మారుతి స్విఫ్ట్ 2014-2021 వేరియంట్స్

[object Object]

ఇంకా చదవండి
Maruti Swift 2014-2021
Rs. 4.54 లక్ష - 8.84 లక్ష*
ఈ కారు మోడల్ గడువు ముగిసింది

మారుతి స్విఫ్ట్ 2014-2021 వేరియంట్స్ ధర జాబితా

  స్విఫ్ట్ 2014-2021 1.2 డిఎలెక్స్1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 20.4 kmpl EXPIREDRs.4.54 లక్షలు*
    
   స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్ఎక్స్ఐ ఆప్షన్1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 20.4 kmpl EXPIREDRs.4.80 లక్షలు*
     
    స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్ఎక్స్ఐ ఆప్షనల్-ఓ1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 20.4 kmpl EXPIREDRs.4.97 లక్షలు *
      
     స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్ఎక్స్ఐ 20181197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 22.0 kmpl EXPIREDRs.4.99 లక్షలు*
       
      స్విఫ్ట్ 2014-2021 వివిటి ఎల్ఎక్స్ఐ1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 22.0 kmpl EXPIREDRs.5.00 లక్షలు*
        
       ఎల్ఎక్స్ఐ ఆప్షన్ ఎస్పి లిమిటెడ్ ఎడిషన్1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 20.4 kmpl EXPIREDRs.5.11 లక్షలు*
         
        స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్ఎక్స్ఐ BSIV1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 22.0 kmpl EXPIREDRs.5.14 లక్షలు*
          
         విఎక్స్ఐ విండ్సాంగ్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 20.4 kmpl EXPIREDRs.5.20 లక్షలు*
           
          స్విఫ్ట్ 2014-2021 వివిటి విఎక్స్ఐ1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 22.0 kmpl EXPIREDRs.5.25 లక్షలు*
            
           విఎక్స్ఐ గ్లోరీ లిమిటెడ్ ఎడిషన్1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 20.4 kmpl EXPIREDRs.5.36 లక్షలు*
             
            స్విఫ్ట్ 2014-2021 విఎక్స్ఐ డెకా1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 20.4 kmpl EXPIREDRs.5.45 లక్షలు*
              
             స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్ఎక్స్ఐ1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 21.21 kmpl EXPIREDRs.5.49 లక్షలు*
               
              స్విఫ్ట్ 2014-2021 విఎక్స్ఐ ఆప్షనల్1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 20.4 kmpl EXPIREDRs.5.73 లక్షలు *
                
               స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి వివిటి విఎక్స్ఐ1197 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 22.0 kmpl EXPIREDRs.5.75 లక్షలు*
                 
                స్విఫ్ట్ 2014-2021 1.3 డిఎలెక్స్ 1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 25.2 kmplEXPIREDRs.5.76 లక్షలు*
                  
                 స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్‌డిఐ BSIV1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 25.2 kmplEXPIREDRs.5.96 లక్షలు*
                   
                  స్విఫ్ట్ 2014-2021 విఎక్స్ఐ 20181197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 22.0 kmpl EXPIREDRs.5.98 లక్షలు*
                    
                   స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్డిఐ1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 28.4 kmplEXPIREDRs.5.99 లక్షలు*
                     
                    స్విఫ్ట్ 2014-2021 డిడీఐఎస్ ఎల్డిఐ1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 28.4 kmplEXPIREDRs.6.00 లక్షలు*
                      
                     స్విఫ్ట్ 2014-2021 విఎక్స్ఐ BSIV1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 22.0 kmpl EXPIREDRs.6.14 లక్షలు*
                       
                      స్విఫ్ట్ 2014-2021 రేంజ్ ఎక్స్టెండర్మాన్యువల్, ఎలక్ట్రిక్EXPIREDRs.6.16 లక్షలు*
                        
                       స్విఫ్ట్ 2014-2021 విఎక్స్ఐ1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 21.21 kmpl EXPIREDRs.6.19 లక్షలు*
                         
                        స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్డిఐ ఆప్షనల్1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 25.2 kmplEXPIREDRs.6.20 లక్షలు*
                          
                         స్విఫ్ట్ 2014-2021 డిడీఐఎస్ విడిఐ1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 28.4 kmplEXPIREDRs.6.25 లక్షలు*
                           
                          స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి వివిటి జెడ్ఎక్స్ఐ1197 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 22.0 kmpl EXPIREDRs.6.25 లక్షలు*
                            
                           స్విఫ్ట్ 2014-2021 వివిటి జెడ్ఎక్స్ఐ1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 22.0 kmpl EXPIREDRs.6.25 లక్షలు*
                             
                            స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్డిఐ ఎస్పి లిమిటెడ్ ఎడిషన్1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 25.2 kmplEXPIREDRs.6.31 లక్షలు*
                              
                             విడిఐ గ్లోరీ లిమిటెడ్ ఎడిషన్1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 25.2 kmplEXPIREDRs.6.32 లక్షలు*
                               
                              స్విఫ్ట్ 2014-2021 విడిఐ డెకా1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 25.2 kmplEXPIREDRs.6.40 లక్షలు*
                                
                               స్విఫ్ట్ 2014-2021 విడిఐ BSIV1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 25.2 kmplEXPIREDRs.6.44 లక్షలు*
                                 
                                స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి విఎక్స్ఐ BSIV1197 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 22.0 kmpl EXPIREDRs.6.45 లక్షలు*
                                  
                                 స్విఫ్ట్ 2014-2021 విడిఐ ఆప్షనల్1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 25.2 kmplEXPIREDRs.6.60 లక్షలు*
                                   
                                  స్విఫ్ట్ 2014-2021 జెడ్ఎక్స్ఐ 20181197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 22.0 kmpl EXPIREDRs.6.60 లక్షలు*
                                    
                                   స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి విఎక్స్ఐ1197 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 21.21 kmpl EXPIREDRs.6.66 లక్షలు*
                                     
                                    స్విఫ్ట్ 2014-2021 జెడ్ఎక్స్ఐ BSIV1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 22.0 kmpl EXPIREDRs.6.73 లక్షలు *
                                      
                                     స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి డిడీఐఎస్ విడిఐ1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 28.4 kmplEXPIREDRs.6.75 లక్షలు*
                                       
                                      స్విఫ్ట్ 2014-2021 జెడ్ఎక్స్ఐ1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 21.21 kmpl EXPIREDRs.6.78 లక్షలు*
                                        
                                       స్విఫ్ట్ 2014-2021 విడిఐ1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 28.4 kmplEXPIREDRs.6.98 లక్షలు*
                                         
                                        స్విఫ్ట్ 2014-2021 డిడీఐఎస్ జెడ్డిఐ1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 28.4 kmplEXPIREDRs.7.00 లక్షలు*
                                          
                                         విడిఐ విండ్సాంగ్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 25.2 kmplEXPIREDRs.7.00 లక్షలు*
                                           
                                          స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ BSIV1197 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 22.0 kmpl EXPIREDRs.7.07 లక్షలు *
                                            
                                           స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ1197 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 21.21 kmpl EXPIREDRs.7.25 లక్షలు*
                                             
                                            స్విఫ్ట్ 2014-2021 జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్ BSIV1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 22.0 kmpl EXPIREDRs.7.40 లక్షలు*
                                              
                                             స్విఫ్ట్ 2014-2021 జెడ్డిఐ BSIV1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 25.2 kmplEXPIREDRs.7.43 లక్షలు *
                                               
                                              స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి విడిఐ1248 cc, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 28.4 kmplEXPIREDRs.7.45 లక్షలు*
                                                
                                               స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి డిడీఐఎస్ జెడ్డిఐ1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 28.4 kmplEXPIREDRs.7.50 లక్షలు*
                                                 
                                                స్విఫ్ట్ 2014-2021 వివిటి జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 22.0 kmpl EXPIREDRs.7.50 లక్షలు*
                                                  
                                                 స్విఫ్ట్ 2014-2021 జెడ్డిఐ1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 28.4 kmplEXPIREDRs.7.57 లక్షలు *
                                                   
                                                  స్విఫ్ట్ 2014-2021 జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, 21.21 kmpl EXPIREDRs.7.58 లక్షలు*
                                                    
                                                   స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్ BSIV1197 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 22.0 kmpl EXPIREDRs.7.84 లక్షలు*
                                                     
                                                    స్విఫ్ట్ 2014-2021 డిడీఐఎస్ జెడ్డిఐ ప్లస్1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 28.4 kmplEXPIREDRs.8.00 లక్షలు*
                                                      
                                                     స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్1197 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, 21.21 kmpl EXPIREDRs.8.02 లక్షలు*
                                                       
                                                      స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి జెడ్డిఐ1248 cc, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 28.4 kmplEXPIREDRs.8.04 లక్షలు*
                                                        
                                                       స్విఫ్ట్ 2014-2021 జెడ్డిఐ ప్లస్1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, 28.4 kmplEXPIREDRs.8.38 లక్షలు*
                                                         
                                                        స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి జెడ్డిఐ ప్లస్1248 cc, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, 28.4 kmplEXPIREDRs.8.84 లక్షలు*
                                                          
                                                         వేరియంట్లు అన్నింటిని చూపండి

                                                         మారుతి స్విఫ్ట్ 2014-2021 కొనుగోలు ముందు కథనాలను చదవాలి

                                                         మారుతి స్విఫ్ట్ 2014-2021 వీడియోలు

                                                         • 2018 Maruti Suzuki Swift - Which Variant To Buy?
                                                          9:42
                                                          2018 Maruti Suzuki Swift - Which Variant To Buy?
                                                          మార్చి 22, 2018
                                                         • 2018 Maruti Suzuki Swift | Quick Review
                                                          6:2
                                                          2018 Maruti Suzuki Swift | Quick Review
                                                          జనవరి 25, 2018
                                                         • 2018 Maruti Suzuki Swift Hits & Misses (In Hindi)
                                                          5:19
                                                          2018 Maruti Suzuki Swift Hits & Misses (In Hindi)
                                                          జనవరి 23, 2018
                                                         • Hyundai Grand i10 Nios vs Maruti Swift | Petrol Comparison in Hindi | CarDekho
                                                          9:43
                                                          Hyundai Grand i10 Nios vs Maruti Swift | Petrol Comparison in Hindi | CarDekho
                                                          మే 29, 2020
                                                         • Maruti Swift ZDi AMT 10000km Review | Long Term Report | CarDekho.com
                                                          11:44
                                                          Maruti Swift ZDi AMT 10000km Review | Long Term Report | CarDekho.com
                                                          అక్టోబర్ 08, 2018

                                                         Second Hand మారుతి స్విఫ్ట్ 2014-2021 కార్లు in

                                                         న్యూ ఢిల్లీ
                                                         • మారుతి స్విఫ్ట్ విడిఐ
                                                          మారుతి స్విఫ్ట్ విడిఐ
                                                          Rs3.35 లక్ష
                                                          20141,19,653 Km డీజిల్
                                                          వివరాలను వీక్షించండి
                                                         • మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ
                                                          మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ
                                                          Rs5.7 లక్ష
                                                          20215,200 Kmపెట్రోల్
                                                          వివరాలను వీక్షించండి
                                                         • మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ BSIV
                                                          మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ BSIV
                                                          Rs6.25 లక్ష
                                                          201919,000 Kmపెట్రోల్
                                                          వివరాలను వీక్షించండి
                                                         • మారుతి స్విఫ్ట్ వివిటి విఎక్స్ఐ
                                                          మారుతి స్విఫ్ట్ వివిటి విఎక్స్ఐ
                                                          Rs4.27 లక్ష
                                                          201636,000 Kmపెట్రోల్
                                                          వివరాలను వీక్షించండి
                                                         • మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ
                                                          మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ
                                                          Rs6.15 లక్ష
                                                          20207,410 Kmపెట్రోల్
                                                          వివరాలను వీక్షించండి
                                                         • మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ
                                                          మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ
                                                          Rs5.9 లక్ష
                                                          20206,000 Kmపెట్రోల్
                                                          వివరాలను వీక్షించండి
                                                         • మారుతి స్విఫ్ట్ ఎల్ఎక్స్ఐ ఆప్షన్
                                                          మారుతి స్విఫ్ట్ ఎల్ఎక్స్ఐ ఆప్షన్
                                                          Rs4.2 లక్ష
                                                          201744,000 Kmపెట్రోల్
                                                          వివరాలను వీక్షించండి
                                                         • మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ BSIV
                                                          మారుతి స్విఫ్ట్ విఎక్స్ఐ BSIV
                                                          Rs3.86 లక్ష
                                                          201555,000 Kmపెట్రోల్
                                                          వివరాలను వీక్షించండి
                                                         Ask Question

                                                         Are you Confused?

                                                         Ask anything & get answer లో {0}

                                                         ట్రెండింగ్ మారుతి కార్లు

                                                         • పాపులర్
                                                         • ఉపకమింగ్
                                                         ×
                                                         We need your సిటీ to customize your experience