హ్యుందాయ్ శాంత్రో జింగ్ యొక్క మైలేజ్

Hyundai Santro Xing
Rs.2.98 లక్ష - 5.00 లక్ష*
ఈ కారు మోడల్ గడువు ముగిసింది

హ్యుందాయ్ శాంత్రో జింగ్ మైలేజ్

ఈ మాన్యువల్ పెట్రోల్ వేరియంట్ 17.92 kmpl మైలేజ్ ను కలిగి ఉంది. ఈ ఆటోమేటిక్ పెట్రోల్ వేరియంట్ 17.8 kmpl మైలేజ్ ను కలిగి ఉంది. ఈ మాన్యువల్ సిఎన్జి వేరియంట్ 17.9 Km/Kg మైలేజ్ ను కలిగి ఉంది. ఈ మాన్యువల్ ఎల్పిజి వేరియంట్ 17.8 Km/Kg మైలేజ్ ను కలిగి ఉంది.

ఫ్యూయల్ typeట్రాన్స్ మిషన్arai మైలేజ్* సిటీ మైలేజ్
పెట్రోల్మాన్యువల్17.92 kmpl13.45 kmpl
పెట్రోల్ఆటోమేటిక్17.8 kmpl13.7 kmpl
సిఎన్జిమాన్యువల్17.9 Km/Kg14.0 Km/Kg
ఎల్పిజిమాన్యువల్17.8 Km/Kg13.7 Km/Kg

శాంత్రో జింగ్ Mileage (Variants)

శాంత్రో xing నాన్ ఏసి ఈఆరెలెక్స్ యూరో II 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 2.98 లక్షలు*EXPIRED17.92 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్కె (non ac) 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 2.98 లక్షలు*EXPIRED17.92 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్‌కె (నాన్-ఏసి) సిఎన్జి 1086 cc, మాన్యువల్, సిఎన్జి, ₹ 3.25 లక్షలు*EXPIRED17.9 Km/Kg 
శాంత్రో xing జిఎలెస్ ఎటి 1086 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 3.69 లక్షలు*EXPIRED17.8 kmpl 
శాంత్రో xing జిఎల్ ప్లస్ 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 3.79 లక్షలు*EXPIRED17.92 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్ఈ 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 3.81 లక్షలు*EXPIRED17.8 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్కె 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 3.81 లక్షలు*EXPIRED17.8 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్‌కె నాన్ ఏసి ఈఆర్ఎల్ఎక్స్ యూరోII 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 3.81 లక్షలు*EXPIRED17.8 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్‌కె నాన్ ఏసి ఈఆర్ఎల్ఎక్స్ యూరోIII 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 3.81 లక్షలు*EXPIRED17.8 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్‌కె ఈఆర్ఎల్ఎక్స్ యూరో II 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 3.81 లక్షలు*EXPIRED17.8 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్‌కె ఈఆర్ఎల్ఎక్స్ యూరోIII 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 3.81 లక్షలు*EXPIRED17.8 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్సెస్ 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 3.81 లక్షలు*EXPIRED17.8 kmpl 
శాంత్రో xing జిఎల్ ఎల్పిజి 1086 cc, మాన్యువల్, ఎల్పిజి, ₹ 3.90 లక్షలు*EXPIRED17.8 Km/Kg 
శాంత్రో xing జిఎలెస్ ఆడియో ఎల్పిజి 1086 cc, మాన్యువల్, ఎల్పిజి, ₹ 3.92 లక్షలు*EXPIRED17.8 Km/Kg 
శాంత్రో xing జిఎల్ ప్లస్ ఎల్పిజి 1086 cc, మాన్యువల్, ఎల్పిజి, ₹ 3.98 లక్షలు*EXPIRED13.45 Km/Kg 
శాంత్రో xing ఎక్స్ఎల్ ఈఆర్ఎల్ఎక్స్ యూరో II 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 4.00 లక్షలు*EXPIRED17.0 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్ఒ 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 4.00 లక్షలు*EXPIRED17.0 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్ఒ ఈఅర్ఎల్ఎక్స్ యూరో II 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 4.00 లక్షలు*EXPIRED17.0 kmpl 
శాంత్రో xing జిఎల్ సిఎన్జి 1086 cc, మాన్యువల్, సిఎన్జి, ₹ 4.00 లక్షలు*EXPIRED17.0 Km/Kg 
శాంత్రో xing జిఎల్ ప్లస్ సిఎన్జి 1086 cc, మాన్యువల్, సిఎన్జి, ₹ 4.00 లక్షలు*EXPIRED17.0 Km/Kg 
శాంత్రో xing ఎక్స్‌కె సిఎన్జి 1086 cc, మాన్యువల్, సిఎన్జి, ₹ 4.00 లక్షలు*EXPIRED17.0 Km/Kg 
శాంత్రో xing ఎక్స్ఎల్ సిఎన్జి 1086 cc, మాన్యువల్, సిఎన్జి, ₹ 4.00 లక్షలు*EXPIRED17.0 Km/Kg 
శాంత్రో xing ఎక్స్ఒ సిఎన్జి 1086 cc, మాన్యువల్, సిఎన్జి, ₹ 4.00 లక్షలు*EXPIRED17.0 Km/Kg 
శాంత్రో xing జిఎలెస్ 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 4.00 లక్షలు*EXPIRED17.92 kmpl 
జిఎల్ ప్లస్ ఎల్పిజి స్పెషల్ ఎడిషన్1086 cc, మాన్యువల్, ఎల్పిజి, ₹ 4.10 లక్షలు*EXPIRED13.45 Km/Kg 
శాంత్రో జిఎలెస్ సిఎన్జి1086 cc, మాన్యువల్, సిఎన్జి, ₹ 4.16 లక్షలు*EXPIRED11.88 Km/Kg 
శాంత్రో xing జిఎలెస్ ఎల్పిజి 1086 cc, మాన్యువల్, ఎల్పిజి, ₹ 4.19 లక్షలు*EXPIRED13.45 Km/Kg 
శాంత్రో xing ఎక్స్‌జి మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 4.50 లక్షలు*EXPIRED17.0 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్‌జి ఎటి 1086 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 4.50 లక్షలు*EXPIRED17.0 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్‌జి ఎటి ఈఆరెలెక్స్ యూరో II 1086 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 4.50 లక్షలు*EXPIRED17.0 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్‌జి ఎటి ఈఆరెలెక్స్ యూరో III 1086 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 4.50 లక్షలు*EXPIRED17.0 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్‌జి ఈఆరెలెక్స్ యూరో II 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 4.50 లక్షలు*EXPIRED17.0 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్‌జి ఈఆరెలెక్స్ యూరో III 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 4.50 లక్షలు*EXPIRED17.0 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్ఎల్ ఎటి ఈఆర్ఎల్ఎక్స్ యూరో II 1086 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 4.50 లక్షలు*EXPIRED17.0 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్ఎల్ ఎటి ఈఆర్ఎల్ఎక్స్ యూరో III 1086 cc, ఆటోమేటిక్, పెట్రోల్, ₹ 4.50 లక్షలు*EXPIRED17.0 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్ఎల్ ఈఆర్ఎల్ఎక్స్ యూరో III 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 4.50 లక్షలు*EXPIRED17.0 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్ఎస్ ఈఅర్ఎల్ఎక్స్ యూరో II 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 4.50 లక్షలు*EXPIRED17.0 kmpl 
శాంత్రో xing ఎక్స్ఎస్ ఈఅర్ఎల్ఎక్స్ యూరో III 1086 cc, మాన్యువల్, పెట్రోల్, ₹ 4.50 లక్షలు*EXPIRED17.0 kmpl 
శాంత్రో xing జిఎల్ సిఎన్జి BSIV 1086 cc, మాన్యువల్, సిఎన్జి, ₹ 4.50 లక్షలు*EXPIRED17.0 Km/Kg 
వేరియంట్లు అన్నింటిని చూపండి

Compare Variants of హ్యుందాయ్ శాంత్రో జింగ్

 • పెట్రోల్
 • సిఎన్జి
 • ఎల్పిజి
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer లో {0}

ట్రెండింగ్ హ్యుందాయ్ కార్లు

 • పాపులర్
 • ఉపకమింగ్
 • nexo
  nexo
  Rs.65.00 లక్షలుఅంచనా ధర
  అంచనా ప్రారంభం: మార్చి 15, 2023
 • పలిసేడ్
  పలిసేడ్
  Rs.40.00 లక్షలుఅంచనా ధర
  అంచనా ప్రారంభం: ఆగష్టు 01, 2023
 • stargazer
  stargazer
  Rs.10.00 లక్షలుఅంచనా ధర
  అంచనా ప్రారంభం: మార్చి 15, 2023
 • ఐయోనిక్
  ఐయోనిక్
  Rs.20.00 లక్షలుఅంచనా ధర
  అంచనా ప్రారంభం: ఏప్రిల్ 01, 2023
 • staria
  staria
  Rs.20.00 లక్షలుఅంచనా ధర
  అంచనా ప్రారంభం: ఏప్రిల్ 01, 2023
×
We need your సిటీ to customize your experience