెండింగ్ మారుతి కార్లు

 • ప్రాచుర్యం పొందిన
 • రాబోయే
×
మీ నగరం ఏది?
New
Cardekho Desktop App
Cardekho Desktop App

Get 2x faster experience with less data consumption. Access CarDekho directly through your desktop