హోండా నగరం 4వ తరం ఐఎస్ discontinued మరియు కాదు longer produced.
ఇంకా చదవండి

ఆత్తింగల్ రోడ్ ధరపై హోండా నగరం 4వ తరం

యానివర్సరీ ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,19,000
ఇతరులుRs.14,190
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.*
హోండా నగరం 4వ తరంRs.*
ఐ-విటెక్ ఎస్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,00,000
ఆర్టిఓRs.1,17,000
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.44,949
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.10,61,949*
ఐ-విటెక్ ఎస్(పెట్రోల్)(బేస్ మోడల్)Rs.10.62 లక్షలు*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.949,900
ఆర్టిఓRs.1,23,487
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.46,734
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.11,20,121*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.11.20 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.998,500
ఆర్టిఓRs.1,29,805
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,472
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.11,76,777*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)Rs.11.77 లక్షలు*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,99,900
ఆర్టిఓRs.1,29,987
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,522
ఆన్-రోడ్ ధర in కొల్లాం : Rs.11,78,409*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.11.78 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,21,428
ఆర్టిఓRs.1,53,214
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.49,292
ఇతరులుRs.10,214
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.12,34,148*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)Rs.12.34 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,73,147
ఆర్టిఓRs.1,60,972
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.51,142
ఇతరులుRs.10,731
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.12,95,992*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)Rs.12.96 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఎస్‌వి(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,33,500
ఆర్టిఓRs.1,70,025
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.53,301
ఇతరులుRs.11,335
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.13,68,161*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఎస్‌వి(డీజిల్)(బేస్ మోడల్)Rs.13.68 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,142,324
ఆర్టిఓRs.1,71,348
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.53,617
ఇతరులుRs.11,423
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.13,78,712*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)Rs.13.79 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,18,744
ఆర్టిఓRs.1,82,811
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,351
ఇతరులుRs.12,187
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.14,70,093*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.14.70 లక్షలు*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,218,744
ఆర్టిఓRs.1,82,811
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,351
ఇతరులుRs.12,187
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.14,70,093*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.70 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,224,3,51
ఆర్టిఓRs.1,83,652
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,551
ఇతరులుRs.12,243
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.14,76,797*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)Rs.14.77 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,32,841
ఆర్టిఓRs.1,84,926
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,855
ఇతరులుRs.12,328
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.14,86,950*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)Rs.14.87 లక్షలు*
వి సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,232,8,41
ఆర్టిఓRs.1,84,926
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,855
ఇతరులుRs.12,328
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.14,86,950*
వి సివిటి(పెట్రోల్)Rs.14.87 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,37,123
ఆర్టిఓRs.2,00,568
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,585
ఇతరులుRs.13,371
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.16,11,647*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)Rs.16.12 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,38,565
ఆర్టిఓRs.2,00,784
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,637
ఇతరులుRs.13,385
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.16,13,371*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.13 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,38,5,65
ఆర్టిఓRs.2,00,784
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,637
ఇతరులుRs.13,385
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.16,13,371*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.16.13 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,48,633
ఆర్టిఓRs.2,02,294
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,997
ఇతరులుRs.13,486
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.16,25,410*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.25 లక్షలు*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,48,633
ఆర్టిఓRs.2,02,294
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,997
ఇతరులుRs.13,486
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.16,25,410*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)Rs.16.25 లక్షలు*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,07,500
ఆర్టిఓRs.2,11,125
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.63,103
ఇతరులుRs.14,075
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.16,95,803*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.96 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,457,447
ఆర్టిఓRs.2,18,617
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.64,889
ఇతరులుRs.14,574
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.17,55,527*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)(టాప్ మోడల్)Rs.17.56 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,68,454
ఆర్టిఓRs.2,20,268
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.65,283
ఇతరులుRs.14,684
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.17,68,689*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.17.69 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,68,454
ఆర్టిఓRs.2,20,268
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.65,283
ఇతరులుRs.14,684
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.17,68,689*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)(టాప్ మోడల్)Rs.17.69 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ ఎస్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,00,000
ఆర్టిఓRs.1,17,000
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.44,949
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.10,61,949*
హోండా నగరం 4వ తరంRs.10.62 లక్షలు*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.949,900
ఆర్టిఓRs.1,23,487
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.46,734
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.11,20,121*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.11.20 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.998,500
ఆర్టిఓRs.1,29,805
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,472
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.11,76,777*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)Rs.11.77 లక్షలు*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,99,900
ఆర్టిఓRs.1,29,987
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,522
ఆన్-రోడ్ ధర in కొల్లాం : Rs.11,78,409*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.11.78 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,21,428
ఆర్టిఓRs.1,53,214
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.49,292
ఇతరులుRs.10,214
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.12,34,148*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)Rs.12.34 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,73,147
ఆర్టిఓRs.1,60,972
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.51,142
ఇతరులుRs.10,731
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.12,95,992*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)Rs.12.96 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,18,744
ఆర్టిఓRs.1,82,811
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,351
ఇతరులుRs.12,187
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.14,70,093*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.14.70 లక్షలు*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,218,744
ఆర్టిఓRs.1,82,811
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,351
ఇతరులుRs.12,187
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.14,70,093*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.70 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,32,841
ఆర్టిఓRs.1,84,926
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,855
ఇతరులుRs.12,328
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.14,86,950*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)Rs.14.87 లక్షలు*
వి సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,232,8,41
ఆర్టిఓRs.1,84,926
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,855
ఇతరులుRs.12,328
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.14,86,950*
వి సివిటి(పెట్రోల్)Rs.14.87 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,38,565
ఆర్టిఓRs.2,00,784
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,637
ఇతరులుRs.13,385
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.16,13,371*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.13 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,38,5,65
ఆర్టిఓRs.2,00,784
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,637
ఇతరులుRs.13,385
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.16,13,371*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.16.13 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,48,633
ఆర్టిఓRs.2,02,294
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,997
ఇతరులుRs.13,486
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.16,25,410*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.25 లక్షలు*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,48,633
ఆర్టిఓRs.2,02,294
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,997
ఇతరులుRs.13,486
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.16,25,410*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)Rs.16.25 లక్షలు*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,07,500
ఆర్టిఓRs.2,11,125
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.63,103
ఇతరులుRs.14,075
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.16,95,803*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.96 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,68,454
ఆర్టిఓRs.2,20,268
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.65,283
ఇతరులుRs.14,684
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.17,68,689*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.17.69 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,68,454
ఆర్టిఓRs.2,20,268
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.65,283
ఇతరులుRs.14,684
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.17,68,689*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)(టాప్ మోడల్)Rs.17.69 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఎస్‌వి(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,33,500
ఆర్టిఓRs.1,70,025
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.53,301
ఇతరులుRs.11,335
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.13,68,161*
హోండా నగరం 4వ తరంRs.13.68 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,142,324
ఆర్టిఓRs.1,71,348
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.53,617
ఇతరులుRs.11,423
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.13,78,712*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)Rs.13.79 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,224,3,51
ఆర్టిఓRs.1,83,652
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,551
ఇతరులుRs.12,243
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.14,76,797*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)Rs.14.77 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,37,123
ఆర్టిఓRs.2,00,568
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,585
ఇతరులుRs.13,371
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.16,11,647*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)Rs.16.12 లక్షలు*
యానివర్సరీ ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,19,000
ఇతరులుRs.14,190
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.*
యానివర్సరీ ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)Rs.*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,457,447
ఆర్టిఓRs.2,18,617
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.64,889
ఇతరులుRs.14,574
ఆన్-రోడ్ ధర in తిరువంతపురం : Rs.17,55,527*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)(టాప్ మోడల్)Rs.17.56 లక్షలు*
*Last Recorded ధర
space Image

Found what యు were looking for?

హోండా నగరం 4వ తరం ధర వినియోగదారు సమీక్షలు

4.5/5
ఆధారంగా829 వినియోగదారు సమీక్షలు
 • అన్ని (829)
 • Price (73)
 • Service (86)
 • Mileage (224)
 • Looks (245)
 • Comfort (329)
 • Space (121)
 • Power (115)
 • More ...
 • తాజా
 • ఉపయోగం
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Honda City Fourth Gen Has Sporty Appearance

  The Honda City Fourth Gen model of 2022 gives the sedan a more upscale and premium appearance, and i...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా pankaj maurya
  On: Feb 01, 2023 | 301 Views
 • Honda City 4th Generation A New Approach Car

  The all-new Honda City 4th Generation is a class sedan car with interesting features to look for. I ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా arijit mondal
  On: Jan 17, 2023 | 566 Views
 • Honda's Best Car Ever

  The City 4th Generation served as Honda's launch vehicle in India. And despite not being the newest ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా kritika jain
  On: Nov 29, 2022 | 1565 Views
 • Honda's Best Car Ever

  The City served as Honda's launch vehicle in India. And despite not being the newest or even the mos...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా aadam jilani
  On: Nov 10, 2022 | 433 Views
 • Great Car

  Stylish look, fully comfortable with low maintenance, and other features are great in this price ran...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా sunil saini
  On: May 31, 2022 | 91 Views
 • అన్ని సిటీ 4th generation ధర సమీక్షలు చూడండి

హోండా నగరం 4వ తరం వీడియోలు

హోండా ఆత్తింగల్లో కార్ డీలర్లు

ట్రెండింగ్ హోండా కార్లు

 • పాపులర్
 • రాబోయేవి
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి offer
*ఎక్స్-షోరూమ్ ఆత్తింగల్ లో ధర
×
We need your సిటీ to customize your experience