ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ వెలార్చిత్రాలు

Land Rover Range Rover Velar
25 సమీక్షలు
Rs. 79.87 - 80.71 లక్షలు *
*ఎక్స్-షోరూమ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ
వీక్షించండి సెప్టెంబర్ ఆఫర్
 • అన్ని
 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • 360 వీక్షణ
 • రంగులు
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar front left side
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar rear left view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar front view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar rear view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar steering వీల్
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar ambient lighting view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar instrument cluster
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar parking camera display
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar infotainment system main menu
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar door handle
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar seats (aerial view)
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar door view of driver seat
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar sun roof/moon roof
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar rear seats
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar speakers
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar front air vents
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar seats (turned over)
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar upholstery details
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar right corner front view
1/36
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar front left side
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar rear left view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar front view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar rear view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar steering వీల్
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar ambient lighting view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar instrument cluster
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar parking camera display
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar infotainment system main menu
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar door handle
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar seats (aerial view)
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar door view of driver seat
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar sun roof/moon roof
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar rear seats
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar speakers
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar front air vents
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar seats (turned over)
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar upholstery details
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar right corner front view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar front left side
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar rear left view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar front view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar rear view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
1/15
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar front left side
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar rear left view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar front view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar rear view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar steering వీల్
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar ambient lighting view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar instrument cluster
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar parking camera display
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar infotainment system main menu
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar door handle
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar seats (aerial view)
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar door view of driver seat
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar sun roof/moon roof
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar rear seats
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar speakers
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar front air vents
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar seats (turned over)
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar upholstery details
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar right corner front view
1/21
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar steering వీల్
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar ambient lighting view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar instrument cluster
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar parking camera display
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar infotainment system main menu
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar door handle
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar seats (aerial view)
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar door view of driver seat
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar sun roof/moon roof
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar rear seats
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar speakers
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar front air vents
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar seats (turned over)
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత image
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar upholstery details
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar right corner front view
 • ఫైరెంజ్ ఎరుపు
 • సిలికాన్ సిల్వర్
 • కైకౌరా స్టోన్
 • యులాంగ్ వైట్
 • నార్విక్ బ్లాక్
 • కార్పాతియన్ గ్రే
 • eiger బూడిద
 • బైరాన్ బ్లూ
 • శాంటోరిని బ్లాక్
 • ఫుజి వైట్
 • సింధు వెండి
1/11
ఫైరెంజ్ ఎరుపు

Land Rover
don't miss out on the best ఆఫర్లు కోసం this నెల
వీక్షించండి సెప్టెంబర్ ఆఫర్

రేంజ్ రోవర్ వెలార్ ఇంటీరియర్ & బాహ్య చిత్రాలు

 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar front left side
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar rear left view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar front view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar rear view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య image
రేంజ్ రోవర్ velar బాహ్య చిత్రాలు
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar steering వీల్
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar ambient lighting view
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar instrument cluster
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar parking camera display
 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar infotainment system main menu
రేంజ్ రోవర్ velar అంతర్గత చిత్రాలు
Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

రేంజ్ రోవర్ వెలార్ యొక్క చిత్రాలను అన్వేషించండి

ఎక్స్-షోరూమ్ న్యూ ఢిల్లీ లో ధర

Compare Variants of ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar

 • డీజిల్
 • పెట్రోల్

పరిగణించవలసిన మరిన్ని కార్ ఎంపికలు

రేంజ్ రోవర్ వెలార్ వీడియోలు

 • ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar | indulgence done right ...13:17
  ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ velar | indulgence done right ...
  మార్చి 20, 2018
 • రేంజ్ రోవర్ velar : geneva motor show : powerdrift4:15
  రేంజ్ రోవర్ velar : geneva motor show : powerdrift
  మార్చి 08, 2017
 • రేంజ్ రోవర్ velar : geneva motor show : powerdrift
  రేంజ్ రోవర్ velar : geneva motor show : powerdrift
  మార్చి 08, 2017

ల్యాండ్ రోవర్ రేంజ్ రోవర్ వెలార్ looks వినియోగదారు సమీక్షలు

4.6/5
ఆధారంగా25 వినియోగదారు సమీక్షలు
 • అన్ని (25)
 • Looks (5)
 • Interior (10)
 • Seat (1)
 • Experience (1)
 • Style (2)
 • Engine (1)
 • Performance (3)
 • More ...
 • తాజా
 • ఉపయోగం
 • Stuff The Price Tag: It's Love At First Touch

  The best looking SUV in the world! The interior is beautiful as well! What more do you need? Buy it!

  ద్వారా lordtechpro
  On: Aug 12, 2020 | 49 Views
 • for R-Dynamic S Petrol

  THe Dream Car

  The best ever car I have ever seen in my life, the Range Rover, its interior, its looks, a wide range of colours. It's not a car, it's a dream car, comes with advanced fe...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా sweta sharma
  On: Apr 16, 2019 | 99 Views
 • Artwork On Wheels.

  What a beautiful SUV. It's an artwork on wheels. The premium color Silicone Silver is just stunning for this vehicle and it looks like a 2Cr+ car. The interior is futuris...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా rakshith anand
  On: Oct 28, 2020 | 83 Views
 • Velar is a good car

  Land Rover Range Rover Velar is a very good car, it's interior and exterior are super cool looking. The headlight of the car was more attractive.

  ద్వారా elwin nixon
  On: Dec 13, 2019 | 50 Views
 • A wonderful car

  Looks elegant with reportedly wonderful mileage 22.3/L, diesel its a great label, perfect appearance.

  ద్వారా sudhir kambrath
  On: Dec 02, 2019 | 37 Views
 • అన్ని రేంజ్ రోవర్ velar looks సమీక్షలు చూడండి

వినియోగదారులు కూడా చూశారు

Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer లో {0}

ప్రశ్నలు & సమాధానాలు

 • లేటెస్ట్ questions

When Land Rover Range Rover Velar కొత్త facelift మోడల్ be expected ?

Gautam asked on 29 May 2021

As of now, there's no update from the brand's end regarding this. Stay t...

ఇంకా చదవండి
By Cardekho experts on 29 May 2021

Sir can you send me అన్ని the varients యొక్క range rover velar and it's prices లో {0}

Sujan asked on 21 May 2021

The Land Rover is offering the Range Rover Velar in a single variant only - the ...

ఇంకా చదవండి
By Cardekho experts on 21 May 2021

When 2021 Velar electric will launch?

DesaiHaresh asked on 25 Apr 2021

As of now, there's no official update from the brand's end for the launc...

ఇంకా చదవండి
By Cardekho experts on 25 Apr 2021

ఐఎస్ there any big difference between normal velar and velar sva?

Abhinav asked on 24 Dec 2020

​Range Rover Velar SVAutobiography hasn't been launched in India, neither br...

ఇంకా చదవండి
By Cardekho experts on 24 Dec 2020

Range rover velar Bullet proof కార్ల yes Are no

Abhishek asked on 5 Oct 2020

No, Land Rover Range Rover Velar is not a bulletproof car. Bulletproof cars are ...

ఇంకా చదవండి
By Cardekho experts on 5 Oct 2020

கார் லோன் சலுகைகள்

 • సరిపోల్చండి ఆఫర్లు from multiple banks
 • 100% వరకు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు మినహాయింపు
 • డోర్ స్టెప్ డాక్యుమెంట్ సేకరణ
వీక్షించండి ఫైనాన్స్ ఆఫర్
వీక్షించండి సెప్టెంబర్ ఆఫర్
×
We need your సిటీ to customize your experience