టయోటా ఇనోవా crysta 2016-2020 యొక్క మైలేజ్

Toyota Innova Crysta 2016-2020
Rs.13.88 లక్ష - 24.67 లక్ష*
ఈ కారు మోడల్ గడువు ముగిసింది

టయోటా ఇనోవా crysta 2016-2020 మైలేజ్

ఈ టయోటా ఇనోవా crysta 2016-2020 మైలేజ్ లీటరుకు 10.75 నుండి 13.68 kmpl ఈ మాన్యువల్ డీజిల్ వేరియంట్ 13.68 kmpl మైలేజ్ ను కలిగి ఉంది. ఈ ఆటోమేటిక్ డీజిల్ వేరియంట్ 13.68 kmpl మైలేజ్ ను కలిగి ఉంది. ఈ మాన్యువల్ పెట్రోల్ వేరియంట్ 11.25 kmpl మైలేజ్ ను కలిగి ఉంది. ఈ ఆటోమేటిక్ పెట్రోల్ వేరియంట్ 10.75 kmpl మైలేజ్ ను కలిగి ఉంది.

ఫ్యూయల్ typeట్రాన్స్ మిషన్arai మైలేజ్
డీజిల్మాన్యువల్13.68 kmpl
డీజిల్ఆటోమేటిక్13.68 kmpl
పెట్రోల్మాన్యువల్11.25 kmpl
పెట్రోల్ఆటోమేటిక్10.75 kmpl

ఇనోవా crysta 2016-2020 Mileage (Variants)

2.4 జి ఎంటి 8s bsiv 2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 13.88 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.4 జి ఎంటి bsiv2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 13.88 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.7 జిఎక్స్ ఎంటి bsiv 2694 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 14.93 లక్షలు* EXPIRED11.25 kmpl 
2.7 జిఎక్స్ ఎంటి 8s bsiv 2694 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 14.98 లక్షలు*EXPIRED11.25 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.7 జిఎక్స్ ఎంటి 2694 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 15.66 లక్షలు*EXPIRED11.25 kmpl 
2.4 జి ప్లస్ ఎంటి bsiv2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 15.67 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
2.7 జిఎక్స్ ఎంటి 8 str 2694 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 15.71 లక్షలు*EXPIRED11.25 kmpl 
2.4 జి ప్లస్ ఎంటి 8s bsiv 2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 15.72 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.7 జిఎక్స్ ఎటి bsiv 2694 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 16.15 లక్షలు*EXPIRED10.75 kmpl 
2.7 జిఎక్స్ ఎటి 8s bsiv 2694 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 16.20 లక్షలు*EXPIRED10.75 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.4 జి ఎంటి2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 16.44 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.4 జి ఎంటి 8 str2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 16.49 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.7 జిఎక్స్ ఎటి 2694 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 17.02 లక్షలు*EXPIRED10.75 kmpl 
2.7 జిఎక్స్ ఎటి 8 str 2694 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 17.07 లక్షలు* EXPIRED10.75 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.4 జిఎక్స్ ఎంటి bsiv2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 17.17 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
2.4 జిఎక్స్ ఎంటి 8s bsiv 2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 17.22 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.4 జి ప్లస్ ఎంటి2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 17.32 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
2.4 జి ప్లస్ ఎంటి 8 str2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 17.37 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.8 జిఎక్స్ ఎటి bsiv2755 cc, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 17.46 లక్షలు*EXPIRED11.36 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.4 జిఎక్స్ ఎంటి2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 17.47 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
2.8 జిఎక్స్ ఎటి 8s bsiv 2755 cc, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 17.51 లక్షలు*EXPIRED11.36 kmpl 
2.4 జిఎక్స్ ఎంటి 8 str2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 17.52 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.7 విఎక్స్ ఎంటి bsiv 2694 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 18.07 లక్షలు* EXPIRED11.25 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.4 జిఎక్స్ ఎటి2393 cc, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 18.78 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
2.4 జిఎక్స్ ఎటి 8 str2393 cc, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 18.83 లక్షలు*EXPIRED13.68 kmpl 
టూరింగ్ స్పోర్ట్ 2.7 ఎంటి 2.7 ఎంటి bsiv2694 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 18.92 లక్షలు*EXPIRED11.25 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.7 విఎక్స్ ఎంటి 2694 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 19.00 లక్షలు*EXPIRED11.25 kmpl 
touring స్పోర్ట్ 2.7 విఎక్స్ ఎంటి 2694 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 19.53 లక్షలు* EXPIRED11.25 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.4 విఎక్స్ ఎంటి bsiv2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 20.59 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
2.4 విఎక్స్ ఎంటి 8s bsiv 2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 20.64 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.4 విఎక్స్ ఎంటి2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 20.89 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
2.4 విఎక్స్ ఎంటి 8 str2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 20.94 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
టూరింగ్ స్పోర్ట్ 2.4 ఎంటి 2.4 ఎంటి bsiv2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 20.97 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.7 జెడ్ఎక్స్ ఎటి bsiv 2694 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 21.03 లక్షలు* EXPIRED10.75 kmpl 
leadership edition2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 21.51 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
టూరింగ్ స్పోర్ట్ 2.7 ఎటి 2.7 ఎటి bsiv2694 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 21.71 లక్షలు*EXPIRED10.75 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.7 జెడ్ఎక్స్ ఎటి 2694 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 21.78 లక్షలు*EXPIRED10.75 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.4 జెడ్ఎక్స్ ఎంటి bsiv2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 22.13 లక్షలు*EXPIRED13.68 kmpl 
touring స్పోర్ట్ 2.4 విఎక్స్ ఎంటి 2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 22.27 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.8 జెడ్ఎక్స్ ఎటి bsiv2755 cc, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 22.43 లక్షలు* EXPIRED11.36 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.4 జెడ్ఎక్స్ ఎంటి2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 22.43 లక్షలు*EXPIRED13.68 kmpl 
touring స్పోర్ట్ 2.7 జెడ్ఎక్స్ ఎటి 2694 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 22.46 లక్షలు*EXPIRED10.75 kmpl 
2.8 ఎటి touring స్పోర్ట్ bsiv 2755 cc, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 23.47 లక్షలు* EXPIRED11.36 kmpl 
ఇనోవా crysta 2016-2020 2.4 జెడ్ఎక్స్ ఎటి2393 cc, ఆటోమేటిక్, డీజిల్, ₹ 23.63 లక్షలు*EXPIRED13.68 kmpl 
touring స్పోర్ట్ 2.4 జెడ్ఎక్స్ ఎటి 2393 cc, మాన్యువల్, డీజిల్, ₹ 24.67 లక్షలు* EXPIRED13.68 kmpl 
వేరియంట్లు అన్నింటిని చూపండి

టయోటా ఇనోవా crysta 2016-2020 mileage వినియోగదారు సమీక్షలు

4.6/5
ఆధారంగా510 వినియోగదారు సమీక్షలు
 • అన్ని (510)
 • Mileage (62)
 • Engine (78)
 • Performance (57)
 • Power (92)
 • Service (36)
 • Maintenance (45)
 • Pickup (26)
 • More ...
 • తాజా
 • ఉపయోగం
 • Mileage Is Beyond Expectations

  19 km/liter on highway .mileage has gone beyond my expectations. I suggest everyone buy Toyota Crysta and enjoy comfort with power and with good mileage.

  ద్వారా ajitpal
  On: Nov 11, 2020 | 76 Views
 • Awesome Family Car.

  Style with luxury with pity maintenance costs. Excellent performance with around 13 KMPL mileage. Fully loaded car.

  ద్వారా pankaj kumar jaiswal
  On: Nov 10, 2020 | 51 Views
 • Good Car In Power Mode.

  Good car in power mode, good mileage, and best performing seven-seater car, the good gap with row seat better than Fortuner.

  ద్వారా sunil
  On: Oct 01, 2020 | 21 Views
 • Best Vehicle With Low Mileage

  I am using Innova Crysta 2.7 VX AT 8 seater for the last 3 years. Everything is perfect like specious leg space, Interior comfort only mileage is very low only giving 7.5...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా dilip dalvi
  On: Sep 18, 2020 | 131 Views
 • Best MPV.

  This is the best MPV ( Best in the segment). Good mileage, looks, and maintenance cost and gives the owner or driver the confidence to drive it on any road condition. Wor...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా rohith nishanth rajavel
  On: Sep 07, 2020 | 76 Views
 • Only For Long Trips

  Nice car, but I love Tata cars. And, I love its feature and styling and it gives an amazing performance with good mileage.

  ద్వారా archies chandratre
  On: Aug 18, 2020 | 40 Views
 • SUV Car With Comfort - Innova Crysta

  This is my personal experience as I bought Innova Crysta 2.7 GX MT car nearby 2018 December. This is a wonderful car, especially for family use. As I am a traveler so I t...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా akash sharma
  On: Jul 24, 2020 | 76 Views
 • Most Comfortable MPV In Segment Innova Crysta

  Innova Crysta is known for its great comfort. I have a GX variant that makes me feel it's comfort and performance and is the comfortable car across the segment and gives ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా deepak kumar
  On: Jul 24, 2020 | 48 Views
 • అన్ని ఇనోవా crysta 2016-2020 mileage సమీక్షలు చూడండి

Compare Variants of టయోటా ఇనోవా crysta 2016-2020

 • డీజిల్
 • పెట్రోల్
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer లో {0}

ట్రెండింగ్ టయోటా కార్లు

 • పాపులర్
 • ఉపకమింగ్
 • urban cruiser hyryder
  urban cruiser hyryder
  Rs.9.50 లక్షలుఅంచనా ధర
  అంచనా ప్రారంభం: ఆగష్టు 16, 2022
 • ల్యాండ్ క్రూయిజర్
  ల్యాండ్ క్రూయిజర్
  Rs.1.50 సి ఆర్అంచనా ధర
  అంచనా ప్రారంభం: మార్చి 02, 2023
 • belta
  belta
  Rs.10.00 లక్షలుఅంచనా ధర
  అంచనా ప్రారంభం: జూలై 18, 2022
 • rumion
  rumion
  Rs.8.77 లక్షలు అంచనా ధర
  అంచనా ప్రారంభం: ఆగష్టు 15, 2022
*ఎక్స్-షోరూమ్ న్యూ ఢిల్లీ లో ధర
×
We need your సిటీ to customize your experience