టాటా నెక్సన్ లోహర్దగ లో ధర

టాటా నెక్సన్ ధర లోహర్దగ లో ప్రారంభ ధర Rs. 7.80 లక్షలు తక్కువ ధర కలిగిన మోడల్ టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఈ మరియు అత్యంత ధర కలిగిన మోడల్ టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటి ప్లస్ ధర Rs. 14.35 లక్షలు మీ దగ్గరిలోని టాటా నెక్సన్ షోరూమ్ లోహర్దగ లో ఉత్తమ ఆఫర్ల కోసం సందర్శించండి. ప్రధానంగా సరిపోల్చండి టాటా punch ధర లోహర్దగ లో Rs. 6 లక్షలు ప్రారంభమౌతుంది మరియు మారుతి brezza ధర లోహర్దగ లో ప్రారంభమైన ధరతో సరిపోల్చండి Rs. 8.19 లక్షలు.

వేరియంట్లుon-road price
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్Rs. 14.32 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్Rs. 14.44 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt ఏఎంటిRs. 14.21 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt ఏఎంటిRs. 14.78 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ darkRs. 14.15 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt డీజిల్Rs. 15.57 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dtRs. 13.47 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxsRs. 13.87 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ ఏఎంటిRs. 13.64 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt డీజిల్ ఏఎంటిRs. 16.31 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.36 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్Rs. 14.10 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ఎస్Rs. 10.71 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 13.26 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్Rs. 13.59 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 14.38 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్Rs. 12.90 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్Rs. 13.07 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డీజిల్Rs. 15.40 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kazirangaRs. 13.98 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటిRs. 16.42 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt డీజిల్ ఏఎంటిRs. 15.74 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux ఏఎంటిRs. 14.04 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 15.63 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs ఏఎంటిRs. 14.61 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌ఎం డీజిల్Rs. 11.38 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్Rs. 12.34 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్Rs. 15.52 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్Rs. 11.33 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్Rs. 12.96 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటిRs. 15.91 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dtRs. 14.04 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dtRs. 13.07 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఈRs. 8.91 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంRs. 10.03 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxRs. 13.30 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 14.78 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 13.93 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటిRs. 12.79 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 13.98 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డీజిల్Rs. 14.83 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.24 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt డీజిల్Rs. 15.01 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్Rs. 12.05 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటిRs. 15.10 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga ఏఎంటిRs. 14.72 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్Rs. 11.38 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటిRs. 16.37 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్Rs. 15.69 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark ఏఎంటిRs. 14.89 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt డీజిల్Rs. 14.61 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ dt ఏఎంటిRs. 13.81 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డీజిల్ ఏఎంటిRs. 15.57 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.64 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 15.18 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్ ఏఎంటిRs. 16.25 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటిRs. 10.76 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్Rs. 13.70 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 14.83 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్Rs. 12.17 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డీజిల్ ఏఎంటిRs. 16.14 లక్షలు*
ఇంకా చదవండి

లోహర్దగ రోడ్ ధరపై టాటా నెక్సన్

**టాటా నెక్సన్ price is not available in లోహర్దగ, currently showing price in రాంచీ

ఎక్స్‌ఎం డీజిల్(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.999,900
ఆర్టిఓRs.89,991
భీమాRs.48,522
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.11,38,413*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
టాటా నెక్సన్Rs.11.38 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,74,900
ఆర్టిఓRs.96,741
భీమాRs.51,205
othersRs.10,749
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.12,33,595*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.34 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,29,900
ఆర్టిఓRs.1,01,691
భీమాRs.53,172
othersRs.11,299
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.12,96,062*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.96 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,39,900
ఆర్టిఓRs.1,02,591
భీమాRs.53,530
othersRs.11,399
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,07,420*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.07 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,184,900
ఆర్టిఓRs.1,06,641
భీమాRs.55,140
othersRs.11,849
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,58,530*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.59 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,194,900
ఆర్టిఓRs.1,07,541
భీమాRs.55,498
othersRs.11,949
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,69,888*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.70 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,14,900
ఆర్టిఓRs.1,09,341
భీమాRs.56,213
othersRs.12,149
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,92,603*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.93 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,49,900
ఆర్టిఓRs.1,12,491
భీమాRs.57,465
othersRs.12,499
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,32,355*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.32 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,259,900
ఆర్టిఓRs.1,13,391
భీమాRs.57,823
othersRs.12,599
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,43,713*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.44 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,74,900
ఆర్టిఓRs.1,14,741
భీమాRs.58,359
othersRs.12,749
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,60,749*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.61 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,79,899
ఆర్టిఓRs.1,67,437
భీమాRs.49,797
othersRs.12,798
Rs.72,452
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,09,933*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.10 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,289,900
ఆర్టిఓRs.1,16,091
భీమాRs.58,896
othersRs.12,899
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,77,786*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.78 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,94,900
ఆర్టిఓRs.1,16,541
భీమాRs.59,075
othersRs.12,949
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,83,465*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.83 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,09,900
ఆర్టిఓRs.1,17,891
భీమాRs.59,611
othersRs.13,099
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,00,501*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.01 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,324,9,00
ఆర్టిఓRs.1,19,241
భీమాRs.60,148
othersRs.13,249
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,17,538*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.18 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,44,900
ఆర్టిఓRs.1,21,041
భీమాRs.60,863
othersRs.13,449
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,40,253*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.40 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,54,900
ఆర్టిఓRs.1,21,941
భీమాRs.61,221
othersRs.13,549
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,51,611*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.52 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,59,900
ఆర్టిఓRs.1,22,391
భీమాRs.61,400
othersRs.13,599
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,57,290*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.57 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,59,900
ఆర్టిఓRs.1,22,391
భీమాRs.61,400
othersRs.13,599
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,57,290*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.57 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,364,900
ఆర్టిఓRs.1,22,841
భీమాRs.61,579
othersRs.13,649
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,62,969*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.63 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,69,900
ఆర్టిఓRs.1,23,291
భీమాRs.61,758
othersRs.13,699
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,68,648*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.69 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,374,900
ఆర్టిఓRs.1,23,741
భీమాRs.61,936
othersRs.13,749
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,74,326*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.74 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,389,900
ఆర్టిఓRs.1,25,091
భీమాRs.62,473
othersRs.13,899
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,91,363*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.91 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,409,900
ఆర్టిఓRs.1,26,891
భీమాRs.63,188
othersRs.14,099
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.16,14,078*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.14 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,19,900
ఆర్టిఓRs.1,27,791
భీమాRs.63,546
othersRs.14,199
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.16,25,436*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.25 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,424,900
ఆర్టిఓRs.1,28,241
భీమాRs.63,725
othersRs.14,249
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.16,31,115*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.31 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,429,900
ఆర్టిఓRs.1,28,691
భీమాRs.63,904
othersRs.14,299
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.16,36,794*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.37 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,434,9,00
ఆర్టిఓRs.1,29,141
భీమాRs.64,083
othersRs.14,349
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.16,42,473*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)(top model)Rs.16.42 లక్షలు*
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,79,900
ఆర్టిఓRs.70,191
భీమాRs.40,653
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.8,90,744*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్)(బేస్ మోడల్)Rs.8.91 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,79,9,00
ఆర్టిఓRs.79,191
భీమాRs.44,230
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.10,03,321*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)Rs.10.03 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,39,900
ఆర్టిఓRs.84,591
భీమాRs.46,376
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.10,70,867*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)Rs.10.71 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.944,9,00
ఆర్టిఓRs.85,041
భీమాRs.46,555
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.10,76,496*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.76 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.994,900
ఆర్టిఓRs.89,541
భీమాRs.48,343
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.11,32,784*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.33 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,99,900
ఆర్టిఓRs.89,991
భీమాRs.48,522
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.11,38,413*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.38 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్) Top Selling
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,49,900
ఆర్టిఓRs.94,491
భీమాRs.50,311
othersRs.10,499
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.12,05,201*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్)Top SellingRs.12.05 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,59,900
ఆర్టిఓRs.95,391
భీమాRs.50,668
othersRs.10,599
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.12,16,558*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.12.17 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,14,900
ఆర్టిఓRs.1,00,341
భీమాRs.52,636
othersRs.11,149
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.12,79,026*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.12.79 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,24,900
ఆర్టిఓRs.1,01,241
భీమాRs.52,994
othersRs.11,249
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.12,90,384*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.12.90 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,39,900
ఆర్టిఓRs.1,02,591
భీమాRs.53,530
othersRs.11,399
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,07,420*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt(పెట్రోల్)Rs.13.07 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,44,9,00
ఆర్టిఓRs.1,14,490
భీమాRs.54,890
othersRs.11,449
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,25,729*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.26 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,54,900
ఆర్టిఓRs.1,03,941
భీమాRs.54,067
othersRs.11,549
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,24,457*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.24 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,54,900
ఆర్టిఓRs.1,22,940
భీమాRs.46,376
othersRs.11,549
Rs.68,952
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,35,765*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.36 లక్షలు*
xz plus lux(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,159,900
ఆర్టిఓRs.1,04,391
భీమాRs.54,246
othersRs.11,599
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,30,136*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
xz plus lux(పెట్రోల్)Rs.13.30 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,174,9,00
ఆర్టిఓRs.1,05,741
భీమాRs.54,782
othersRs.11,749
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,47,172*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt(పెట్రోల్)Rs.13.47 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus lux dark edition (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,189,900
ఆర్టిఓRs.1,07,091
భీమాRs.55,319
othersRs.11,899
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,64,209*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ plus lux dark edition (పెట్రోల్)Rs.13.64 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,189,900
ఆర్టిఓRs.1,07,091
భీమాRs.55,319
othersRs.11,899
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,64,209*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.64 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,04,900
ఆర్టిఓRs.1,08,441
భీమాRs.55,855
othersRs.12,049
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,81,245*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.81 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,09,900
ఆర్టిఓRs.1,08,891
భీమాRs.56,034
othersRs.12,099
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,86,924*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs(పెట్రోల్)Rs.13.87 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,219,900
ఆర్టిఓRs.1,09,791
భీమాRs.56,392
othersRs.12,199
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,98,282*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga(పెట్రోల్)Rs.13.98 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,219,900
ఆర్టిఓRs.1,09,791
భీమాRs.56,392
othersRs.12,199
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,98,282*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.98 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,224,9,00
ఆర్టిఓRs.1,10,241
భీమాRs.56,571
othersRs.12,249
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,03,961*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt(పెట్రోల్)Rs.14.04 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,224,900
ఆర్టిఓRs.1,10,241
భీమాRs.56,571
othersRs.12,249
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,03,961*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.04 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,229,9,00
ఆర్టిఓRs.1,10,691
భీమాRs.56,750
othersRs.12,299
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,09,640*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.14.10 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,34,900
ఆర్టిఓRs.1,11,141
భీమాRs.56,928
othersRs.12,349
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,15,318*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark(పెట్రోల్)Rs.14.15 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,39,9,00
ఆర్టిఓRs.1,11,591
భీమాRs.57,107
othersRs.12,399
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,20,997*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.21 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,254,900
ఆర్టిఓRs.1,12,941
భీమాRs.57,644
othersRs.12,549
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,38,034*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.38 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,274,900
ఆర్టిఓRs.1,14,741
భీమాRs.58,359
othersRs.12,749
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,60,749*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.61 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,84,900
ఆర్టిఓRs.1,15,641
భీమాRs.58,717
othersRs.12,849
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,72,107*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.72 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,289,900
ఆర్టిఓRs.1,16,091
భీమాRs.58,896
othersRs.12,899
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,77,786*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.78 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,294,900
ఆర్టిఓRs.1,16,541
భీమాRs.59,075
othersRs.12,949
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,83,465*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.83 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark ఏఎంటి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,99,900
ఆర్టిఓRs.1,16,991
భీమాRs.59,254
othersRs.12,999
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,89,144*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark ఏఎంటి(పెట్రోల్)(top model)Rs.14.89 లక్షలు*
ఎక్స్‌ఎం డీజిల్(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.999,900
ఆర్టిఓRs.89,991
భీమాRs.48,522
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.11,38,413*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
టాటా నెక్సన్Rs.11.38 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,74,900
ఆర్టిఓRs.96,741
భీమాRs.51,205
othersRs.10,749
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.12,33,595*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.34 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,29,900
ఆర్టిఓRs.1,01,691
భీమాRs.53,172
othersRs.11,299
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.12,96,062*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.96 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,39,900
ఆర్టిఓRs.1,02,591
భీమాRs.53,530
othersRs.11,399
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,07,420*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.07 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,184,900
ఆర్టిఓRs.1,06,641
భీమాRs.55,140
othersRs.11,849
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,58,530*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.59 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,194,900
ఆర్టిఓRs.1,07,541
భీమాRs.55,498
othersRs.11,949
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,69,888*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.70 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,14,900
ఆర్టిఓRs.1,09,341
భీమాRs.56,213
othersRs.12,149
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,92,603*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.93 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,49,900
ఆర్టిఓRs.1,12,491
భీమాRs.57,465
othersRs.12,499
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,32,355*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.32 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,259,900
ఆర్టిఓRs.1,13,391
భీమాRs.57,823
othersRs.12,599
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,43,713*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.44 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,74,900
ఆర్టిఓRs.1,14,741
భీమాRs.58,359
othersRs.12,749
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,60,749*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.61 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,79,899
ఆర్టిఓRs.1,67,437
భీమాRs.49,797
othersRs.12,798
Rs.72,452
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,09,933*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.10 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,289,900
ఆర్టిఓRs.1,16,091
భీమాRs.58,896
othersRs.12,899
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,77,786*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.78 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,94,900
ఆర్టిఓRs.1,16,541
భీమాRs.59,075
othersRs.12,949
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,83,465*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.83 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,09,900
ఆర్టిఓRs.1,17,891
భీమాRs.59,611
othersRs.13,099
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,00,501*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.01 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,324,9,00
ఆర్టిఓRs.1,19,241
భీమాRs.60,148
othersRs.13,249
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,17,538*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.18 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,44,900
ఆర్టిఓRs.1,21,041
భీమాRs.60,863
othersRs.13,449
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,40,253*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.40 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,54,900
ఆర్టిఓRs.1,21,941
భీమాRs.61,221
othersRs.13,549
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,51,611*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.52 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,59,900
ఆర్టిఓRs.1,22,391
భీమాRs.61,400
othersRs.13,599
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,57,290*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.57 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,59,900
ఆర్టిఓRs.1,22,391
భీమాRs.61,400
othersRs.13,599
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,57,290*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.57 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,364,900
ఆర్టిఓRs.1,22,841
భీమాRs.61,579
othersRs.13,649
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,62,969*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.63 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,69,900
ఆర్టిఓRs.1,23,291
భీమాRs.61,758
othersRs.13,699
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,68,648*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.69 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,374,900
ఆర్టిఓRs.1,23,741
భీమాRs.61,936
othersRs.13,749
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,74,326*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.74 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,389,900
ఆర్టిఓRs.1,25,091
భీమాRs.62,473
othersRs.13,899
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.15,91,363*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.91 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,409,900
ఆర్టిఓRs.1,26,891
భీమాRs.63,188
othersRs.14,099
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.16,14,078*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.14 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,19,900
ఆర్టిఓRs.1,27,791
భీమాRs.63,546
othersRs.14,199
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.16,25,436*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.25 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,424,900
ఆర్టిఓRs.1,28,241
భీమాRs.63,725
othersRs.14,249
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.16,31,115*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.31 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,429,900
ఆర్టిఓRs.1,28,691
భీమాRs.63,904
othersRs.14,299
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.16,36,794*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.37 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,434,9,00
ఆర్టిఓRs.1,29,141
భీమాRs.64,083
othersRs.14,349
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.16,42,473*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)(top model)Rs.16.42 లక్షలు*
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,79,900
ఆర్టిఓRs.70,191
భీమాRs.40,653
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.8,90,744*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
టాటా నెక్సన్Rs.8.91 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,79,9,00
ఆర్టిఓRs.79,191
భీమాRs.44,230
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.10,03,321*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)Rs.10.03 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,39,900
ఆర్టిఓRs.84,591
భీమాRs.46,376
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.10,70,867*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)Rs.10.71 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.944,9,00
ఆర్టిఓRs.85,041
భీమాRs.46,555
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.10,76,496*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.76 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.994,900
ఆర్టిఓRs.89,541
భీమాRs.48,343
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.11,32,784*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.33 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,99,900
ఆర్టిఓRs.89,991
భీమాRs.48,522
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.11,38,413*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.38 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్) Top Selling
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,49,900
ఆర్టిఓRs.94,491
భీమాRs.50,311
othersRs.10,499
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.12,05,201*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్)Top SellingRs.12.05 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,59,900
ఆర్టిఓRs.95,391
భీమాRs.50,668
othersRs.10,599
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.12,16,558*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.12.17 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,14,900
ఆర్టిఓRs.1,00,341
భీమాRs.52,636
othersRs.11,149
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.12,79,026*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.12.79 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,24,900
ఆర్టిఓRs.1,01,241
భీమాRs.52,994
othersRs.11,249
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.12,90,384*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.12.90 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,39,900
ఆర్టిఓRs.1,02,591
భీమాRs.53,530
othersRs.11,399
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,07,420*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt(పెట్రోల్)Rs.13.07 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,44,9,00
ఆర్టిఓRs.1,14,490
భీమాRs.54,890
othersRs.11,449
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,25,729*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.26 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,54,900
ఆర్టిఓRs.1,03,941
భీమాRs.54,067
othersRs.11,549
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,24,457*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.24 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,54,900
ఆర్టిఓRs.1,22,940
భీమాRs.46,376
othersRs.11,549
Rs.68,952
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,35,765*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.36 లక్షలు*
xz plus lux(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,159,900
ఆర్టిఓRs.1,04,391
భీమాRs.54,246
othersRs.11,599
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,30,136*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
xz plus lux(పెట్రోల్)Rs.13.30 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,174,9,00
ఆర్టిఓRs.1,05,741
భీమాRs.54,782
othersRs.11,749
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,47,172*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt(పెట్రోల్)Rs.13.47 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus lux dark edition (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,189,900
ఆర్టిఓRs.1,07,091
భీమాRs.55,319
othersRs.11,899
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,64,209*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ plus lux dark edition (పెట్రోల్)Rs.13.64 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,189,900
ఆర్టిఓRs.1,07,091
భీమాRs.55,319
othersRs.11,899
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,64,209*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.64 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,04,900
ఆర్టిఓRs.1,08,441
భీమాRs.55,855
othersRs.12,049
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,81,245*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.81 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,09,900
ఆర్టిఓRs.1,08,891
భీమాRs.56,034
othersRs.12,099
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,86,924*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs(పెట్రోల్)Rs.13.87 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,219,900
ఆర్టిఓRs.1,09,791
భీమాRs.56,392
othersRs.12,199
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,98,282*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga(పెట్రోల్)Rs.13.98 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,219,900
ఆర్టిఓRs.1,09,791
భీమాRs.56,392
othersRs.12,199
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.13,98,282*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.98 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,224,9,00
ఆర్టిఓRs.1,10,241
భీమాRs.56,571
othersRs.12,249
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,03,961*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt(పెట్రోల్)Rs.14.04 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,224,900
ఆర్టిఓRs.1,10,241
భీమాRs.56,571
othersRs.12,249
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,03,961*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.04 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,229,9,00
ఆర్టిఓRs.1,10,691
భీమాRs.56,750
othersRs.12,299
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,09,640*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.14.10 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,34,900
ఆర్టిఓRs.1,11,141
భీమాRs.56,928
othersRs.12,349
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,15,318*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark(పెట్రోల్)Rs.14.15 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,39,9,00
ఆర్టిఓRs.1,11,591
భీమాRs.57,107
othersRs.12,399
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,20,997*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.21 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,254,900
ఆర్టిఓRs.1,12,941
భీమాRs.57,644
othersRs.12,549
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,38,034*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.38 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,274,900
ఆర్టిఓRs.1,14,741
భీమాRs.58,359
othersRs.12,749
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,60,749*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.61 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,84,900
ఆర్టిఓRs.1,15,641
భీమాRs.58,717
othersRs.12,849
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,72,107*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.72 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,289,900
ఆర్టిఓRs.1,16,091
భీమాRs.58,896
othersRs.12,899
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,77,786*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.78 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,294,900
ఆర్టిఓRs.1,16,541
భీమాRs.59,075
othersRs.12,949
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,83,465*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.83 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark ఏఎంటి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,99,900
ఆర్టిఓRs.1,16,991
భీమాRs.59,254
othersRs.12,999
on-road ధర in రాంచీ : (not available లో లోహర్దగ)Rs.14,89,144*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark ఏఎంటి(పెట్రోల్)(top model)Rs.14.89 లక్షలు*
*Estimated price via verified sources

నెక్సన్ ప్రత్యామ్నాయాలు యొక్క ధరలను సరిపోల్చండి

నెక్సన్ యాజమాన్య ఖర్చు

 • ఇంధన వ్యయం
 • సర్వీస్ ఖర్చు
 • విడి భాగాలు

సెలెక్ట్ ఇంజిన్ టైపు

రోజుకు నడిపిన కిలోమిటర్లు20 కిమీ/రోజుకు
నెలవారీ ఇంధన వ్యయంRs.0* / నెల

  సెలెక్ట్ సర్వీస్ year

  ఫ్యూయల్ typeట్రాన్స్ మిషన్సర్వీస్ ఖర్చు
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.5,9751
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,4461
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.5,9752
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,4462
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.7,4583
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.5,9283
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.5,9754
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,4464
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.5,9755
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,8275
  15000 km/year ఆధారంగా లెక్కించు

   Found what you were looking for?

   టాటా నెక్సన్ ధర వినియోగదారు సమీక్షలు

   4.4/5
   ఆధారంగా682 వినియోగదారు సమీక్షలు
   • అన్ని (682)
   • Price (75)
   • Service (64)
   • Mileage (190)
   • Looks (142)
   • Comfort (206)
   • Space (50)
   • Power (59)
   • More ...
   • తాజా
   • ఉపయోగం
   • Nexon Is A Fantastic Car

    Tata Nexon a fantastic automobile at this price range. Tata Nexon xz+ is the only vehicle in this price range that is strong and performs very well. The only thing I regr...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా dinesh goluguri
    On: Mar 14, 2023 | 3180 Views
   • Tata Nexon Is A Practical Car

    The Tata Nexon is a compact SUV produced by the Indian automaker Tata Motors. First launched in 2017, the Nexon has quickly gained popularity in India and other markets a...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా dheeraj
    On: Mar 09, 2023 | 3808 Views
   • Value For Money

    The Tata Nexon is a strong contender in the compact SUV segment, offering good value for money with a competitive price tag, distinctive styling, and good performance. It...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా dev
    On: Feb 24, 2023 | 4411 Views
   • THE BEST SUV

    The best SUV in this segment. Comes at a very affordable price and has the best safety features. It is also very smart. Performance is just next level. Maintenance cost i...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా moly ghosh
    On: Feb 23, 2023 | 5432 Views
   • A Perfect Car

    Tata Nexon is a stylist, good to-drive, safe, sturdy, and comfortable car at a very good price. High ground clearance makes it perfect for even rough and uneven roads.

    ద్వారా rishi
    On: Feb 16, 2023 | 503 Views
   • అన్ని నెక్సన్ ధర సమీక్షలు చూడండి

   టాటా నెక్సన్ వీడియోలు

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    జూలై 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    జూన్ 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    జూలై 13, 2021

   వినియోగదారులు కూడా చూశారు

   టాటా లోహర్దగలో కార్ డీలర్లు

   Ask Question

   Are you Confused?

   Ask anything & get answer లో {0}

   ప్రశ్నలు & సమాధానాలు

   • తాజా ప్రశ్నలు

   How many colours are available లో {0}

   Abhijeet asked on 16 Mar 2023

   Tata Nexon is available in 8 different colours - Grassland Beige, Flame Red, Cal...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 16 Mar 2023

   What ఐఎస్ the waiting period కోసం the Tata Nexon?

   Abhijeet asked on 24 Feb 2023

   For the availability, we would suggest you to please connect with the nearest au...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 24 Feb 2023

   ఐఎస్ the టాటా నెక్సన్ అందుబాటులో కోసం sale?

   DevyaniSharma asked on 13 Feb 2023

   For the availability, we would suggest you to please connect with the nearest au...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 13 Feb 2023

   Does టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం Plus ఎస్ have fog lights?

   AjayRawat asked on 12 Feb 2023

   No, the Tata Nexon XM Plus S is not equipped with fog lights.

   By Cardekho experts on 12 Feb 2023

   What ఐఎస్ మైలేజ్ యొక్క టాటా Nexon?

   Chouhan asked on 9 Feb 2023

   The Automatic Diesel variant has a mileage of 22.07 kmpl. The Manual Diesel vari...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 9 Feb 2023

   నెక్సన్ సమీప నగరాలు లో ధర

   సిటీఆన్-రోడ్ ధర
   రాంచీRs. 8.91 - 16.42 లక్షలు
   హజారీబాగ్Rs. 8.91 - 16.42 లక్షలు
   రూర్కెలాRs. 8.83 - 16.57 లక్షలు
   అంబికాపూర్Rs. 8.91 - 16.42 లక్షలు
   బొకారోRs. 8.91 - 16.42 లక్షలు
   గయRs. 8.99 - 16.71 లక్షలు
   జంషెడ్పూర్Rs. 8.91 - 16.42 లక్షలు
   గిరిధ్Rs. 8.91 - 16.42 లక్షలు
   మీ నగరం ఎంచుకోండి
   space Image

   ట్రెండింగ్ టాటా కార్లు

   • పాపులర్
   • ఉపకమింగ్
   *ఎక్స్-షోరూమ్ లోహర్దగ లో ధర
   ×
   We need your సిటీ to customize your experience