మారుతి ఆల్టో k10 2014-2020 ఐఎస్ discontinued మరియు no longer produced.
ఇంకా చదవండి

న్యూ ఢిల్లీ రోడ్ ధరపై మారుతి ఆల్టో k10 2014-2020

ప్లస్ ఎడిషన్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.340,000
ఆర్టిఓRs.13,600
భీమాRs.19,813
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.3,73,413*
మారుతి ఆల్టో k10 2014-2020Rs.3.73 లక్షలు*
ఎల్ఎక్స్ ఆప్షనల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.3,44,950
ఆర్టిఓRs.13,798
భీమాRs.19,986
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.3,78,734*
ఎల్ఎక్స్ ఆప్షనల్(పెట్రోల్)Rs.3.79 లక్షలు*
ఎల్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.360,843
ఆర్టిఓRs.14,433
భీమాRs.20,543
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.3,95,820*
ఎల్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.3.96 లక్షలు*
ఎల్ఎక్స్ఐ ఆప్షనల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.3,61,252
ఆర్టిఓRs.14,450
భీమాRs.20,557
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.3,96,260*
ఎల్ఎక్స్ఐ ఆప్షనల్(పెట్రోల్)Rs.3.96 లక్షలు*
ఎల్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.3,77,588
ఆర్టిఓRs.15,103
భీమాRs.21,130
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,13,822*
ఎల్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)Rs.4.14 లక్షలు*
విఎక్స్ఐ ఎయిర్బాగ్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.3,91,8,71
ఆర్టిఓRs.15,674
భీమాRs.21,631
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,29,177*
విఎక్స్ఐ ఎయిర్బాగ్(పెట్రోల్)Rs.4.29 లక్షలు*
విఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.3,94,036
ఆర్టిఓRs.15,761
భీమాRs.21,707
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,31,504*
విఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)Rs.4.32 లక్షలు*
విఎక్స్ఐ ఆప్షనల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.407,238
ఆర్టిఓRs.16,289
భీమాRs.22,169
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,45,697*
విఎక్స్ఐ ఆప్షనల్(పెట్రోల్)Rs.4.46 లక్షలు*
విఎక్స్ఐ ms dhoni edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,10,934
ఆర్టిఓRs.16,437
భీమాRs.22,299
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,49,670*
విఎక్స్ఐ ms dhoni edition(పెట్రోల్)Rs.4.50 లక్షలు*
విఎక్స్ఐ ఏజిఎస్ ఆప్షనల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,24,537
ఆర్టిఓRs.16,981
భీమాRs.22,776
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,64,294*
విఎక్స్ఐ ఏజిఎస్ ఆప్షనల్(పెట్రోల్)Rs.4.64 లక్షలు*
విఎక్స్ఐ ఏఎంటి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,38,559
ఆర్టిఓRs.17,542
భీమాRs.23,267
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,79,369*
విఎక్స్ఐ ఏఎంటి(పెట్రోల్)(top model)Rs.4.79 లక్షలు*
ఎల్ఎక్స్ఐ సిఎన్జి ఆప్షనల్(సిఎన్జి) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.424,090
ఆర్టిఓRs.16,963
భీమాRs.22,760
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,63,814*
ఎల్ఎక్స్ఐ సిఎన్జి ఆప్షనల్(సిఎన్జి)(బేస్ మోడల్)Rs.4.64 లక్షలు*
ఎల్‌ఎక్స్ఐ సిఎన్‌జి(సిఎన్జి) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,39,777
ఆర్టిఓRs.17,591
భీమాRs.23,310
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,80,678*
ఎల్‌ఎక్స్ఐ సిఎన్‌జి(సిఎన్జి)(top model)Rs.4.81 లక్షలు*
ప్లస్ ఎడిషన్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.340,000
ఆర్టిఓRs.13,600
భీమాRs.19,813
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.3,73,413*
మారుతి ఆల్టో k10 2014-2020Rs.3.73 లక్షలు*
ఎల్ఎక్స్ ఆప్షనల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.3,44,950
ఆర్టిఓRs.13,798
భీమాRs.19,986
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.3,78,734*
ఎల్ఎక్స్ ఆప్షనల్(పెట్రోల్)Rs.3.79 లక్షలు*
ఎల్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.360,843
ఆర్టిఓRs.14,433
భీమాRs.20,543
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.3,95,820*
ఎల్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.3.96 లక్షలు*
ఎల్ఎక్స్ఐ ఆప్షనల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.3,61,252
ఆర్టిఓRs.14,450
భీమాRs.20,557
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.3,96,260*
ఎల్ఎక్స్ఐ ఆప్షనల్(పెట్రోల్)Rs.3.96 లక్షలు*
ఎల్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.3,77,588
ఆర్టిఓRs.15,103
భీమాRs.21,130
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,13,822*
ఎల్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)Rs.4.14 లక్షలు*
విఎక్స్ఐ ఎయిర్బాగ్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.3,91,8,71
ఆర్టిఓRs.15,674
భీమాRs.21,631
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,29,177*
విఎక్స్ఐ ఎయిర్బాగ్(పెట్రోల్)Rs.4.29 లక్షలు*
విఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.3,94,036
ఆర్టిఓRs.15,761
భీమాRs.21,707
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,31,504*
విఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)Rs.4.32 లక్షలు*
విఎక్స్ఐ ఆప్షనల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.407,238
ఆర్టిఓRs.16,289
భీమాRs.22,169
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,45,697*
విఎక్స్ఐ ఆప్షనల్(పెట్రోల్)Rs.4.46 లక్షలు*
విఎక్స్ఐ ms dhoni edition(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,10,934
ఆర్టిఓRs.16,437
భీమాRs.22,299
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,49,670*
విఎక్స్ఐ ms dhoni edition(పెట్రోల్)Rs.4.50 లక్షలు*
విఎక్స్ఐ ఏజిఎస్ ఆప్షనల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,24,537
ఆర్టిఓRs.16,981
భీమాRs.22,776
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,64,294*
విఎక్స్ఐ ఏజిఎస్ ఆప్షనల్(పెట్రోల్)Rs.4.64 లక్షలు*
విఎక్స్ఐ ఏఎంటి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,38,559
ఆర్టిఓRs.17,542
భీమాRs.23,267
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,79,369*
విఎక్స్ఐ ఏఎంటి(పెట్రోల్)(top model)Rs.4.79 లక్షలు*
ఎల్ఎక్స్ఐ సిఎన్జి ఆప్షనల్(సిఎన్జి) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.424,090
ఆర్టిఓRs.16,963
భీమాRs.22,760
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,63,814*
మారుతి ఆల్టో k10 2014-2020Rs.4.64 లక్షలు*
ఎల్‌ఎక్స్ఐ సిఎన్‌జి(సిఎన్జి) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,39,777
ఆర్టిఓRs.17,591
భీమాRs.23,310
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,80,678*
ఎల్‌ఎక్స్ఐ సిఎన్‌జి(సిఎన్జి)(top model)Rs.4.81 లక్షలు*
*Last Recorded ధర

మారుతి ఆల్టో k10 2014-2020 ధర వినియోగదారు సమీక్షలు

4.4/5
ఆధారంగా514 వినియోగదారు సమీక్షలు
 • అన్ని (722)
 • Price (92)
 • Service (71)
 • Mileage (213)
 • Looks (114)
 • Comfort (156)
 • Space (96)
 • Power (110)
 • More ...
 • తాజా
 • ఉపయోగం
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • My Father's Dream Car(Alto K10)

  Alto k10 is good for a small family. Its mileage is good (approx 22-23kmpl). its maintenance cost is very low but the boot space between the rear seat and front seat is n...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా manjeet
  On: Apr 19, 2020 | 1724 Views
 • Alto K10: (Family Car)budget Entry Level Hatchback

  Overall it's a practical hatchback for those who are looking for their new car which is well priced and costs less for the maintenance and offers the best fuel economy. T...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా naveen chakravarthy koti
  On: Apr 14, 2020 | 84 Views
 • Excellent Budget Car.

  This car is coming at a budget price. And overall all design is extremely good and comfortable for a small family looking stylish, good pickup and best mileage.

  ద్వారా hari
  On: Apr 01, 2020 | 62 Views
 • Nice Car.

  I think this car is value for money, and in this price Alto is the best option, Good job Maruti keep it up.

  ద్వారా elwin aryan
  On: Jan 05, 2020 | 53 Views
 • Great Car.

  This is the best car in terms of comfort price and mileage.

  ద్వారా nik jat
  On: Jan 02, 2020 | 69 Views
 • అన్ని ఆల్టో k10 2014-2020 ధర సమీక్షలు చూడండి

మారుతి ఆల్టో k10 2014-2020 వీడియోలు

 • Alto K 10 Vs Celerio | Comparison | CarDekho.com
  5:50
  Alto K 10 Vs Celerio | Comparison | CarDekho.com
  సెప్టెంబర్ 26, 2015

మారుతి న్యూ ఢిల్లీలో కార్ డీలర్లు

space Image

ట్రెండింగ్ మారుతి కార్లు

 • పాపులర్
 • ఉపకమింగ్
*ఎక్స్-షోరూమ్ న్యూ ఢిల్లీ లో ధర
×
We need your సిటీ to customize your experience