మారుతి స్విఫ్ట్ 2014-2021 యొక్క మైలేజ్

Maruti Swift 2014-2021
Rs.4.54 లక్ష - 8.84 లక్ష*
ఈ కారు మోడల్ గడువు ముగిసింది

మారుతి స్విఫ్ట్ 2014-2021 మైలేజ్

ఈ మాన్యువల్ డీజిల్ వేరియంట్ 28.4 kmpl మైలేజ్ ను కలిగి ఉంది. ఈ ఆటోమేటిక్ డీజిల్ వేరియంట్ 28.4 kmpl మైలేజ్ ను కలిగి ఉంది. ఈ ఆటోమేటిక్ పెట్రోల్ వేరియంట్ 22.0 kmpl మైలేజ్ ను కలిగి ఉంది. ఈ మాన్యువల్ పెట్రోల్ వేరియంట్ 22.0 kmpl మైలేజ్ ను కలిగి ఉంది.

ఫ్యూయల్ typeట్రాన్స్ మిషన్arai మైలేజ్* సిటీ మైలేజ్* highway మైలేజ్
డీజిల్మాన్యువల్28.4 kmpl--
డీజిల్ఆటోమేటిక్28.4 kmpl19.27 kmpl 28.4 kmpl
పెట్రోల్ఆటోమేటిక్22.0 kmpl--
పెట్రోల్మాన్యువల్22.0 kmpl--

స్విఫ్ట్ 2014-2021 Mileage (Variants)

స్విఫ్ట్ 2014-2021 1.2 డిఎలెక్స్1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 4.54 లక్షలు* EXPIRED20.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్ఎక్స్ఐ ఆప్షన్1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 4.81 లక్షలు* EXPIRED20.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్ఎక్స్ఐ ఆప్షనల్-ఓ1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 4.97 లక్షలు*EXPIRED20.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్ఎక్స్ఐ 20181197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 4.99 లక్షలు* EXPIRED22.0 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 వివిటి ఎల్ఎక్స్ఐ1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 5.00 లక్షలు* EXPIRED22.0 kmpl 
ఎల్ఎక్స్ఐ ఆప్షన్ ఎస్పి లిమిటెడ్ ఎడిషన్1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 5.12 లక్షలు* EXPIRED20.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్ఎక్స్ఐ BSIV1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 5.14 లక్షలు* EXPIRED22.0 kmpl 
విఎక్స్ఐ విండ్సాంగ్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 5.20 లక్షలు* EXPIRED20.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 వివిటి విఎక్స్ఐ1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 5.25 లక్షలు* EXPIRED22.0 kmpl 
విఎక్స్ఐ గ్లోరీ లిమిటెడ్ ఎడిషన్1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 5.36 లక్షలు* EXPIRED20.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 విఎక్స్ఐ డెకా1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 5.46 లక్షలు* EXPIRED20.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్ఎక్స్ఐ1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 5.49 లక్షలు* EXPIRED21.21 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 విఎక్స్ఐ ఆప్షనల్1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 5.74 లక్షలు* EXPIRED20.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి వివిటి విఎక్స్ఐ1197 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 5.75 లక్షలు* EXPIRED22.0 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 1.3 డిఎలెక్స్ 1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 5.76 లక్షలు*EXPIRED25.2 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్‌డిఐ BSIV1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 5.97 లక్షలు* EXPIRED25.2 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 విఎక్స్ఐ 20181197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 5.98 లక్షలు* EXPIRED22.0 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్డిఐ1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 5.99 లక్షలు*EXPIRED28.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 డిడీఐఎస్ ఎల్డిఐ1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 6.00 లక్షలు*EXPIRED28.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 విఎక్స్ఐ BSIV1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 6.14 లక్షలు* EXPIRED22.0 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 విఎక్స్ఐ1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 6.19 లక్షలు* EXPIRED21.21 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్డిఐ ఆప్షనల్1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 6.20 లక్షలు*EXPIRED25.2 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 డిడీఐఎస్ విడిఐ1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 6.25 లక్షలు*EXPIRED28.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి వివిటి జెడ్ఎక్స్ఐ1197 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 6.25 లక్షలు* EXPIRED22.0 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 వివిటి జెడ్ఎక్స్ఐ1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 6.25 లక్షలు* EXPIRED22.0 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఎల్డిఐ ఎస్పి లిమిటెడ్ ఎడిషన్1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 6.32 లక్షలు*EXPIRED25.2 kmpl 
విడిఐ గ్లోరీ లిమిటెడ్ ఎడిషన్1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 6.33 లక్షలు* EXPIRED25.2 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 విడిఐ డెకా1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 6.41 లక్షలు*EXPIRED25.2 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 విడిఐ BSIV1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 6.44 లక్షలు*EXPIRED25.2 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి విఎక్స్ఐ BSIV1197 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 6.46 లక్షలు* EXPIRED22.0 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 విడిఐ ఆప్షనల్1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 6.60 లక్షలు*EXPIRED25.2 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 జెడ్ఎక్స్ఐ 20181197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 6.61 లక్షలు* EXPIRED22.0 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి విఎక్స్ఐ1197 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 6.66 లక్షలు* EXPIRED21.21 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 జెడ్ఎక్స్ఐ BSIV1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 6.73 లక్షలు* EXPIRED22.0 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి డిడీఐఎస్ విడిఐ1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 6.75 లక్షలు*EXPIRED28.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 జెడ్ఎక్స్ఐ1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 6.78 లక్షలు* EXPIRED21.21 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 విడిఐ1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 6.98 లక్షలు*EXPIRED28.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 డిడీఐఎస్ జెడ్డిఐ1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 7.00 లక్షలు*EXPIRED28.4 kmpl 
విడిఐ విండ్సాంగ్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 7.00 లక్షలు*EXPIRED25.2 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ BSIV1197 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 7.08 లక్షలు* EXPIRED22.0 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ1197 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 7.25 లక్షలు* EXPIRED21.21 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్ BSIV1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 7.41 లక్షలు* EXPIRED22.0 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 జెడ్డిఐ BSIV1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 7.44 లక్షలు*EXPIRED25.2 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి విడిఐ1248 cc, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 7.45 లక్షలు*EXPIRED28.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి డిడీఐఎస్ జెడ్డిఐ1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 7.50 లక్షలు*EXPIRED28.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 వివిటి జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 7.50 లక్షలు* EXPIRED22.0 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 జెడ్డిఐ1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 7.57 లక్షలు* EXPIRED28.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్1197 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 7.58 లక్షలు* EXPIRED21.21 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్ BSIV1197 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 7.85 లక్షలు* EXPIRED22.0 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 డిడీఐఎస్ జెడ్డిఐ ప్లస్1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 8.00 లక్షలు*EXPIRED28.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్1197 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 8.02 లక్షలు* EXPIRED21.21 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి జెడ్డిఐ1248 cc, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 8.04 లక్షలు*EXPIRED28.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 జెడ్డిఐ ప్లస్1248 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 8.38 లక్షలు*EXPIRED28.4 kmpl 
స్విఫ్ట్ 2014-2021 ఏఎంటి జెడ్డిఐ ప్లస్1248 cc, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 8.84 లక్షలు*EXPIRED28.4 kmpl 
వేరియంట్లు అన్నింటిని చూపండి

మారుతి స్విఫ్ట్ 2014-2021 mileage వినియోగదారు సమీక్షలు

4.5/5
ఆధారంగా3430 వినియోగదారు సమీక్షలు
 • అన్ని (3430)
 • Mileage (1010)
 • Engine (470)
 • Performance (489)
 • Power (353)
 • Service (250)
 • Maintenance (426)
 • Pickup (262)
 • More ...
 • తాజా
 • ఉపయోగం
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Swift Dzire

  Better comfort, power back profile is good. Better mileage, sporty design, interior but small length 3995

  ద్వారా sri jeya
  On: Jul 03, 2021 | 56 Views
 • Mileage Problem

  My Swift ZDI is a 2018 model, company clam Swift's diesel mileage is 27kmpl but my car gives 19 to 20 on highways.

  ద్వారా rohit
  On: Apr 03, 2021 | 38 Views
 • Best Car Ever

  Best car ever. Low maintenance cost. Good in mileage. Best Colour combinations available.

  ద్వారా mohit
  On: Feb 05, 2021 | 109 Views
 • Happy Customer

  I own a Swift vdi optional model with ABS and 1 airbag. This car is amazing. It has constantly given a 25 plus mileage. The engine is terrific and gives a good feeling be...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా s s bhullar
  On: Feb 01, 2021 | 634 Views
 • Very Nice Car Good Pickup

  Very smooth driving and good mileage, Good in the pickup, the engine is very good, very nice car and it is my favorite car.

  ద్వారా fayaz ahmed
  On: Jan 27, 2021 | 211 Views
 • Good And Confort

  Mileage is good. Interior and exterior look amazing.  Best car for family tour. Overall, it is a good car.

  ద్వారా pardeep
  On: Jan 26, 2021 | 66 Views
 • Best Car Ever

  Nice car in this budget 😍 Good comfort, Best mileage, and Better seating space. Nice entertainment system.

  ద్వారా om ranjan
  On: Jan 25, 2021 | 191 Views
 • Best Car In Best Price.

  It is one of the most loved cars. It is a good family car which gives you good mileage and comfort. But the design is so old.

  ద్వారా yadvendra singh thai
  On: Jan 23, 2021 | 130 Views
 • అన్ని స్విఫ్ట్ 2014-2021 mileage సమీక్షలు చూడండి

Compare Variants of మారుతి స్విఫ్ట్ 2014-2021

 • డీజిల్
 • పెట్రోల్
 • ఎలక్ట్రిక్
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer లో {0}

ట్రెండింగ్ మారుతి కార్లు

 • పాపులర్
 • ఉపకమింగ్
×
We need your సిటీ to customize your experience