టాటా నెక్సన్ కళ్యాణి లో ధర

టాటా నెక్సన్ ధర కళ్యాణి లో ప్రారంభ ధర Rs. 7.60 లక్షలు తక్కువ ధర కలిగిన మోడల్ టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఈ మరియు అత్యంత ధర కలిగిన మోడల్ టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి డీజిల్ ప్లస్ ధర Rs. 14.08 లక్షలు మీ దగ్గరిలోని టాటా నెక్సన్ షోరూమ్ కళ్యాణి లో ఉత్తమ ఆఫర్ల కోసం సందర్శించండి. ప్రధానంగా సరిపోల్చండి మారుతి brezza ధర కళ్యాణి లో Rs. 7.99 లక్షలు ప్రారంభమౌతుంది మరియు టాటా punch ధర కళ్యాణి లో ప్రారంభమైన ధరతో సరిపోల్చండి Rs. 5.93 లక్షలు.

వేరియంట్లుon-road price
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్Rs. 13.63 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డీజిల్Rs. 14.57 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt ఎల్Rs. 13.00 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 14.07 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hsRs. 12.48 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt pRs. 13.31 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 14.78 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డీజిల్Rs. 14.27 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dtRs. 13.72 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డీజిల్Rs. 13.74 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి డీజిల్Rs. 15.44 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 15.32 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్Rs. 13.55 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs ఏఎంటిRs. 13.03 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్Rs. 15.50 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 14.07 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్Rs. 12.83 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటిRs. 14.07 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డీజిల్Rs. 14.99 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga editionRs. 13.36 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ఎస్Rs. 10.20 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ pRs. 13.36 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్Rs. 12.92 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్Rs. 12.43 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్Rs. 12.54 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 14.60 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్Rs. 14.78 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.88 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dualtone roof ఏఎంటిRs. 12.37 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p డీజిల్Rs. 14.73 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్Rs. 12.65 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌ఎం డీజిల్Rs. 10.96 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్Rs. 11.72 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet editionRs. 13.50 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dualtone roof డీజిల్Rs. 13.09 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటిRs. 13.85 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్Rs. 10.80 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్Rs. 12.32 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs డీజిల్Rs. 13.91 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.36 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt డీజిల్Rs. 15.16 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఈRs. 8.46 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.16 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంRs. 9.55 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 13.25 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటిRs. 14.02 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి డీజిల్Rs. 15.50 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటిRs. 12.21 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి డీజిల్Rs. 15.64 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్Rs. 11.83 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt roof ఏఎంటి డీజిల్Rs. 13.80 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్Rs. 11.50 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dualtone roofRs. 11.66 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt hs ఏఎంటిRs. 13.20 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్Rs. 10.91 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition డీజిల్Rs. 14.78 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 13.96 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ dt డీజిల్Rs. 14.44 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటిRs. 14.21 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 13.14 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటిRs. 10.25 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్Rs. 13.03 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి డీజిల్Rs. 15.28 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్Rs. 11.61 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hsRs. 12.32 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition డీజిల్Rs. 14.93 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్Rs. 10.74 లక్షలు*
ఇంకా చదవండి

కళ్యాణి రోడ్ ధరపై టాటా నెక్సన్

**టాటా నెక్సన్ price is not available in కళ్యాణి, currently showing price in కోలకతా

ఎక్స్‌ఎం డీజిల్(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,89,900
ఆర్టిఓRs.57,025
భీమాRs.48,525
othersRs.500
Rs.16,358
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.10,95,950*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
టాటా నెక్సన్Rs.10.96 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,49,900
ఆర్టిఓRs.60,325
భీమాRs.50,384
othersRs.10,999
Rs.16,358
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.11,71,608*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.11.72 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,04,900
ఆర్టిఓRs.63,350
భీమాRs.52,089
othersRs.11,549
Rs.16,358
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,31,888*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.32 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,14,900
ఆర్టిఓRs.63,900
భీమాRs.52,399
othersRs.11,649
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,42,848*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.43 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,59,900
ఆర్టిఓRs.66,375
భీమాRs.53,793
othersRs.12,099
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,92,167*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.12.92 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,69,900
ఆర్టిఓRs.66,925
భీమాRs.54,103
othersRs.12,199
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,03,127*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.03 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof డీజిల్ (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,74,900
ఆర్టిఓRs.67,200
భీమాRs.54,258
othersRs.12,249
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,08,607*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof డీజిల్ (డీజిల్)Rs.13.09 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,89,900
ఆర్టిఓRs.68,025
భీమాRs.54,723
othersRs.12,399
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,25,047*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.25 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,24,900
ఆర్టిఓRs.69,950
భీమాRs.55,808
othersRs.12,749
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,63,407*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.63 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,34,900
ఆర్టిఓRs.70,500
భీమాRs.56,118
othersRs.12,849
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,74,367*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.74 లక్షలు*
xza plus dt roof amt diesel(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,39,900
ఆర్టిఓRs.70,775
భీమాRs.56,273
othersRs.12,899
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,79,847*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
xza plus dt roof amt diesel(డీజిల్)Rs.13.80 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,49,900
ఆర్టిఓRs.71,325
భీమాRs.56,583
othersRs.12,999
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,90,807*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.91 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,54,900
ఆర్టిఓRs.71,600
భీమాRs.56,738
othersRs.13,049
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,96,287*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.96 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,64,900
ఆర్టిఓRs.72,150
భీమాRs.57,048
othersRs.13,149
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,07,247*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.07 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,77,900
ఆర్టిఓRs.76,674
భీమాRs.59,785
othersRs.12,779
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,27,138*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.27 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,92,900
ఆర్టిఓRs.77,574
భీమాRs.60,337
othersRs.12,929
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.1,443,740*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.44 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,07,900
ఆర్టిఓRs.78,474
భీమాRs.60,889
othersRs.13,079
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,60,342*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.60 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,09,900
ఆర్టిఓRs.74,625
భీమాRs.58,442
othersRs.13,599
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,56,566*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.57 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,24,900
ఆర్టిఓRs.75,450
భీమాRs.58,907
othersRs.13,749
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,73,006*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.73 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,29,900
ఆర్టిఓRs.75,725
భీమాRs.59,062
othersRs.13,799
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,78,486*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.78 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,29,900
ఆర్టిఓRs.75,725
భీమాRs.59,062
othersRs.13,799
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,78,486*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.78 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,29,900
ఆర్టిఓRs.75,725
భీమాRs.59,062
othersRs.13,799
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,78,486*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.78 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,42,900
ఆర్టిఓRs.80,574
భీమాRs.62,177
othersRs.13,429
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,99,080*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.99 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,42,900
ఆర్టిఓRs.76,440
భీమాRs.59,465
othersRs.13,929
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,92,734*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.93 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,357,900
ఆర్టిఓRs.81,474
భీమాRs.62,729
othersRs.13,579
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.15,15,682*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.16 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,72,900
ఆర్టిఓRs.82,374
భీమాRs.63,281
othersRs.13,729
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.15,32,284*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.32 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,74,900
ఆర్టిఓRs.78,200
భీమాRs.60,457
othersRs.14,249
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.15,27,806*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.28 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,89,900
ఆర్టిఓRs.79,025
భీమాRs.60,921
othersRs.14,399
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.15,44,245*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.44 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,94,900
ఆర్టిఓRs.79,300
భీమాRs.61,076
othersRs.14,449
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.15,49,725*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.50 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,94,900
ఆర్టిఓRs.79,300
భీమాRs.61,076
othersRs.14,449
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.15,49,725*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.50 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,07,900
ఆర్టిఓRs.80,015
భీమాRs.61,479
othersRs.14,579
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.15,63,973*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)(top model)Rs.15.64 లక్షలు*
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,59,900
ఆర్టిఓRs.44,375
భీమాRs.41,397
othersRs.500
Rs.14,921
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.8,46,172*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్)(బేస్ మోడల్)Rs.8.46 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,59,900
ఆర్టిఓRs.49,875
భీమాRs.44,496
othersRs.500
Rs.14,921
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.9,54,771*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)Rs.9.55 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,19,900
ఆర్టిఓRs.53,175
భీమాRs.46,355
othersRs.500
Rs.14,921
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.10,19,930*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)Rs.10.20 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,24,900
ఆర్టిఓRs.53,450
భీమాRs.46,510
othersRs.500
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.10,25,360*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.25 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,69,900
ఆర్టిఓRs.55,925
భీమాRs.47,905
othersRs.500
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.10,74,230*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్(పెట్రోల్)Rs.10.74 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,74,900
ఆర్టిఓRs.56,200
భీమాRs.48,060
othersRs.500
Rs.14,921
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.10,79,660*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.10.80 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,84,900
ఆర్టిఓRs.56,750
భీమాRs.48,370
othersRs.500
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.10,90,520*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.10.91 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్) Top Selling
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,29,900
ఆర్టిఓRs.59,225
భీమాRs.49,764
othersRs.10,799
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.11,49,688*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్)Top SellingRs.11.50 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,39,900
ఆర్టిఓRs.59,775
భీమాRs.50,074
othersRs.10,899
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.11,60,648*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.61 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,44,900
ఆర్టిఓRs.60,050
భీమాRs.50,229
othersRs.10,949
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.11,66,128*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (పెట్రోల్)Rs.11.66 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,59,900
ఆర్టిఓRs.60,875
భీమాRs.50,694
othersRs.11,099
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.11,82,568*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.11.83 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,94,900
ఆర్టిఓRs.62,800
భీమాRs.51,779
othersRs.11,449
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,20,928*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.12.21 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,04,900
ఆర్టిఓRs.63,350
భీమాRs.52,089
othersRs.11,549
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,31,888*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs(పెట్రోల్)Rs.12.32 లక్షలు*
xza plus dualtone roof amt (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,09,900
ఆర్టిఓRs.63,625
భీమాRs.52,244
othersRs.11,599
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,37,368*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
xza plus dualtone roof amt (పెట్రోల్)Rs.12.37 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,19,900
ఆర్టిఓRs.64,175
భీమాRs.52,554
othersRs.11,699
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,48,328*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs(పెట్రోల్)Rs.12.48 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,24,900
ఆర్టిఓRs.64,450
భీమాRs.52,709
othersRs.11,749
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,53,808*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.12.54 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,34,900
ఆర్టిఓRs.65,000
భీమాRs.53,019
othersRs.11,849
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,64,768*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.12.65 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,147,900
ఆర్టిఓRs.68,874
భీమాRs.55,000
othersRs.11,479
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,83,253*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్(పెట్రోల్)Rs.12.83 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt ఎల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,162,900
ఆర్టిఓRs.69,774
భీమాRs.55,552
othersRs.11,629
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,99,855*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt ఎల్(పెట్రోల్)Rs.13.00 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,69,900
ఆర్టిఓRs.66,925
భీమాRs.54,103
othersRs.12,199
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,03,127*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.03 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,177,900
ఆర్టిఓRs.70,674
భీమాRs.56,104
othersRs.11,779
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,16,457*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.16 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,79,900
ఆర్టిఓRs.67,475
భీమాRs.54,413
othersRs.12,299
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,14,087*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.14 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,84,900
ఆర్టిఓRs.67,750
భీమాRs.54,568
othersRs.12,349
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,19,567*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.20 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,94,900
ఆర్టిఓRs.68,300
భీమాRs.54,878
othersRs.12,449
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,30,527*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p(పెట్రోల్)Rs.13.31 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,99,900
ఆర్టిఓRs.68,575
భీమాRs.55,033
othersRs.12,499
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,36,007*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p(పెట్రోల్)Rs.13.36 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,99,900
ఆర్టిఓRs.68,575
భీమాRs.55,033
othersRs.12,499
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,36,007*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition(పెట్రోల్)Rs.13.36 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,99,900
ఆర్టిఓRs.68,575
భీమాRs.55,033
othersRs.12,499
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,36,007*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.36 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,12,9,00
ఆర్టిఓRs.72,774
భీమాRs.57,392
othersRs.12,129
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,55,195*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్(పెట్రోల్)Rs.13.55 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,12,900
ఆర్టిఓRs.69,290
భీమాRs.55,436
othersRs.12,629
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,50,255*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition(పెట్రోల్)Rs.13.50 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,27,900
ఆర్టిఓRs.73,674
భీమాRs.57,944
othersRs.12,279
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,71,797*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt(పెట్రోల్)Rs.13.72 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,242,900
ఆర్టిఓRs.74,574
భీమాRs.58,496
othersRs.12,429
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,88,399*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.88 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,44,900
ఆర్టిఓRs.71,050
భీమాRs.56,428
othersRs.12,949
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,85,327*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.85 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,59,900
ఆర్టిఓRs.71,875
భీమాRs.56,893
othersRs.13,099
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,01,767*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.02 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,64,900
ఆర్టిఓRs.72,150
భీమాRs.57,047
othersRs.13,149
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,07,246*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.07 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,64,900
ఆర్టిఓRs.72,150
భీమాRs.57,048
othersRs.13,149
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,07,247*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.07 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,77,900
ఆర్టిఓRs.72,865
భీమాRs.57,450
othersRs.13,279
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,21,494*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)(top model)Rs.14.21 లక్షలు*
ఎక్స్‌ఎం డీజిల్(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,89,900
ఆర్టిఓRs.57,025
భీమాRs.48,525
othersRs.500
Rs.16,358
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.10,95,950*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
టాటా నెక్సన్Rs.10.96 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,49,900
ఆర్టిఓRs.60,325
భీమాRs.50,384
othersRs.10,999
Rs.16,358
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.11,71,608*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.11.72 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,04,900
ఆర్టిఓRs.63,350
భీమాRs.52,089
othersRs.11,549
Rs.16,358
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,31,888*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.32 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,14,900
ఆర్టిఓRs.63,900
భీమాRs.52,399
othersRs.11,649
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,42,848*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.43 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,59,900
ఆర్టిఓRs.66,375
భీమాRs.53,793
othersRs.12,099
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,92,167*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.12.92 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,69,900
ఆర్టిఓRs.66,925
భీమాRs.54,103
othersRs.12,199
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,03,127*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.03 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof డీజిల్ (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,74,900
ఆర్టిఓRs.67,200
భీమాRs.54,258
othersRs.12,249
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,08,607*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof డీజిల్ (డీజిల్)Rs.13.09 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,89,900
ఆర్టిఓRs.68,025
భీమాRs.54,723
othersRs.12,399
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,25,047*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.25 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,24,900
ఆర్టిఓRs.69,950
భీమాRs.55,808
othersRs.12,749
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,63,407*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.63 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,34,900
ఆర్టిఓRs.70,500
భీమాRs.56,118
othersRs.12,849
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,74,367*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.74 లక్షలు*
xza plus dt roof amt diesel(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,39,900
ఆర్టిఓRs.70,775
భీమాRs.56,273
othersRs.12,899
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,79,847*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
xza plus dt roof amt diesel(డీజిల్)Rs.13.80 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,49,900
ఆర్టిఓRs.71,325
భీమాRs.56,583
othersRs.12,999
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,90,807*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.91 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,54,900
ఆర్టిఓRs.71,600
భీమాRs.56,738
othersRs.13,049
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,96,287*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.96 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,64,900
ఆర్టిఓRs.72,150
భీమాRs.57,048
othersRs.13,149
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,07,247*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.07 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,77,900
ఆర్టిఓRs.76,674
భీమాRs.59,785
othersRs.12,779
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,27,138*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.27 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,92,900
ఆర్టిఓRs.77,574
భీమాRs.60,337
othersRs.12,929
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.1,443,740*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.44 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,07,900
ఆర్టిఓRs.78,474
భీమాRs.60,889
othersRs.13,079
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,60,342*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.60 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,09,900
ఆర్టిఓRs.74,625
భీమాRs.58,442
othersRs.13,599
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,56,566*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.57 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,24,900
ఆర్టిఓRs.75,450
భీమాRs.58,907
othersRs.13,749
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,73,006*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.73 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,29,900
ఆర్టిఓRs.75,725
భీమాRs.59,062
othersRs.13,799
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,78,486*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.78 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,29,900
ఆర్టిఓRs.75,725
భీమాRs.59,062
othersRs.13,799
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,78,486*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.78 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,29,900
ఆర్టిఓRs.75,725
భీమాRs.59,062
othersRs.13,799
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,78,486*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.78 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,42,900
ఆర్టిఓRs.80,574
భీమాRs.62,177
othersRs.13,429
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,99,080*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.99 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,42,900
ఆర్టిఓRs.76,440
భీమాRs.59,465
othersRs.13,929
Rs.17,258
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,92,734*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.93 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,357,900
ఆర్టిఓRs.81,474
భీమాRs.62,729
othersRs.13,579
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.15,15,682*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.16 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,72,900
ఆర్టిఓRs.82,374
భీమాRs.63,281
othersRs.13,729
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.15,32,284*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.32 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,74,900
ఆర్టిఓRs.78,200
భీమాRs.60,457
othersRs.14,249
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.15,27,806*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.28 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,89,900
ఆర్టిఓRs.79,025
భీమాRs.60,921
othersRs.14,399
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.15,44,245*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.44 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,94,900
ఆర్టిఓRs.79,300
భీమాRs.61,076
othersRs.14,449
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.15,49,725*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.50 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,94,900
ఆర్టిఓRs.79,300
భీమాRs.61,076
othersRs.14,449
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.15,49,725*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.50 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,07,900
ఆర్టిఓRs.80,015
భీమాRs.61,479
othersRs.14,579
Rs.18,858
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.15,63,973*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)(top model)Rs.15.64 లక్షలు*
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,59,900
ఆర్టిఓRs.44,375
భీమాRs.41,397
othersRs.500
Rs.14,921
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.8,46,172*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
టాటా నెక్సన్Rs.8.46 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,59,900
ఆర్టిఓRs.49,875
భీమాRs.44,496
othersRs.500
Rs.14,921
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.9,54,771*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)Rs.9.55 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,19,900
ఆర్టిఓRs.53,175
భీమాRs.46,355
othersRs.500
Rs.14,921
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.10,19,930*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)Rs.10.20 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,24,900
ఆర్టిఓRs.53,450
భీమాRs.46,510
othersRs.500
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.10,25,360*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.25 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,69,900
ఆర్టిఓRs.55,925
భీమాRs.47,905
othersRs.500
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.10,74,230*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్(పెట్రోల్)Rs.10.74 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,74,900
ఆర్టిఓRs.56,200
భీమాRs.48,060
othersRs.500
Rs.14,921
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.10,79,660*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.10.80 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,84,900
ఆర్టిఓRs.56,750
భీమాRs.48,370
othersRs.500
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.10,90,520*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.10.91 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్) Top Selling
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,29,900
ఆర్టిఓRs.59,225
భీమాRs.49,764
othersRs.10,799
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.11,49,688*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్)Top SellingRs.11.50 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,39,900
ఆర్టిఓRs.59,775
భీమాRs.50,074
othersRs.10,899
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.11,60,648*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.61 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,44,900
ఆర్టిఓRs.60,050
భీమాRs.50,229
othersRs.10,949
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.11,66,128*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (పెట్రోల్)Rs.11.66 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,59,900
ఆర్టిఓRs.60,875
భీమాRs.50,694
othersRs.11,099
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.11,82,568*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.11.83 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,94,900
ఆర్టిఓRs.62,800
భీమాRs.51,779
othersRs.11,449
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,20,928*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.12.21 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,04,900
ఆర్టిఓRs.63,350
భీమాRs.52,089
othersRs.11,549
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,31,888*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs(పెట్రోల్)Rs.12.32 లక్షలు*
xza plus dualtone roof amt (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,09,900
ఆర్టిఓRs.63,625
భీమాRs.52,244
othersRs.11,599
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,37,368*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
xza plus dualtone roof amt (పెట్రోల్)Rs.12.37 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,19,900
ఆర్టిఓRs.64,175
భీమాRs.52,554
othersRs.11,699
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,48,328*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs(పెట్రోల్)Rs.12.48 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,24,900
ఆర్టిఓRs.64,450
భీమాRs.52,709
othersRs.11,749
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,53,808*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.12.54 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,34,900
ఆర్టిఓRs.65,000
భీమాRs.53,019
othersRs.11,849
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,64,768*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.12.65 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,147,900
ఆర్టిఓRs.68,874
భీమాRs.55,000
othersRs.11,479
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,83,253*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్(పెట్రోల్)Rs.12.83 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt ఎల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,162,900
ఆర్టిఓRs.69,774
భీమాRs.55,552
othersRs.11,629
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.12,99,855*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt ఎల్(పెట్రోల్)Rs.13.00 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,69,900
ఆర్టిఓRs.66,925
భీమాRs.54,103
othersRs.12,199
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,03,127*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.03 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,177,900
ఆర్టిఓRs.70,674
భీమాRs.56,104
othersRs.11,779
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,16,457*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.16 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,79,900
ఆర్టిఓRs.67,475
భీమాRs.54,413
othersRs.12,299
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,14,087*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.14 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,84,900
ఆర్టిఓRs.67,750
భీమాRs.54,568
othersRs.12,349
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,19,567*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.20 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,94,900
ఆర్టిఓRs.68,300
భీమాRs.54,878
othersRs.12,449
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,30,527*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p(పెట్రోల్)Rs.13.31 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,99,900
ఆర్టిఓRs.68,575
భీమాRs.55,033
othersRs.12,499
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,36,007*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p(పెట్రోల్)Rs.13.36 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,99,900
ఆర్టిఓRs.68,575
భీమాRs.55,033
othersRs.12,499
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,36,007*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition(పెట్రోల్)Rs.13.36 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,99,900
ఆర్టిఓRs.68,575
భీమాRs.55,033
othersRs.12,499
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,36,007*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.36 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,12,9,00
ఆర్టిఓRs.72,774
భీమాRs.57,392
othersRs.12,129
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,55,195*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్(పెట్రోల్)Rs.13.55 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,12,900
ఆర్టిఓRs.69,290
భీమాRs.55,436
othersRs.12,629
Rs.15,721
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,50,255*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p jet edition(పెట్రోల్)Rs.13.50 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,27,900
ఆర్టిఓRs.73,674
భీమాRs.57,944
othersRs.12,279
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,71,797*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ dt(పెట్రోల్)Rs.13.72 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,242,900
ఆర్టిఓRs.74,574
భీమాRs.58,496
othersRs.12,429
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,88,399*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎల్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.88 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,44,900
ఆర్టిఓRs.71,050
భీమాRs.56,428
othersRs.12,949
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.13,85,327*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.85 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,59,900
ఆర్టిఓRs.71,875
భీమాRs.56,893
othersRs.13,099
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,01,767*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.02 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,64,900
ఆర్టిఓRs.72,150
భీమాRs.57,047
othersRs.13,149
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,07,246*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.07 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,64,900
ఆర్టిఓRs.72,150
భీమాRs.57,048
othersRs.13,149
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,07,247*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.07 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,77,900
ఆర్టిఓRs.72,865
భీమాRs.57,450
othersRs.13,279
Rs.17,321
on-road ధర in కోలకతా : (not available లో కళ్యాణి)Rs.14,21,494*
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
view నవంబర్ offer
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p jet edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)(top model)Rs.14.21 లక్షలు*
*Estimated price via verified sources

నెక్సన్ ప్రత్యామ్నాయాలు యొక్క ధరలను సరిపోల్చండి

నెక్సన్ యాజమాన్య ఖర్చు

 • ఇంధన వ్యయం
 • సర్వీస్ ఖర్చు
 • విడి భాగాలు

సెలెక్ట్ ఇంజిన్ టైపు

రోజుకు నడిపిన కిలోమిటర్లు20 కిమీ/రోజుకు
నెలవారీ ఇంధన వ్యయంRs.0* / నెల

  సెలెక్ట్ సర్వీస్ year

  ఫ్యూయల్ typeట్రాన్స్ మిషన్సర్వీస్ ఖర్చు
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.2,5911
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.2,1901
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.2,5912
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.2,6402
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.6,0713
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,1903
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.4,5914
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,6404
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.6,3915
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,1905
  10000 km/year ఆధారంగా లెక్కించు

   టాటా నెక్సన్ ధర వినియోగదారు సమీక్షలు

   4.4/5
   ఆధారంగా641 వినియోగదారు సమీక్షలు
   • అన్ని (641)
   • Price (61)
   • Service (63)
   • Mileage (181)
   • Looks (133)
   • Comfort (185)
   • Space (46)
   • Power (54)
   • More ...
   • తాజా
   • ఉపయోగం
   • Sway The Looks Tata Nexon

    The price range starts from 7.60lacs and goes up to 14lacs ex-showroom. Multiple modes to drive from and a spacious glovebox room with cool and illuminated space. The eng...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా anaisha
    On: Nov 02, 2022 | 2049 Views
   • Overall Good Car

    Overall good car and has very smooth steering with good mileage. Its price is low and the pick up of this car is also very high.

    ద్వారా shadab khan
    On: Sep 22, 2022 | 541 Views
   • Overall Nexon Is A Great Car

    Overall the Nexon is a great car. I own the XZ+HS variant and I feel that it's a great value for money. The features provided are well sufficient for any person look...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా nandan
    On: Sep 21, 2022 | 2113 Views
   • Easy To Drive And Safe

    According to the price its too good. It's a great experience with Nexon at a safety level no one can compete with it. It's easy to drive and best design.

    ద్వారా sagen murmu
    On: Sep 20, 2022 | 507 Views
   • Nex'own' It Without Worries

    Have purchased Nexon XZA+ last year. After a year of driving the automatic, I can claim the cabin space and looks are top-notch. Boot space is not to boast about but give...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా syam sunkavalli
    On: Sep 18, 2022 | 1213 Views
   • అన్ని నెక్సన్ ధర సమీక్షలు చూడండి

   టాటా నెక్సన్ వీడియోలు

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    జూలై 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    జూన్ 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    జూలై 13, 2021

   వినియోగదారులు కూడా చూశారు

   టాటా కళ్యాణిలో కార్ డీలర్లు

   Ask Question

   Are you Confused?

   Ask anything & get answer లో {0}

   ప్రశ్నలు & సమాధానాలు

   • తాజా ప్రశ్నలు

   Does the టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ Plus Dark Edition ఆఫర్ sunroof?

   shweta28arora@gmail.com asked on 14 Nov 2022

   Yes, the Tata Nexon XZ Plus Dark Edition offers a sun and moon roof.

   By Cardekho experts on 14 Nov 2022

   Does టాటా నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ Plus P వేరియంట్ have iRA connection?

   Rakesh asked on 8 Sep 2022

   Yes, Tata Nexon XZ Plus P variant features iRA – Connected Car Technology.

   By Cardekho experts on 8 Sep 2022

   What ఐఎస్ the పైన road ధర యొక్క టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ఎస్ లో {0}

   7428308021@cardekho.com asked on 2 Sep 2022

   Tata Nexon XM S is priced at INR 9.20 Lakh (Ex-showroom Price in Indore and Ratl...

   ఇంకా చదవండి
   By DilipKumar on 2 Sep 2022

   Does నెక్సన్ dark edition ఆఫర్ ventilated సీట్లు లో {0}

   Jabalpuriya asked on 3 Aug 2022

   Tata Nexon XZ Plus P Dark Edition and Tata Nexon XZA Plus P Dark Edition variant...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 3 Aug 2022

   What ఐఎస్ the పైన road ధర యొక్క the టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ఎస్ లో {0}

   Ramesh asked on 6 Jul 2022

   The Tata Nexon XM S is priced at INR 9.15 Lakh (Ex-showroom Delhi), to get the e...

   ఇంకా చదవండి
   By DilipKumar on 6 Jul 2022

   నెక్సన్ సమీప నగరాలు లో ధర

   సిటీఆన్-రోడ్ ధర
   కోలకతాRs. 8.46 - 15.64 లక్షలు
   హౌరాRs. 8.46 - 15.64 లక్షలు
   బర్ధమాన్Rs. 8.56 - 15.81 లక్షలు
   బెహ్రంపూర్Rs. 8.56 - 15.81 లక్షలు
   దుర్గాపూర్Rs. 8.56 - 15.81 లక్షలు
   ఖరగ్పూర్Rs. 8.56 - 15.81 లక్షలు
   అసన్సోల్Rs. 8.56 - 15.81 లక్షలు
   దుమ్కాRs. 8.79 - 16.23 లక్షలు
   మీ నగరం ఎంచుకోండి
   space Image

   ట్రెండింగ్ టాటా కార్లు

   • పాపులర్
   • ఉపకమింగ్
   *ఎక్స్-షోరూమ్ కళ్యాణి లో ధర
   ×
   We need your సిటీ to customize your experience