మారుతి డిజైర్ 2017-2020 ఐఎస్ discontinued మరియు కాదు longer produced.
ఇంకా చదవండి

న్యూ ఢిల్లీ రోడ్ ధరపై మారుతి డిజైర్ 2017-2020

ఎల్డిఐ(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,66,622
ఆర్టిఓRs.58,329
భీమాRs.37,288
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,62,239*
మారుతి డిజైర్ 2017-2020Rs.7.62 లక్షలు*
విడిఐ(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,57,622
ఆర్టిఓRs.66,291
భీమాRs.40,637
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,64,550*
విడిఐ(డీజిల్)Rs.8.65 లక్షలు*
ఏఎంటి విడిఐ(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,04,622
ఆర్టిఓRs.70,404
భీమాRs.42,367
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,17,393*
ఏఎంటి విడిఐ(డీజిల్)Rs.9.17 లక్షలు*
జెడ్డిఐ(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,16,6,22
ఆర్టిఓRs.71,454
భీమాRs.42,808
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,30,884*
జెడ్డిఐ(డీజిల్)Rs.9.31 లక్షలు*
ఏఎంటి జెడ్డిఐ(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,63,122
ఆర్టిఓRs.75,523
భీమాRs.44,520
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,83,165*
ఏఎంటి జెడ్డిఐ(డీజిల్)Rs.9.83 లక్షలు*
జెడ్డిఐ ప్లస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,06,122
ఆర్టిఓRs.79,285
భీమాRs.46,102
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.10,31,509*
జెడ్డిఐ ప్లస్(డీజిల్)Rs.10.32 లక్షలు*
ఏజిఎస్ జెడ్డిఐ ప్లస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,20,000
ఆర్టిఓRs.80,500
భీమాRs.46,613
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.10,47,113*
ఏజిఎస్ జెడ్డిఐ ప్లస్(డీజిల్)Rs.10.47 లక్షలు*
ఏఎంటి జెడ్డిఐ ప్లస్(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,52,622
ఆర్టిఓRs.83,354
భీమాRs.47,814
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.10,83,790*
ఏఎంటి జెడ్డిఐ ప్లస్(డీజిల్)(top model)Rs.10.84 లక్షలు*
ఎల్ఎక్స్ఐ 1.2 BSIV(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,69,922
ఆర్టిఓRs.22,796
భీమాRs.33,729
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,26,447*
ఎల్ఎక్స్ఐ 1.2 BSIV(పెట్రోల్)(బేస్ మోడల్)Rs.6.26 లక్షలు*
ఎల్ఎక్స్ఐ 1.2(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,89,000
ఆర్టిఓRs.23,560
భీమాRs.34,431
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,46,991*
ఎల్ఎక్స్ఐ 1.2(పెట్రోల్)Rs.6.47 లక్షలు*
విఎక్స్ఐ 1.2 BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,57,922
ఆర్టిఓRs.46,054
భీమాRs.36,968
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,40,944*
విఎక్స్ఐ 1.2 BSIV(పెట్రోల్)Rs.7.41 లక్షలు*
విఎక్స్ఐ 1.2(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,79,000
ఆర్టిఓRs.47,530
భీమాRs.37,744
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,64,274*
విఎక్స్ఐ 1.2(పెట్రోల్)Rs.7.64 లక్షలు*
ఏఎంటి విఎక్స్ఐ BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,04,922
ఆర్టిఓRs.49,344
భీమాRs.38,698
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,92,964*
ఏఎంటి విఎక్స్ఐ BSIV(పెట్రోల్)Rs.7.93 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ఐ 1.2 BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,19,922
ఆర్టిఓRs.50,394
భీమాRs.39,250
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,09,566*
జెడ్ఎక్స్ఐ 1.2 BSIV(పెట్రోల్)Rs.8.10 లక్షలు*
ఏఎంటి విఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,31,500
ఆర్టిఓRs.51,205
భీమాRs.39,676
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,22,381*
ఏఎంటి విఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)Rs.8.22 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ఐ 1.2(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,48,000
ఆర్టిఓRs.52,360
భీమాRs.40,283
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,40,643*
జెడ్ఎక్స్ఐ 1.2(పెట్రోల్)Rs.8.41 లక్షలు*
రేంజ్ ఎక్స్టెండర్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,50,000
ఆర్టిఓRs.52,500
భీమాRs.40,357
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,42,857*
రేంజ్ ఎక్స్టెండర్(పెట్రోల్)Rs.8.43 లక్షలు*
ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,66,922
ఆర్టిఓRs.53,684
భీమాRs.40,979
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,61,585*
ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ BSIV(పెట్రోల్)Rs.8.62 లక్షలు*
ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,00,500
ఆర్టిఓRs.56,035
భీమాRs.42,215
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,98,750*
ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)Rs.8.99 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్ BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,09,9,22
ఆర్టిఓRs.56,694
భీమాRs.42,562
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,09,178*
జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్ BSIV(పెట్రోల్)Rs.9.09 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,28,000
ఆర్టిఓRs.57,960
భీమాRs.43,227
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,29,187*
జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్(పెట్రోల్)Rs.9.29 లక్షలు*
ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్ BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.856,922
ఆర్టిఓRs.59,984
భీమాRs.44,292
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,61,198*
ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్ BSIV(పెట్రోల్)Rs.9.61 లక్షలు*
ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,80,5,00
ఆర్టిఓRs.61,635
భీమాRs.45,159
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,87,294*
ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్(పెట్రోల్)(top model)Rs.9.87 లక్షలు*
ఎల్డిఐ(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,66,622
ఆర్టిఓRs.58,329
భీమాRs.37,288
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,62,239*
మారుతి డిజైర్ 2017-2020Rs.7.62 లక్షలు*
విడిఐ(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,57,622
ఆర్టిఓRs.66,291
భీమాRs.40,637
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,64,550*
విడిఐ(డీజిల్)Rs.8.65 లక్షలు*
ఏఎంటి విడిఐ(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,04,622
ఆర్టిఓRs.70,404
భీమాRs.42,367
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,17,393*
ఏఎంటి విడిఐ(డీజిల్)Rs.9.17 లక్షలు*
జెడ్డిఐ(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,16,6,22
ఆర్టిఓRs.71,454
భీమాRs.42,808
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,30,884*
జెడ్డిఐ(డీజిల్)Rs.9.31 లక్షలు*
ఏఎంటి జెడ్డిఐ(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,63,122
ఆర్టిఓRs.75,523
భీమాRs.44,520
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,83,165*
ఏఎంటి జెడ్డిఐ(డీజిల్)Rs.9.83 లక్షలు*
జెడ్డిఐ ప్లస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,06,122
ఆర్టిఓRs.79,285
భీమాRs.46,102
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.10,31,509*
జెడ్డిఐ ప్లస్(డీజిల్)Rs.10.32 లక్షలు*
ఏజిఎస్ జెడ్డిఐ ప్లస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,20,000
ఆర్టిఓRs.80,500
భీమాRs.46,613
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.10,47,113*
ఏజిఎస్ జెడ్డిఐ ప్లస్(డీజిల్)Rs.10.47 లక్షలు*
ఏఎంటి జెడ్డిఐ ప్లస్(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,52,622
ఆర్టిఓRs.83,354
భీమాRs.47,814
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.10,83,790*
ఏఎంటి జెడ్డిఐ ప్లస్(డీజిల్)(top model)Rs.10.84 లక్షలు*
ఎల్ఎక్స్ఐ 1.2 BSIV(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,69,922
ఆర్టిఓRs.22,796
భీమాRs.33,729
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,26,447*
మారుతి డిజైర్ 2017-2020Rs.6.26 లక్షలు*
ఎల్ఎక్స్ఐ 1.2(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,89,000
ఆర్టిఓRs.23,560
భీమాRs.34,431
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,46,991*
ఎల్ఎక్స్ఐ 1.2(పెట్రోల్)Rs.6.47 లక్షలు*
విఎక్స్ఐ 1.2 BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,57,922
ఆర్టిఓRs.46,054
భీమాRs.36,968
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,40,944*
విఎక్స్ఐ 1.2 BSIV(పెట్రోల్)Rs.7.41 లక్షలు*
విఎక్స్ఐ 1.2(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,79,000
ఆర్టిఓRs.47,530
భీమాRs.37,744
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,64,274*
విఎక్స్ఐ 1.2(పెట్రోల్)Rs.7.64 లక్షలు*
ఏఎంటి విఎక్స్ఐ BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,04,922
ఆర్టిఓRs.49,344
భీమాRs.38,698
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,92,964*
ఏఎంటి విఎక్స్ఐ BSIV(పెట్రోల్)Rs.7.93 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ఐ 1.2 BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,19,922
ఆర్టిఓRs.50,394
భీమాRs.39,250
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,09,566*
జెడ్ఎక్స్ఐ 1.2 BSIV(పెట్రోల్)Rs.8.10 లక్షలు*
ఏఎంటి విఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,31,500
ఆర్టిఓRs.51,205
భీమాRs.39,676
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,22,381*
ఏఎంటి విఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)Rs.8.22 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ఐ 1.2(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,48,000
ఆర్టిఓRs.52,360
భీమాRs.40,283
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,40,643*
జెడ్ఎక్స్ఐ 1.2(పెట్రోల్)Rs.8.41 లక్షలు*
రేంజ్ ఎక్స్టెండర్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,50,000
ఆర్టిఓRs.52,500
భీమాRs.40,357
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,42,857*
రేంజ్ ఎక్స్టెండర్(పెట్రోల్)Rs.8.43 లక్షలు*
ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,66,922
ఆర్టిఓRs.53,684
భీమాRs.40,979
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,61,585*
ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ BSIV(పెట్రోల్)Rs.8.62 లక్షలు*
ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,00,500
ఆర్టిఓRs.56,035
భీమాRs.42,215
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,98,750*
ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)Rs.8.99 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్ BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,09,9,22
ఆర్టిఓRs.56,694
భీమాRs.42,562
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,09,178*
జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్ BSIV(పెట్రోల్)Rs.9.09 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,28,000
ఆర్టిఓRs.57,960
భీమాRs.43,227
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,29,187*
జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్(పెట్రోల్)Rs.9.29 లక్షలు*
ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్ BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.856,922
ఆర్టిఓRs.59,984
భీమాRs.44,292
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,61,198*
ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్ BSIV(పెట్రోల్)Rs.9.61 లక్షలు*
ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,80,5,00
ఆర్టిఓRs.61,635
భీమాRs.45,159
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,87,294*
ఏఎంటి జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్(పెట్రోల్)(top model)Rs.9.87 లక్షలు*
*Last Recorded ధర
space Image

Found what you were looking for?

మారుతి డిజైర్ 2017-2020 ధర వినియోగదారు సమీక్షలు

4.6/5
ఆధారంగా1487 వినియోగదారు సమీక్షలు
 • అన్ని (1487)
 • Price (151)
 • Service (123)
 • Mileage (499)
 • Looks (341)
 • Comfort (462)
 • Space (231)
 • Power (97)
 • More ...
 • తాజా
 • ఉపయోగం
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Great Car

  Maruti Swift Dzire is a very good and comfortable car at a good price. I and my family is so im...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా amarjit
  On: Mar 20, 2020 | 68 Views
 • Best in the class.

   I have purchase Dzire AMT in 2017, I m truly satisfied with this car. My friends suggested me ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా dev
  On: Mar 18, 2020 | 126 Views
 • Best in Segment

  Best in Segment car. Best mileage, Best cabin space in this price point. You will get all the necess...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా rahul tomar
  On: Mar 18, 2020 | 50 Views
 • Best car for middle-class families.

  It is simply superb it gives better mileage it is the better luxury car for middle-class people. It ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా pardhasaradhi
  On: Mar 14, 2020 | 59 Views
 • Best in the segment.

  It is the best model in their price it has the best mileage and it is in the top 5 top-selling ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా navnath bhore
  On: Mar 05, 2020 | 94 Views
 • అన్ని డిజైర్ 2017-2020 ధర సమీక్షలు చూడండి

మారుతి డిజైర్ 2017-2020 వీడియోలు

 • Which Maruti Dzire Variant Should You Buy?
  8:29
  Which Maruti Dzire Variant Should You Buy?
  మే 20, 2017 | 82816 Views
 • Maruti DZire Hits and Misses
  3:22
  Maruti DZire Hits and Misses
  ఆగష్టు 24, 2017 | 52789 Views
 • Maruti Suzuki Dzire 2017 Review in Hinglish
  8:38
  Maruti Suzuki Dzire 2017 Review in Hinglish
  జూన్ 06, 2017 | 28820 Views

మారుతి న్యూ ఢిల్లీలో కార్ డీలర్లు

ట్రెండింగ్ మారుతి కార్లు

 • పాపులర్
 • రాబోయేవి
వీక్షించండి డిసెంబర్ offer
*ఎక్స్-షోరూమ్ న్యూ ఢిల్లీ లో ధర
×
We need your సిటీ to customize your experience