టాటా నెక్సన్ కాల్పేట లో ధర

టాటా నెక్సన్ ధర కాల్పేట లో ప్రారంభ ధర Rs. 7.60 లక్షలు తక్కువ ధర కలిగిన మోడల్ టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఈ మరియు అత్యంత ధర కలిగిన మోడల్ టాటా నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్ ప్లస్ ధర Rs. 13.95 లక్షలు మీ దగ్గరిలోని టాటా నెక్సన్ షోరూమ్ కాల్పేట లో ఉత్తమ ఆఫర్ల కోసం సందర్శించండి. ప్రధానంగా సరిపోల్చండి టాటా punch ధర కాల్పేట లో Rs. 5.93 లక్షలు ప్రారంభమౌతుంది మరియు హ్యుందాయ్ వేన్యూ ధర కాల్పేట లో ప్రారంభమైన ధరతో సరిపోల్చండి Rs. 7.53 లక్షలు.

వేరియంట్లుon-road price
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్Rs. 14.43 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dualtone roof ఏఎంటి ఎస్Rs. 13.77 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ (o) డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.67 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డీజిల్Rs. 15.42 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 14.89 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt roof (o) ఏఎంటిRs. 14.25 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్Rs. 13.59 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hsRs. 13.20 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt pRs. 14.08 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 15.66 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డీజిల్Rs. 14.55 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి డీజిల్Rs. 16.35 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dualtone roof (o)Rs. 13.49 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs ఏఎంటిRs. 13.78 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ (o) డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 15.95 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్Rs. 16.41 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 14.90 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటిRs. 14.89 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga editionRs. 14.13 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ఎస్Rs. 10.60 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ pRs. 13.90 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్Rs. 13.68 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ (o)Rs. 13.32 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్Rs. 13.16 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్Rs. 12.82 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.26 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్Rs. 15.64 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డీజిల్ ఎస్Rs. 14.35 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dualtone roof ఏఎంటిRs. 13.09 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p డీజిల్Rs. 15.60 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ (o) డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 15.19 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్Rs. 13.38 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌ఎం డీజిల్Rs. 11.40 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్Rs. 12.40 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dualtone roof డీజిల్Rs. 13.85 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటిRs. 14.66 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్Rs. 11.30 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్Rs. 13.12 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs డీజిల్Rs. 14.73 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్Rs. 14.13 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఈRs. 8.79 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ (o) ఏఎంటిRs. 14.08 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ (o) డార్క్ ఎడిషన్Rs. 14.42 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంRs. 9.92 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 14.03 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి డీజిల్Rs. 16.41 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటిRs. 14.83 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటిRs. 12.91 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ (o) ఏఎంటి డీజిల్Rs. 15.60 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్Rs. 12.50 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt roof ఏఎంటి డీజిల్Rs. 14.61 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్Rs. 12.16 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dualtone roof ఎస్Rs. 13.00 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dualtone roofRs. 12.33 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt hs ఏఎంటిRs. 13.96 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్Rs. 11.34 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition డీజిల్Rs. 15.66 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్Rs. 14.78 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటిRs. 14.13 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటిRs. 10.66 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్Rs. 13.88 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి డీజిల్Rs. 16.18 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt roof (o) డీజిల్ ఏఎంటిRs. 15.77 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dualtone roof (o) డీజిల్Rs. 15.02 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ (o) డీజిల్Rs. 14.84 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్Rs. 12.35 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hsRs. 13.03 లక్షలు*
నెక్సన్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dualtone roof డీజిల్ ఎస్Rs. 14.53 లక్షలు*
ఇంకా చదవండి

కాల్పేట రోడ్ ధరపై టాటా నెక్సన్

**టాటా నెక్సన్ price is not available in కాల్పేట, currently showing కోజికోడ్ లో ధర

ఎక్స్‌ఎం డీజిల్(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,89,899
ఆర్టిఓRs.1,11,243
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.38,546
othersRs.600
Rs.16,423
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.11,40,290*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
టాటా నెక్సన్Rs.11.40 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,49,899
ఆర్టిఓRs.1,38,841
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.40,111
othersRs.11,098
Rs.17,323
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.12,39,951*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.40 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,104,900
ఆర్టిఓRs.1,43,637
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.52,278
othersRs.11,049
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,11,864*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.12 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,14,900
ఆర్టిఓRs.1,47,292
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.41,639
othersRs.11,749
Rs.18,923
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,15,580*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.16 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,59,899
ఆర్టిఓRs.1,53,141
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.42,567
othersRs.12,198
Rs.17,323
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,67,808*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.68 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,69,900
ఆర్టిఓRs.1,52,087
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.54,603
othersRs.11,699
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,88,289*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.88 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof డీజిల్ (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,74,899
ఆర్టిఓRs.1,55,091
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.42,921
othersRs.12,348
Rs.17,323
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,85,262*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof డీజిల్ (డీజిల్)Rs.13.85 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,89,899
ఆర్టిఓRs.1,57,041
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,275
othersRs.12,498
Rs.17,323
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,02,716*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.03 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,209,900
ఆర్టిఓRs.1,57,287
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.56,034
othersRs.12,099
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,35,320*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.14.35 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,24,899
ఆర్టిఓRs.1,61,591
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,105
othersRs.12,848
Rs.18,923
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,43,445*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.43 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof డీజిల్ ఎస్ (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,224,900
ఆర్టిఓRs.1,59,237
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.56,571
othersRs.12,249
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,52,957*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof డీజిల్ ఎస్ (డీజిల్)Rs.14.53 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,34,900
ఆర్టిఓRs.1,62,892
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,341
othersRs.12,949
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,55,083*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.55 లక్షలు*
xza plus dt roof amt diesel(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,39,900
ఆర్టిఓRs.1,63,542
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,459
othersRs.12,999
Rs.18,923
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,60,900*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus dt roof amt diesel(డీజిల్)Rs.14.61 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,49,900
ఆర్టిఓRs.1,64,842
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,696
othersRs.13,099
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,72,538*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.73 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,54,900
ఆర్టిఓRs.1,65,492
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,814
othersRs.13,149
Rs.18,923
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,78,356*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.78 లక్షలు*
xz plus (o) diesel(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,59,900
ఆర్టిఓRs.1,66,142
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,932
othersRs.13,199
Rs.17,323
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,84,173*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xz plus (o) diesel(డీజిల్)Rs.14.84 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,64,900
ఆర్టిఓRs.1,66,792
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,052
othersRs.13,249
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,89,993*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.90 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (o) డీజిల్ (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,74,899
ఆర్టిఓRs.1,68,091
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,288
othersRs.13,348
Rs.17,323
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,01,629*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (o) డీజిల్ (డీజిల్)Rs.15.02 లక్షలు*
xz plus (o) dark edition diesel(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,89,900
ఆర్టిఓRs.1,70,042
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,642
othersRs.13,499
Rs.17,323
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,19,084*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xz plus (o) dark edition diesel(డీజిల్)Rs.15.19 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,09,900
ఆర్టిఓRs.1,72,642
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.46,116
othersRs.13,699
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,42,357*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.42 లక్షలు*
xza plus (o) amt diesel(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,24,899
ఆర్టిఓRs.1,74,591
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.46,472
othersRs.13,848
Rs.18,923
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,59,813*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus (o) amt diesel(డీజిల్)Rs.15.60 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,24,900
ఆర్టిఓRs.1,74,592
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.46,472
othersRs.13,849
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,59,813*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.60 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,29,900
ఆర్టిఓRs.1,71,088
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.49,079
othersRs.13,799
Rs.50,055
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,63,866*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.64 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,29,900
ఆర్టిఓRs.1,75,242
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.46,590
othersRs.13,899
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,65,631*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.66 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,29,900
ఆర్టిఓRs.1,75,242
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.46,590
othersRs.13,899
Rs.21,699
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,65,631*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.66 లక్షలు*
xza plus dt roof (o) diesel amt(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,39,900
ఆర్టిఓRs.1,76,542
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.46,826
othersRs.13,999
Rs.18,923
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,77,268*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus dt roof (o) diesel amt(డీజిల్)Rs.15.77 లక్షలు*
xza plus (o) dark edition diesel(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,54,900
ఆర్టిఓRs.1,78,492
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.47,181
othersRs.14,149
Rs.18,923
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,94,722*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus (o) dark edition diesel(డీజిల్)Rs.15.95 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,74,900
ఆర్టిఓRs.1,81,092
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.47,654
othersRs.14,349
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.16,17,995*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.18 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,89,900
ఆర్టిఓRs.1,83,042
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.48,010
othersRs.14,499
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.16,35,451*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.35 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,94,899
ఆర్టిఓRs.1,83,691
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.48,129
othersRs.14,548
Rs.23,299
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.16,41,270*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.41 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,94,900
ఆర్టిఓRs.1,83,692
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.48,129
othersRs.14,549
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.16,41,270*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)(top model)Rs.16.41 లక్షలు*
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,59,899
ఆర్టిఓRs.84,943
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.33,115
othersRs.600
Rs.14,981
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.8,78,559*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్)(బేస్ మోడల్)Rs.8.79 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,59,900
ఆర్టిఓRs.95,944
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.35,474
othersRs.600
Rs.14,981
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.9,91,918*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)Rs.9.92 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,19,899
ఆర్టిఓRs.1,02,543
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.36,891
othersRs.600
Rs.15,781
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.10,59,935*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)Rs.10.60 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,24,899
ఆర్టిఓRs.1,03,093
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.37,011
othersRs.600
Rs.17,381
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.10,65,604*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.66 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,74,900
ఆర్టిఓRs.1,07,239
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.47,628
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.11,29,767*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.30 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,84,899
ఆర్టిఓRs.1,09,693
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.38,429
othersRs.600
Rs.17,381
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.11,33,622*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.34 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్) Top Selling
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,29,899
ఆర్టిఓRs.1,35,241
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.39,491
othersRs.10,898
Rs.15,781
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.12,15,532*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్)Top SellingRs.12.16 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,039,900
ఆర్టిఓRs.1,35,187
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.49,953
othersRs.10,399
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.12,35,439*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.12.35 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,44,899
ఆర్టిఓRs.1,37,191
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.39,847
othersRs.11,048
Rs.15,781
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.12,32,988*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (పెట్రోల్)Rs.12.33 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,59,899
ఆర్టిఓRs.1,39,141
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.40,201
othersRs.11,198
Rs.15,781
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.12,50,442*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.12.50 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,79,900
ఆర్టిఓRs.1,40,387
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.51,384
othersRs.10,799
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.12,82,470*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.12.82 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof ఎస్ (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,94,900
ఆర్టిఓRs.1,42,337
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.51,920
othersRs.10,949
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,00,106*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof ఎస్ (పెట్రోల్)Rs.13.00 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,94,900
ఆర్టిఓRs.1,43,692
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.41,028
othersRs.11,549
Rs.17,381
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.12,91,169*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.12.91 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,04,900
ఆర్టిఓRs.1,44,992
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.41,265
othersRs.11,649
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,02,807*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs(పెట్రోల్)Rs.13.03 లక్షలు*
xza plus dualtone roof amt (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,09,899
ఆర్టిఓRs.1,45,641
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.41,384
othersRs.11,698
Rs.17,381
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,08,625*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus dualtone roof amt (పెట్రోల్)Rs.13.09 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,19,900
ఆర్టిఓRs.1,46,942
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.41,619
othersRs.11,799
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,20,261*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs(పెట్రోల్)Rs.13.20 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,24,900
ఆర్టిఓRs.1,47,592
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.41,738
othersRs.11,849
Rs.17,381
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,26,080*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.26 లక్షలు*
xz plus (o)(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,29,900
ఆర్టిఓRs.1,48,242
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.41,857
othersRs.11,899
Rs.15,781
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,31,898*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xz plus (o)(పెట్రోల్)Rs.13.32 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,34,900
ఆర్టిఓRs.1,48,892
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.41,975
othersRs.11,949
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,37,717*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.38 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (o) (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,44,899
ఆర్టిఓRs.1,50,191
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.42,211
othersRs.12,048
Rs.15,781
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,49,351*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (o) (పెట్రోల్)Rs.13.49 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,144,900
ఆర్టిఓRs.1,48,837
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.53,709
othersRs.11,449
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,58,895*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.13.59 లక్షలు*
xza plus dualtone roof amt ఎస్ (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,59,900
ఆర్టిఓRs.1,50,787
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.54,246
othersRs.11,599
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,76,532*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus dualtone roof amt ఎస్ (పెట్రోల్)Rs.13.77 లక్షలు*
xz plus (o) dark edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,59,900
ఆర్టిఓRs.1,52,142
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.42,567
othersRs.12,199
Rs.15,781
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,66,808*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xz plus (o) dark edition(పెట్రోల్)Rs.13.67 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,69,900
ఆర్టిఓRs.1,53,442
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.42,802
othersRs.12,299
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,78,444*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.78 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,79,899
ఆర్టిఓRs.1,54,741
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,040
othersRs.12,398
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,90,081*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p(పెట్రోల్)Rs.13.90 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,84,900
ఆర్టిఓRs.1,55,392
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,159
othersRs.12,449
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,95,900*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.96 లక్షలు*
xza plus (o) amt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,94,899
ఆర్టిఓRs.1,56,691
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,394
othersRs.12,548
Rs.17,381
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,07,535*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus (o) amt(పెట్రోల్)Rs.14.08 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,94,899
ఆర్టిఓRs.1,56,691
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,394
othersRs.12,548
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,07,535*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p(పెట్రోల్)Rs.14.08 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,99,899
ఆర్టిఓRs.1,57,341
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,513
othersRs.12,598
Rs.20,499
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,13,354*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition(పెట్రోల్)Rs.14.13 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,99,899
ఆర్టిఓRs.1,57,341
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,513
othersRs.12,598
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,13,354*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.13 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,99,900
ఆర్టిఓRs.1,57,342
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,513
othersRs.12,599
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,13,354*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.14.13 లక్షలు*
xza plus dt roof (o) amt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,09,900
ఆర్టిఓRs.1,58,642
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,748
othersRs.12,699
Rs.17,381
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,24,990*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus dt roof (o) amt(పెట్రోల్)Rs.14.25 లక్షలు*
xza plus (o) dark edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,24,900
ఆర్టిఓRs.1,60,592
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,105
othersRs.12,849
Rs.17,381
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,42,446*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus (o) dark edition(పెట్రోల్)Rs.14.42 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,44,900
ఆర్టిఓRs.1,63,192
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,578
othersRs.13,049
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,65,719*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.66 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,59,900
ఆర్టిఓRs.1,65,142
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,932
othersRs.13,199
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,83,173*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.83 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,64,900
ఆర్టిఓRs.1,65,792
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,052
othersRs.13,249
Rs.22,099
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,88,993*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.89 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,64,900
ఆర్టిఓRs.1,65,792
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,052
othersRs.13,249
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,88,993*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)(top model)Rs.14.89 లక్షలు*
ఎక్స్‌ఎం డీజిల్(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,89,899
ఆర్టిఓRs.1,11,243
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.38,546
othersRs.600
Rs.16,423
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.11,40,290*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
టాటా నెక్సన్Rs.11.40 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,49,899
ఆర్టిఓRs.1,38,841
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.40,111
othersRs.11,098
Rs.17,323
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.12,39,951*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎం డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.12.40 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,104,900
ఆర్టిఓRs.1,43,637
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.52,278
othersRs.11,049
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,11,864*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎం ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.12 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,14,900
ఆర్టిఓRs.1,47,292
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.41,639
othersRs.11,749
Rs.18,923
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,15,580*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.16 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,59,899
ఆర్టిఓRs.1,53,141
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.42,567
othersRs.12,198
Rs.17,323
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,67,808*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.13.68 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,69,900
ఆర్టిఓRs.1,52,087
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.54,603
othersRs.11,699
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,88,289*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.13.88 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof డీజిల్ (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,74,899
ఆర్టిఓRs.1,55,091
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.42,921
othersRs.12,348
Rs.17,323
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,85,262*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof డీజిల్ (డీజిల్)Rs.13.85 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,89,899
ఆర్టిఓRs.1,57,041
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,275
othersRs.12,498
Rs.17,323
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,02,716*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.03 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,209,900
ఆర్టిఓRs.1,57,287
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.56,034
othersRs.12,099
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,35,320*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డీజిల్ ఎస్(డీజిల్)Rs.14.35 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,24,899
ఆర్టిఓRs.1,61,591
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,105
othersRs.12,848
Rs.18,923
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,43,445*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.43 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof డీజిల్ ఎస్ (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,224,900
ఆర్టిఓRs.1,59,237
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.56,571
othersRs.12,249
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,52,957*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof డీజిల్ ఎస్ (డీజిల్)Rs.14.53 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,34,900
ఆర్టిఓRs.1,62,892
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,341
othersRs.12,949
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,55,083*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.55 లక్షలు*
xza plus dt roof amt diesel(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,39,900
ఆర్టిఓRs.1,63,542
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,459
othersRs.12,999
Rs.18,923
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,60,900*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus dt roof amt diesel(డీజిల్)Rs.14.61 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,49,900
ఆర్టిఓRs.1,64,842
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,696
othersRs.13,099
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,72,538*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.73 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,54,900
ఆర్టిఓRs.1,65,492
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,814
othersRs.13,149
Rs.18,923
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,78,356*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.78 లక్షలు*
xz plus (o) diesel(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,59,900
ఆర్టిఓRs.1,66,142
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,932
othersRs.13,199
Rs.17,323
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,84,173*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xz plus (o) diesel(డీజిల్)Rs.14.84 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,64,900
ఆర్టిఓRs.1,66,792
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,052
othersRs.13,249
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,89,993*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.14.90 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (o) డీజిల్ (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,74,899
ఆర్టిఓRs.1,68,091
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,288
othersRs.13,348
Rs.17,323
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,01,629*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (o) డీజిల్ (డీజిల్)Rs.15.02 లక్షలు*
xz plus (o) dark edition diesel(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,89,900
ఆర్టిఓRs.1,70,042
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,642
othersRs.13,499
Rs.17,323
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,19,084*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xz plus (o) dark edition diesel(డీజిల్)Rs.15.19 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,09,900
ఆర్టిఓRs.1,72,642
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.46,116
othersRs.13,699
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,42,357*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.42 లక్షలు*
xza plus (o) amt diesel(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,24,899
ఆర్టిఓRs.1,74,591
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.46,472
othersRs.13,848
Rs.18,923
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,59,813*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus (o) amt diesel(డీజిల్)Rs.15.60 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,24,900
ఆర్టిఓRs.1,74,592
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.46,472
othersRs.13,849
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,59,813*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.60 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,29,900
ఆర్టిఓRs.1,71,088
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.49,079
othersRs.13,799
Rs.50,055
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,63,866*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.64 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,29,900
ఆర్టిఓRs.1,75,242
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.46,590
othersRs.13,899
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,65,631*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.66 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,29,900
ఆర్టిఓRs.1,75,242
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.46,590
othersRs.13,899
Rs.21,699
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,65,631*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition డీజిల్(డీజిల్)Rs.15.66 లక్షలు*
xza plus dt roof (o) diesel amt(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,39,900
ఆర్టిఓRs.1,76,542
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.46,826
othersRs.13,999
Rs.18,923
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,77,268*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus dt roof (o) diesel amt(డీజిల్)Rs.15.77 లక్షలు*
xza plus (o) dark edition diesel(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,54,900
ఆర్టిఓRs.1,78,492
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.47,181
othersRs.14,149
Rs.18,923
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.15,94,722*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus (o) dark edition diesel(డీజిల్)Rs.15.95 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,74,900
ఆర్టిఓRs.1,81,092
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.47,654
othersRs.14,349
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.16,17,995*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.18 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,89,900
ఆర్టిఓRs.1,83,042
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.48,010
othersRs.14,499
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.16,35,451*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.35 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,94,899
ఆర్టిఓRs.1,83,691
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.48,129
othersRs.14,548
Rs.23,299
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.16,41,270*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)Rs.16.41 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,94,900
ఆర్టిఓRs.1,83,692
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.48,129
othersRs.14,549
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.16,41,270*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి డీజిల్(డీజిల్)(top model)Rs.16.41 లక్షలు*
ఎక్స్ఈ(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,59,899
ఆర్టిఓRs.84,943
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.33,115
othersRs.600
Rs.14,981
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.8,78,559*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
టాటా నెక్సన్Rs.8.79 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,59,900
ఆర్టిఓRs.95,944
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.35,474
othersRs.600
Rs.14,981
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.9,91,918*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎం(పెట్రోల్)Rs.9.92 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,19,899
ఆర్టిఓRs.1,02,543
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.36,891
othersRs.600
Rs.15,781
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.10,59,935*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎం ఎస్(పెట్రోల్)Rs.10.60 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,24,899
ఆర్టిఓRs.1,03,093
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.37,011
othersRs.600
Rs.17,381
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.10,65,604*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.66 లక్షలు*
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,74,900
ఆర్టిఓRs.1,07,239
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.47,628
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.11,29,767*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎం ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.30 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,84,899
ఆర్టిఓRs.1,09,693
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.38,429
othersRs.600
Rs.17,381
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.11,33,622*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎంఏ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.11.34 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్) Top Selling
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,29,899
ఆర్టిఓRs.1,35,241
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.39,491
othersRs.10,898
Rs.15,781
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.12,15,532*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్)Top SellingRs.12.16 లక్షలు*
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,039,900
ఆర్టిఓRs.1,35,187
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.49,953
othersRs.10,399
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.12,35,439*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్ఎంఏ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.12.35 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,44,899
ఆర్టిఓRs.1,37,191
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.39,847
othersRs.11,048
Rs.15,781
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.12,32,988*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (పెట్రోల్)Rs.12.33 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,59,899
ఆర్టిఓRs.1,39,141
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.40,201
othersRs.11,198
Rs.15,781
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.12,50,442*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.12.50 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,79,900
ఆర్టిఓRs.1,40,387
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.51,384
othersRs.10,799
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.12,82,470*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.12.82 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof ఎస్ (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,94,900
ఆర్టిఓRs.1,42,337
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.51,920
othersRs.10,949
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,00,106*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof ఎస్ (పెట్రోల్)Rs.13.00 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,94,900
ఆర్టిఓRs.1,43,692
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.41,028
othersRs.11,549
Rs.17,381
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.12,91,169*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.12.91 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,04,900
ఆర్టిఓRs.1,44,992
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.41,265
othersRs.11,649
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,02,807*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs(పెట్రోల్)Rs.13.03 లక్షలు*
xza plus dualtone roof amt (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,09,899
ఆర్టిఓRs.1,45,641
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.41,384
othersRs.11,698
Rs.17,381
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,08,625*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus dualtone roof amt (పెట్రోల్)Rs.13.09 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,19,900
ఆర్టిఓRs.1,46,942
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.41,619
othersRs.11,799
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,20,261*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt hs(పెట్రోల్)Rs.13.20 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,24,900
ఆర్టిఓRs.1,47,592
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.41,738
othersRs.11,849
Rs.17,381
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,26,080*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.26 లక్షలు*
xz plus (o)(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,29,900
ఆర్టిఓRs.1,48,242
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.41,857
othersRs.11,899
Rs.15,781
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,31,898*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xz plus (o)(పెట్రోల్)Rs.13.32 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,34,900
ఆర్టిఓRs.1,48,892
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.41,975
othersRs.11,949
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,37,717*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.13.38 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (o) (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,44,899
ఆర్టిఓRs.1,50,191
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.42,211
othersRs.12,048
Rs.15,781
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,49,351*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ plus dualtone roof (o) (పెట్రోల్)Rs.13.49 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,144,900
ఆర్టిఓRs.1,48,837
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.53,709
othersRs.11,449
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,58,895*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ ఏఎంటి ఎస్(పెట్రోల్)Rs.13.59 లక్షలు*
xza plus dualtone roof amt ఎస్ (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,59,900
ఆర్టిఓRs.1,50,787
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.54,246
othersRs.11,599
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,76,532*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus dualtone roof amt ఎస్ (పెట్రోల్)Rs.13.77 లక్షలు*
xz plus (o) dark edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,59,900
ఆర్టిఓRs.1,52,142
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.42,567
othersRs.12,199
Rs.15,781
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,66,808*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xz plus (o) dark edition(పెట్రోల్)Rs.13.67 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,69,900
ఆర్టిఓRs.1,53,442
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.42,802
othersRs.12,299
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,78,444*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.78 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,79,899
ఆర్టిఓRs.1,54,741
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,040
othersRs.12,398
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,90,081*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p(పెట్రోల్)Rs.13.90 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,84,900
ఆర్టిఓRs.1,55,392
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,159
othersRs.12,449
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.13,95,900*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt hs ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.96 లక్షలు*
xza plus (o) amt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,94,899
ఆర్టిఓRs.1,56,691
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,394
othersRs.12,548
Rs.17,381
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,07,535*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus (o) amt(పెట్రోల్)Rs.14.08 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,94,899
ఆర్టిఓRs.1,56,691
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,394
othersRs.12,548
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,07,535*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ dt p(పెట్రోల్)Rs.14.08 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,99,899
ఆర్టిఓRs.1,57,341
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,513
othersRs.12,598
Rs.20,499
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,13,354*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ kaziranga edition(పెట్రోల్)Rs.14.13 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,99,899
ఆర్టిఓRs.1,57,341
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,513
othersRs.12,598
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,13,354*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ hs డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.13 లక్షలు*
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,99,900
ఆర్టిఓRs.1,57,342
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,513
othersRs.12,599
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,13,354*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.14.13 లక్షలు*
xza plus dt roof (o) amt(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,09,900
ఆర్టిఓRs.1,58,642
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.43,748
othersRs.12,699
Rs.17,381
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,24,990*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus dt roof (o) amt(పెట్రోల్)Rs.14.25 లక్షలు*
xza plus (o) dark edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,24,900
ఆర్టిఓRs.1,60,592
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,105
othersRs.12,849
Rs.17,381
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,42,446*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
xza plus (o) dark edition(పెట్రోల్)Rs.14.42 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,44,900
ఆర్టిఓRs.1,63,192
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,578
othersRs.13,049
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,65,719*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.66 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,59,900
ఆర్టిఓRs.1,65,142
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.44,932
othersRs.13,199
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,83,173*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ dt p ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.83 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,64,900
ఆర్టిఓRs.1,65,792
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,052
othersRs.13,249
Rs.22,099
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,88,993*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ kaziranga edition ఏఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.89 లక్షలు*
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,64,900
ఆర్టిఓRs.1,65,792
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,052
othersRs.13,249
on-road ధర in కోజికోడ్ : (not available లో కాల్పేట)Rs.14,88,993*నివేదన తప్పు ధర
Tata
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
ఆఫర్లు అన్నింటిని చూపండి
ఎక్స్‌జెడ్ఎ ప్లస్ p డార్క్ ఎడిషన్ ఏఎంటి(పెట్రోల్)(top model)Rs.14.89 లక్షలు*
*Estimated price via verified sources
space Image

నెక్సన్ ప్రత్యామ్నాయాలు యొక్క ధరలను సరిపోల్చండి

నెక్సన్ యాజమాన్య ఖర్చు

 • ఇంధన వ్యయం
 • సర్వీస్ ఖర్చు
 • విడి భాగాలు

సెలెక్ట్ ఇంజిన్ టైపు

రోజుకు నడిపిన కిలోమిటర్లు20 కిమీ/రోజుకు
నెలవారీ ఇంధన వ్యయంRs.0* / నెల

  సెలెక్ట్ సర్వీస్ సంవత్సరం

  ఫ్యూయల్ typeట్రాన్స్ మిషన్సర్వీస్ ఖర్చు
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.2,5911
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.2,1901
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.2,5912
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.2,6402
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.6,0713
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,1903
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.4,5914
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,6404
  డీజిల్మాన్యువల్Rs.6,3915
  పెట్రోల్మాన్యువల్Rs.4,1905
  10000 km/year ఆధారంగా లెక్కించు

   టాటా నెక్సన్ ధర వినియోగదారు సమీక్షలు

   4.4/5
   ఆధారంగా560 వినియోగదారు సమీక్షలు
   • అన్ని (558)
   • Price (52)
   • Service (58)
   • Mileage (154)
   • Looks (111)
   • Comfort (153)
   • Space (36)
   • Power (46)
   • More ...
   • తాజా
   • ఉపయోగం
   • Looks And Features

    Looks are awesome and there are many features given in base-end variants All overdrive experience is good. The quality of the music system is the best This car is th...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా aryan thakur
    On: Aug 01, 2022 | 1576 Views
   • Good Car

    It is all over a good car in this price range. Performance is average and it is value for money. Just the maintenance cost is high.

    ద్వారా ak tuber
    On: Jun 05, 2022 | 282 Views
   • Tata Nexon Very Good Car

    Tata Nexon is a very good car, this price car very good, features are good, looking stylish, performance is very good, all over is very good.

    ద్వారా masoom riaz
    On: Jun 01, 2022 | 217 Views
   • Tata Nexon Is The Best Budget-Friendly Car

    Tata Nexon is a budget compact SUV with the loaded features in its price segment, this car can also give a comparison to Hyundai Venue, overall if you are looking for a c...ఇంకా చదవండి

    ద్వారా harshit dhanak
    On: May 28, 2022 | 4927 Views
   • Service Cost Is Too Good

    The car is the best in this price range it offers you good mileage, good safety, best features, and the main thing is the service cost is too good. 

    ద్వారా adeel
    On: May 27, 2022 | 324 Views
   • అన్ని నెక్సన్ ధర సమీక్షలు చూడండి

   టాటా నెక్సన్ వీడియోలు

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    జూలై 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    జూన్ 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    జూలై 13, 2021

   వినియోగదారులు కూడా చూశారు

   టాటా కాల్పేటలో కార్ డీలర్లు

   Ask Question

   Are you Confused?

   Ask anything & get answer లో {0}

   ప్రశ్నలు & సమాధానాలు

   • తాజా ప్రశ్నలు

   Does నెక్సన్ dark edition ఆఫర్ ventilated సీట్లు లో {0}

   Jabalpuriya asked on 3 Aug 2022

   Tata Nexon XZ Plus P Dark Edition and Tata Nexon XZA Plus P Dark Edition variant...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 3 Aug 2022

   What ఐఎస్ the పైన road ధర యొక్క the టాటా నెక్సన్ ఎక్స్ఎం ఎస్ లో {0}

   Ramesh asked on 6 Jul 2022

   The Tata Nexon XM S is priced at INR 9.15 Lakh (Ex-showroom Delhi), to get the e...

   ఇంకా చదవండి
   By Zigwheels on 6 Jul 2022

   How much weight lifted by car?

   Prathamesh asked on 9 Jun 2022

   For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of Ta...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 9 Jun 2022

   Which ఐఎస్ the best కార్ల amongst టాటా Nexon, కియా సోనేట్ and స్కోడా Kushaq?

   _481954 asked on 3 May 2022

   All three cars are good in their own forte. If we talk about Kia Sonet, there’s ...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 3 May 2022

   ఐఎస్ there foliage green colour లో {0}

   Debajyoti asked on 10 Apr 2022

   Tata Nexon is available in 7 different colours - Grassland Beige, Flame Red, Cal...

   ఇంకా చదవండి
   By Cardekho experts on 10 Apr 2022

   space Image

   నెక్సన్ సమీప నగరాలు లో ధర

   సిటీఆన్-రోడ్ ధర
   కోజికోడ్Rs. 8.79 - 16.41 లక్షలు
   పెరింథలమ్మRs. 8.83 - 16.53 లక్షలు
   కన్నూర్Rs. 8.83 - 16.53 లక్షలు
   మైసూర్Rs. 9.18 - 17.35 లక్షలు
   పాలక్కాడ్Rs. 8.83 - 16.53 లక్షలు
   కోయంబత్తూరుRs. 8.79 - 16.80 లక్షలు
   త్రిస్సూర్Rs. 8.83 - 16.53 లక్షలు
   ఈరోడ్Rs. 8.77 - 16.82 లక్షలు
   మీ నగరం ఎంచుకోండి
   space Image

   ట్రెండింగ్ టాటా కార్లు

   • పాపులర్
   • ఉపకమింగ్
   *ఎక్స్-షోరూమ్ కాల్పేట లో ధర
   ×
   We need your సిటీ to customize your experience