హోండా సిటీ 4th generation ఐఎస్ discontinued మరియు కాదు longer produced.
ఇంకా చదవండి

న్యూ ఢిల్లీ రోడ్ ధరపై హోండా city 4th generation

ఎడ్జ్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఎస్‌వి(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,110,000
ఆర్టిఓRs.1,38,750
భీమాRs.53,605
ఇతరులుRs.11,100
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.13,13,455*
హోండా సిటీ 4th generationRs.13.13 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,11,000
ఆర్టిఓRs.1,38,875
భీమాRs.53,642
ఇతరులుRs.11,110
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.13,14,627*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)Rs.13.15 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,91,000
ఆర్టిఓRs.1,48,875
భీమాRs.56,586
ఇతరులుRs.11,910
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.14,08,371*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)Rs.14.08 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,302,000
ఆర్టిఓRs.1,62,750
భీమాRs.60,671
ఇతరులుRs.13,020
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.15,38,441*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)Rs.15.38 లక్షలు*
యానివర్సరీ ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,92,500
ఇతరులుRs.13,925
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.*
యానివర్సరీ ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)Rs.*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,21,000
ఆర్టిఓRs.1,77,625
భీమాRs.65,051
ఇతరులుRs.14,210
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.16,77,886*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)(top model)Rs.16.78 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ ఎస్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,77,000
ఆర్టిఓRs.61,390
భీమాRs.45,030
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,83,420*
ఐ-విటెక్ ఎస్(పెట్రోల్)(బేస్ మోడల్)Rs.9.83 లక్షలు*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,49,900
ఆర్టిఓRs.66,493
భీమాRs.47,713
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.10,64,106*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.64 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,75,000
ఆర్టిఓRs.68,250
భీమాRs.48,637
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.10,91,887*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)Rs.10.92 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,91,000
ఆర్టిఓRs.69,370
భీమాRs.49,226
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.11,09,596*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)Rs.11.10 లక్షలు*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.999,9,00
ఆర్టిఓRs.69,993
భీమాRs.49,553
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.11,19,446*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.11.19 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,065,900
ఆర్టిఓRs.1,06,590
భీమాRs.51,982
ఇతరులుRs.10,659
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.12,35,131*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)Rs.12.35 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,82,000
ఆర్టిఓRs.1,18,200
భీమాRs.56,255
ఇతరులుRs.11,820
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.13,68,275*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.13.68 లక్షలు*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,82,000
ఆర్టిఓRs.1,18,200
భీమాRs.56,255
ఇతరులుRs.11,820
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.13,68,275*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.68 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,01,000
ఆర్టిఓRs.1,20,100
భీమాRs.56,954
ఇతరులుRs.12,010
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.13,90,064*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)Rs.13.90 లక్షలు*
వి సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,01,000
ఆర్టిఓRs.1,20,100
భీమాRs.56,954
ఇతరులుRs.12,010
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.13,90,064*
వి సివిటి(పెట్రోల్)Rs.13.90 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,01,000
ఆర్టిఓRs.1,30,100
భీమాRs.60,635
ఇతరులుRs.13,010
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.15,04,745*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.15.05 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,01,000
ఆర్టిఓRs.1,30,100
భీమాRs.60,635
ఇతరులుRs.13,010
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.15,04,745*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.15.05 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,12,000
ఆర్టిఓRs.1,31,200
భీమాRs.61,039
ఇతరులుRs.13,120
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.15,17,359*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.15.17 లక్షలు*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,12,000
ఆర్టిఓRs.1,31,200
భీమాRs.61,039
ఇతరులుRs.13,120
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.15,17,359*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)Rs.15.17 లక్షలు*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,80,000
ఆర్టిఓRs.1,38,000
భీమాRs.63,542
ఇతరులుRs.13,800
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.15,95,342*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.15.95 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,431,000
ఆర్టిఓRs.1,43,100
భీమాRs.65,419
ఇతరులుRs.14,310
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.16,53,829*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.54 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,31,000
ఆర్టిఓRs.1,43,100
భీమాRs.65,419
ఇతరులుRs.14,310
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.16,53,829*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)(top model)Rs.16.54 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఎస్‌వి(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,110,000
ఆర్టిఓRs.1,38,750
భీమాRs.53,605
ఇతరులుRs.11,100
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.13,13,455*
హోండా సిటీ 4th generationRs.13.13 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,11,000
ఆర్టిఓRs.1,38,875
భీమాRs.53,642
ఇతరులుRs.11,110
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.13,14,627*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)Rs.13.15 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,91,000
ఆర్టిఓRs.1,48,875
భీమాRs.56,586
ఇతరులుRs.11,910
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.14,08,371*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)Rs.14.08 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,302,000
ఆర్టిఓRs.1,62,750
భీమాRs.60,671
ఇతరులుRs.13,020
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.15,38,441*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)Rs.15.38 లక్షలు*
యానివర్సరీ ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,92,500
ఇతరులుRs.13,925
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.*
యానివర్సరీ ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)Rs.*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,21,000
ఆర్టిఓRs.1,77,625
భీమాRs.65,051
ఇతరులుRs.14,210
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.16,77,886*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)(top model)Rs.16.78 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ ఎస్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,77,000
ఆర్టిఓRs.61,390
భీమాRs.45,030
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,83,420*
హోండా సిటీ 4th generationRs.9.83 లక్షలు*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,49,900
ఆర్టిఓRs.66,493
భీమాRs.47,713
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.10,64,106*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.64 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,75,000
ఆర్టిఓRs.68,250
భీమాRs.48,637
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.10,91,887*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)Rs.10.92 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,91,000
ఆర్టిఓRs.69,370
భీమాRs.49,226
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.11,09,596*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)Rs.11.10 లక్షలు*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.999,9,00
ఆర్టిఓRs.69,993
భీమాRs.49,553
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.11,19,446*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.11.19 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,065,900
ఆర్టిఓRs.1,06,590
భీమాRs.51,982
ఇతరులుRs.10,659
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.12,35,131*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)Rs.12.35 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,82,000
ఆర్టిఓRs.1,18,200
భీమాRs.56,255
ఇతరులుRs.11,820
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.13,68,275*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.13.68 లక్షలు*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,82,000
ఆర్టిఓRs.1,18,200
భీమాRs.56,255
ఇతరులుRs.11,820
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.13,68,275*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.68 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,01,000
ఆర్టిఓRs.1,20,100
భీమాRs.56,954
ఇతరులుRs.12,010
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.13,90,064*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)Rs.13.90 లక్షలు*
వి సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,01,000
ఆర్టిఓRs.1,20,100
భీమాRs.56,954
ఇతరులుRs.12,010
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.13,90,064*
వి సివిటి(పెట్రోల్)Rs.13.90 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,01,000
ఆర్టిఓRs.1,30,100
భీమాRs.60,635
ఇతరులుRs.13,010
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.15,04,745*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.15.05 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,01,000
ఆర్టిఓRs.1,30,100
భీమాRs.60,635
ఇతరులుRs.13,010
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.15,04,745*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.15.05 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,12,000
ఆర్టిఓRs.1,31,200
భీమాRs.61,039
ఇతరులుRs.13,120
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.15,17,359*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.15.17 లక్షలు*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,12,000
ఆర్టిఓRs.1,31,200
భీమాRs.61,039
ఇతరులుRs.13,120
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.15,17,359*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)Rs.15.17 లక్షలు*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,80,000
ఆర్టిఓRs.1,38,000
భీమాRs.63,542
ఇతరులుRs.13,800
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.15,95,342*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.15.95 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,431,000
ఆర్టిఓRs.1,43,100
భీమాRs.65,419
ఇతరులుRs.14,310
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.16,53,829*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.54 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,31,000
ఆర్టిఓRs.1,43,100
భీమాRs.65,419
ఇతరులుRs.14,310
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.16,53,829*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)(top model)Rs.16.54 లక్షలు*
*Last Recorded ధర
space Image

Found what you were looking for?

హోండా city 4th generation ధర వినియోగదారు సమీక్షలు

4.5/5
ఆధారంగా829 వినియోగదారు సమీక్షలు
 • అన్ని (829)
 • Price (73)
 • Service (86)
 • Mileage (224)
 • Looks (245)
 • Comfort (329)
 • Space (121)
 • Power (115)
 • More ...
 • తాజా
 • ఉపయోగం
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Honda City Fourth Gen Has Sporty Appearance

  The Honda City Fourth Gen model of 2022 gives the sedan a more upscale and premium appearance, and i...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా pankaj maurya
  On: Feb 01, 2023 | 303 Views
 • Honda City 4th Generation A New Approach Car

  The all-new Honda City 4th Generation is a class sedan car with interesting features to look for. I ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా arijit mondal
  On: Jan 17, 2023 | 566 Views
 • Honda's Best Car Ever

  The City 4th Generation served as Honda's launch vehicle in India. And despite not being the newest ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా kritika jain
  On: Nov 29, 2022 | 1565 Views
 • Honda's Best Car Ever

  The City served as Honda's launch vehicle in India. And despite not being the newest or even the mos...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా aadam jilani
  On: Nov 10, 2022 | 433 Views
 • Great Car

  Stylish look, fully comfortable with low maintenance, and other features are great in this...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా sunil saini
  On: May 31, 2022 | 90 Views
 • అన్ని సిటీ 4th generation ధర సమీక్షలు చూడండి

హోండా city 4th generation వీడియోలు

 • 2017 Honda City Facelift | Variants Explained
  7:33
  2017 Honda City Facelift | Variants Explained
  ఫిబ్రవరి 24, 2017 | 4616 Views
 • Honda City vs Maruti Suzuki Ciaz vs Hyundai Verna - Variants Compared
  10:23
  Honda City vs Maruti Suzuki Ciaz vs Hyundai Verna - Variants Compared
  సెప్టెంబర్ 13, 2017 | 30372 Views
 • QuickNews Honda City 2020
  QuickNews Honda City 2020
  జూలై 01, 2020 | 3458 Views
 • Honda City Hits & Misses | CarDekho
  5:6
  Honda City Hits & Misses | CarDekho
  అక్టోబర్ 26, 2017 | 193 Views
 • Toyota Yaris vs Honda City vs Hyundai Verna | Automatic Choice? | Petrol AT Comparison Review
  13:58
  Toyota Yaris vs Honda City vs Hyundai Verna | Automatic Choice? | Petrol AT Comparison Review
  మే 22, 2018 | 459 Views

హోండా న్యూ ఢిల్లీలో కార్ డీలర్లు

ట్రెండింగ్ హోండా కార్లు

 • పాపులర్
 • రాబోయేవి
दिसंबर ऑफर देखें
*ఎక్స్-షోరూమ్ న్యూ ఢిల్లీ లో ధర
×
We need your సిటీ to customize your experience