హోండా నగరం 4వ తరం ఐఎస్ discontinued మరియు కాదు longer produced.
ఇంకా చదవండి

అసన్సోల్ రోడ్ ధరపై హోండా నగరం 4వ తరం

యానివర్సరీ ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,13,000
ఇతరులుRs.14,130
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.*
హోండా నగరం 4వ తరంRs.*
ఐ-విటెక్ ఎస్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.895,000
ఆర్టిఓRs.49,225
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.44,770
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.9,88,995*
ఐ-విటెక్ ఎస్(పెట్రోల్)(బేస్ మోడల్)Rs.9.89 లక్షలు*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.949,900
ఆర్టిఓRs.52,244
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.46,734
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.10,48,878*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.49 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.993,000
ఆర్టిఓRs.54,615
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,275
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.10,95,890*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)Rs.10.96 లక్షలు*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,99,900
ఆర్టిఓRs.54,994
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,522
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.11,03,416*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.11.03 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,09,000
ఆర్టిఓRs.55,495
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,848
ఇతరులుRs.10,090
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.11,23,433*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)Rs.11.23 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,099,000
ఆర్టిఓRs.60,445
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.52,067
ఇతరులుRs.10,990
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.12,22,502*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)Rs.12.23 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఎస్‌వి(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,29,000
ఆర్టిఓRs.62,095
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.53,140
ఇతరులుRs.11,290
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.12,55,525*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఎస్‌వి(డీజిల్)(బేస్ మోడల్)Rs.12.56 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,30,000
ఆర్టిఓRs.62,150
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.53,176
ఇతరులుRs.11,300
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.12,56,626*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)Rs.12.57 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,99,500
ఆర్టిఓRs.65,972
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.55,662
ఇతరులుRs.11,995
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.13,33,129*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.13.33 లక్షలు*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,99,500
ఆర్టిఓRs.65,972
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.55,662
ఇతరులుRs.11,995
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.13,33,129*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.33 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,212,000
ఆర్టిఓRs.66,660
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,109
ఇతరులుRs.12,120
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.13,46,889*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)Rs.13.47 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,17,500
ఆర్టిఓRs.66,962
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,306
ఇతరులుRs.12,175
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.13,52,943*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)Rs.13.53 లక్షలు*
వి సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,17,500
ఆర్టిఓRs.66,962
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,306
ఇతరులుRs.12,175
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.13,52,943*
వి సివిటి(పెట్రోల్)Rs.13.53 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,318,500
ఆర్టిఓRs.72,517
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.59,919
ఇతరులుRs.13,185
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.14,64,121*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.14.64 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,18,500
ఆర్టిఓRs.72,517
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.59,919
ఇతరులుRs.13,185
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.14,64,121*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.64 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,322,5,00
ఆర్టిఓRs.72,737
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,062
ఇతరులుRs.13,225
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.14,68,524*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)Rs.14.69 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,31,500
ఆర్టిఓRs.73,232
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,384
ఇతరులుRs.13,315
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.14,78,431*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.14.78 లక్షలు*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,31,500
ఆర్టిఓRs.73,232
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,384
ఇతరులుRs.13,315
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.14,78,431*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)Rs.14.78 లక్షలు*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,98,500
ఆర్టిఓRs.76,917
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.62,781
ఇతరులుRs.13,985
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.15,52,183*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.15.52 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,41,500
ఆర్టిఓRs.79,282
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.64,319
ఇతరులుRs.14,415
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.15,99,516*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)(టాప్ మోడల్)Rs.16 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,49,500
ఆర్టిఓRs.79,722
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.64,605
ఇతరులుRs.14,495
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.16,08,322*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.08 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,49,5,00
ఆర్టిఓRs.79,722
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.64,605
ఇతరులుRs.14,495
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.16,08,322*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)(టాప్ మోడల్)Rs.16.08 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ ఎస్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.895,000
ఆర్టిఓRs.49,225
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.44,770
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.9,88,995*
హోండా నగరం 4వ తరంRs.9.89 లక్షలు*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.949,900
ఆర్టిఓRs.52,244
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.46,734
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.10,48,878*
ఎస్వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.10.49 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.993,000
ఆర్టిఓRs.54,615
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,275
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.10,95,890*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ ఎఎస్‌వి(పెట్రోల్)Rs.10.96 లక్షలు*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.9,99,900
ఆర్టిఓRs.54,994
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,522
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.11,03,416*
వి ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.11.03 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.10,09,000
ఆర్టిఓRs.55,495
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.48,848
ఇతరులుRs.10,090
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.11,23,433*
ఐ-విటెక్ ఎస్వి(పెట్రోల్)Rs.11.23 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,099,000
ఆర్టిఓRs.60,445
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.52,067
ఇతరులుRs.10,990
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.12,22,502*
ఐ-విటెక్ వి(పెట్రోల్)Rs.12.23 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,99,500
ఆర్టిఓRs.65,972
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.55,662
ఇతరులుRs.11,995
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.13,33,129*
ఐ-విటెక్ విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.13.33 లక్షలు*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,99,500
ఆర్టిఓRs.65,972
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.55,662
ఇతరులుRs.11,995
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.13,33,129*
విఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.13.33 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,17,500
ఆర్టిఓRs.66,962
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,306
ఇతరులుRs.12,175
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.13,52,943*
ఐ-విటెక్ సివిటి వి(పెట్రోల్)Rs.13.53 లక్షలు*
వి సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.12,17,500
ఆర్టిఓRs.66,962
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,306
ఇతరులుRs.12,175
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.13,52,943*
వి సివిటి(పెట్రోల్)Rs.13.53 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,318,500
ఆర్టిఓRs.72,517
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.59,919
ఇతరులుRs.13,185
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.14,64,121*
ఐ-విటెక్ జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.14.64 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,18,500
ఆర్టిఓRs.72,517
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.59,919
ఇతరులుRs.13,185
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.14,64,121*
జెడ్ఎక్స్ ఎంటి(పెట్రోల్)Rs.14.64 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,31,500
ఆర్టిఓRs.73,232
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,384
ఇతరులుRs.13,315
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.14,78,431*
ఐ-విటెక్ సివిటి విఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.14.78 లక్షలు*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,31,500
ఆర్టిఓRs.73,232
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,384
ఇతరులుRs.13,315
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.14,78,431*
విఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)Rs.14.78 లక్షలు*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.13,98,500
ఆర్టిఓRs.76,917
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.62,781
ఇతరులుRs.13,985
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.15,52,183*
యానివర్సరీ ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.15.52 లక్షలు*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,49,500
ఆర్టిఓRs.79,722
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.64,605
ఇతరులుRs.14,495
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.16,08,322*
ఐ-విటెక్ సివిటి జెడ్ఎక్స్(పెట్రోల్)Rs.16.08 లక్షలు*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,49,5,00
ఆర్టిఓRs.79,722
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.64,605
ఇతరులుRs.14,495
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.16,08,322*
జెడ్ఎక్స్ సివిటి(పెట్రోల్)(టాప్ మోడల్)Rs.16.08 లక్షలు*
ఎడ్జ్ ఎడిషన్ డీజిల్ ఎస్‌వి(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,29,000
ఆర్టిఓRs.62,095
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.53,140
ఇతరులుRs.11,290
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.12,55,525*
హోండా నగరం 4వ తరంRs.12.56 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.11,30,000
ఆర్టిఓRs.62,150
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.53,176
ఇతరులుRs.11,300
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.12,56,626*
ఐ-డిటెక్ ఎస్‌వి(డీజిల్)Rs.12.57 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,212,000
ఆర్టిఓRs.66,660
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.56,109
ఇతరులుRs.12,120
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.13,46,889*
ఐ-డిటెక్ వి(డీజిల్)Rs.13.47 లక్షలు*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,322,5,00
ఆర్టిఓRs.72,737
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.60,062
ఇతరులుRs.13,225
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.14,68,524*
ఐ-డిటెక్ విఎక్స్(డీజిల్)Rs.14.69 లక్షలు*
యానివర్సరీ ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,13,000
ఇతరులుRs.14,130
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.*
యానివర్సరీ ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)Rs.*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.14,41,500
ఆర్టిఓRs.79,282
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.64,319
ఇతరులుRs.14,415
ఆన్-రోడ్ ధర in అసన్సోల్ : Rs.15,99,516*
ఐ-డిటెక్ జెడ్ఎక్స్(డీజిల్)(టాప్ మోడల్)Rs.16 లక్షలు*
*Last Recorded ధర
space Image

Found what యు were looking for?

హోండా నగరం 4వ తరం ధర వినియోగదారు సమీక్షలు

4.5/5
ఆధారంగా829 వినియోగదారు సమీక్షలు
 • అన్ని (829)
 • Price (73)
 • Service (86)
 • Mileage (224)
 • Looks (245)
 • Comfort (329)
 • Space (121)
 • Power (115)
 • More ...
 • తాజా
 • ఉపయోగం
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Honda City Fourth Gen Has Sporty Appearance

  The Honda City Fourth Gen model of 2022 gives the sedan a more upscale and premium appearance, and i...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా pankaj maurya
  On: Feb 01, 2023 | 301 Views
 • Honda City 4th Generation A New Approach Car

  The all-new Honda City 4th Generation is a class sedan car with interesting features to look for. I ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా arijit mondal
  On: Jan 17, 2023 | 566 Views
 • Honda's Best Car Ever

  The City 4th Generation served as Honda's launch vehicle in India. And despite not being the newest ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా kritika jain
  On: Nov 29, 2022 | 1565 Views
 • Honda's Best Car Ever

  The City served as Honda's launch vehicle in India. And despite not being the newest or even the mos...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా aadam jilani
  On: Nov 10, 2022 | 433 Views
 • Great Car

  Stylish look, fully comfortable with low maintenance, and other features are great in this price ran...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా sunil saini
  On: May 31, 2022 | 90 Views
 • అన్ని సిటీ 4th generation ధర సమీక్షలు చూడండి

హోండా నగరం 4వ తరం వీడియోలు

హోండా Dealers in Nearby cities of అసన్సోల్

ట్రెండింగ్ హోండా కార్లు

 • పాపులర్
 • రాబోయేవి
view பிப்ரவரி offer
*ఎక్స్-షోరూమ్ అసన్సోల్ లో ధర
×
We need your సిటీ to customize your experience