ఫోర్డ్ ఫియస్టా క్లాసిక్ 2011-2012 ఐఎస్ discontinued మరియు కాదు longer produced.
ఇంకా చదవండి

న్యూ ఢిల్లీ రోడ్ ధరపై ఫోర్డ్ ఫియస్టా క్లాసిక్ 2011-2012

1.6 డ్యురాటెక్ ఎలీ(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.553,700
ఆర్టిఓRs.22,148
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.50,575
ఆన్-రోడ్ ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,26,423*
ఫోర్డ్ ఫియస్టా క్లాసిక్ 2011-2012Rs.6.26 లక్షలు*
1.6 డ్యురాటెక్ ఎల్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,53,700
ఆర్టిఓRs.22,148
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.50,575
ఆన్-రోడ్ ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,26,423*
1.6 డ్యురాటెక్ ఎల్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)Rs.6.26 లక్షలు*
1.6 డ్యురాటెక్ సిఎల్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,19,400
ఆర్టిఓRs.43,358
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.53,108
ఆన్-రోడ్ ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,15,866*
1.6 డ్యురాటెక్ సిఎల్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)Rs.7.16 లక్షలు*
1.4 డ్యూరాటార్క్ ఎల్ఎక్స్ఐ(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,80,700
ఆర్టిఓRs.59,561
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.37,806
ఆన్-రోడ్ ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,78,067*
1.4 డ్యూరాటార్క్ ఎల్ఎక్స్ఐ(డీజిల్)(బేస్ మోడల్)Rs.7.78 లక్షలు*
1.4 డ్యూరాటార్క్ సిఎల్ఎక్స్ఐ(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,23,000
ఆర్టిఓRs.63,262
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.39,363
ఆన్-రోడ్ ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,25,625*
1.4 డ్యూరాటార్క్ సిఎల్ఎక్స్ఐ(డీజిల్)Rs.8.26 లక్షలు*
1.6 ఎల్ఎక్స్ఐ డ్యురాటెక్(పెట్రోల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,52,500
ఆర్టిఓRs.52,675
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.58,241
ఆన్-రోడ్ ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,63,416*
1.6 ఎల్ఎక్స్ఐ డ్యురాటెక్(పెట్రోల్)(టాప్ మోడల్)Rs.8.63 లక్షలు*
1.4 ఎల్ఎక్స్ఐ డ్యూరాటార్క్(డీజిల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,47,900
ఆర్టిఓRs.74,191
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.43,959
ఆన్-రోడ్ ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,66,050*
1.4 ఎల్ఎక్స్ఐ డ్యూరాటార్క్(డీజిల్)(టాప్ మోడల్)Rs.9.66 లక్షలు*
1.6 డ్యురాటెక్ ఎలీ(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.553,700
ఆర్టిఓRs.22,148
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.50,575
ఆన్-రోడ్ ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,26,423*
ఫోర్డ్ ఫియస్టా క్లాసిక్ 2011-2012Rs.6.26 లక్షలు*
1.6 డ్యురాటెక్ ఎల్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,53,700
ఆర్టిఓRs.22,148
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.50,575
ఆన్-రోడ్ ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,26,423*
1.6 డ్యురాటెక్ ఎల్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)Rs.6.26 లక్షలు*
1.6 డ్యురాటెక్ సిఎల్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,19,400
ఆర్టిఓRs.43,358
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.53,108
ఆన్-రోడ్ ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,15,866*
1.6 డ్యురాటెక్ సిఎల్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)Rs.7.16 లక్షలు*
1.6 ఎల్ఎక్స్ఐ డ్యురాటెక్(పెట్రోల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,52,500
ఆర్టిఓRs.52,675
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.58,241
ఆన్-రోడ్ ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,63,416*
1.6 ఎల్ఎక్స్ఐ డ్యురాటెక్(పెట్రోల్)(టాప్ మోడల్)Rs.8.63 లక్షలు*
1.4 డ్యూరాటార్క్ ఎల్ఎక్స్ఐ(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,80,700
ఆర్టిఓRs.59,561
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.37,806
ఆన్-రోడ్ ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,78,067*
ఫోర్డ్ ఫియస్టా క్లాసిక్ 2011-2012Rs.7.78 లక్షలు*
1.4 డ్యూరాటార్క్ సిఎల్ఎక్స్ఐ(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,23,000
ఆర్టిఓRs.63,262
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.39,363
ఆన్-రోడ్ ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,25,625*
1.4 డ్యూరాటార్క్ సిఎల్ఎక్స్ఐ(డీజిల్)Rs.8.26 లక్షలు*
1.4 ఎల్ఎక్స్ఐ డ్యూరాటార్క్(డీజిల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,47,900
ఆర్టిఓRs.74,191
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.43,959
ఆన్-రోడ్ ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,66,050*
1.4 ఎల్ఎక్స్ఐ డ్యూరాటార్క్(డీజిల్)(టాప్ మోడల్)Rs.9.66 లక్షలు*
*Last Recorded ధర
space Image

ఫోర్డ్ న్యూ ఢిల్లీలో కార్ డీలర్లు

Did యు find this information helpful?

వీక్షించండి మే offer
*ఎక్స్-షోరూమ్ న్యూ ఢిల్లీ లో ధర
×
We need your సిటీ to customize your experience