టాటా నెక్సన్ బిష్ణుపూర్ లో ధర

టాటా నెక్సన్ ధర బిష్ణుపూర్ లో ప్రారంభ ధర Rs. 7.83 లక్షలు తక్కువ ధర కలిగిన మోడల్ టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఈ మరియు అత్యంత ధర కలిగిన మోడల్ టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి డీజిల్ ప్లస్ ధర Rs. 14.31 లక్షలు మీ దగ్గరిలోని టాటా నెక్సన్ షోరూమ్ బిష్ణుపూర్ లో ఉత్తమ ఆఫర్ల కోసం సందర్శించండి. ప్రధానంగా సరిపోల్చండి టాటా punch ధర బిష్ణుపూర్ లో Rs. 6.13 లక్షలు ప్రారంభమౌతుంది మరియు మారుతి brezza ధర బిష్ణుపూర్ లో ప్రారంభమైన ధరతో సరిపోల్చండి Rs. 7.99 లక్షలు.

వేరియంట్లుon-road price
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్Rs. 14.05 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డీజిల్Rs. 15.09 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt ఎల్Rs. 13.25 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 14.59 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hsRs. 12.88 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt pRs. 13.80 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 15.31 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డీజిల్Rs. 14.53 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dtRs. 13.97 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డీజిల్Rs. 14.16 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి డీజిల్Rs. 15.98 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 15.59 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్Rs. 13.80 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs ఏఎంటిRs. 13.44 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్Rs. 16.04 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 14.50 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్Rs. 13.08 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటిRs. 14.50 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డీజిల్Rs. 15.26 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga editionRs. 13.77 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ఎస్Rs. 10.46 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ pRs. 13.64 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్Rs. 13.33 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్Rs. 12.83 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్Rs. 12.93 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 14.87 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్Rs. 15.22 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్Rs. 14.14 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dualtone roof ఏఎంటిRs. 12.77 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p డీజిల్Rs. 15.26 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.05 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్Rs. 12.10 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌ఎం డీజిల్Rs. 11.43 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet editionRs. 13.92 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dualtone roof డీజిల్Rs. 13.49 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటిRs. 14.36 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్Rs. 11.06 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్Rs. 12.71 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs డీజిల్Rs. 14.33 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.86 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt డీజిల్Rs. 15.42 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఈRs. 8.71 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.41 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంRs. 9.80 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 13.66 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటిRs. 14.53 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి డీజిల్Rs. 15.95 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటిRs. 12.60 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి డీజిల్Rs. 16.09 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్Rs. 12.21 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt roof ఏఎంటి డీజిల్Rs. 14.22 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్Rs. 11.87 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dualtone roofRs. 12.04 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt hs ఏఎంటిRs. 13.60 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్Rs. 11.37 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 14.39 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition డీజిల్Rs. 15.22 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ dt డీజిల్Rs. 14.70 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటిRs. 14.64 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 13.77 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటిRs. 10.51 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్Rs. 13.44 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి డీజిల్Rs. 15.82 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్Rs. 11.99 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hsRs. 12.71 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition డీజిల్Rs. 15.37 లక్షలు*
ఇంకా చదవండి

బిష్ణుపూర్ రోడ్ ధరపై టాటా నెక్సన్

**టాటా నెక్సన్ price is not available in బిష్ణుపూర్, currently showing price in ఇంఫాల్

ఎక్స్‌ఎం డీజిల్(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,013,000
ఆర్టిఓRs.70,910
భీమాRs.48,991
othersRs.10,130
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.11,43,031*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
టాటా నెక్సన్Rs.11.43 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,73,000
ఆర్టిఓRs.75,110
భీమాRs.51,137
othersRs.10,730
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,09,977*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.10 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,28,000
ఆర్టిఓRs.78,960
భీమాRs.53,105
othersRs.11,280
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,71,345*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.71 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,138,000
ఆర్టిఓRs.79,660
భీమాRs.53,462
othersRs.11,380
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,82,502*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.83 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,83,000
ఆర్టిఓRs.82,810
భీమాRs.55,072
othersRs.11,830
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,32,712*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.33 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,93,000
ఆర్టిఓRs.83,510
భీమాRs.55,430
othersRs.11,930
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,43,870*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.44 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof డీజిల్ (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,98,000
ఆర్టిఓRs.83,860
భీమాRs.55,608
othersRs.11,980
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,49,448*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof డీజిల్ (డీజిల్)Rs.13.49 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,13,000
ఆర్టిఓRs.84,910
భీమాRs.56,145
othersRs.12,130
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,66,185*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.66 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,48,000
ఆర్టిఓRs.87,360
భీమాRs.57,397
othersRs.12,480
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,05,237*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.05 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,58,000
ఆర్టిఓRs.88,060
భీమాRs.57,755
othersRs.12,580
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,16,395*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.16 లక్షలు*
xza plus dt roof amt diesel(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,263,000
ఆర్టిఓRs.88,410
భీమాRs.57,934
othersRs.12,630
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,21,974*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
xza plus dt roof amt diesel(డీజిల్)Rs.14.22 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,73,000
ఆర్టిఓRs.89,110
భీమాRs.58,291
othersRs.12,730
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,33,131*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.33 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,78,000
ఆర్టిఓRs.89,460
భీమాRs.58,470
othersRs.12,780
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,38,710*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.39 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,88,000
ఆర్టిఓRs.90,160
భీమాRs.58,828
othersRs.12,880
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,49,868*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.50 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,291,000
ఆర్టిఓRs.90,370
భీమాRs.58,935
othersRs.12,910
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,53,215*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.53 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,06,000
ఆర్టిఓRs.91,420
భీమాRs.59,472
othersRs.13,060
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,69,952*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.70 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,21,000
ఆర్టిఓRs.92,470
భీమాRs.60,008
othersRs.13,210
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,86,688*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.87 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,41,000
ఆర్టిఓRs.93,870
భీమాRs.60,724
othersRs.13,410
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,09,004*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.09 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,53,000
ఆర్టిఓRs.94,710
భీమాRs.61,153
othersRs.13,530
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,22,393*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.22 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,53,000
ఆర్టిఓRs.94,710
భీమాRs.61,153
othersRs.13,530
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,22,393*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.22 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,56,000
ఆర్టిఓRs.94,920
భీమాRs.61,260
othersRs.13,560
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,25,740*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.26 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,56,000
ఆర్టిఓRs.94,920
భీమాRs.61,260
othersRs.13,560
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,25,740*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.26 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,61,000
ఆర్టిఓRs.95,270
భీమాRs.61,439
othersRs.13,610
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,31,319*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.31 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,66,000
ఆర్టిఓRs.95,620
భీమాRs.61,618
othersRs.13,660
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,36,898*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.37 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,71,000
ఆర్టిఓRs.95,970
భీమాRs.61,797
othersRs.13,710
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,42,477*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.42 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,86,000
ఆర్టిఓRs.97,020
భీమాRs.62,333
othersRs.13,860
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,59,213*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.59 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,06,000
ఆర్టిఓRs.98,420
భీమాRs.63,049
othersRs.14,060
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,81,529*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.82 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,18,000
ఆర్టిఓRs.99,260
భీమాRs.63,478
othersRs.14,180
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,94,918*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.95 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,21,000
ఆర్టిఓRs.99,470
భీమాRs.63,585
othersRs.14,210
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,98,265*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.98 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,26,000
ఆర్టిఓRs.99,820
భీమాRs.63,764
othersRs.14,260
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.16,03,844*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.04 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,31,000
ఆర్టిఓRs.1,00,170
భీమాRs.63,943
othersRs.14,310
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.16,09,423*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)(top model)Rs.16.09 లక్షలు*
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.782,800
ఆర్టిఓRs.46,968
భీమాRs.40,756
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.8,70,524*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్)(బేస్ మోడల్)Rs.8.71 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.882,800
ఆర్టిఓRs.52,968
భీమాRs.44,333
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.9,80,101*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)Rs.9.80 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,42,800
ఆర్టిఓRs.56,568
భీమాRs.46,480
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.10,45,848*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)Rs.10.46 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,47,800
ఆర్టిఓRs.56,868
భీమాRs.46,659
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.10,51,327*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.51 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.997,800
ఆర్టిఓRs.59,868
భీమాRs.48,447
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.11,06,115*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.06 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,007,800
ఆర్టిఓRs.70,546
భీమాRs.48,805
othersRs.10,078
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.11,37,229*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.37 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్) Top Selling
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,52,800
ఆర్టిఓRs.73,696
భీమాRs.50,415
othersRs.10,528
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.11,87,439*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్)Top SellingRs.11.87 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,062,800
ఆర్టిఓRs.74,396
భీమాRs.50,772
othersRs.10,628
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.11,98,596*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.99 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,67,800
ఆర్టిఓRs.74,746
భీమాRs.50,951
othersRs.10,678
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,04,175*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (పెట్రోల్)Rs.12.04 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,82,800
ఆర్టిఓRs.75,796
భీమాRs.51,488
othersRs.10,828
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,20,912*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.12.21 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,17,800
ఆర్టిఓRs.78,246
భీమాRs.52,740
othersRs.11,178
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,59,964*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.12.60 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,27,800
ఆర్టిఓRs.78,946
భీమాRs.53,097
othersRs.11,278
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,71,121*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs(పెట్రోల్)Rs.12.71 లక్షలు*
xza plus dualtone roof amt (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,132,800
ఆర్టిఓRs.79,296
భీమాRs.53,276
othersRs.11,328
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,76,700*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
xza plus dualtone roof amt (పెట్రోల్)Rs.12.77 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,42,800
ఆర్టిఓRs.79,996
భీమాRs.53,634
othersRs.11,428
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,87,858*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs(పెట్రోల్)Rs.12.88 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,147,800
ఆర్టిఓRs.80,346
భీమాRs.53,813
othersRs.11,478
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,93,437*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.12.93 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,57,800
ఆర్టిఓRs.81,046
భీమాRs.54,170
othersRs.11,578
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,04,594*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.05 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,60,800
ఆర్టిఓRs.81,256
భీమాRs.54,278
othersRs.11,608
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,07,942*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్(పెట్రోల్)Rs.13.08 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt ఎల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,175,800
ఆర్టిఓRs.82,306
భీమాRs.54,814
othersRs.11,758
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,24,678*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt ఎల్(పెట్రోల్)Rs.13.25 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,90,800
ఆర్టిఓRs.83,356
భీమాRs.55,351
othersRs.11,908
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,41,415*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.41 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,92,800
ఆర్టిఓRs.83,496
భీమాRs.55,422
othersRs.11,928
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,43,646*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.44 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,207,800
ఆర్టిఓRs.84,546
భీమాRs.55,959
othersRs.12,078
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,60,383*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.60 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,10,800
ఆర్టిఓRs.84,756
భీమాRs.56,066
othersRs.12,108
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,63,730*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p(పెట్రోల్)Rs.13.64 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,22,8,00
ఆర్టిఓRs.85,596
భీమాRs.56,496
othersRs.12,228
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,77,120*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition(పెట్రోల్)Rs.13.77 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,222,800
ఆర్టిఓRs.85,596
భీమాRs.56,496
othersRs.12,228
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,77,120*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.77 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,25,800
ఆర్టిఓRs.85,806
భీమాRs.56,603
othersRs.12,258
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,80,467*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p(పెట్రోల్)Rs.13.80 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,25,800
ఆర్టిఓRs.85,806
భీమాRs.56,603
othersRs.12,258
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,80,467*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్(పెట్రోల్)Rs.13.80 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,30,800
ఆర్టిఓRs.86,156
భీమాRs.56,782
othersRs.12,308
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,86,046*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.86 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,235,800
ఆర్టిఓRs.86,506
భీమాRs.56,961
othersRs.12,358
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,91,625*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition(పెట్రోల్)Rs.13.92 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,40,800
ఆర్టిఓRs.86,856
భీమాRs.57,139
othersRs.12,408
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,97,203*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt(పెట్రోల్)Rs.13.97 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,55,800
ఆర్టిఓRs.87,906
భీమాRs.57,676
othersRs.12,558
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,13,940*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.14.14 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,75,800
ఆర్టిఓRs.89,306
భీమాRs.58,391
othersRs.12,758
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,36,255*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.36 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,287,800
ఆర్టిఓRs.90,146
భీమాRs.58,821
othersRs.12,878
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,49,645*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.50 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,90,8,00
ఆర్టిఓRs.90,356
భీమాRs.58,928
othersRs.12,908
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,52,992*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.53 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,295,800
ఆర్టిఓRs.90,706
భీమాRs.59,107
othersRs.12,958
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,58,571*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.59 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,300,800
ఆర్టిఓRs.91,056
భీమాRs.59,286
othersRs.13,008
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,64,150*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)(top model)Rs.14.64 లక్షలు*
ఎక్స్‌ఎం డీజిల్(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,013,000
ఆర్టిఓRs.70,910
భీమాRs.48,991
othersRs.10,130
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.11,43,031*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
టాటా నెక్సన్Rs.11.43 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,73,000
ఆర్టిఓRs.75,110
భీమాRs.51,137
othersRs.10,730
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,09,977*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.10 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,28,000
ఆర్టిఓRs.78,960
భీమాRs.53,105
othersRs.11,280
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,71,345*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.71 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,138,000
ఆర్టిఓRs.79,660
భీమాRs.53,462
othersRs.11,380
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,82,502*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.83 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,83,000
ఆర్టిఓRs.82,810
భీమాRs.55,072
othersRs.11,830
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,32,712*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.33 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,93,000
ఆర్టిఓRs.83,510
భీమాRs.55,430
othersRs.11,930
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,43,870*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.44 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof డీజిల్ (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,98,000
ఆర్టిఓRs.83,860
భీమాRs.55,608
othersRs.11,980
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,49,448*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof డీజిల్ (డీజిల్)Rs.13.49 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,13,000
ఆర్టిఓRs.84,910
భీమాRs.56,145
othersRs.12,130
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,66,185*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.66 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,48,000
ఆర్టిఓRs.87,360
భీమాRs.57,397
othersRs.12,480
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,05,237*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.05 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,58,000
ఆర్టిఓRs.88,060
భీమాRs.57,755
othersRs.12,580
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,16,395*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.16 లక్షలు*
xza plus dt roof amt diesel(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,263,000
ఆర్టిఓRs.88,410
భీమాRs.57,934
othersRs.12,630
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,21,974*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
xza plus dt roof amt diesel(డీజిల్)Rs.14.22 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,73,000
ఆర్టిఓRs.89,110
భీమాRs.58,291
othersRs.12,730
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,33,131*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.33 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,78,000
ఆర్టిఓRs.89,460
భీమాRs.58,470
othersRs.12,780
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,38,710*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.39 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,88,000
ఆర్టిఓRs.90,160
భీమాRs.58,828
othersRs.12,880
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,49,868*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.50 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,291,000
ఆర్టిఓRs.90,370
భీమాRs.58,935
othersRs.12,910
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,53,215*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.53 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,06,000
ఆర్టిఓRs.91,420
భీమాRs.59,472
othersRs.13,060
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,69,952*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.70 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,21,000
ఆర్టిఓRs.92,470
భీమాRs.60,008
othersRs.13,210
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,86,688*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.87 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,41,000
ఆర్టిఓRs.93,870
భీమాRs.60,724
othersRs.13,410
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,09,004*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.09 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,53,000
ఆర్టిఓRs.94,710
భీమాRs.61,153
othersRs.13,530
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,22,393*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.22 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,53,000
ఆర్టిఓRs.94,710
భీమాRs.61,153
othersRs.13,530
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,22,393*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.22 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,56,000
ఆర్టిఓRs.94,920
భీమాRs.61,260
othersRs.13,560
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,25,740*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.26 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,56,000
ఆర్టిఓRs.94,920
భీమాRs.61,260
othersRs.13,560
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,25,740*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.26 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,61,000
ఆర్టిఓRs.95,270
భీమాRs.61,439
othersRs.13,610
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,31,319*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.31 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,66,000
ఆర్టిఓRs.95,620
భీమాRs.61,618
othersRs.13,660
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,36,898*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.37 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,71,000
ఆర్టిఓRs.95,970
భీమాRs.61,797
othersRs.13,710
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,42,477*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.42 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,86,000
ఆర్టిఓRs.97,020
భీమాRs.62,333
othersRs.13,860
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,59,213*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.59 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,06,000
ఆర్టిఓRs.98,420
భీమాRs.63,049
othersRs.14,060
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,81,529*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.82 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,18,000
ఆర్టిఓRs.99,260
భీమాRs.63,478
othersRs.14,180
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,94,918*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.95 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,21,000
ఆర్టిఓRs.99,470
భీమాRs.63,585
othersRs.14,210
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.15,98,265*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.98 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,26,000
ఆర్టిఓRs.99,820
భీమాRs.63,764
othersRs.14,260
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.16,03,844*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.04 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,31,000
ఆర్టిఓRs.1,00,170
భీమాRs.63,943
othersRs.14,310
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.16,09,423*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)(top model)Rs.16.09 లక్షలు*
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.782,800
ఆర్టిఓRs.46,968
భీమాRs.40,756
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.8,70,524*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
టాటా నెక్సన్Rs.8.71 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.882,800
ఆర్టిఓRs.52,968
భీమాRs.44,333
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.9,80,101*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)Rs.9.80 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,42,800
ఆర్టిఓRs.56,568
భీమాRs.46,480
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.10,45,848*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)Rs.10.46 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,47,800
ఆర్టిఓRs.56,868
భీమాRs.46,659
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.10,51,327*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.51 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.997,800
ఆర్టిఓRs.59,868
భీమాRs.48,447
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.11,06,115*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.06 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,007,800
ఆర్టిఓRs.70,546
భీమాRs.48,805
othersRs.10,078
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.11,37,229*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.37 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్) Top Selling
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,52,800
ఆర్టిఓRs.73,696
భీమాRs.50,415
othersRs.10,528
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.11,87,439*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్)Top SellingRs.11.87 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,062,800
ఆర్టిఓRs.74,396
భీమాRs.50,772
othersRs.10,628
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.11,98,596*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.99 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,67,800
ఆర్టిఓRs.74,746
భీమాRs.50,951
othersRs.10,678
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,04,175*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (పెట్రోల్)Rs.12.04 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,82,800
ఆర్టిఓRs.75,796
భీమాRs.51,488
othersRs.10,828
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,20,912*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.12.21 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,17,800
ఆర్టిఓRs.78,246
భీమాRs.52,740
othersRs.11,178
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,59,964*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.12.60 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,27,800
ఆర్టిఓRs.78,946
భీమాRs.53,097
othersRs.11,278
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,71,121*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs(పెట్రోల్)Rs.12.71 లక్షలు*
xza plus dualtone roof amt (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,132,800
ఆర్టిఓRs.79,296
భీమాRs.53,276
othersRs.11,328
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,76,700*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
xza plus dualtone roof amt (పెట్రోల్)Rs.12.77 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,42,800
ఆర్టిఓRs.79,996
భీమాRs.53,634
othersRs.11,428
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,87,858*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs(పెట్రోల్)Rs.12.88 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,147,800
ఆర్టిఓRs.80,346
భీమాRs.53,813
othersRs.11,478
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.12,93,437*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.12.93 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,57,800
ఆర్టిఓRs.81,046
భీమాRs.54,170
othersRs.11,578
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,04,594*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.05 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,60,800
ఆర్టిఓRs.81,256
భీమాRs.54,278
othersRs.11,608
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,07,942*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్(పెట్రోల్)Rs.13.08 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt ఎల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,175,800
ఆర్టిఓRs.82,306
భీమాRs.54,814
othersRs.11,758
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,24,678*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt ఎల్(పెట్రోల్)Rs.13.25 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,90,800
ఆర్టిఓRs.83,356
భీమాRs.55,351
othersRs.11,908
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,41,415*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.41 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,92,800
ఆర్టిఓRs.83,496
భీమాRs.55,422
othersRs.11,928
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,43,646*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.44 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,207,800
ఆర్టిఓRs.84,546
భీమాRs.55,959
othersRs.12,078
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,60,383*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.60 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,10,800
ఆర్టిఓRs.84,756
భీమాRs.56,066
othersRs.12,108
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,63,730*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p(పెట్రోల్)Rs.13.64 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,22,8,00
ఆర్టిఓRs.85,596
భీమాRs.56,496
othersRs.12,228
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,77,120*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition(పెట్రోల్)Rs.13.77 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,222,800
ఆర్టిఓRs.85,596
భీమాRs.56,496
othersRs.12,228
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,77,120*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.77 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,25,800
ఆర్టిఓRs.85,806
భీమాRs.56,603
othersRs.12,258
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,80,467*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p(పెట్రోల్)Rs.13.80 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,25,800
ఆర్టిఓRs.85,806
భీమాRs.56,603
othersRs.12,258
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,80,467*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్(పెట్రోల్)Rs.13.80 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,30,800
ఆర్టిఓRs.86,156
భీమాRs.56,782
othersRs.12,308
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,86,046*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.86 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,235,800
ఆర్టిఓRs.86,506
భీమాRs.56,961
othersRs.12,358
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,91,625*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition(పెట్రోల్)Rs.13.92 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,40,800
ఆర్టిఓRs.86,856
భీమాRs.57,139
othersRs.12,408
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.13,97,203*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt(పెట్రోల్)Rs.13.97 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,55,800
ఆర్టిఓRs.87,906
భీమాRs.57,676
othersRs.12,558
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,13,940*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.14.14 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,75,800
ఆర్టిఓRs.89,306
భీమాRs.58,391
othersRs.12,758
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,36,255*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.36 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,287,800
ఆర్టిఓRs.90,146
భీమాRs.58,821
othersRs.12,878
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,49,645*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.50 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,90,8,00
ఆర్టిఓRs.90,356
భీమాRs.58,928
othersRs.12,908
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,52,992*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.53 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,295,800
ఆర్టిఓRs.90,706
భీమాRs.59,107
othersRs.12,958
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,58,571*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.59 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,300,800
ఆర్టిఓRs.91,056
భీమాRs.59,286
othersRs.13,008
on-road ధర in ఇంఫాల్ : (not available లో బిష్ణుపూర్)Rs.14,64,150*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)(top model)Rs.14.64 లక్షలు*
*Estimated price via verified sources

నెక్సన్ ప్రత్యామ్నాయాలు యొక్క ధరలను సరిపోల్చండి

నెక్సన్ యాజమాన్య ఖర్చు

 • ఇంధన వ్యయం
 • సర్వీస్ ఖర్చు
 • విడి భాగాలు

సెలెక్ట్ ఇంజిన్ టైపు

రోజుకు నడిపిన కిలోమిటర్లు20 కిమీ/రోజుకు
నెలవారీ ఇంధన వ్యయంRs.0* / నెల

  సెలెక్ట్ సర్వీస్ year

  ఫ్యూయల్ typeట్రాన్స్ మిషన్సర్వీస్ ఖర్చు
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.5,9751
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,4461
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.5,9752
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,4462
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.7,4583
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.5,9283
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.5,9754
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,4464
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.5,9755
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,8275
  15000 km/year ఆధారంగా లెక్కించు

   టాటా నెక్సన్ ధర వినియోగదారు సమీక్షలు

   4.4/5
   ఆధారంగా666 వినియోగదారు సమీక్షలు
   • అన్ని (667)
   • Price (66)
   • Service (64)
   • Mileage (185)
   • Looks (140)
   • Comfort (199)
   • Space (47)
   • Power (56)
   • More ...
   • తాజా
   • ఉపయోగం
   • Tata Nexon Kaziranga

    I own a Tata Nexon Kaziranga edition. Safest car in this price segment. performance is good in Sports mode but you have to compromise in milage. And in other modes, gear ...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా dimple gupta
    On: Jan 22, 2023 | 2747 Views
   • Safty Icon

    Everything is excellent and packed with features for the pricing range. The inside dashboard of a top model has a luxurious appearance, the build quality is substantial a...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా user
    On: Jan 17, 2023 | 1437 Views
   • Best In Segment Tata Nexon

    The price range even for the top-end model is 14lacs and that is the best part because I get everything in it. It's been three months since I bought it, and I had the gre...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా satish pal
    On: Dec 26, 2022 | 6200 Views
   • Nice Looking Tata Nexon

    The good part is there are many variants for a test drive. It is a nice-looking SUV with an updated facelift which increases its value. The other good part is the price r...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా santosh singh
    On: Dec 07, 2022 | 2878 Views
   • Safety And Amazaing Features

    Tata Nexon is one of the safest cars in the segment, and it was a reason for me to consider buying Nexon. The features are amazing so is the on-road performance. The pric...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా rocarz hussain
    On: Dec 01, 2022 | 2234 Views
   • అన్ని నెక్సన్ ధర సమీక్షలు చూడండి

   టాటా నెక్సన్ వీడియోలు

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    జూలై 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    జూన్ 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    జూలై 13, 2021

   వినియోగదారులు కూడా చూశారు

   టాటా బిష్ణుపూర్లో కార్ డీలర్లు

   Ask Question

   Are you Confused?

   Ask anything & get answer లో {0}

   ప్రశ్నలు & సమాధానాలు

   • తాజా ప్రశ్నలు

   Does ఎక్స్జెడ్ Plus Dark Edition have cruise control?

   DhruvSharma asked on 15 Jan 2023

   No, the Tata Nexon XZ Plus Dark Edition doesn't feature cruise control.

   By Cardekho experts on 15 Jan 2023

   What ఐఎస్ the ఎత్తు యొక్క టాటా Nexon?

   Prabhakar asked on 7 Jan 2023

   Tata Nexon has a height of 1606mm.

   By Cardekho experts on 7 Jan 2023

   What ఐఎస్ the ధర యొక్క టాటా Nexon?

   Prabhakar asked on 7 Jan 2023

   Tata Nexon is priced from INR 7.70 - 14.18 Lakh (Ex-showroom Price in New Delhi)...

   ఇంకా చదవండి
   By Dilip on 7 Jan 2023

   Which ఓన్ ఐఎస్ better, కియా సోనేట్ or టాటా Nexon?

   Sandeep asked on 2 Jan 2023

   Tata Nexon looks better, feels more premium on the inside, and now has a feature...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 2 Jan 2023

   What ఐఎస్ the మైలేజ్ యొక్క టాటా Nexon?

   Sudesh asked on 13 Dec 2022

   The mileage of Tata Nexon ranges from 16.35 Kmpl to 22.07 Kmpl. The claimed ARAI...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 13 Dec 2022

   నెక్సన్ సమీప నగరాలు లో ధర

   సిటీఆన్-రోడ్ ధర
   ఇంఫాల్Rs. 8.71 - 16.09 లక్షలు
   సిల్చార్Rs. 8.64 - 16.09 లక్షలు
   దిమాపూర్Rs. 8.56 - 15.74 లక్షలు
   ఐజ్వాల్Rs. 8.56 - 15.81 లక్షలు
   షిల్లాంగ్Rs. 8.56 - 15.81 లక్షలు
   నాగావ్Rs. 8.64 - 16.09 లక్షలు
   జోర్హాట్Rs. 8.64 - 16.09 లక్షలు
   గౌహతిRs. 8.64 - 16.09 లక్షలు
   మీ నగరం ఎంచుకోండి
   space Image

   ట్రెండింగ్ టాటా కార్లు

   • పాపులర్
   • ఉపకమింగ్
   *ఎక్స్-షోరూమ్ బిష్ణుపూర్ లో ధర
   ×
   We need your సిటీ to customize your experience