టాటా నెక్సన్ భరత్పూర్ లో ధర

టాటా నెక్సన్ ధర భరత్పూర్ లో ప్రారంభ ధర Rs. 7.80 లక్షలు తక్కువ ధర కలిగిన మోడల్ టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఈ మరియు అత్యంత ధర కలిగిన మోడల్ టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటి ప్లస్ ధర Rs. 14.35 లక్షలు మీ దగ్గరిలోని టాటా నెక్సన్ షోరూమ్ భరత్పూర్ లో ఉత్తమ ఆఫర్ల కోసం సందర్శించండి. ప్రధానంగా సరిపోల్చండి టాటా punch ధర భరత్పూర్ లో Rs. 6 లక్షలు ప్రారంభమౌతుంది మరియు మారుతి brezza ధర భరత్పూర్ లో ప్రారంభమైన ధరతో సరిపోల్చండి Rs. 8.19 లక్షలు.

వేరియంట్లుon-road price
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్Rs. 14.91 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition ఏఎంటిRs. 15.04 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్Rs. 15.03 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt ఏఎంటిRs. 14.37 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt ఏఎంటిRs. 14.95 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ darkRs. 14.32 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt డీజిల్Rs. 16.21 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dtRs. 13.63 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxsRs. 14.03 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ ఏఎంటిRs. 13.80 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt డీజిల్ ఏఎంటిRs. 16.98 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.36 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ఎస్Rs. 10.84 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్Rs. 14.26 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 13.26 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్Rs. 14.14 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్Rs. 13.61 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 14.55 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్Rs. 13.06 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డీజిల్Rs. 16.03 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kazirangaRs. 14.15 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.26 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్ ఏఎంటిRs. 17.07 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటిRs. 17.10 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt డీజిల్ ఏఎంటిRs. 16.39 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux ఏఎంటిRs. 14.20 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 16.27 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs ఏఎంటిRs. 14.78 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌ఎం డీజిల్Rs. 11.86 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్Rs. 12.84 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్Rs. 16.15 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్Rs. 11.46 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్Rs. 13.49 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటిRs. 16.56 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dtRs. 14.20 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dtRs. 13.23 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఈRs. 9.02 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంRs. 10.16 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxRs. 13.46 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 15.38 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 14.50 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటిRs. 12.94 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 14.15 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డీజిల్Rs. 15.44 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.40 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt డీజిల్Rs. 15.62 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్Rs. 12.20 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటిRs. 15.10 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga ఏఎంటిRs. 14.89 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్Rs. 11.52 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటిRs. 17.04 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్Rs. 16.33 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark ఏఎంటిRs. 15.06 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt డీజిల్Rs. 15.21 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ dt ఏఎంటిRs. 13.97 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet editionRs. 14.29 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డీజిల్ ఏఎంటిRs. 16.21 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.80 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 15.80 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్ ఏఎంటిRs. 16.92 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటిRs. 10.90 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్Rs. 14.26 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 15.01 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్Rs. 16.30 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్Rs. 12.31 లక్షలు*
టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డీజిల్ ఏఎంటిRs. 16.80 లక్షలు*
ఇంకా చదవండి

భరత్పూర్ రోడ్ ధరపై టాటా నెక్సన్

ఎక్స్‌ఎం డీజిల్(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.999,900
ఆర్టిఓRs.1,37,486
భీమాRs.48,522
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.11,85,909*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
టాటా నెక్సన్Rs.11.86 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,74,900
ఆర్టిఓRs.1,47,611
భీమాRs.51,205
othersRs.10,749
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.12,84,466*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.84 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,29,900
ఆర్టిఓRs.1,55,036
భీమాRs.53,172
othersRs.11,299
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,49,408*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.49 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,39,900
ఆర్టిఓRs.1,56,386
భీమాRs.53,530
othersRs.11,399
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,61,216*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.61 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,84,900
ఆర్టిఓRs.1,62,461
భీమాRs.55,140
othersRs.11,849
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,14,350*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.14 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,94,900
ఆర్టిఓRs.1,63,811
భీమాRs.55,498
othersRs.11,949
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,26,158*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.14.26 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,214,900
ఆర్టిఓRs.1,66,511
భీమాRs.56,213
othersRs.12,149
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,49,774*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.50 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,249,9,00
ఆర్టిఓRs.1,71,236
భీమాRs.57,465
othersRs.12,499
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,91,101*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.91 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,259,900
ఆర్టిఓRs.1,72,586
భీమాRs.57,823
othersRs.12,599
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,02,908*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.03 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,74,900
ఆర్టిఓRs.1,74,611
భీమాRs.58,359
othersRs.12,749
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,20,620*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.21 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,79,899
ఆర్టిఓRs.1,67,437
భీమాRs.49,797
othersRs.12,798
Rs.72,452
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.15,09,933*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.10 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,89,900
ఆర్టిఓRs.1,76,636
భీమాRs.58,896
othersRs.12,899
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,38,331*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.38 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,94,900
ఆర్టిఓRs.1,77,311
భీమాRs.59,075
othersRs.12,949
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,44,235*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.44 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,09,900
ఆర్టిఓRs.1,79,336
భీమాRs.59,611
othersRs.13,099
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,61,947*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.62 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,24,900
ఆర్టిఓRs.1,81,361
భీమాRs.60,148
othersRs.13,249
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,79,658*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.80 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,44,900
ఆర్టిఓRs.1,84,061
భీమాRs.60,863
othersRs.13,449
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,03,274*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.03 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,354,900
ఆర్టిఓRs.1,85,411
భీమాRs.61,221
othersRs.13,549
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,15,081*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.15 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,59,900
ఆర్టిఓRs.1,86,086
భీమాRs.61,400
othersRs.13,599
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,20,985*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.21 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,59,900
ఆర్టిఓRs.1,86,086
భీమాRs.61,400
othersRs.13,599
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,20,985*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.21 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,64,900
ఆర్టిఓRs.1,86,761
భీమాRs.61,579
othersRs.13,649
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,26,889*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.27 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,367,900
ఆర్టిఓRs.1,87,166
భీమాRs.61,686
othersRs.13,679
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,30,432*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.30 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,69,900
ఆర్టిఓRs.1,87,436
భీమాRs.61,758
othersRs.13,699
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,32,793*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.33 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,74,900
ఆర్టిఓRs.1,88,111
భీమాRs.61,936
othersRs.13,749
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,38,697*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.39 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,89,900
ఆర్టిఓRs.1,90,136
భీమాRs.62,473
othersRs.13,899
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,56,408*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.56 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,09,900
ఆర్టిఓRs.1,92,836
భీమాRs.63,188
othersRs.14,099
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,80,024*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.80 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,19,900
ఆర్టిఓRs.1,94,186
భీమాRs.63,546
othersRs.14,199
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,91,832*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.92 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,24,900
ఆర్టిఓRs.1,94,861
భీమాRs.63,725
othersRs.14,249
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,97,735*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.98 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,29,900
ఆర్టిఓRs.1,95,536
భీమాRs.63,904
othersRs.14,299
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.17,03,639*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.17.04 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,32,9,00
ఆర్టిఓRs.1,95,941
భీమాRs.64,011
othersRs.14,329
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.17,07,182*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.17.07 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,34,900
ఆర్టిఓRs.1,96,211
భీమాRs.64,083
othersRs.14,349
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.17,09,543*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)(top model)Rs.17.10 లక్షలు*
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,79,900
ఆర్టిఓRs.81,464
భీమాRs.40,653
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.9,02,017*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్)(బేస్ మోడల్)Rs.9.02 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.879,900
ఆర్టిఓRs.91,589
భీమాRs.44,230
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.10,15,720*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)Rs.10.16 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.939,900
ఆర్టిఓRs.97,664
భీమాRs.46,376
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.10,83,941*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)Rs.10.84 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,44,900
ఆర్టిఓRs.98,171
భీమాRs.46,555
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.10,89,626*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.90 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,94,900
ఆర్టిఓRs.1,03,233
భీమాRs.48,343
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.11,46,477*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.46 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,99,9,00
ఆర్టిఓRs.1,03,739
భీమాRs.48,522
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.11,52,162*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.52 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్) Top Selling
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,49,900
ఆర్టిఓRs.1,08,802
భీమాRs.50,311
othersRs.10,499
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.12,19,512*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్)Top SellingRs.12.20 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,59,900
ఆర్టిఓRs.1,09,814
భీమాRs.50,668
othersRs.10,599
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.12,30,982*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.12.31 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,14,900
ఆర్టిఓRs.1,15,383
భీమాRs.52,636
othersRs.11,149
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.12,94,069*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.12.94 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,24,900
ఆర్టిఓRs.1,16,396
భీమాRs.52,994
othersRs.11,249
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,05,539*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.13.06 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,39,900
ఆర్టిఓRs.1,17,914
భీమాRs.53,530
othersRs.11,399
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,22,744*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt(పెట్రోల్)Rs.13.23 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,44,900
ఆర్టిఓRs.1,14,490
భీమాRs.54,890
othersRs.11,449
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.13,25,729*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.26 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,54,900
ఆర్టిఓRs.1,19,433
భీమాRs.54,067
othersRs.11,549
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,39,949*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.40 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,54,900
ఆర్టిఓRs.1,22,940
భీమాRs.46,376
othersRs.11,549
Rs.68,952
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.13,35,765*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.36 లక్షలు*
xz plus lux(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,59,900
ఆర్టిఓRs.1,19,939
భీమాRs.54,246
othersRs.11,599
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,45,684*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
xz plus lux(పెట్రోల్)Rs.13.46 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,74,900
ఆర్టిఓRs.1,21,458
భీమాRs.54,782
othersRs.11,749
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,62,890*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt(పెట్రోల్)Rs.13.63 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus lux dark edition (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,89,900
ఆర్టిఓRs.1,22,977
భీమాRs.55,319
othersRs.11,899
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,80,095*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ plus lux dark edition (పెట్రోల్)Rs.13.80 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,89,900
ఆర్టిఓRs.1,22,977
భీమాRs.55,319
othersRs.11,899
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,80,095*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.80 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,04,900
ఆర్టిఓRs.1,24,496
భీమాRs.55,855
othersRs.12,049
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,97,300*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.97 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,09,900
ఆర్టిఓRs.1,25,002
భీమాRs.56,034
othersRs.12,099
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,03,036*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs(పెట్రోల్)Rs.14.03 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,19,9,00
ఆర్టిఓRs.1,26,014
భీమాRs.56,392
othersRs.12,199
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,14,506*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.15 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,19,9,00
ఆర్టిఓRs.1,26,014
భీమాRs.56,392
othersRs.12,199
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,14,506*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga(పెట్రోల్)Rs.14.15 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,24,900
ఆర్టిఓRs.1,26,521
భీమాRs.56,571
othersRs.12,249
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,20,241*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt(పెట్రోల్)Rs.14.20 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,24,9,00
ఆర్టిఓRs.1,26,521
భీమాRs.56,571
othersRs.12,249
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,20,241*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.20 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,29,900
ఆర్టిఓRs.1,27,027
భీమాRs.56,750
othersRs.12,299
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,25,976*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.14.26 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,232,900
ఆర్టిఓRs.1,27,331
భీమాRs.56,857
othersRs.12,329
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,29,417*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition(పెట్రోల్)Rs.14.29 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,34,900
ఆర్టిఓRs.1,27,533
భీమాRs.56,928
othersRs.12,349
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,31,711*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark(పెట్రోల్)Rs.14.32 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,39,9,00
ఆర్టిఓRs.1,28,039
భీమాRs.57,107
othersRs.12,399
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,37,446*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.37 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,54,900
ఆర్టిఓRs.1,29,558
భీమాRs.57,644
othersRs.12,549
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,54,651*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.55 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,274,9,00
ఆర్టిఓRs.1,31,583
భీమాRs.58,359
othersRs.12,749
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,77,592*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.78 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,84,900
ఆర్టిఓRs.1,32,596
భీమాRs.58,717
othersRs.12,849
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,89,062*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.89 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,89,900
ఆర్టిఓRs.1,33,102
భీమాRs.58,896
othersRs.12,899
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,94,797*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.95 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,294,9,00
ఆర్టిఓRs.1,33,608
భీమాRs.59,075
othersRs.12,949
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,00,532*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.15.01 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,97,900
ఆర్టిఓRs.1,33,912
భీమాRs.59,182
othersRs.12,979
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,03,973*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.15.04 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark ఏఎంటి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,99,900
ఆర్టిఓRs.1,34,114
భీమాRs.59,254
othersRs.12,999
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,06,267*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark ఏఎంటి(పెట్రోల్)(top model)Rs.15.06 లక్షలు*
ఎక్స్‌ఎం డీజిల్(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.999,900
ఆర్టిఓRs.1,37,486
భీమాRs.48,522
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.11,85,909*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
టాటా నెక్సన్Rs.11.86 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,74,900
ఆర్టిఓRs.1,47,611
భీమాRs.51,205
othersRs.10,749
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.12,84,466*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.84 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,29,900
ఆర్టిఓRs.1,55,036
భీమాRs.53,172
othersRs.11,299
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,49,408*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.49 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,39,900
ఆర్టిఓRs.1,56,386
భీమాRs.53,530
othersRs.11,399
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,61,216*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.61 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,84,900
ఆర్టిఓRs.1,62,461
భీమాRs.55,140
othersRs.11,849
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,14,350*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.14 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,94,900
ఆర్టిఓRs.1,63,811
భీమాRs.55,498
othersRs.11,949
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,26,158*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.14.26 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,214,900
ఆర్టిఓRs.1,66,511
భీమాRs.56,213
othersRs.12,149
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,49,774*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.50 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,249,9,00
ఆర్టిఓRs.1,71,236
భీమాRs.57,465
othersRs.12,499
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,91,101*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.91 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,259,900
ఆర్టిఓRs.1,72,586
భీమాRs.57,823
othersRs.12,599
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,02,908*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.03 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,74,900
ఆర్టిఓRs.1,74,611
భీమాRs.58,359
othersRs.12,749
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,20,620*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.21 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,79,899
ఆర్టిఓRs.1,67,437
భీమాRs.49,797
othersRs.12,798
Rs.72,452
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.15,09,933*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.15.10 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,89,900
ఆర్టిఓRs.1,76,636
భీమాRs.58,896
othersRs.12,899
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,38,331*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.38 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,94,900
ఆర్టిఓRs.1,77,311
భీమాRs.59,075
othersRs.12,949
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,44,235*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.44 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,09,900
ఆర్టిఓRs.1,79,336
భీమాRs.59,611
othersRs.13,099
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,61,947*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.62 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,24,900
ఆర్టిఓRs.1,81,361
భీమాRs.60,148
othersRs.13,249
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,79,658*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.80 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,44,900
ఆర్టిఓRs.1,84,061
భీమాRs.60,863
othersRs.13,449
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,03,274*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.03 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,354,900
ఆర్టిఓRs.1,85,411
భీమాRs.61,221
othersRs.13,549
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,15,081*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.15 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,59,900
ఆర్టిఓRs.1,86,086
భీమాRs.61,400
othersRs.13,599
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,20,985*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.21 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,59,900
ఆర్టిఓRs.1,86,086
భీమాRs.61,400
othersRs.13,599
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,20,985*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.21 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,64,900
ఆర్టిఓRs.1,86,761
భీమాRs.61,579
othersRs.13,649
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,26,889*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.27 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,367,900
ఆర్టిఓRs.1,87,166
భీమాRs.61,686
othersRs.13,679
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,30,432*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.30 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,69,900
ఆర్టిఓRs.1,87,436
భీమాRs.61,758
othersRs.13,699
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,32,793*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.33 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,74,900
ఆర్టిఓRs.1,88,111
భీమాRs.61,936
othersRs.13,749
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,38,697*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.39 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,89,900
ఆర్టిఓRs.1,90,136
భీమాRs.62,473
othersRs.13,899
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,56,408*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.56 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,09,900
ఆర్టిఓRs.1,92,836
భీమాRs.63,188
othersRs.14,099
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,80,024*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.80 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,19,900
ఆర్టిఓRs.1,94,186
భీమాRs.63,546
othersRs.14,199
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,91,832*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.92 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,24,900
ఆర్టిఓRs.1,94,861
భీమాRs.63,725
othersRs.14,249
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.16,97,735*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.16.98 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,29,900
ఆర్టిఓRs.1,95,536
భీమాRs.63,904
othersRs.14,299
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.17,03,639*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.17.04 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,32,9,00
ఆర్టిఓRs.1,95,941
భీమాRs.64,011
othersRs.14,329
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.17,07,182*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)Rs.17.07 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,34,900
ఆర్టిఓRs.1,96,211
భీమాRs.64,083
othersRs.14,349
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.17,09,543*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark డీజిల్ ఏఎంటి(డీజిల్)(top model)Rs.17.10 లక్షలు*
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,79,900
ఆర్టిఓRs.81,464
భీమాRs.40,653
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.9,02,017*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
టాటా నెక్సన్Rs.9.02 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.879,900
ఆర్టిఓRs.91,589
భీమాRs.44,230
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.10,15,720*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)Rs.10.16 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.939,900
ఆర్టిఓRs.97,664
భీమాRs.46,376
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.10,83,941*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)Rs.10.84 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,44,900
ఆర్టిఓRs.98,171
భీమాRs.46,555
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.10,89,626*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.90 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,94,900
ఆర్టిఓRs.1,03,233
భీమాRs.48,343
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.11,46,477*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.46 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,99,9,00
ఆర్టిఓRs.1,03,739
భీమాRs.48,522
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.11,52,162*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.52 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్) Top Selling
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,49,900
ఆర్టిఓRs.1,08,802
భీమాRs.50,311
othersRs.10,499
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.12,19,512*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్)Top SellingRs.12.20 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,59,900
ఆర్టిఓRs.1,09,814
భీమాRs.50,668
othersRs.10,599
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.12,30,982*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.12.31 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,14,900
ఆర్టిఓRs.1,15,383
భీమాRs.52,636
othersRs.11,149
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.12,94,069*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.12.94 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,24,900
ఆర్టిఓRs.1,16,396
భీమాRs.52,994
othersRs.11,249
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,05,539*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.13.06 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,39,900
ఆర్టిఓRs.1,17,914
భీమాRs.53,530
othersRs.11,399
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,22,744*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ dt(పెట్రోల్)Rs.13.23 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,44,900
ఆర్టిఓRs.1,14,490
భీమాRs.54,890
othersRs.11,449
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.13,25,729*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.26 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,54,900
ఆర్టిఓRs.1,19,433
భీమాRs.54,067
othersRs.11,549
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,39,949*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.40 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,54,900
ఆర్టిఓRs.1,22,940
భీమాRs.46,376
othersRs.11,549
Rs.68,952
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.13,35,765*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.36 లక్షలు*
xz plus lux(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,59,900
ఆర్టిఓRs.1,19,939
భీమాRs.54,246
othersRs.11,599
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,45,684*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
xz plus lux(పెట్రోల్)Rs.13.46 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,74,900
ఆర్టిఓRs.1,21,458
భీమాRs.54,782
othersRs.11,749
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,62,890*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ lux dt(పెట్రోల్)Rs.13.63 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus lux dark edition (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,89,900
ఆర్టిఓRs.1,22,977
భీమాRs.55,319
othersRs.11,899
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,80,095*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ plus lux dark edition (పెట్రోల్)Rs.13.80 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,89,900
ఆర్టిఓRs.1,22,977
భీమాRs.55,319
othersRs.11,899
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,80,095*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.80 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,04,900
ఆర్టిఓRs.1,24,496
భీమాRs.55,855
othersRs.12,049
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.13,97,300*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.97 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,09,900
ఆర్టిఓRs.1,25,002
భీమాRs.56,034
othersRs.12,099
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,03,036*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs(పెట్రోల్)Rs.14.03 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,19,9,00
ఆర్టిఓRs.1,26,014
భీమాRs.56,392
othersRs.12,199
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,14,506*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఎస్ డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.15 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,19,9,00
ఆర్టిఓRs.1,26,014
భీమాRs.56,392
othersRs.12,199
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,14,506*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs kaziranga(పెట్రోల్)Rs.14.15 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,24,900
ఆర్టిఓRs.1,26,521
భీమాRs.56,571
othersRs.12,249
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,20,241*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs dt(పెట్రోల్)Rs.14.20 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,24,9,00
ఆర్టిఓRs.1,26,521
భీమాRs.56,571
othersRs.12,249
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,20,241*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.20 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,29,900
ఆర్టిఓRs.1,27,027
భీమాRs.56,750
othersRs.12,299
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,25,976*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.14.26 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,232,900
ఆర్టిఓRs.1,27,331
భీమాRs.56,857
othersRs.12,329
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,29,417*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs jet edition(పెట్రోల్)Rs.14.29 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,34,900
ఆర్టిఓRs.1,27,533
భీమాRs.56,928
othersRs.12,349
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,31,711*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ luxs రెడ్ dark(పెట్రోల్)Rs.14.32 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,39,9,00
ఆర్టిఓRs.1,28,039
భీమాRs.57,107
othersRs.12,399
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,37,446*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.37 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,54,900
ఆర్టిఓRs.1,29,558
భీమాRs.57,644
othersRs.12,549
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,54,651*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ lux డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.55 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,274,9,00
ఆర్టిఓRs.1,31,583
భీమాRs.58,359
othersRs.12,749
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,77,592*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.78 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,84,900
ఆర్టిఓRs.1,32,596
భీమాRs.58,717
othersRs.12,849
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,89,062*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs kaziranga ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.89 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,89,900
ఆర్టిఓRs.1,33,102
భీమాRs.58,896
othersRs.12,899
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.14,94,797*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs dt ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.95 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,294,9,00
ఆర్టిఓRs.1,33,608
భీమాRs.59,075
othersRs.12,949
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,00,532*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.15.01 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,97,900
ఆర్టిఓRs.1,33,912
భీమాRs.59,182
othersRs.12,979
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,03,973*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs jet edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.15.04 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark ఏఎంటి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,99,900
ఆర్టిఓRs.1,34,114
భీమాRs.59,254
othersRs.12,999
on-road ధర in భరత్పూర్ : Rs.15,06,267*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view ఏప్రిల్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ luxs రెడ్ dark ఏఎంటి(పెట్రోల్)(top model)Rs.15.06 లక్షలు*
*Estimated price via verified sources

నెక్సన్ ప్రత్యామ్నాయాలు యొక్క ధరలను సరిపోల్చండి

నెక్సన్ యాజమాన్య ఖర్చు

 • ఇంధన వ్యయం
 • సర్వీస్ ఖర్చు
 • విడి భాగాలు

సెలెక్ట్ ఇంజిన్ టైపు

రోజుకు నడిపిన కిలోమిటర్లు20 కిమీ/రోజుకు
నెలవారీ ఇంధన వ్యయంRs.0* / నెల

  సెలెక్ట్ సర్వీస్ year

  ఫ్యూయల్ typeట్రాన్స్ మిషన్సర్వీస్ ఖర్చు
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.5,9751
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,4461
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.5,9752
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,4462
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.7,4583
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.5,9283
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.5,9754
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,4464
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.5,9755
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,8275
  15000 km/year ఆధారంగా లెక్కించు

   Found what you were looking for?

   టాటా నెక్సన్ ధర వినియోగదారు సమీక్షలు

   4.4/5
   ఆధారంగా705 వినియోగదారు సమీక్షలు
   • అన్ని (705)
   • Price (82)
   • Service (65)
   • Mileage (192)
   • Looks (149)
   • Comfort (221)
   • Space (52)
   • Power (65)
   • More ...
   • తాజా
   • ఉపయోగం
   • Tata Nexon Review.

    Very good car at the price point. Safety is top-notch, infotainment and entertainment excellent, ride quality and performance could have been better still, nothing to com...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా rishiraj das
    On: Mar 29, 2023 | 1370 Views
   • Nice Car

    It is a nice car because the feeling is very good and its price is 11 lakh and its features are amazing. It is so comfortable, just go for it.

    ద్వారా user
    On: Mar 26, 2023 | 170 Views
   • Tata Nexon Review

    superb safety features and affordable price recommended car irrespective of gender great mileage, pickup, and comfort.

    ద్వారా user
    On: Mar 26, 2023 | 145 Views
   • Tata Nexon Is A Fantastic

    Tata Nexon is a fantastic automobile in this price range. This is the best car a family and comfort. Tata Nexon xz+ is the only vehicle in this price range that is strong...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా pankaj manhar
    On: Mar 24, 2023 | 433 Views
   • Tata Nexon A Fantastic Automobile

    Tata Nexon is a fantastic automobile in this price range. Tata Nexon xz+ is the only vehicle in this price range that is strong and performs very well. superior interior ...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా harkomal singh
    On: Mar 22, 2023 | 414 Views
   • అన్ని నెక్సన్ ధర సమీక్షలు చూడండి

   టాటా నెక్సన్ వీడియోలు

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    జూలై 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    జూన్ 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    జూలై 13, 2021

   వినియోగదారులు కూడా చూశారు

   టాటా భరత్పూర్లో కార్ డీలర్లు

   Ask Question

   Are you Confused?

   Ask anything & get answer లో {0}

   ప్రశ్నలు & సమాధానాలు

   • తాజా ప్రశ్నలు

   What ఐఎస్ the మైలేజ్ యొక్క the టాటా Nexon?

   Abhijeet asked on 25 Mar 2023

   The Automatic Diesel variant has a mileage of 21.5 kmpl. The Manual Diesel varia...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 25 Mar 2023

   How many colours are available లో {0}

   Abhijeet asked on 16 Mar 2023

   Tata Nexon is available in 8 different colours - Grassland Beige, Flame Red, Cal...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 16 Mar 2023

   What ఐఎస్ the waiting period కోసం the Tata Nexon?

   Abhijeet asked on 24 Feb 2023

   For the availability, we would suggest you to please connect with the nearest au...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 24 Feb 2023

   ఐఎస్ the టాటా నెక్సన్ అందుబాటులో కోసం sale?

   DevyaniSharma asked on 13 Feb 2023

   For the availability, we would suggest you to please connect with the nearest au...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 13 Feb 2023

   Does టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం Plus ఎస్ have fog lights?

   AjayRawat asked on 12 Feb 2023

   No, the Tata Nexon XM Plus S is not equipped with fog lights.

   By Cardekho experts on 12 Feb 2023

   నెక్సన్ సమీప నగరాలు లో ధర

   సిటీఆన్-రోడ్ ధర
   మధురRs. 8.83 - 16.57 లక్షలు
   ఆగ్రాRs. 8.83 - 16.57 లక్షలు
   అల్వార్Rs. 9.02 - 17.10 లక్షలు
   అలీఘర్Rs. 8.83 - 16.57 లక్షలు
   ఎతహ్Rs. 8.83 - 16.57 లక్షలు
   గౌలియార్Rs. 8.83 - 16.86 లక్షలు
   ఫరీదాబాద్Rs. 8.82 - 16.14 లక్షలు
   మనేసర్Rs. 8.83 - 16.28 లక్షలు
   మీ నగరం ఎంచుకోండి
   space Image

   ట్రెండింగ్ టాటా కార్లు

   • పాపులర్
   • ఉపకమింగ్
   *ఎక్స్-షోరూమ్ భరత్పూర్ లో ధర
   ×
   We need your సిటీ to customize your experience