హోండా నగరం 4వ తరం ఐఎస్ discontinued మరియు కాదు longer produced.
ఇంకా చదవండి

మొహాలి రోడ్ ధరపై హోండా నగరం 4వ తరం

యానివర్సరీ ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,08,500
ఇతరులుRs.14,085
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.*
హోండా నగరం 4వ తరంRs.*
ఐ-విటెక్ ఎస్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,92,500
ఆర్టిఓRs.80,325
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.44,680
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.10,17,505*
ఐ-విటెక్ ఎస్(పెట్రోల్)(బేస్ మోడల్)Rs.10.18 లక్షలు*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,49,900
ఆర్టిఓRs.85,491
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.46,734
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.10,82,125*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.82 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.987,500
ఆర్టిఓRs.88,875
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,079
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.11,24,454*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)Rs.11.24 లక్షలు*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.999,900
ఆర్టిఓRs.89,991
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,522
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.11,38,413*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.11.38 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,003,500
ఆర్టిఓRs.90,315
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,651
ఇతరులుRs.10,035
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.11,52,501*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)Rs.11.53 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,093,000
ఆర్టిఓRs.98,370
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.51,853
ఇతరులుRs.10,930
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.12,54,153*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)Rs.12.54 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఎస్‌వి(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,21,500
ఆర్టిఓRs.1,00,935
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.52,872
ఇతరులుRs.11,215
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.12,86,522*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఎస్‌వి(డీజిల్)(బేస్ మోడల్)Rs.12.87 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,22,500
ఆర్టిఓRs.1,01,025
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.52,908
ఇతరులుRs.11,225
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.12,87,658*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)Rs.12.88 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,96,000
ఆర్టిఓRs.1,07,640
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.55,537
ఇతరులుRs.11,960
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.13,71,137*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.13.71 లక్షలు*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,96,000
ఆర్టిఓRs.1,07,640
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.55,537
ఇతరులుRs.11,960
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.13,71,137*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.71 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,04,500
ఆర్టిఓRs.1,08,405
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.55,841
ఇతరులుRs.12,045
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.13,80,791*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)Rs.13.81 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,14,000
ఆర్టిఓRs.1,09,260
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,181
ఇతరులుRs.12,140
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.13,91,581*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)Rs.13.92 లక్షలు*
వి సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,14,000
ఆర్టిఓRs.1,09,260
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,181
ఇతరులుRs.12,140
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.13,91,581*
వి సివిటి(పెట్రోల్)Rs.13.92 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,15,000
ఆర్టిఓRs.1,18,350
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.59,794
ఇతరులుRs.13,150
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.15,06,294*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.15.06 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,15,000
ఆర్టిఓRs.1,18,350
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.59,794
ఇతరులుRs.13,150
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.15,06,294*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.15.06 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,317,500
ఆర్టిఓRs.1,18,575
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.59,883
ఇతరులుRs.13,175
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.15,09,133*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)Rs.15.09 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,326,000
ఆర్టిఓRs.1,19,340
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,187
ఇతరులుRs.13,260
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.15,18,787*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.15.19 లక్షలు*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,26,000
ఆర్టిఓRs.1,19,340
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,187
ఇతరులుRs.13,260
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.15,18,787*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)Rs.15.19 లక్షలు*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,94,000
ఆర్టిఓRs.1,25,460
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.62,620
ఇతరులుRs.13,940
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.15,96,020*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.15.96 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,37,000
ఆర్టిఓRs.1,29,330
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.64,158
ఇతరులుRs.14,370
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.16,44,858*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)(టాప్ మోడల్)Rs.16.45 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,445,000
ఆర్టిఓRs.1,30,050
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.64,444
ఇతరులుRs.14,450
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.16,53,944*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.54 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,445,000
ఆర్టిఓRs.1,30,050
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.64,444
ఇతరులుRs.14,450
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.16,53,944*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)(టాప్ మోడల్)Rs.16.54 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ ఎస్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,92,500
ఆర్టిఓRs.80,325
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.44,680
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.10,17,505*
హోండా నగరం 4వ తరంRs.10.18 లక్షలు*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,49,900
ఆర్టిఓRs.85,491
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.46,734
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.10,82,125*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.82 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.987,500
ఆర్టిఓRs.88,875
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,079
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.11,24,454*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)Rs.11.24 లక్షలు*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.999,900
ఆర్టిఓRs.89,991
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,522
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.11,38,413*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.11.38 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,003,500
ఆర్టిఓRs.90,315
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,651
ఇతరులుRs.10,035
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.11,52,501*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)Rs.11.53 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,093,000
ఆర్టిఓRs.98,370
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.51,853
ఇతరులుRs.10,930
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.12,54,153*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)Rs.12.54 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,96,000
ఆర్టిఓRs.1,07,640
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.55,537
ఇతరులుRs.11,960
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.13,71,137*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.13.71 లక్షలు*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,96,000
ఆర్టిఓRs.1,07,640
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.55,537
ఇతరులుRs.11,960
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.13,71,137*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.71 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,14,000
ఆర్టిఓRs.1,09,260
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,181
ఇతరులుRs.12,140
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.13,91,581*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)Rs.13.92 లక్షలు*
వి సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,14,000
ఆర్టిఓRs.1,09,260
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,181
ఇతరులుRs.12,140
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.13,91,581*
వి సివిటి(పెట్రోల్)Rs.13.92 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,15,000
ఆర్టిఓRs.1,18,350
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.59,794
ఇతరులుRs.13,150
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.15,06,294*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.15.06 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,15,000
ఆర్టిఓRs.1,18,350
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.59,794
ఇతరులుRs.13,150
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.15,06,294*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.15.06 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,326,000
ఆర్టిఓRs.1,19,340
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,187
ఇతరులుRs.13,260
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.15,18,787*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.15.19 లక్షలు*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,26,000
ఆర్టిఓRs.1,19,340
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,187
ఇతరులుRs.13,260
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.15,18,787*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)Rs.15.19 లక్షలు*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,94,000
ఆర్టిఓRs.1,25,460
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.62,620
ఇతరులుRs.13,940
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.15,96,020*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.15.96 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,445,000
ఆర్టిఓRs.1,30,050
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.64,444
ఇతరులుRs.14,450
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.16,53,944*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.54 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,445,000
ఆర్టిఓRs.1,30,050
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.64,444
ఇతరులుRs.14,450
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.16,53,944*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)(టాప్ మోడల్)Rs.16.54 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఎస్‌వి(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,21,500
ఆర్టిఓRs.1,00,935
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.52,872
ఇతరులుRs.11,215
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.12,86,522*
హోండా నగరం 4వ తరంRs.12.87 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,22,500
ఆర్టిఓRs.1,01,025
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.52,908
ఇతరులుRs.11,225
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.12,87,658*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)Rs.12.88 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,04,500
ఆర్టిఓRs.1,08,405
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.55,841
ఇతరులుRs.12,045
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.13,80,791*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)Rs.13.81 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,317,500
ఆర్టిఓRs.1,18,575
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.59,883
ఇతరులుRs.13,175
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.15,09,133*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)Rs.15.09 లక్షలు*
యానివర్సరీ ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,08,500
ఇతరులుRs.14,085
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.*
యానివర్సరీ ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)Rs.*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,37,000
ఆర్టిఓRs.1,29,330
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.64,158
ఇతరులుRs.14,370
ఆన్-రోడ్ ధర in మొహాలి : Rs.16,44,858*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)(టాప్ మోడల్)Rs.16.45 లక్షలు*
*Last Recorded ధర
space Image

హోండా నగరం 4వ తరం ధర వినియోగదారు సమీక్షలు

4.5/5
ఆధారంగా829 వినియోగదారు సమీక్షలు

  జనాదరణ పొందిన Mentions

 • అన్ని (829)
 • Price (73)
 • Service (86)
 • Mileage (224)
 • Looks (245)
 • Comfort (329)
 • Space (121)
 • Power (115)
 • More ...
 • తాజా
 • ఉపయోగం
 • Verified
 • Critical
 • P
  pankaj maurya on Feb 01, 2023
  3.5

  Honda City Fourth Gen Has Sporty Appearance

  The Honda City Fourth Gen model of 2022 gives the sedan a more upscale and premium appearance, and it also became the most popular model in the segment. Also, the color choices are giving it more valu...ఇంకా చదవండి

 • A
  arijit mondal on Jan 17, 2023
  3.5

  Honda City 4th Generation A New Approach Car

  The all-new Honda City 4th Generation is a class sedan car with interesting features to look for. I bought it some months back, but the driving experience is still the same as that of a fresh and new ...ఇంకా చదవండి

 • K
  kritika jain on Nov 29, 2022
  3.5

  Honda's Best Car Ever

  The City 4th Generation served as Honda's launch vehicle in India. And despite not being the newest or even the most reasonably priced mid-sized sedan on the market, this fourth-generation vehicle is ...ఇంకా చదవండి

 • A
  aadam jilani on Nov 10, 2022
  3.5

  Honda's Best Car Ever

  The City served as Honda's launch vehicle in India. And despite not being the newest or even the most reasonably priced mid-sized sedan on the market, this fourth-generation vehicle is still going str...ఇంకా చదవండి

 • S
  sunil saini on May 31, 2022
  4.5

  Great Car

  Stylish look, fully comfortable with low maintenance, and other features are great in this price range it is a great option.

 • అన్ని సిటీ 4th generation ధర సమీక్షలు చూడండి

హోండా నగరం 4వ తరం వీడియోలు

హోండా మొహాలిలో కార్ డీలర్లు

 • కాదు సి 107 phase, 7, ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా మొహాలి 160055

  7669188749
  Get Direction

Did యు find this information helpful?

ట్రెండింగ్ హోండా కార్లు

मई ऑफर देखें
*ఎక్స్-షోరూమ్ మొహాలి లో ధర
×
We need your సిటీ to customize your experience