మారుతి ఓమ్ని ఐఎస్ discontinued మరియు కాదు longer produced.
ఇంకా చదవండి

న్యూ ఢిల్లీ రోడ్ ధరపై మారుతి ఓమ్ని

ఎంపిఐ కార్గో BSIII డబ్ల్యూ/ ఇమ్మొబిలైజర్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,98,754
ఆర్టిఓRs.7,950
భీమాRs.14,861
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,21,565*
మారుతి ఓమ్నిRs.2.22 లక్షలు*
5 సీటర్ bsiii(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,17,202
ఆర్టిఓRs.8,688
భీమాRs.15,508
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,41,398*
5 సీటర్ bsiii(పెట్రోల్)Rs.2.41 లక్షలు*
5 సీటర్ BSII(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,17,202
ఆర్టిఓRs.8,688
భీమాRs.15,508
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,41,398*
5 సీటర్ BSII(పెట్రోల్)Rs.2.41 లక్షలు*
ఎంపిఐ ఎస్టిడి BSIII 5-సీటర్ డబ్ల్యూ/ ఇమ్మొబిలైజర్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,17,2,02
ఆర్టిఓRs.8,688
భీమాRs.15,508
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,41,398*
ఎంపిఐ ఎస్టిడి BSIII 5-సీటర్ డబ్ల్యూ/ ఇమ్మొబిలైజర్(పెట్రోల్)Rs.2.41 లక్షలు*
8 సీటర్ BSII(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,18,8,63
ఆర్టిఓRs.8,754
భీమాRs.15,566
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,43,183*
8 సీటర్ BSII(పెట్రోల్)Rs.2.43 లక్షలు*
mpi ఎస్టిడి bsiii 8 str w/ immobiliser(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,18,863
ఆర్టిఓRs.8,754
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,27,617*
mpi ఎస్టిడి bsiii 8 str w/ immobiliser(పెట్రోల్)Rs.2.28 లక్షలు*
mpi ఎస్టిడి bsiii 5 str w/ immobiliser(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,18,863
ఆర్టిఓRs.8,754
భీమాRs.15,566
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,43,183*
mpi ఎస్టిడి bsiii 5 str w/ immobiliser(పెట్రోల్)Rs.2.43 లక్షలు*
mpi కార్గో(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,37,050
ఆర్టిఓRs.9,482
భీమాRs.16,204
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,62,736*
mpi కార్గో(పెట్రోల్)Rs.2.63 లక్షలు*
ఇ mpi ఎస్టిడి BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,65,127
ఆర్టిఓRs.10,605
భీమాRs.17,188
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,92,920*
ఇ mpi ఎస్టిడి BSIV(పెట్రోల్)Rs.2.93 లక్షలు*
ఈ ఎంపిఐ ఎస్టిడి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,65,127
ఆర్టిఓRs.10,605
భీమాRs.17,188
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,92,920*
ఈ ఎంపిఐ ఎస్టిడి(పెట్రోల్)Rs.2.93 లక్షలు*
లిమిటెడ్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,68,242
ఆర్టిఓRs.10,729
భీమాRs.17,297
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,96,268*
లిమిటెడ్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.2.96 లక్షలు*
5 సీటర్ BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.272,154
ఆర్టిఓRs.10,886
భీమాRs.17,434
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.3,00,474*
5 సీటర్ BSIV(పెట్రోల్)Rs.3 లక్షలు*
8 సీటర్ BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,73,872
ఆర్టిఓRs.10,954
భీమాRs.17,494
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.3,02,320*
8 సీటర్ BSIV(పెట్రోల్)Rs.3.02 లక్షలు*
mpi ఎస్టిడి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,82,778
ఆర్టిఓRs.11,311
భీమాRs.17,807
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.3,11,896*
mpi ఎస్టిడి(పెట్రోల్)Rs.3.12 లక్షలు*
mpi ambulance (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.3,05,516
ఆర్టిఓRs.12,220
భీమాRs.18,604
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.3,36,340*
mpi ambulance (పెట్రోల్)Rs.3.36 లక్షలు*
సిఎన్జి(సిఎన్జి) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.246,792
ఆర్టిఓRs.9,871
భీమాRs.16,545
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,73,208*
సిఎన్జి(సిఎన్జి)(బేస్ మోడల్)Rs.2.73 లక్షలు*
ఎల్పిజి కార్గో bsiii w immobiliser(ఎల్పిజి) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,20,492
ఆర్టిఓRs.8,819
భీమాRs.15,623
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,44,934*
ఎల్పిజి కార్గో bsiii w immobiliser(ఎల్పిజి)(బేస్ మోడల్)Rs.2.45 లక్షలు*
ఎల్పిజి ఎస్టిడి BSIII 5-సీటర్ డబ్ల్యూ ఇమ్మొబిలైజర్(ఎల్పిజి)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.246,792
ఆర్టిఓRs.9,871
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,56,663*
ఎల్పిజి ఎస్టిడి BSIII 5-సీటర్ డబ్ల్యూ ఇమ్మొబిలైజర్(ఎల్పిజి)Rs.2.57 లక్షలు*
ఎల్పిజి ఎస్టిడి BSIV(ఎల్పిజి) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,46,792
ఆర్టిఓRs.9,871
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,56,663*
ఎల్పిజి ఎస్టిడి BSIV(ఎల్పిజి)(top model)Rs.2.57 లక్షలు*
ఎంపిఐ కార్గో BSIII డబ్ల్యూ/ ఇమ్మొబిలైజర్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,98,754
ఆర్టిఓRs.7,950
భీమాRs.14,861
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,21,565*
మారుతి ఓమ్నిRs.2.22 లక్షలు*
5 సీటర్ bsiii(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,17,202
ఆర్టిఓRs.8,688
భీమాRs.15,508
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,41,398*
5 సీటర్ bsiii(పెట్రోల్)Rs.2.41 లక్షలు*
5 సీటర్ BSII(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,17,202
ఆర్టిఓRs.8,688
భీమాRs.15,508
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,41,398*
5 సీటర్ BSII(పెట్రోల్)Rs.2.41 లక్షలు*
ఎంపిఐ ఎస్టిడి BSIII 5-సీటర్ డబ్ల్యూ/ ఇమ్మొబిలైజర్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,17,2,02
ఆర్టిఓRs.8,688
భీమాRs.15,508
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,41,398*
ఎంపిఐ ఎస్టిడి BSIII 5-సీటర్ డబ్ల్యూ/ ఇమ్మొబిలైజర్(పెట్రోల్)Rs.2.41 లక్షలు*
8 సీటర్ BSII(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,18,8,63
ఆర్టిఓRs.8,754
భీమాRs.15,566
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,43,183*
8 సీటర్ BSII(పెట్రోల్)Rs.2.43 లక్షలు*
mpi ఎస్టిడి bsiii 8 str w/ immobiliser(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,18,863
ఆర్టిఓRs.8,754
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,27,617*
mpi ఎస్టిడి bsiii 8 str w/ immobiliser(పెట్రోల్)Rs.2.28 లక్షలు*
mpi ఎస్టిడి bsiii 5 str w/ immobiliser(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,18,863
ఆర్టిఓRs.8,754
భీమాRs.15,566
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,43,183*
mpi ఎస్టిడి bsiii 5 str w/ immobiliser(పెట్రోల్)Rs.2.43 లక్షలు*
mpi కార్గో(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,37,050
ఆర్టిఓRs.9,482
భీమాRs.16,204
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,62,736*
mpi కార్గో(పెట్రోల్)Rs.2.63 లక్షలు*
ఇ mpi ఎస్టిడి BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,65,127
ఆర్టిఓRs.10,605
భీమాRs.17,188
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,92,920*
ఇ mpi ఎస్టిడి BSIV(పెట్రోల్)Rs.2.93 లక్షలు*
ఈ ఎంపిఐ ఎస్టిడి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,65,127
ఆర్టిఓRs.10,605
భీమాRs.17,188
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,92,920*
ఈ ఎంపిఐ ఎస్టిడి(పెట్రోల్)Rs.2.93 లక్షలు*
లిమిటెడ్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,68,242
ఆర్టిఓRs.10,729
భీమాRs.17,297
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,96,268*
లిమిటెడ్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.2.96 లక్షలు*
5 సీటర్ BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.272,154
ఆర్టిఓRs.10,886
భీమాRs.17,434
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.3,00,474*
5 సీటర్ BSIV(పెట్రోల్)Rs.3 లక్షలు*
8 సీటర్ BSIV(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,73,872
ఆర్టిఓRs.10,954
భీమాRs.17,494
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.3,02,320*
8 సీటర్ BSIV(పెట్రోల్)Rs.3.02 లక్షలు*
mpi ఎస్టిడి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,82,778
ఆర్టిఓRs.11,311
భీమాRs.17,807
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.3,11,896*
mpi ఎస్టిడి(పెట్రోల్)Rs.3.12 లక్షలు*
mpi ambulance (పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.3,05,516
ఆర్టిఓRs.12,220
భీమాRs.18,604
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.3,36,340*
mpi ambulance (పెట్రోల్)Rs.3.36 లక్షలు*
ఎంపిఐ ఎస్టిడి BSIII 5-సీటర్ డబ్ల్యూ/ ఇమ్మొబిలైజర్(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.3,40,000
ఆర్టిఓRs.13,600
భీమాRs.19,813
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.3,73,413*
ఎంపిఐ ఎస్టిడి BSIII 5-సీటర్ డబ్ల్యూ/ ఇమ్మొబిలైజర్(పెట్రోల్)(top model)Rs.3.73 లక్షలు*
సిఎన్జి(సిఎన్జి) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.246,792
ఆర్టిఓRs.9,871
భీమాRs.16,545
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,73,208*
మారుతి ఓమ్నిRs.2.73 లక్షలు*
ఎల్పిజి కార్గో bsiii w immobiliser(ఎల్పిజి) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,20,492
ఆర్టిఓRs.8,819
భీమాRs.15,623
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,44,934*
మారుతి ఓమ్నిRs.2.45 లక్షలు*
ఎల్పిజి ఎస్టిడి BSIII 5-సీటర్ డబ్ల్యూ ఇమ్మొబిలైజర్(ఎల్పిజి)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.246,792
ఆర్టిఓRs.9,871
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,56,663*
ఎల్పిజి ఎస్టిడి BSIII 5-సీటర్ డబ్ల్యూ ఇమ్మొబిలైజర్(ఎల్పిజి)Rs.2.57 లక్షలు*
ఎల్పిజి ఎస్టిడి BSIV(ఎల్పిజి) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,46,792
ఆర్టిఓRs.9,871
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.2,56,663*
ఎల్పిజి ఎస్టిడి BSIV(ఎల్పిజి)(top model)Rs.2.57 లక్షలు*
*Last Recorded ధర
ఎక్కువ మొత్తంలో పొదుపు!!
save upto % ! find best deals on used మారుతి cars
వీక్షించండి ఉపయోగించిన <modelname> లో {0}
space Image

Found what you were looking for?

మారుతి ఓమ్ని ధర వినియోగదారు సమీక్షలు

4.5/5
ఆధారంగా46 వినియోగదారు సమీక్షలు
 • అన్ని (46)
 • Price (5)
 • Service (4)
 • Mileage (11)
 • Looks (11)
 • Comfort (14)
 • Space (8)
 • Power (3)
 • More ...
 • తాజా
 • ఉపయోగం
 • Best Car For Business

  Best Car for the medium family. Anyone can buy this car at a low price.

  ద్వారా sumanta datta
  On: Mar 30, 2019 | 75 Views
 • Maruti Omni

  Maruti Omni is the best car in this price for passenger and as well as for goods.

  ద్వారా sreejith raj ks
  On: Feb 12, 2019 | 65 Views
 • Maruti Omni A Multipurpose Vehicle At A Cheap Price

  The sole car which has been on a multipurpose mission for a long time from Maruti's portfolio is non...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా ravinder
  On: Mar 16, 2018 | 117 Views
 • for MPI STD

  MINDBLOWING CAR FOR MIDDLE CLASS FAMILY

  Hi, i am Tapas and i wanted to buy a car . one day i searched online and i see my favourite car Maru...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా tapas kundu
  On: Nov 24, 2016 | 91 Views
 • maruti omni ambulance

  Look and Style ok Comfort -ok Pickup-up to mark for its category Mileage-ok Best Features-its compet...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా naren kr
  On: Dec 18, 2012 | 3868 Views
 • అన్ని ఓమ్ని ధర సమీక్షలు చూడండి

మారుతి న్యూ ఢిల్లీలో కార్ డీలర్లు

ట్రెండింగ్ మారుతి కార్లు

 • పాపులర్
 • రాబోయేవి
*ఎక్స్-షోరూమ్ న్యూ ఢిల్లీ లో ధర
×
We need your సిటీ to customize your experience