• అన్ని
 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ front left side
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ front వీక్షించండి
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ grille
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ front fog lamp
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ headlight
 • ఇసుజు v-cross front left side
 • ఇసుజు v-cross grille
 • ఇసుజు v-cross headlight
 • ఇసుజు v-cross side mirror (body)
 • ఇసుజు v-cross door handle
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ front left side
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ grille
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ front fog lamp
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ headlight
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ వీల్
 • ఇసుజు s-cab front left side
 • ఇసుజు s-cab side వీక్షించండి (left)
 • ఇసుజు s-cab grille
 • ఇసుజు s-cab side mirror (glass)
 • ఇసుజు s-cab బాహ్య image
 • ఇసుజు hi-lander front left side
 • ఇసుజు hi-lander taillight
 • ఇసుజు hi-lander door handle
 • ఇసుజు hi-lander rear right side
 • ఇసుజు s-cab z front left side
 • ఇసుజు s-cab z rear left వీక్షించండి
 • ఇసుజు s-cab z front వీక్షించండి
 • ఇసుజు s-cab z grille
 • ఇసుజు s-cab z headlight
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ dashboard
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ బాగ్స్
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ door వీక్షించండి of driver seat
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ rear seats
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ అంతర్గత image
 • ఇసుజు v-cross dashboard
 • ఇసుజు v-cross ignition/start-stop button
 • ఇసుజు v-cross gear shifter
 • ఇసుజు v-cross బాగ్స్
 • ఇసుజు v-cross seat adjustments control
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ dashboard
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ steering వీల్
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ instrument cluster
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ ఏసి controls
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ gear shifter
 • ఇసుజు s-cab instrument cluster
 • ఇసుజు s-cab ఏసి controls
 • ఇసుజు s-cab వీల్
 • ఇసుజు s-cab door controls
 • ఇసుజు s-cab అంతర్గత image
 • ఇసుజు hi-lander dashboard
 • ఇసుజు hi-lander instrument cluster
 • ఇసుజు hi-lander front armrest
 • ఇసుజు hi-lander బాగ్స్
 • ఇసుజు hi-lander కీ
 • ఇసుజు s-cab z dashboard
 • ఇసుజు s-cab z బాగ్స్
 • ఇసుజు s-cab z rear seats
 • ఇసుజు s-cab z glovebox (closed)
1/58
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ front left side
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ front వీక్షించండి
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ grille
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ front fog lamp
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ headlight
 • ఇసుజు v-cross front left side
 • ఇసుజు v-cross grille
 • ఇసుజు v-cross headlight
 • ఇసుజు v-cross side mirror (body)
 • ఇసుజు v-cross door handle
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ front left side
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ grille
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ front fog lamp
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ headlight
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ వీల్
 • ఇసుజు s-cab front left side
 • ఇసుజు s-cab side వీక్షించండి (left)
 • ఇసుజు s-cab grille
 • ఇసుజు s-cab side mirror (glass)
 • ఇసుజు s-cab బాహ్య image
 • ఇసుజు hi-lander front left side
 • ఇసుజు hi-lander taillight
 • ఇసుజు hi-lander door handle
 • ఇసుజు hi-lander rear right side
 • ఇసుజు s-cab z front left side
 • ఇసుజు s-cab z rear left వీక్షించండి
 • ఇసుజు s-cab z front వీక్షించండి
 • ఇసుజు s-cab z grille
 • ఇసుజు s-cab z headlight
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ dashboard
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ బాగ్స్
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ door వీక్షించండి of driver seat
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ rear seats
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ అంతర్గత image
 • ఇసుజు v-cross dashboard
 • ఇసుజు v-cross ignition/start-stop button
 • ఇసుజు v-cross gear shifter
 • ఇసుజు v-cross బాగ్స్
 • ఇసుజు v-cross seat adjustments control
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ dashboard
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ steering వీల్
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ instrument cluster
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ ఏసి controls
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ gear shifter
 • ఇసుజు s-cab instrument cluster
 • ఇసుజు s-cab ఏసి controls
 • ఇసుజు s-cab వీల్
 • ఇసుజు s-cab door controls
 • ఇసుజు s-cab అంతర్గత image
 • ఇసుజు hi-lander dashboard
 • ఇసుజు hi-lander instrument cluster
 • ఇసుజు hi-lander front armrest
 • ఇసుజు hi-lander బాగ్స్
 • ఇసుజు hi-lander కీ
 • ఇసుజు s-cab z dashboard
 • ఇసుజు s-cab z బాగ్స్
 • ఇసుజు s-cab z rear seats
 • ఇసుజు s-cab z glovebox (closed)
ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ front left side
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ front వీక్షించండి
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ grille
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ front fog lamp
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ headlight
 • ఇసుజు v-cross front left side
 • ఇసుజు v-cross grille
 • ఇసుజు v-cross headlight
 • ఇసుజు v-cross side mirror (body)
 • ఇసుజు v-cross door handle
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ front left side
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ grille
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ front fog lamp
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ headlight
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ వీల్
 • ఇసుజు s-cab front left side
 • ఇసుజు s-cab side వీక్షించండి (left)
 • ఇసుజు s-cab grille
 • ఇసుజు s-cab side mirror (glass)
 • ఇసుజు s-cab బాహ్య image
 • ఇసుజు hi-lander front left side
 • ఇసుజు hi-lander taillight
 • ఇసుజు hi-lander door handle
 • ఇసుజు hi-lander rear right side
 • ఇసుజు s-cab z front left side
 • ఇసుజు s-cab z rear left వీక్షించండి
 • ఇసుజు s-cab z front వీక్షించండి
 • ఇసుజు s-cab z grille
 • ఇసుజు s-cab z headlight
1/29
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ front left side
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ front వీక్షించండి
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ grille
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ front fog lamp
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ headlight
 • ఇసుజు v-cross front left side
 • ఇసుజు v-cross grille
 • ఇసుజు v-cross headlight
 • ఇసుజు v-cross side mirror (body)
 • ఇసుజు v-cross door handle
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ front left side
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ grille
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ front fog lamp
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ headlight
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ వీల్
 • ఇసుజు s-cab front left side
 • ఇసుజు s-cab side వీక్షించండి (left)
 • ఇసుజు s-cab grille
 • ఇసుజు s-cab side mirror (glass)
 • ఇసుజు s-cab బాహ్య image
 • ఇసుజు hi-lander front left side
 • ఇసుజు hi-lander taillight
 • ఇసుజు hi-lander door handle
 • ఇసుజు hi-lander rear right side
 • ఇసుజు s-cab z front left side
 • ఇసుజు s-cab z rear left వీక్షించండి
 • ఇసుజు s-cab z front వీక్షించండి
 • ఇసుజు s-cab z grille
 • ఇసుజు s-cab z headlight
ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ dashboard
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ బాగ్స్
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ door వీక్షించండి of driver seat
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ rear seats
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ అంతర్గత image
 • ఇసుజు v-cross dashboard
 • ఇసుజు v-cross ignition/start-stop button
 • ఇసుజు v-cross gear shifter
 • ఇసుజు v-cross బాగ్స్
 • ఇసుజు v-cross seat adjustments control
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ dashboard
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ steering వీల్
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ instrument cluster
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ ఏసి controls
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ gear shifter
 • ఇసుజు s-cab instrument cluster
 • ఇసుజు s-cab ఏసి controls
 • ఇసుజు s-cab వీల్
 • ఇసుజు s-cab door controls
 • ఇసుజు s-cab అంతర్గత image
 • ఇసుజు hi-lander dashboard
 • ఇసుజు hi-lander instrument cluster
 • ఇసుజు hi-lander front armrest
 • ఇసుజు hi-lander బాగ్స్
 • ఇసుజు hi-lander కీ
 • ఇసుజు s-cab z dashboard
 • ఇసుజు s-cab z బాగ్స్
 • ఇసుజు s-cab z rear seats
 • ఇసుజు s-cab z glovebox (closed)
1/29
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ dashboard
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ బాగ్స్
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ door వీక్షించండి of driver seat
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ rear seats
 • ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్ అంతర్గత image
 • ఇసుజు v-cross dashboard
 • ఇసుజు v-cross ignition/start-stop button
 • ఇసుజు v-cross gear shifter
 • ఇసుజు v-cross బాగ్స్
 • ఇసుజు v-cross seat adjustments control
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ dashboard
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ steering వీల్
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ instrument cluster
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ ఏసి controls
 • ఇసుజు డి-మాక్స్ gear shifter
 • ఇసుజు s-cab instrument cluster
 • ఇసుజు s-cab ఏసి controls
 • ఇసుజు s-cab వీల్
 • ఇసుజు s-cab door controls
 • ఇసుజు s-cab అంతర్గత image
 • ఇసుజు hi-lander dashboard
 • ఇసుజు hi-lander instrument cluster
 • ఇసుజు hi-lander front armrest
 • ఇసుజు hi-lander బాగ్స్
 • ఇసుజు hi-lander కీ
 • ఇసుజు s-cab z dashboard
 • ఇసుజు s-cab z బాగ్స్
 • ఇసుజు s-cab z rear seats
 • ఇసుజు s-cab z glovebox (closed)
ఇసుజు ఎమ్యు-ఎక్స్

మీకు ఉపయోగపడే ఉపకరణాలు

ఇసుజు Cars Videos

 • Isuzu D-Max V-Cross | First Drive Review | ZigWheels
  7:50
  Isuzu D-Max V-Cross | First Drive Review | ZigWheels
  జనవరి 16, 2017 | 9826 Views
 • Isuzu D-Max V-Cross | First Look | PowerDrift
  4:17
  Isuzu D-Max V-Cross | First Look | PowerDrift
  ఫిబ్రవరి 28, 2016 | 41571 Views
 • ISUZU Cars @ Auto Expo 2016 | CarDekho.com
  1:32
  ISUZU Cars @ Auto Expo 2016 | CarDekho.com
  ఫిబ్రవరి 09, 2016 | 392 Views
 • 2015 Isuzu MU-7 AT | Exclusive Review | CarDekho.com
  11:11
  2015 Isuzu MU-7 AT | Exclusive Review | CarDekho.com
  అక్టోబర్ 21, 2015 | 1819 Views
 • MU-7 AV
  2:9
  MU-7 AV
  జనవరి 24, 2015 | 4385 Views

ఇసుజు వార్తలు & సమీక్షలు

 • ఇటీవల వార్తలు
 • ఇప్పుడు BS6 ఫేజ్2 నిబంధనలకు అనుగుణంగా వస్తున్న ఇసుజు పికప్ మరియు SUVలు
  ఇప్పుడు BS6 ఫేజ్2 నిబంధనలకు అనుగుణంగా వస్తున్న ఇసుజు పికప్ మరియు SUVలు

  ప్రస్తుతం ఈ మూడు కార్‌లు కొత్త “వాలెన్సియా ఆరెంజ్” రంగులో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి

 • ఇసుజు టాప్ మేనేజ్మెంట్ లో మార్పులు తీసుకువచ్చింది
  ఇసుజు టాప్ మేనేజ్మెంట్ లో మార్పులు తీసుకువచ్చింది

  ఇసుజు మోటార్స్ భారతదేశం టాప్ మేనేజ్మెంట్ లో కొన్ని మార్పులు ప్రకటించింది. ఇది ఒక కొత్త డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మరియు డివిజన్ సిఒఒ ని నియమించింది.ఈ మార్పులు ఫిబ్రవరి 14, 2016 నుండి అమలులోకి వస్తాయి. ఇసుజు ఆసియా Dept జనరల్ మేనేజర్ అయిన మిస్టర్ హితోషి Kono,ఇసుజు వ్యాపారం డివిజన్,భారతదేశం యొక్క కొత్త డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, మిస్టర్ షిగెరు వాకబయషి స్థానంలో నియమించబడ్డారు. మిస్టర్ వాకబయషి ఇప్పుడు మిత్సుబిషి కార్పొరేషన్, జపాన్ యొక్క డివిసన్ సిఒఒ, గా ఉన్నారు. 

 • ఇసుజు డి-మాక్స్ వి క్రాస్ 2016 ఆటో ఎక్స్పోలో ప్రదర్శించబడింది c
  ఇసుజు డి-మాక్స్ వి క్రాస్ 2016 ఆటో ఎక్స్పోలో ప్రదర్శించబడింది c

  ఇసుజు కొనసాగుతున్న 2016 ఆటో ఎక్స్పోలో దాని డి-మాక్స్ పికప్ ట్రక్ ని ప్రదర్శించింది. ఈ పికప్ ట్రక్ దాని సామర్థ్యాలతో ముఖ్యంగా కస్టమైన భూభాగాలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ప్రజాదరణ పొందింది. ఇది భారతదేశం లో ఎస్యూవీ MU-7 తరువాత ఇసుజు యొక్క రెండవ ఉత్పత్తి, ఇసుజు డి-మాక్స్ పికప్ సింగిల్ కాబ్, స్పేస్ క్యాబ్ ఫ్లాట్ డెక్ మరియు స్పేస్ క్యాబ్ ఆర్చ్ డెక్ అని మూడు నమూనాలు శ్రేణిని కలిగి ఉంది. ఇది టాటా జెనాన్ మరియు మహీంద్రా సంస్థ చే ఇటీవల ప్రారంభించబడిన ఇంపీరియో తో పోటీ పడుతుంది. 

 • భారతదేశం లో కొత్త కంపెనీ సృష్టిస్తున్న ఇసుజు సంస్థ
  భారతదేశం లో కొత్త కంపెనీ సృష్టిస్తున్న ఇసుజు సంస్థ

  ఢిల్లీ:  ఇసుజు మోటార్స్ లిమిటెడ్, జపాన్, ఒక కొత్త సంస్థ ఇసుజు ఇంజినీరింగ్ బిజినెస్ సెంటర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్(ఐఇబిసీఐ) ని అనుసంధానం చేసింది. ఈ సంస్థ పరిశోధన  & అభివృద్ధి (R&D) ని నిర్వహిస్తుంది మరియు  కంపెనీ కోసం సంబంధిత కార్యకలాపాలు తీసుకోవడం మరియు ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా యొక్క సామర్ధ్యం మరియు నాణ్యత స్థాయిలు మెరుగుపరచడం వంటి వాటిపై దృష్టి సారిస్తుంది. ఈ కొత్త బిజినెస్ యూనిట్ ఉత్పత్తి మొదలు దశలో 70% స్థానికీకరణ సాధించడానికి ఉపయోగపడుతుంది మరియు సమీప భవిష్యత్తులో పూర్తి స్థానికీకరణను అందిస్తుంది. ఐఇబిసీఐ మరో అదనపు బాధ్యత , ఇసుజు అంతర్జాతీయ ఆపరేషన్ల కోసం మూల భాగాలకు ఒక ప్రత్యేక కేంద్రంగా ఉండడం.   

×
We need your సిటీ to customize your experience