• అన్ని
 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • రోడ్ టెస్ట్
 • నిస్సాన్ magnite front left side
 • నిస్సాన్ magnite side view (left)
 • నిస్సాన్ magnite front view
 • నిస్సాన్ magnite top view
 • నిస్సాన్ magnite grille
 • నిస్సాన్ కిక్స్ front left side
 • నిస్సాన్ కిక్స్ front fog lamp
 • నిస్సాన్ కిక్స్ taillight
 • నిస్సాన్ కిక్స్ side mirror (body)
 • నిస్సాన్ కిక్స్ antenna
 • నిస్సాన్ టెర్రా front left side image
 • నిస్సాన్ టెర్రా side view (left) image
 • నిస్సాన్ టెర్రా rear left view image
 • నిస్సాన్ టెర్రా front view image
 • నిస్సాన్ టెర్రా rear view image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ front left side image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ side view (left) image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ rear left view image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ front view image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ grille image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ front left side image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ grille image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ front fog lamp image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ headlight image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ taillight image
 • నిస్సాన్ లీఫ్ front left side image
 • నిస్సాన్ సన్నీ 2023 front left side image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ front left side image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ side view (left) image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ rear left view image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ front view image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ grille image
 • నిస్సాన్ మురానో front left side image
 • నిస్సాన్ మురానో side view (left) image
 • నిస్సాన్ మురానో rear left view image
 • నిస్సాన్ మురానో front view image
 • నిస్సాన్ మురానో rear view image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ front left side image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ side view (left) image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ grille image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ headlight image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ taillight image
 • నిస్సాన్ నోట్ ఈ శక్తి front left side image
 • నిస్సాన్ magnite dashboard
 • నిస్సాన్ magnite steering వీల్
 • నిస్సాన్ magnite ignition/start-stop button
 • నిస్సాన్ magnite steering controls
 • నిస్సాన్ magnite configuration selector knob
 • నిస్సాన్ కిక్స్ dashboard
 • నిస్సాన్ కిక్స్ configuration selector knob
 • నిస్సాన్ కిక్స్ ambient lighting view
 • నిస్సాన్ కిక్స్ బాగ్స్
 • నిస్సాన్ టెర్రా steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ టెర్రా instrument cluster image
 • నిస్సాన్ టెర్రా parking camera display image
 • నిస్సాన్ టెర్రా ఏసి controls image
 • నిస్సాన్ టెర్రా infotainment system main menu image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ dashboard image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ gear shifter image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ seats (aerial view) image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ rear view mirror/courtesy lamps image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ dashboard image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ instrument cluster image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ open trunk image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ gear shifter image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ dashboard image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ steering controls image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ configuration selector knob image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ instrument cluster image
 • నిస్సాన్ మురానో dashboard image
 • నిస్సాన్ మురానో steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ మురానో instrument cluster image
 • నిస్సాన్ మురానో gear shifter image
 • నిస్సాన్ మురానో seat belt image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ instrument cluster image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ infotainment stytem image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ బాగ్స్ image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ engine image
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
1/97
 • నిస్సాన్ magnite front left side
 • నిస్సాన్ magnite side view (left)
 • నిస్సాన్ magnite front view
 • నిస్సాన్ magnite top view
 • నిస్సాన్ magnite grille
 • నిస్సాన్ కిక్స్ front left side
 • నిస్సాన్ కిక్స్ front fog lamp
 • నిస్సాన్ కిక్స్ taillight
 • నిస్సాన్ కిక్స్ side mirror (body)
 • నిస్సాన్ కిక్స్ antenna
 • నిస్సాన్ టెర్రా front left side image
 • నిస్సాన్ టెర్రా side view (left) image
 • నిస్సాన్ టెర్రా rear left view image
 • నిస్సాన్ టెర్రా front view image
 • నిస్సాన్ టెర్రా rear view image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ front left side image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ side view (left) image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ rear left view image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ front view image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ grille image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ front left side image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ grille image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ front fog lamp image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ headlight image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ taillight image
 • నిస్సాన్ లీఫ్ front left side image
 • నిస్సాన్ సన్నీ 2023 front left side image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ front left side image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ side view (left) image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ rear left view image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ front view image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ grille image
 • నిస్సాన్ మురానో front left side image
 • నిస్సాన్ మురానో side view (left) image
 • నిస్సాన్ మురానో rear left view image
 • నిస్సాన్ మురానో front view image
 • నిస్సాన్ మురానో rear view image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ front left side image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ side view (left) image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ grille image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ headlight image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ taillight image
 • నిస్సాన్ నోట్ ఈ శక్తి front left side image
 • నిస్సాన్ magnite dashboard
 • నిస్సాన్ magnite steering వీల్
 • నిస్సాన్ magnite ignition/start-stop button
 • నిస్సాన్ magnite steering controls
 • నిస్సాన్ magnite configuration selector knob
 • నిస్సాన్ కిక్స్ dashboard
 • నిస్సాన్ కిక్స్ configuration selector knob
 • నిస్సాన్ కిక్స్ ambient lighting view
 • నిస్సాన్ కిక్స్ బాగ్స్
 • నిస్సాన్ టెర్రా steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ టెర్రా instrument cluster image
 • నిస్సాన్ టెర్రా parking camera display image
 • నిస్సాన్ టెర్రా ఏసి controls image
 • నిస్సాన్ టెర్రా infotainment system main menu image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ dashboard image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ gear shifter image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ seats (aerial view) image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ rear view mirror/courtesy lamps image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ dashboard image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ instrument cluster image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ open trunk image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ gear shifter image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ dashboard image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ steering controls image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ configuration selector knob image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ instrument cluster image
 • నిస్సాన్ మురానో dashboard image
 • నిస్సాన్ మురానో steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ మురానో instrument cluster image
 • నిస్సాన్ మురానో gear shifter image
 • నిస్సాన్ మురానో seat belt image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ instrument cluster image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ infotainment stytem image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ బాగ్స్ image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ engine image
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
నిస్సాన్ magnite
 • నిస్సాన్ magnite front left side
 • నిస్సాన్ magnite side view (left)
 • నిస్సాన్ magnite front view
 • నిస్సాన్ magnite top view
 • నిస్సాన్ magnite grille
 • నిస్సాన్ కిక్స్ front left side
 • నిస్సాన్ కిక్స్ front fog lamp
 • నిస్సాన్ కిక్స్ taillight
 • నిస్సాన్ కిక్స్ side mirror (body)
 • నిస్సాన్ కిక్స్ antenna
 • నిస్సాన్ టెర్రా front left side image
 • నిస్సాన్ టెర్రా side view (left) image
 • నిస్సాన్ టెర్రా rear left view image
 • నిస్సాన్ టెర్రా front view image
 • నిస్సాన్ టెర్రా rear view image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ front left side image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ side view (left) image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ rear left view image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ front view image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ grille image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ front left side image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ grille image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ front fog lamp image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ headlight image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ taillight image
 • నిస్సాన్ లీఫ్ front left side image
 • నిస్సాన్ సన్నీ 2023 front left side image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ front left side image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ side view (left) image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ rear left view image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ front view image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ grille image
 • నిస్సాన్ మురానో front left side image
 • నిస్సాన్ మురానో side view (left) image
 • నిస్సాన్ మురానో rear left view image
 • నిస్సాన్ మురానో front view image
 • నిస్సాన్ మురానో rear view image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ front left side image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ side view (left) image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ grille image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ headlight image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ taillight image
 • నిస్సాన్ నోట్ ఈ శక్తి front left side image
1/43
 • నిస్సాన్ magnite front left side
 • నిస్సాన్ magnite side view (left)
 • నిస్సాన్ magnite front view
 • నిస్సాన్ magnite top view
 • నిస్సాన్ magnite grille
 • నిస్సాన్ కిక్స్ front left side
 • నిస్సాన్ కిక్స్ front fog lamp
 • నిస్సాన్ కిక్స్ taillight
 • నిస్సాన్ కిక్స్ side mirror (body)
 • నిస్సాన్ కిక్స్ antenna
 • నిస్సాన్ టెర్రా front left side image
 • నిస్సాన్ టెర్రా side view (left) image
 • నిస్సాన్ టెర్రా rear left view image
 • నిస్సాన్ టెర్రా front view image
 • నిస్సాన్ టెర్రా rear view image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ front left side image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ side view (left) image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ rear left view image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ front view image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ grille image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ front left side image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ grille image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ front fog lamp image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ headlight image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ taillight image
 • నిస్సాన్ లీఫ్ front left side image
 • నిస్సాన్ సన్నీ 2023 front left side image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ front left side image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ side view (left) image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ rear left view image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ front view image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ grille image
 • నిస్సాన్ మురానో front left side image
 • నిస్సాన్ మురానో side view (left) image
 • నిస్సాన్ మురానో rear left view image
 • నిస్సాన్ మురానో front view image
 • నిస్సాన్ మురానో rear view image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ front left side image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ side view (left) image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ grille image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ headlight image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ taillight image
 • నిస్సాన్ నోట్ ఈ శక్తి front left side image
నిస్సాన్ magnite
 • నిస్సాన్ magnite dashboard
 • నిస్సాన్ magnite steering వీల్
 • నిస్సాన్ magnite ignition/start-stop button
 • నిస్సాన్ magnite steering controls
 • నిస్సాన్ magnite configuration selector knob
 • నిస్సాన్ కిక్స్ dashboard
 • నిస్సాన్ కిక్స్ configuration selector knob
 • నిస్సాన్ కిక్స్ ambient lighting view
 • నిస్సాన్ కిక్స్ బాగ్స్
 • నిస్సాన్ టెర్రా steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ టెర్రా instrument cluster image
 • నిస్సాన్ టెర్రా parking camera display image
 • నిస్సాన్ టెర్రా ఏసి controls image
 • నిస్సాన్ టెర్రా infotainment system main menu image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ dashboard image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ gear shifter image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ seats (aerial view) image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ rear view mirror/courtesy lamps image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ dashboard image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ instrument cluster image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ open trunk image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ gear shifter image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ dashboard image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ steering controls image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ configuration selector knob image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ instrument cluster image
 • నిస్సాన్ మురానో dashboard image
 • నిస్సాన్ మురానో steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ మురానో instrument cluster image
 • నిస్సాన్ మురానో gear shifter image
 • నిస్సాన్ మురానో seat belt image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ instrument cluster image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ infotainment stytem image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ బాగ్స్ image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ engine image
1/39
 • నిస్సాన్ magnite dashboard
 • నిస్సాన్ magnite steering వీల్
 • నిస్సాన్ magnite ignition/start-stop button
 • నిస్సాన్ magnite steering controls
 • నిస్సాన్ magnite configuration selector knob
 • నిస్సాన్ కిక్స్ dashboard
 • నిస్సాన్ కిక్స్ configuration selector knob
 • నిస్సాన్ కిక్స్ ambient lighting view
 • నిస్సాన్ కిక్స్ బాగ్స్
 • నిస్సాన్ టెర్రా steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ టెర్రా instrument cluster image
 • నిస్సాన్ టెర్రా parking camera display image
 • నిస్సాన్ టెర్రా ఏసి controls image
 • నిస్సాన్ టెర్రా infotainment system main menu image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ dashboard image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ gear shifter image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ seats (aerial view) image
 • నిస్సాన్ పెట్రోల్ rear view mirror/courtesy lamps image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ dashboard image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ instrument cluster image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ open trunk image
 • నిస్సాన్ ఎక్స్ gear shifter image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ dashboard image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ steering controls image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ configuration selector knob image
 • నిస్సాన్ జిటిఆర్ instrument cluster image
 • నిస్సాన్ మురానో dashboard image
 • నిస్సాన్ మురానో steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ మురానో instrument cluster image
 • నిస్సాన్ మురానో gear shifter image
 • నిస్సాన్ మురానో seat belt image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ steering వీల్ image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ instrument cluster image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ infotainment stytem image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ బాగ్స్ image
 • నిస్సాన్ సిల్ఫీ engine image
నిస్సాన్ magnite
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
1/15
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Magnite Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Kicks Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
 • Nissan Leaf Road Test Images
నిస్సాన్ magnite

మీకు ఉపయోగపడే ఉపకరణాలు

నిస్సాన్ Cars వీడియోలు

 • Best Compact SUV in India : PowerDrift
  Best Compact SUV in India : PowerDrift
  జూన్ 21, 2021
 • QuickNews Nissan Magnite
  QuickNews Nissan Magnite
  ఏప్రిల్ 19, 2021
 • ZigFF: 🚙 2021 Nissan Magnite Concept Revealed | Venue, Nexon, Sonet, XUV300 Rival
  ZigFF: 🚙 2021 Nissan Magnite Concept Revealed | Venue, Nexon, Sonet, XUV300 Rival
  ఏప్రిల్ 19, 2021
 • Nissan Magnite | Nissan’s Nearly There | PowerDrift
  Nissan Magnite | Nissan’s Nearly There | PowerDrift
  ఏప్రిల్ 19, 2021
 • 2020 Nissan Magnite Review | Ready For The Revival? | Zigwheels.com
  2020 Nissan Magnite Review | Ready For The Revival? | Zigwheels.com
  ఏప్రిల్ 19, 2021

నిస్సాన్ వార్తలు & సమీక్షలు

 • ఇటీవల వార్తలు

రాబోయే నిస్సాన్ కార్లు

×
We need your సిటీ to customize your experience