టాటా నెక్సన్ శివగంగ లో ధర

టాటా నెక్సన్ ధర శివగంగ లో ప్రారంభ ధర Rs. 7.86 లక్షలు తక్కువ ధర కలిగిన మోడల్ టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఈ మరియు అత్యంత ధర కలిగిన మోడల్ టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటి ప్లస్ ధర Rs. 14.41 లక్షలు మీ దగ్గరిలోని టాటా నెక్సన్ షోరూమ్ శివగంగ లో ఉత్తమ ఆఫర్ల కోసం సందర్శించండి. ప్రధానంగా సరిపోల్చండి టాటా punch ధర శివగంగ లో Rs. 6.06 లక్షలు ప్రారంభమౌతుంది మరియు మారుతి brezza ధర శివగంగ లో ప్రారంభమైన ధరతో సరిపోల్చండి Rs. 8.19 లక్షలు.

వేరియంట్లుon-road price
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్Rs. 14.40 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition ఏఎంటిRs. 14.87 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్Rs. 14.51 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt ఏఎంటిRs. 14.28 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt ఏఎంటిRs. 14.85 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ darkRs. 14.23 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt డీజిల్Rs. 15.65 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dtRs. 13.54 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxsRs. 13.94 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ ఏఎంటిRs. 13.72 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt డీజిల్ ఏఎంటిRs. 16.39 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.36 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్Rs. 14.17 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ఎస్Rs. 10.78 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 13.26 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్Rs. 13.66 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 14.45 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్Rs. 12.98 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్Rs. 13.15 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డీజిల్Rs. 15.48 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kazirangaRs. 14.06 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్ ఏఎంటిRs. 16.40 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటిRs. 16.50 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt డీజిల్ ఏఎంటిRs. 15.82 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux ఏఎంటిRs. 14.11 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 15.70 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs ఏఎంటిRs. 14.68 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌ఎం డీజిల్Rs. 11.56 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్Rs. 12.41 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్Rs. 15.59 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్Rs. 11.50 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్Rs. 13.04 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటిRs. 15.99 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dtRs. 14.11 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dtRs. 13.15 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఈRs. 8.98 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంRs. 10.11 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxRs. 13.37 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 14.85 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 14 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటిRs. 12.86 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 14.06 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డీజిల్Rs. 14.91 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.32 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt డీజిల్Rs. 15.08 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్Rs. 12.13 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటిRs. 15.10 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga ఏఎంటిRs. 14.79 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్Rs. 11.56 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటిRs. 16.44 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్Rs. 15.76 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark ఏఎంటిRs. 14.96 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt డీజిల్Rs. 14.68 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ dt ఏఎంటిRs. 13.89 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet editionRs. 14.13 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డీజిల్ ఏఎంటిRs. 15.65 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.72 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 15.25 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్ ఏఎంటిRs. 16.33 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటిRs. 10.84 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్Rs. 13.77 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 14.91 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్Rs. 15.66 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్Rs. 12.24 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డీజిల్ ఏఎంటిRs. 16.22 లక్షలు*
ఇంకా చదవండి

శివగంగ రోడ్ ధరపై టాటా నెక్సన్

**టాటా నెక్సన్ price is not available in శివగంగ, currently showing price in శ్రీనగర్

ఎక్స్‌ఎం డీజిల్(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,006,450
ఆర్టిఓRs.90,580
భీమాRs.48,757
othersRs.10,064
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.11,55,852*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
టాటా నెక్సన్Rs.11.56 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1081,450
ఆర్టిఓRs.97,330
భీమాRs.51,439
othersRs.10,814
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.12,41,034*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.41 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,136,450
ఆర్టిఓRs.1,02,280
భీమాRs.53,407
othersRs.11,364
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,03,502*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.04 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,46,450
ఆర్టిఓRs.1,03,180
భీమాRs.53,764
othersRs.11,464
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,14,859*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.15 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,191,450
ఆర్టిఓRs.1,07,230
భీమాRs.55,374
othersRs.11,914
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,65,969*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.66 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,01,450
ఆర్టిఓRs.1,08,130
భీమాRs.55,732
othersRs.12,014
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,77,327*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.77 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,21,4,50
ఆర్టిఓRs.1,09,930
భీమాRs.56,447
othersRs.12,214
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,00,042*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,56,450
ఆర్టిఓRs.1,13,080
భీమాRs.57,699
othersRs.12,564
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,39,794*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.40 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,266,450
ఆర్టిఓRs.1,13,980
భీమాRs.58,057
othersRs.12,664
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,51,152*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.51 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,79,899
ఆర్టిఓRs.1,67,437
భీమాRs.49,797
othersRs.12,798
Rs.72,452
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,09,933*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.10 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,281,450
ఆర్టిఓRs.1,15,330
భీమాRs.58,594
othersRs.12,814
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,68,189*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.68 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,96,450
ఆర్టిఓRs.1,16,680
భీమాRs.59,130
othersRs.12,964
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,85,225*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.85 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,01,450
ఆర్టిఓRs.1,17,130
భీమాRs.59,309
othersRs.13,014
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,90,904*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.91 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,16,4,50
ఆర్టిఓRs.1,18,480
భీమాRs.59,846
othersRs.13,164
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,07,941*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.08 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,31,450
ఆర్టిఓRs.1,19,830
భీమాRs.60,382
othersRs.13,314
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,24,977*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.25 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,351,450
ఆర్టిఓRs.1,21,630
భీమాRs.61,098
othersRs.13,514
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,47,693*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.48 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,361,450
ఆర్టిఓRs.1,22,530
భీమాRs.61,455
othersRs.13,614
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,59,050*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.59 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,66,450
ఆర్టిఓRs.1,22,980
భీమాRs.61,634
othersRs.13,664
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,64,729*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.65 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,66,450
ఆర్టిఓRs.1,22,980
భీమాRs.61,634
othersRs.13,664
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,64,729*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.65 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,67,9,00
ఆర్టిఓRs.1,23,111
భీమాRs.61,686
othersRs.13,679
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,66,376*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.66 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,71,450
ఆర్టిఓRs.1,23,430
భీమాRs.61,813
othersRs.13,714
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,70,408*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.70 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,76,450
ఆర్టిఓRs.1,23,880
భీమాRs.61,992
othersRs.13,764
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,76,087*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.76 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,381,4,50
ఆర్టిఓRs.1,24,330
భీమాRs.62,171
othersRs.13,814
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,81,766*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.82 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,96,4,50
ఆర్టిఓRs.1,25,680
భీమాRs.62,707
othersRs.13,964
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,98,802*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.99 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,416,450
ఆర్టిఓRs.1,27,480
భీమాRs.63,423
othersRs.14,164
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.16,21,518*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.22 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,26,450
ఆర్టిఓRs.1,28,380
భీమాRs.63,780
othersRs.14,264
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.16,32,875*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.33 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,31,450
ఆర్టిఓRs.1,28,830
భీమాRs.63,959
othersRs.14,314
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.16,38,554*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.39 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,32,9,00
ఆర్టిఓRs.1,28,961
భీమాRs.64,011
othersRs.14,329
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.16,40,201*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.40 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,436,450
ఆర్టిఓRs.1,29,280
భీమాRs.64,138
othersRs.14,364
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.16,44,233*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.44 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,41,450
ఆర్టిఓRs.1,29,730
భీమాRs.64,317
othersRs.14,414
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.16,49,912*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)(top model)Rs.16.50 లక్షలు*
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,86,350
ఆర్టిఓRs.70,771
భీమాRs.40,883
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.8,98,005*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్)(బేస్ మోడల్)Rs.8.98 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,86,350
ఆర్టిఓRs.79,771
భీమాRs.44,460
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.10,10,582*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)Rs.10.11 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,46,3,50
ఆర్టిఓRs.85,171
భీమాRs.46,607
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.10,78,128*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)Rs.10.78 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,51,350
ఆర్టిఓRs.85,621
భీమాRs.46,786
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.10,83,757*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.84 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,01,350
ఆర్టిఓRs.90,121
భీమాRs.48,574
othersRs.10,013
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.11,50,059*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.50 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,06,3,50
ఆర్టిఓRs.90,571
భీమాRs.48,753
othersRs.10,063
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.11,55,738*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.56 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్) Top Selling
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,56,350
ఆర్టిఓRs.95,071
భీమాRs.50,542
othersRs.10,563
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.12,12,527*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్)Top SellingRs.12.13 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,066,350
ఆర్టిఓRs.95,971
భీమాRs.50,899
othersRs.10,663
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.12,23,884*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.12.24 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,121,350
ఆర్టిఓRs.1,00,921
భీమాRs.52,867
othersRs.11,213
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.12,86,352*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.12.86 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,131,350
ఆర్టిఓRs.1,01,821
భీమాRs.53,224
othersRs.11,313
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.12,97,709*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.12.98 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,44,900
ఆర్టిఓRs.1,14,490
భీమాRs.54,890
othersRs.11,449
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,25,729*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.26 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,46,350
ఆర్టిఓRs.1,03,171
భీమాRs.53,761
othersRs.11,463
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,14,746*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt(పెట్రోల్)Rs.13.15 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,54,900
ఆర్టిఓRs.1,22,940
భీమాRs.46,376
othersRs.11,549
Rs.68,952
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,35,765*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.36 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,161,350
ఆర్టిఓRs.1,04,521
భీమాRs.54,297
othersRs.11,613
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,31,782*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.32 లక్షలు*
xz plus lux(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,166,350
ఆర్టిఓRs.1,04,971
భీమాRs.54,476
othersRs.11,663
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,37,461*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
xz plus lux(పెట్రోల్)Rs.13.37 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,81,350
ఆర్టిఓRs.1,06,321
భీమాRs.55,013
othersRs.11,813
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,54,498*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt(పెట్రోల్)Rs.13.54 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus lux dark edition (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,96,350
ఆర్టిఓRs.1,07,671
భీమాRs.55,549
othersRs.11,963
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,71,534*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ plus lux dark edition (పెట్రోల్)Rs.13.72 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,96,350
ఆర్టిఓRs.1,07,671
భీమాRs.55,549
othersRs.11,963
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,71,534*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.72 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,11,350
ఆర్టిఓRs.1,09,021
భీమాRs.56,086
othersRs.12,113
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,88,571*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.89 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,216,3,50
ఆర్టిఓRs.1,09,471
భీమాRs.56,265
othersRs.12,163
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,94,250*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs(పెట్రోల్)Rs.13.94 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,26,350
ఆర్టిఓRs.1,10,371
భీమాRs.56,623
othersRs.12,263
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,05,608*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga(పెట్రోల్)Rs.14.06 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,26,350
ఆర్టిఓRs.1,10,371
భీమాRs.56,623
othersRs.12,263
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,05,608*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.06 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,231,350
ఆర్టిఓRs.1,10,821
భీమాRs.56,801
othersRs.12,313
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,11,286*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt(పెట్రోల్)Rs.14.11 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,31,350
ఆర్టిఓRs.1,10,821
భీమాRs.56,801
othersRs.12,313
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,11,286*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.11 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,232,900
ఆర్టిఓRs.1,10,961
భీమాRs.56,857
othersRs.12,329
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,13,047*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition(పెట్రోల్)Rs.14.13 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,36,350
ఆర్టిఓRs.1,11,271
భీమాRs.56,980
othersRs.12,363
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,16,965*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.14.17 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,241,350
ఆర్టిఓRs.1,11,721
భీమాRs.57,159
othersRs.12,413
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,22,644*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark(పెట్రోల్)Rs.14.23 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,46,3,50
ఆర్టిఓRs.1,12,171
భీమాRs.57,338
othersRs.12,463
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,28,323*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.28 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,61,350
ఆర్టిఓRs.1,13,521
భీమాRs.57,875
othersRs.12,613
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,45,360*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.45 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,281,350
ఆర్టిఓRs.1,15,321
భీమాRs.58,590
othersRs.12,813
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,68,075*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.68 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,291,350
ఆర్టిఓRs.1,16,221
భీమాRs.58,948
othersRs.12,913
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,79,433*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.79 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,96,350
ఆర్టిఓRs.1,16,671
భీమాRs.59,127
othersRs.12,963
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,85,112*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.85 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,297,900
ఆర్టిఓRs.1,16,811
భీమాRs.59,182
othersRs.12,979
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,86,872*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.87 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1301,350
ఆర్టిఓRs.1,17,121
భీమాRs.59,305
othersRs.13,013
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,90,790*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.91 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark ఏఎంటి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,06,350
ఆర్టిఓRs.1,17,571
భీమాRs.59,484
othersRs.13,063
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,96,469*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark ఏఎంటి(పెట్రోల్)(top model)Rs.14.96 లక్షలు*
ఎక్స్‌ఎం డీజిల్(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,006,450
ఆర్టిఓRs.90,580
భీమాRs.48,757
othersRs.10,064
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.11,55,852*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
టాటా నెక్సన్Rs.11.56 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1081,450
ఆర్టిఓRs.97,330
భీమాRs.51,439
othersRs.10,814
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.12,41,034*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.41 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,136,450
ఆర్టిఓRs.1,02,280
భీమాRs.53,407
othersRs.11,364
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,03,502*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.04 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,46,450
ఆర్టిఓRs.1,03,180
భీమాRs.53,764
othersRs.11,464
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,14,859*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.15 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,191,450
ఆర్టిఓRs.1,07,230
భీమాRs.55,374
othersRs.11,914
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,65,969*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.66 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,01,450
ఆర్టిఓRs.1,08,130
భీమాRs.55,732
othersRs.12,014
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,77,327*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.77 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,21,4,50
ఆర్టిఓRs.1,09,930
భీమాRs.56,447
othersRs.12,214
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,00,042*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,56,450
ఆర్టిఓRs.1,13,080
భీమాRs.57,699
othersRs.12,564
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,39,794*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.40 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,266,450
ఆర్టిఓRs.1,13,980
భీమాRs.58,057
othersRs.12,664
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,51,152*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.51 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,79,899
ఆర్టిఓRs.1,67,437
భీమాRs.49,797
othersRs.12,798
Rs.72,452
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,09,933*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.10 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,281,450
ఆర్టిఓRs.1,15,330
భీమాRs.58,594
othersRs.12,814
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,68,189*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.68 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,96,450
ఆర్టిఓRs.1,16,680
భీమాRs.59,130
othersRs.12,964
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,85,225*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.85 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,01,450
ఆర్టిఓRs.1,17,130
భీమాRs.59,309
othersRs.13,014
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,90,904*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.91 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,16,4,50
ఆర్టిఓRs.1,18,480
భీమాRs.59,846
othersRs.13,164
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,07,941*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.08 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,31,450
ఆర్టిఓRs.1,19,830
భీమాRs.60,382
othersRs.13,314
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,24,977*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.25 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,351,450
ఆర్టిఓRs.1,21,630
భీమాRs.61,098
othersRs.13,514
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,47,693*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.48 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,361,450
ఆర్టిఓRs.1,22,530
భీమాRs.61,455
othersRs.13,614
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,59,050*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.59 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,66,450
ఆర్టిఓRs.1,22,980
భీమాRs.61,634
othersRs.13,664
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,64,729*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.65 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,66,450
ఆర్టిఓRs.1,22,980
భీమాRs.61,634
othersRs.13,664
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,64,729*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.65 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,67,9,00
ఆర్టిఓRs.1,23,111
భీమాRs.61,686
othersRs.13,679
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,66,376*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.66 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,71,450
ఆర్టిఓRs.1,23,430
భీమాRs.61,813
othersRs.13,714
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,70,408*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.70 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,76,450
ఆర్టిఓRs.1,23,880
భీమాRs.61,992
othersRs.13,764
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,76,087*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.76 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,381,4,50
ఆర్టిఓRs.1,24,330
భీమాRs.62,171
othersRs.13,814
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,81,766*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.82 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,96,4,50
ఆర్టిఓRs.1,25,680
భీమాRs.62,707
othersRs.13,964
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.15,98,802*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.99 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,416,450
ఆర్టిఓRs.1,27,480
భీమాRs.63,423
othersRs.14,164
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.16,21,518*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.22 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,26,450
ఆర్టిఓRs.1,28,380
భీమాRs.63,780
othersRs.14,264
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.16,32,875*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.33 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,31,450
ఆర్టిఓRs.1,28,830
భీమాRs.63,959
othersRs.14,314
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.16,38,554*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.39 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,32,9,00
ఆర్టిఓRs.1,28,961
భీమాRs.64,011
othersRs.14,329
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.16,40,201*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.40 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,436,450
ఆర్టిఓRs.1,29,280
భీమాRs.64,138
othersRs.14,364
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.16,44,233*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.44 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,41,450
ఆర్టిఓRs.1,29,730
భీమాRs.64,317
othersRs.14,414
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.16,49,912*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)(top model)Rs.16.50 లక్షలు*
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,86,350
ఆర్టిఓRs.70,771
భీమాRs.40,883
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.8,98,005*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
టాటా నెక్సన్Rs.8.98 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,86,350
ఆర్టిఓRs.79,771
భీమాRs.44,460
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.10,10,582*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)Rs.10.11 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,46,3,50
ఆర్టిఓRs.85,171
భీమాRs.46,607
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.10,78,128*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)Rs.10.78 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,51,350
ఆర్టిఓRs.85,621
భీమాRs.46,786
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.10,83,757*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.84 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,01,350
ఆర్టిఓRs.90,121
భీమాRs.48,574
othersRs.10,013
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.11,50,059*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.50 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,06,3,50
ఆర్టిఓRs.90,571
భీమాRs.48,753
othersRs.10,063
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.11,55,738*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.56 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్) Top Selling
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,56,350
ఆర్టిఓRs.95,071
భీమాRs.50,542
othersRs.10,563
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.12,12,527*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్)Top SellingRs.12.13 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,066,350
ఆర్టిఓRs.95,971
భీమాRs.50,899
othersRs.10,663
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.12,23,884*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.12.24 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,121,350
ఆర్టిఓRs.1,00,921
భీమాRs.52,867
othersRs.11,213
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.12,86,352*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.12.86 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,131,350
ఆర్టిఓRs.1,01,821
భీమాRs.53,224
othersRs.11,313
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.12,97,709*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.12.98 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,44,900
ఆర్టిఓRs.1,14,490
భీమాRs.54,890
othersRs.11,449
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,25,729*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.26 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,46,350
ఆర్టిఓRs.1,03,171
భీమాRs.53,761
othersRs.11,463
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,14,746*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt(పెట్రోల్)Rs.13.15 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,54,900
ఆర్టిఓRs.1,22,940
భీమాRs.46,376
othersRs.11,549
Rs.68,952
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,35,765*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.36 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,161,350
ఆర్టిఓRs.1,04,521
భీమాRs.54,297
othersRs.11,613
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,31,782*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.32 లక్షలు*
xz plus lux(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,166,350
ఆర్టిఓRs.1,04,971
భీమాRs.54,476
othersRs.11,663
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,37,461*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
xz plus lux(పెట్రోల్)Rs.13.37 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,81,350
ఆర్టిఓRs.1,06,321
భీమాRs.55,013
othersRs.11,813
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,54,498*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt(పెట్రోల్)Rs.13.54 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus lux dark edition (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,96,350
ఆర్టిఓRs.1,07,671
భీమాRs.55,549
othersRs.11,963
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,71,534*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ plus lux dark edition (పెట్రోల్)Rs.13.72 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,96,350
ఆర్టిఓRs.1,07,671
భీమాRs.55,549
othersRs.11,963
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,71,534*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.72 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,11,350
ఆర్టిఓRs.1,09,021
భీమాRs.56,086
othersRs.12,113
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,88,571*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.89 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,216,3,50
ఆర్టిఓRs.1,09,471
భీమాRs.56,265
othersRs.12,163
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.13,94,250*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs(పెట్రోల్)Rs.13.94 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,26,350
ఆర్టిఓRs.1,10,371
భీమాRs.56,623
othersRs.12,263
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,05,608*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga(పెట్రోల్)Rs.14.06 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,26,350
ఆర్టిఓRs.1,10,371
భీమాRs.56,623
othersRs.12,263
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,05,608*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.06 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,231,350
ఆర్టిఓRs.1,10,821
భీమాRs.56,801
othersRs.12,313
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,11,286*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt(పెట్రోల్)Rs.14.11 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,31,350
ఆర్టిఓRs.1,10,821
భీమాRs.56,801
othersRs.12,313
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,11,286*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.11 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,232,900
ఆర్టిఓRs.1,10,961
భీమాRs.56,857
othersRs.12,329
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,13,047*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition(పెట్రోల్)Rs.14.13 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,36,350
ఆర్టిఓRs.1,11,271
భీమాRs.56,980
othersRs.12,363
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,16,965*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.14.17 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,241,350
ఆర్టిఓRs.1,11,721
భీమాRs.57,159
othersRs.12,413
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,22,644*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark(పెట్రోల్)Rs.14.23 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,46,3,50
ఆర్టిఓRs.1,12,171
భీమాRs.57,338
othersRs.12,463
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,28,323*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.28 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,61,350
ఆర్టిఓRs.1,13,521
భీమాRs.57,875
othersRs.12,613
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,45,360*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.45 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,281,350
ఆర్టిఓRs.1,15,321
భీమాRs.58,590
othersRs.12,813
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,68,075*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.68 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,291,350
ఆర్టిఓRs.1,16,221
భీమాRs.58,948
othersRs.12,913
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,79,433*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.79 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,96,350
ఆర్టిఓRs.1,16,671
భీమాRs.59,127
othersRs.12,963
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,85,112*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.85 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,297,900
ఆర్టిఓRs.1,16,811
భీమాRs.59,182
othersRs.12,979
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,86,872*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.87 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1301,350
ఆర్టిఓRs.1,17,121
భీమాRs.59,305
othersRs.13,013
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,90,790*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.91 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark ఏఎంటి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,06,350
ఆర్టిఓRs.1,17,571
భీమాRs.59,484
othersRs.13,063
on-road ధర in శ్రీనగర్ : (not available లో శివగంగ)Rs.14,96,469*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view మార్చి offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark ఏఎంటి(పెట్రోల్)(top model)Rs.14.96 లక్షలు*
*Estimated price via verified sources

నెక్సన్ ప్రత్యామ్నాయాలు యొక్క ధరలను సరిపోల్చండి

నెక్సన్ యాజమాన్య ఖర్చు

 • ఇంధన వ్యయం
 • సర్వీస్ ఖర్చు
 • విడి భాగాలు

సెలెక్ట్ ఇంజిన్ టైపు

రోజుకు నడిపిన కిలోమిటర్లు20 కిమీ/రోజుకు
నెలవారీ ఇంధన వ్యయంRs.0* / నెల

  సెలెక్ట్ సర్వీస్ year

  ఫ్యూయల్ typeట్రాన్స్ మిషన్సర్వీస్ ఖర్చు
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.5,9751
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,4461
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.5,9752
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,4462
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.7,4583
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.5,9283
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.5,9754
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,4464
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.5,9755
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,8275
  15000 km/year ఆధారంగా లెక్కించు

   Found what you were looking for?

   టాటా నెక్సన్ ధర వినియోగదారు సమీక్షలు

   4.4/5
   ఆధారంగా705 వినియోగదారు సమీక్షలు
   • అన్ని (705)
   • Price (82)
   • Service (65)
   • Mileage (192)
   • Looks (149)
   • Comfort (221)
   • Space (52)
   • Power (65)
   • More ...
   • తాజా
   • ఉపయోగం
   • Tata Nexon Review.

    Very good car at the price point. Safety is top-notch, infotainment and entertainment excellent, ride quality and performance could have been better still, nothing to com...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా rishiraj das
    On: Mar 29, 2023 | 758 Views
   • Nice Car

    It is a nice car because the feeling is very good and its price is 11 lakh and its features are amazing. It is so comfortable, just go for it.

    ద్వారా user
    On: Mar 26, 2023 | 161 Views
   • Tata Nexon Review

    superb safety features and affordable price recommended car irrespective of gender great mileage, pickup, and comfort.

    ద్వారా user
    On: Mar 26, 2023 | 139 Views
   • Tata Nexon Is A Fantastic

    Tata Nexon is a fantastic automobile in this price range. This is the best car a family and comfort. Tata Nexon xz+ is the only vehicle in this price range that is strong...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా pankaj manhar
    On: Mar 24, 2023 | 421 Views
   • Tata Nexon A Fantastic Automobile

    Tata Nexon is a fantastic automobile in this price range. Tata Nexon xz+ is the only vehicle in this price range that is strong and performs very well. superior interior ...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా harkomal singh
    On: Mar 22, 2023 | 409 Views
   • అన్ని నెక్సన్ ధర సమీక్షలు చూడండి

   టాటా నెక్సన్ వీడియోలు

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    జూలై 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    జూన్ 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    జూలై 13, 2021

   వినియోగదారులు కూడా చూశారు

   టాటా శివగంగలో కార్ డీలర్లు

   Ask Question

   Are you Confused?

   Ask anything & get answer లో {0}

   ప్రశ్నలు & సమాధానాలు

   • తాజా ప్రశ్నలు

   What ఐఎస్ the మైలేజ్ యొక్క the టాటా Nexon?

   Abhijeet asked on 25 Mar 2023

   The Automatic Diesel variant has a mileage of 21.5 kmpl. The Manual Diesel varia...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 25 Mar 2023

   How many colours are available లో {0}

   Abhijeet asked on 16 Mar 2023

   Tata Nexon is available in 8 different colours - Grassland Beige, Flame Red, Cal...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 16 Mar 2023

   What ఐఎస్ the waiting period కోసం the Tata Nexon?

   Abhijeet asked on 24 Feb 2023

   For the availability, we would suggest you to please connect with the nearest au...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 24 Feb 2023

   ఐఎస్ the టాటా నెక్సన్ అందుబాటులో కోసం sale?

   DevyaniSharma asked on 13 Feb 2023

   For the availability, we would suggest you to please connect with the nearest au...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 13 Feb 2023

   Does టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం Plus ఎస్ have fog lights?

   AjayRawat asked on 12 Feb 2023

   No, the Tata Nexon XM Plus S is not equipped with fog lights.

   By Cardekho experts on 12 Feb 2023

   నెక్సన్ సమీప నగరాలు లో ధర

   సిటీఆన్-రోడ్ ధర
   శ్రీనగర్Rs. 8.98 - 16.50 లక్షలు
   బారాముల్లాRs. 8.98 - 16.50 లక్షలు
   అనంతనాగ్Rs. 8.91 - 16.42 లక్షలు
   జమ్మూRs. 8.91 - 16.42 లక్షలు
   పఠాంకోట్Rs. 8.91 - 16.42 లక్షలు
   అమృత్సర్Rs. 8.91 - 16.42 లక్షలు
   కాంగ్రాRs. 8.68 - 15.85 లక్షలు
   హోషియార్పూర్Rs. 8.91 - 16.42 లక్షలు
   మీ నగరం ఎంచుకోండి
   space Image

   ట్రెండింగ్ టాటా కార్లు

   • పాపులర్
   • ఉపకమింగ్
   *ఎక్స్-షోరూమ్ శివగంగ లో ధర
   ×
   We need your సిటీ to customize your experience