హోండా నగరం 4వ తరం ఐఎస్ discontinued మరియు కాదు longer produced.
ఇంకా చదవండి

కొట్టాయం రోడ్ ధరపై హోండా నగరం 4వ తరం

యానివర్సరీ ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,18,500
ఇతరులుRs.14,185
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.*
హోండా నగరం 4వ తరంRs.*
ఐ-విటెక్ ఎస్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,99,000
ఆర్టిఓRs.1,16,870
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.44,913
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.10,60,783*
ఐ-విటెక్ ఎస్(పెట్రోల్)(బేస్ మోడల్)Rs.10.61 లక్షలు*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,49,900
ఆర్టిఓRs.1,23,487
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.46,734
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.11,20,121*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.11.20 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.997,500
ఆర్టిఓRs.1,29,675
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,436
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.11,75,611*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)Rs.11.76 లక్షలు*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,99,900
ఆర్టిఓRs.1,29,987
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,522
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.11,78,409*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.11.78 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,20,4,20
ఆర్టిఓRs.1,53,063
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.49,256
ఇతరులుRs.10,204
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.12,32,943*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)Rs.12.33 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,73,1,47
ఆర్టిఓRs.1,60,972
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.51,142
ఇతరులుRs.10,731
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.12,95,992*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)Rs.12.96 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఎస్‌వి(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,33,000
ఆర్టిఓRs.1,69,950
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.53,283
ఇతరులుRs.11,330
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.13,67,563*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఎస్‌వి(డీజిల్)(బేస్ మోడల్)Rs.13.68 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,141,820
ఆర్టిఓRs.1,71,273
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.53,599
ఇతరులుRs.11,418
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.13,78,110*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)Rs.13.78 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1217,737
ఆర్టిఓRs.1,82,660
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,315
ఇతరులుRs.12,177
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.14,68,889*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.14.69 లక్షలు*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,217,737
ఆర్టిఓRs.1,82,660
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,315
ఇతరులుRs.12,177
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.14,68,889*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.69 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,23,344
ఆర్టిఓRs.1,83,501
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,515
ఇతరులుRs.12,233
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.14,75,593*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)Rs.14.76 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,32,337
ఆర్టిఓRs.1,84,850
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,837
ఇతరులుRs.12,323
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.14,86,347*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)Rs.14.86 లక్షలు*
వి సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,32,337
ఆర్టిఓRs.1,84,850
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,837
ఇతరులుRs.12,323
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.14,86,347*
వి సివిటి(పెట్రోల్)Rs.14.86 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,336,620
ఆర్టిఓRs.2,00,493
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,567
ఇతరులుRs.13,366
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.16,11,046*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)Rs.16.11 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,337,558
ఆర్టిఓRs.2,00,633
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,601
ఇతరులుRs.13,375
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.16,12,167*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.12 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,37,558
ఆర్టిఓRs.2,00,633
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,601
ఇతరులుRs.13,375
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.16,12,167*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.16.12 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,48,130
ఆర్టిఓRs.2,02,219
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,979
ఇతరులుRs.13,481
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.16,24,809*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.25 లక్షలు*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,48,130
ఆర్టిఓRs.2,02,219
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,979
ఇతరులుRs.13,481
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.16,24,809*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)Rs.16.25 లక్షలు*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,07,000
ఆర్టిఓRs.2,11,050
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.63,085
ఇతరులుRs.14,070
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.16,95,205*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.95 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,56,944
ఆర్టిఓRs.2,18,541
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.64,871
ఇతరులుRs.14,569
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.17,54,925*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)(టాప్ మోడల్)Rs.17.55 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,467,9,51
ఆర్టిఓRs.2,20,192
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.65,265
ఇతరులుRs.14,679
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.17,68,087*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.17.68 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,67,951
ఆర్టిఓRs.2,20,192
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.65,265
ఇతరులుRs.14,679
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.17,68,087*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)(టాప్ మోడల్)Rs.17.68 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ ఎస్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.8,99,000
ఆర్టిఓRs.1,16,870
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.44,913
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.10,60,783*
హోండా నగరం 4వ తరంRs.10.61 లక్షలు*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,49,900
ఆర్టిఓRs.1,23,487
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.46,734
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.11,20,121*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.11.20 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.997,500
ఆర్టిఓRs.1,29,675
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,436
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.11,75,611*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)Rs.11.76 లక్షలు*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,99,900
ఆర్టిఓRs.1,29,987
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,522
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.11,78,409*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.11.78 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,20,4,20
ఆర్టిఓRs.1,53,063
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.49,256
ఇతరులుRs.10,204
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.12,32,943*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)Rs.12.33 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,73,1,47
ఆర్టిఓRs.1,60,972
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.51,142
ఇతరులుRs.10,731
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.12,95,992*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)Rs.12.96 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1217,737
ఆర్టిఓRs.1,82,660
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,315
ఇతరులుRs.12,177
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.14,68,889*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.14.69 లక్షలు*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,217,737
ఆర్టిఓRs.1,82,660
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,315
ఇతరులుRs.12,177
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.14,68,889*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.69 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,32,337
ఆర్టిఓRs.1,84,850
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,837
ఇతరులుRs.12,323
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.14,86,347*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)Rs.14.86 లక్షలు*
వి సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,32,337
ఆర్టిఓRs.1,84,850
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,837
ఇతరులుRs.12,323
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.14,86,347*
వి సివిటి(పెట్రోల్)Rs.14.86 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,337,558
ఆర్టిఓRs.2,00,633
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,601
ఇతరులుRs.13,375
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.16,12,167*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.12 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,37,558
ఆర్టిఓRs.2,00,633
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,601
ఇతరులుRs.13,375
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.16,12,167*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.16.12 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,48,130
ఆర్టిఓRs.2,02,219
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,979
ఇతరులుRs.13,481
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.16,24,809*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.25 లక్షలు*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,48,130
ఆర్టిఓRs.2,02,219
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,979
ఇతరులుRs.13,481
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.16,24,809*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)Rs.16.25 లక్షలు*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,07,000
ఆర్టిఓRs.2,11,050
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.63,085
ఇతరులుRs.14,070
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.16,95,205*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.95 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,467,9,51
ఆర్టిఓRs.2,20,192
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.65,265
ఇతరులుRs.14,679
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.17,68,087*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.17.68 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,67,951
ఆర్టిఓRs.2,20,192
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.65,265
ఇతరులుRs.14,679
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.17,68,087*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)(టాప్ మోడల్)Rs.17.68 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఎస్‌వి(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,33,000
ఆర్టిఓRs.1,69,950
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.53,283
ఇతరులుRs.11,330
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.13,67,563*
హోండా నగరం 4వ తరంRs.13.68 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,141,820
ఆర్టిఓRs.1,71,273
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.53,599
ఇతరులుRs.11,418
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.13,78,110*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)Rs.13.78 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,23,344
ఆర్టిఓRs.1,83,501
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,515
ఇతరులుRs.12,233
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.14,75,593*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)Rs.14.76 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,336,620
ఆర్టిఓRs.2,00,493
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,567
ఇతరులుRs.13,366
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.16,11,046*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)Rs.16.11 లక్షలు*
యానివర్సరీ ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,18,500
ఇతరులుRs.14,185
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.*
యానివర్సరీ ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)Rs.*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,56,944
ఆర్టిఓRs.2,18,541
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.64,871
ఇతరులుRs.14,569
ఆన్-రోడ్ ధర in కొట్టాయం : Rs.17,54,925*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)(టాప్ మోడల్)Rs.17.55 లక్షలు*
*Last Recorded ధర
space Image

Found what యు were looking for?

హోండా నగరం 4వ తరం ధర వినియోగదారు సమీక్షలు

4.5/5
ఆధారంగా829 వినియోగదారు సమీక్షలు
 • అన్ని (828)
 • Price (73)
 • Service (86)
 • Mileage (224)
 • Looks (245)
 • Comfort (329)
 • Space (121)
 • Power (115)
 • More ...
 • తాజా
 • ఉపయోగం
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Honda City Fourth Gen Has Sporty Appearance

  The Honda City Fourth Gen model of 2022 gives the sedan a more upscale and premium appearance, and i...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా pankaj maurya
  On: Feb 01, 2023 | 302 Views
 • Honda City 4th Generation A New Approach Car

  The all-new Honda City 4th Generation is a class sedan car with interesting features to look for. I ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా arijit mondal
  On: Jan 17, 2023 | 566 Views
 • Honda's Best Car Ever

  The City 4th Generation served as Honda's launch vehicle in India. And despite not being the newest ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా kritika jain
  On: Nov 29, 2022 | 1565 Views
 • Honda's Best Car Ever

  The City served as Honda's launch vehicle in India. And despite not being the newest or even the mos...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా aadam jilani
  On: Nov 10, 2022 | 433 Views
 • Great Car

  Stylish look, fully comfortable with low maintenance, and other features are great in this price ran...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా sunil saini
  On: May 31, 2022 | 91 Views
 • అన్ని సిటీ 4th generation ధర సమీక్షలు చూడండి

హోండా నగరం 4వ తరం వీడియోలు

హోండా కొట్టాయంలో కార్ డీలర్లు

ట్రెండింగ్ హోండా కార్లు

 • పాపులర్
 • రాబోయేవి
తనిఖీ ఫిబ్రవరి ఆఫర్లు
*ఎక్స్-షోరూమ్ కొట్టాయం లో ధర
×
We need your సిటీ to customize your experience