జీప్ కంపాస్ 2017-2021 ఐఎస్ discontinued మరియు no longer produced.
ఇంకా చదవండి

న్యూ ఢిల్లీ రోడ్ ధరపై జీప్ కంపాస్ 2017-2021

2.0 స్పోర్ట్(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.16,61,000
ఆర్టిఓRs.2,15,930
భీమాRs.93,275
othersRs.16,610
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.19,86,815*
జీప్ కంపాస్ 2017-2021Rs.19.87 లక్షలు*
2.0 స్పోర్ట్ ప్లస్ bsiv(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.16,99,000
ఆర్టిఓRs.2,20,870
భీమాRs.94,740
othersRs.16,990
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.20,31,600*
2.0 స్పోర్ట్ ప్లస్ bsiv(డీజిల్)Rs.20.32 లక్షలు*
2.0 బెడ్రాక్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,753,000
ఆర్టిఓRs.2,27,890
భీమాRs.96,823
othersRs.17,530
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.20,95,243*
2.0 బెడ్రాక్(డీజిల్)Rs.20.95 లక్షలు*
2.0 స్పోర్ట్ ప్లస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.17,99,000
ఆర్టిఓRs.2,33,870
భీమాRs.98,597
othersRs.17,990
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.21,49,457*
2.0 స్పోర్ట్ ప్లస్(డీజిల్)Rs.21.49 లక్షలు*
2.0 longitude option bsiv(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.19,07,000
ఆర్టిఓRs.2,47,910
భీమాRs.1,02,761
othersRs.19,070
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.22,76,741*
2.0 longitude option bsiv(డీజిల్)Rs.22.77 లక్షలు*
2.0 లాంగిట్యూడ్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,940,000
ఆర్టిఓRs.2,52,200
భీమాRs.1,04,034
othersRs.19,400
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.23,15,634*
2.0 లాంగిట్యూడ్(డీజిల్)Rs.23.16 లక్షలు*
2.0 longitude bsiv(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,940,000
ఆర్టిఓRs.2,52,200
భీమాRs.1,04,034
othersRs.19,400
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.23,15,634*
2.0 longitude bsiv(డీజిల్)Rs.23.16 లక్షలు*
2.0 లిమిటెడ్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,973,000
ఆర్టిఓRs.2,56,490
భీమాRs.1,05,306
othersRs.19,730
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.23,54,526*
2.0 లిమిటెడ్(డీజిల్)Rs.23.55 లక్షలు*
2.0 లిమిటెడ్ ఆప్షన్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.20,22,000
ఆర్టిఓRs.2,62,860
భీమాRs.1,07,196
othersRs.20,220
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.24,12,276*
2.0 లిమిటెడ్ ఆప్షన్(డీజిల్)Rs.24.12 లక్షలు*
2.0 లాంగిట్యూడ్ ఆప్షన్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.20,30,000
ఆర్టిఓRs.2,63,900
భీమాRs.1,07,504
othersRs.20,300
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.24,21,704*
2.0 లాంగిట్యూడ్ ఆప్షన్(డీజిల్)Rs.24.22 లక్షలు*
2.0 లిమిటెడ్ ఆప్షన్ బ్లాక్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,036,300
ఆర్టిఓRs.2,64,719
భీమాRs.1,07,747
othersRs.20,363
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.24,29,129*
2.0 లిమిటెడ్ ఆప్షన్ బ్లాక్(డీజిల్)Rs.24.29 లక్షలు*
2.0 night eagle(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.20,75,000
ఆర్టిఓRs.2,69,750
భీమాRs.1,09,240
othersRs.20,750
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.24,74,740*
2.0 night eagle(డీజిల్)Rs.24.75 లక్షలు*
2.0 limited ప్లస్ bsiv(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,133,000
ఆర్టిఓRs.2,77,290
భీమాRs.1,11,476
othersRs.21,330
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.25,43,096*
2.0 limited ప్లస్ bsiv(డీజిల్)Rs.25.43 లక్షలు*
2.0 లిమిటెడ్ 4X4(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.21,51,000
ఆర్టిఓRs.2,79,630
భీమాRs.1,12,171
othersRs.21,510
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.25,64,311*
2.0 లిమిటెడ్ 4X4(డీజిల్)Rs.25.64 లక్షలు*
2.0 longitude at(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.21,96,000
ఆర్టిఓRs.2,85,480
భీమాRs.1,13,906
othersRs.21,960
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.26,17,346*
2.0 longitude at(డీజిల్)Rs.26.17 లక్షలు*
2.0 లిమిటెడ్ ఆప్షన్ 4X4(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.21,99,000
ఆర్టిఓRs.2,85,870
భీమాRs.1,14,021
othersRs.21,990
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.26,20,881*
2.0 లిమిటెడ్ ఆప్షన్ 4X4(డీజిల్)Rs.26.21 లక్షలు*
2.0 లిమిటెడ్ ఆప్షన్ 4X4 బ్లాక్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,214,000
ఆర్టిఓRs.2,87,820
భీమాRs.1,14,600
othersRs.22,140
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.26,38,560*
2.0 లిమిటెడ్ ఆప్షన్ 4X4 బ్లాక్(డీజిల్)Rs.26.39 లక్షలు*
2.0 లిమిటెడ్ ప్లస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.22,43,000
ఆర్టిఓRs.2,91,590
భీమాRs.1,15,718
othersRs.22,430
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.26,72,738*
2.0 లిమిటెడ్ ప్లస్(డీజిల్)Rs.26.73 లక్షలు*
2.0 longitude option at(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,286,000
ఆర్టిఓRs.2,97,180
భీమాRs.1,17,376
othersRs.22,860
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.27,23,416*
2.0 longitude option at(డీజిల్)Rs.27.23 లక్షలు*
2.0 limited ప్లస్ 4X4 bsiv(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.23,11,000
ఆర్టిఓRs.3,00,430
భీమాRs.1,18,340
othersRs.23,110
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.27,52,880*
2.0 limited ప్లస్ 4X4 bsiv(డీజిల్)Rs.27.53 లక్షలు*
2.0 night eagle at (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,331,000
ఆర్టిఓRs.3,03,030
భీమాRs.1,19,112
othersRs.23,310
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.27,76,452*
2.0 night eagle at (డీజిల్)Rs.27.76 లక్షలు*
ట్రైల్ హాక్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.24,00,000
ఆర్టిఓRs.3,12,000
భీమాRs.1,21,773
othersRs.24,000
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.28,57,773*
ట్రైల్ హాక్(డీజిల్)Rs.28.58 లక్షలు*
2.0 లిమిటెడ్ ప్లస్ 4X4(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.24,21,000
ఆర్టిఓRs.3,14,730
భీమాRs.1,22,582
othersRs.24,210
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.28,82,522*
2.0 లిమిటెడ్ ప్లస్ 4X4(డీజిల్)Rs.28.83 లక్షలు*
2.0 limited plus at(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,499,000
ఆర్టిఓRs.3,24,870
భీమాRs.1,25,590
othersRs.24,990
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.29,74,450*
2.0 limited plus at(డీజిల్)(top model)Rs.29.74 లక్షలు*
1.4 స్పోర్ట్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.15,60,000
ఆర్టిఓRs.1,56,000
భీమాRs.70,166
othersRs.15,600
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.18,01,766*
1.4 స్పోర్ట్(పెట్రోల్)(బేస్ మోడల్)Rs.18.02 లక్షలు*
1.4 స్పోర్ట్ ప్లస్ bsiv(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.15,99,000
ఆర్టిఓRs.1,59,900
భీమాRs.71,602
othersRs.15,990
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.18,46,492*
1.4 స్పోర్ట్ ప్లస్ bsiv(పెట్రోల్)Rs.18.46 లక్షలు*
1.4 స్పోర్ట్ ప్లస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.16,49,000
ఆర్టిఓRs.1,64,900
భీమాRs.73,442
othersRs.16,490
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.19,03,832*
1.4 స్పోర్ట్ ప్లస్(పెట్రోల్)Rs.19.04 లక్షలు*
1.4 longitude option bsiv(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.19,19,000
ఆర్టిఓRs.1,91,900
భీమాRs.83,379
othersRs.19,190
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.22,13,469*
1.4 longitude option bsiv(పెట్రోల్)Rs.22.13 లక్షలు*
1.4 లాంగిట్యూడ్ ఆప్షన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.19,69,000
ఆర్టిఓRs.1,96,900
భీమాRs.85,219
othersRs.19,690
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.22,70,809*
1.4 లాంగిట్యూడ్ ఆప్షన్(పెట్రోల్)Rs.22.71 లక్షలు*
1.4 longitude ప్లస్ ఎటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,972,000
ఆర్టిఓRs.1,97,200
భీమాRs.85,329
othersRs.19,720
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.22,74,249*
1.4 longitude ప్లస్ ఎటి(పెట్రోల్)Rs.22.74 లక్షలు*
1.4 లిమిటెడ్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,996,000
ఆర్టిఓRs.1,99,600
భీమాRs.86,212
othersRs.19,960
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.23,01,772*
1.4 లిమిటెడ్(పెట్రోల్)Rs.23.02 లక్షలు*
1.4 night eagle(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.20,14,000
ఆర్టిఓRs.2,01,400
భీమాRs.86,875
othersRs.20,140
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.23,22,415*
1.4 night eagle(పెట్రోల్)Rs.23.22 లక్షలు*
1.4 లిమిటెడ్ ఆప్షన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,055,000
ఆర్టిఓRs.2,05,500
భీమాRs.88,384
othersRs.20,550
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.23,69,434*
1.4 లిమిటెడ్ ఆప్షన్(పెట్రోల్)Rs.23.69 లక్షలు*
బ్లాక్ ప్యాక్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.20,59,000
ఆర్టిఓRs.2,05,900
భీమాRs.88,531
othersRs.20,590
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.23,74,021*
బ్లాక్ ప్యాక్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.23.74 లక్షలు*
1.4 లిమిటెడ్ ఆప్షన్ బ్లాక్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.20,70,000
ఆర్టిఓRs.2,07,000
భీమాRs.88,936
othersRs.20,700
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.23,86,636*
1.4 లిమిటెడ్ ఆప్షన్ బ్లాక్(పెట్రోల్)Rs.23.87 లక్షలు*
1.4 limited ప్లస్ bsiv(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.21,67,000
ఆర్టిఓRs.2,16,700
భీమాRs.92,506
othersRs.21,670
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.24,97,876*
1.4 limited ప్లస్ bsiv(పెట్రోల్)Rs.24.98 లక్షలు*
1.4 లిమిటెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,192,000
ఆర్టిఓRs.2,19,200
భీమాRs.93,426
othersRs.21,920
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.25,26,546*
1.4 లిమిటెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్)(top model)Rs.25.27 లక్షలు*
2.0 స్పోర్ట్(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.16,61,000
ఆర్టిఓRs.2,15,930
భీమాRs.93,275
othersRs.16,610
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.19,86,815*
జీప్ కంపాస్ 2017-2021Rs.19.87 లక్షలు*
2.0 స్పోర్ట్ ప్లస్ bsiv(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.16,99,000
ఆర్టిఓRs.2,20,870
భీమాRs.94,740
othersRs.16,990
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.20,31,600*
2.0 స్పోర్ట్ ప్లస్ bsiv(డీజిల్)Rs.20.32 లక్షలు*
2.0 బెడ్రాక్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,753,000
ఆర్టిఓRs.2,27,890
భీమాRs.96,823
othersRs.17,530
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.20,95,243*
2.0 బెడ్రాక్(డీజిల్)Rs.20.95 లక్షలు*
2.0 స్పోర్ట్ ప్లస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.17,99,000
ఆర్టిఓRs.2,33,870
భీమాRs.98,597
othersRs.17,990
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.21,49,457*
2.0 స్పోర్ట్ ప్లస్(డీజిల్)Rs.21.49 లక్షలు*
2.0 longitude option bsiv(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.19,07,000
ఆర్టిఓRs.2,47,910
భీమాRs.1,02,761
othersRs.19,070
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.22,76,741*
2.0 longitude option bsiv(డీజిల్)Rs.22.77 లక్షలు*
2.0 లాంగిట్యూడ్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,940,000
ఆర్టిఓRs.2,52,200
భీమాRs.1,04,034
othersRs.19,400
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.23,15,634*
2.0 లాంగిట్యూడ్(డీజిల్)Rs.23.16 లక్షలు*
2.0 longitude bsiv(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,940,000
ఆర్టిఓRs.2,52,200
భీమాRs.1,04,034
othersRs.19,400
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.23,15,634*
2.0 longitude bsiv(డీజిల్)Rs.23.16 లక్షలు*
2.0 లిమిటెడ్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,973,000
ఆర్టిఓRs.2,56,490
భీమాRs.1,05,306
othersRs.19,730
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.23,54,526*
2.0 లిమిటెడ్(డీజిల్)Rs.23.55 లక్షలు*
2.0 లిమిటెడ్ ఆప్షన్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.20,22,000
ఆర్టిఓRs.2,62,860
భీమాRs.1,07,196
othersRs.20,220
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.24,12,276*
2.0 లిమిటెడ్ ఆప్షన్(డీజిల్)Rs.24.12 లక్షలు*
2.0 లాంగిట్యూడ్ ఆప్షన్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.20,30,000
ఆర్టిఓRs.2,63,900
భీమాRs.1,07,504
othersRs.20,300
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.24,21,704*
2.0 లాంగిట్యూడ్ ఆప్షన్(డీజిల్)Rs.24.22 లక్షలు*
2.0 లిమిటెడ్ ఆప్షన్ బ్లాక్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,036,300
ఆర్టిఓRs.2,64,719
భీమాRs.1,07,747
othersRs.20,363
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.24,29,129*
2.0 లిమిటెడ్ ఆప్షన్ బ్లాక్(డీజిల్)Rs.24.29 లక్షలు*
2.0 night eagle(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.20,75,000
ఆర్టిఓRs.2,69,750
భీమాRs.1,09,240
othersRs.20,750
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.24,74,740*
2.0 night eagle(డీజిల్)Rs.24.75 లక్షలు*
2.0 limited ప్లస్ bsiv(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,133,000
ఆర్టిఓRs.2,77,290
భీమాRs.1,11,476
othersRs.21,330
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.25,43,096*
2.0 limited ప్లస్ bsiv(డీజిల్)Rs.25.43 లక్షలు*
2.0 లిమిటెడ్ 4X4(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.21,51,000
ఆర్టిఓRs.2,79,630
భీమాRs.1,12,171
othersRs.21,510
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.25,64,311*
2.0 లిమిటెడ్ 4X4(డీజిల్)Rs.25.64 లక్షలు*
2.0 longitude at(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.21,96,000
ఆర్టిఓRs.2,85,480
భీమాRs.1,13,906
othersRs.21,960
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.26,17,346*
2.0 longitude at(డీజిల్)Rs.26.17 లక్షలు*
2.0 లిమిటెడ్ ఆప్షన్ 4X4(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.21,99,000
ఆర్టిఓRs.2,85,870
భీమాRs.1,14,021
othersRs.21,990
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.26,20,881*
2.0 లిమిటెడ్ ఆప్షన్ 4X4(డీజిల్)Rs.26.21 లక్షలు*
2.0 లిమిటెడ్ ఆప్షన్ 4X4 బ్లాక్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,214,000
ఆర్టిఓRs.2,87,820
భీమాRs.1,14,600
othersRs.22,140
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.26,38,560*
2.0 లిమిటెడ్ ఆప్షన్ 4X4 బ్లాక్(డీజిల్)Rs.26.39 లక్షలు*
2.0 లిమిటెడ్ ప్లస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.22,43,000
ఆర్టిఓRs.2,91,590
భీమాRs.1,15,718
othersRs.22,430
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.26,72,738*
2.0 లిమిటెడ్ ప్లస్(డీజిల్)Rs.26.73 లక్షలు*
2.0 longitude option at(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,286,000
ఆర్టిఓRs.2,97,180
భీమాRs.1,17,376
othersRs.22,860
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.27,23,416*
2.0 longitude option at(డీజిల్)Rs.27.23 లక్షలు*
2.0 limited ప్లస్ 4X4 bsiv(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.23,11,000
ఆర్టిఓRs.3,00,430
భీమాRs.1,18,340
othersRs.23,110
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.27,52,880*
2.0 limited ప్లస్ 4X4 bsiv(డీజిల్)Rs.27.53 లక్షలు*
2.0 night eagle at (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,331,000
ఆర్టిఓRs.3,03,030
భీమాRs.1,19,112
othersRs.23,310
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.27,76,452*
2.0 night eagle at (డీజిల్)Rs.27.76 లక్షలు*
ట్రైల్ హాక్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.24,00,000
ఆర్టిఓRs.3,12,000
భీమాRs.1,21,773
othersRs.24,000
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.28,57,773*
ట్రైల్ హాక్(డీజిల్)Rs.28.58 లక్షలు*
2.0 లిమిటెడ్ ప్లస్ 4X4(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.24,21,000
ఆర్టిఓRs.3,14,730
భీమాRs.1,22,582
othersRs.24,210
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.28,82,522*
2.0 లిమిటెడ్ ప్లస్ 4X4(డీజిల్)Rs.28.83 లక్షలు*
2.0 limited plus at(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,499,000
ఆర్టిఓRs.3,24,870
భీమాRs.1,25,590
othersRs.24,990
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.29,74,450*
2.0 limited plus at(డీజిల్)(top model)Rs.29.74 లక్షలు*
1.4 స్పోర్ట్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.15,60,000
ఆర్టిఓRs.1,56,000
భీమాRs.70,166
othersRs.15,600
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.18,01,766*
జీప్ కంపాస్ 2017-2021Rs.18.02 లక్షలు*
1.4 స్పోర్ట్ ప్లస్ bsiv(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.15,99,000
ఆర్టిఓRs.1,59,900
భీమాRs.71,602
othersRs.15,990
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.18,46,492*
1.4 స్పోర్ట్ ప్లస్ bsiv(పెట్రోల్)Rs.18.46 లక్షలు*
1.4 స్పోర్ట్ ప్లస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.16,49,000
ఆర్టిఓRs.1,64,900
భీమాRs.73,442
othersRs.16,490
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.19,03,832*
1.4 స్పోర్ట్ ప్లస్(పెట్రోల్)Rs.19.04 లక్షలు*
1.4 longitude option bsiv(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.19,19,000
ఆర్టిఓRs.1,91,900
భీమాRs.83,379
othersRs.19,190
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.22,13,469*
1.4 longitude option bsiv(పెట్రోల్)Rs.22.13 లక్షలు*
1.4 లాంగిట్యూడ్ ఆప్షన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.19,69,000
ఆర్టిఓRs.1,96,900
భీమాRs.85,219
othersRs.19,690
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.22,70,809*
1.4 లాంగిట్యూడ్ ఆప్షన్(పెట్రోల్)Rs.22.71 లక్షలు*
1.4 longitude ప్లస్ ఎటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,972,000
ఆర్టిఓRs.1,97,200
భీమాRs.85,329
othersRs.19,720
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.22,74,249*
1.4 longitude ప్లస్ ఎటి(పెట్రోల్)Rs.22.74 లక్షలు*
1.4 లిమిటెడ్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.1,996,000
ఆర్టిఓRs.1,99,600
భీమాRs.86,212
othersRs.19,960
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.23,01,772*
1.4 లిమిటెడ్(పెట్రోల్)Rs.23.02 లక్షలు*
1.4 night eagle(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.20,14,000
ఆర్టిఓRs.2,01,400
భీమాRs.86,875
othersRs.20,140
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.23,22,415*
1.4 night eagle(పెట్రోల్)Rs.23.22 లక్షలు*
1.4 లిమిటెడ్ ఆప్షన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,055,000
ఆర్టిఓRs.2,05,500
భీమాRs.88,384
othersRs.20,550
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.23,69,434*
1.4 లిమిటెడ్ ఆప్షన్(పెట్రోల్)Rs.23.69 లక్షలు*
బ్లాక్ ప్యాక్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.20,59,000
ఆర్టిఓRs.2,05,900
భీమాRs.88,531
othersRs.20,590
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.23,74,021*
బ్లాక్ ప్యాక్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.23.74 లక్షలు*
1.4 లిమిటెడ్ ఆప్షన్ బ్లాక్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.20,70,000
ఆర్టిఓRs.2,07,000
భీమాRs.88,936
othersRs.20,700
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.23,86,636*
1.4 లిమిటెడ్ ఆప్షన్ బ్లాక్(పెట్రోల్)Rs.23.87 లక్షలు*
1.4 limited ప్లస్ bsiv(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.21,67,000
ఆర్టిఓRs.2,16,700
భీమాRs.92,506
othersRs.21,670
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.24,97,876*
1.4 limited ప్లస్ bsiv(పెట్రోల్)Rs.24.98 లక్షలు*
1.4 లిమిటెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.2,192,000
ఆర్టిఓRs.2,19,200
భీమాRs.93,426
othersRs.21,920
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.25,26,546*
1.4 లిమిటెడ్ ప్లస్(పెట్రోల్)(top model)Rs.25.27 లక్షలు*
*Last Recorded ధర

జీప్ కంపాస్ 2017-2021 ధర వినియోగదారు సమీక్షలు

4.3/5
ఆధారంగా301 వినియోగదారు సమీక్షలు
 • అన్ని (302)
 • Price (41)
 • Service (39)
 • Mileage (32)
 • Looks (74)
 • Comfort (64)
 • Space (10)
 • Power (73)
 • More ...
 • తాజా
 • ఉపయోగం
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • With A Panoramic Sunroof, Jeep Compass Car

  Jeep Compass Car comes with a panoramic sunroof and that looks amazing. I like it so much. It also has an 8-way adjustable driver seat and an 8.4-inch touchscreen infotai...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా mayank
  On: Aug 11, 2020 | 110 Views
 • Happy With Jeep Compass Car

  I am using Jeep Compass Car and it is an amazing car with great features. It performs well in all terrains. This car comes with features like Electric Adjustable Seats, H...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా no need to call testing perpuse
  On: Aug 11, 2020 | 65 Views
 • Recommending Jeep Compass Car

  I am using Jeep Compass Car and I recommend it to others also who are looking for a good car with amazing features. I like this car so much because it can perform well in...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా testing no need to call
  On: Aug 11, 2020 | 54 Views
 • Amazing Jeep Compass

  Jeep Compass comes with many features, powerful looks and amazing performance, and with all these qualities it comes at a price that is not much high. I love this car so ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా akash sharma
  On: Jul 30, 2020 | 67 Views
 • Best For Off-Roading Jeep Compass

  I have been using Jeep Compass from the last 2 years and now I have its BS6 version. It's an amazing car with strong build quality and a lot of advanced features. Due to ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా raghuveer kumar jarwal
  On: Jul 30, 2020 | 72 Views
 • అన్ని కంపాస్ 2017-2021 ధర సమీక్షలు చూడండి

జీప్ కంపాస్ 2017-2021 వీడియోలు

 • Jeep Compass Variants Explained
  5:57
  Jeep Compass Variants Explained
  అక్టోబర్ 08, 2017
 • Jeep Compass - Hits & Misses
  6:52
  Jeep Compass - Hits & Misses
  సెప్టెంబర్ 13, 2017
 • Jeep Compass Diesel-Automatic Road-Test | Does it make your life easier? | Zigwheels.com
  5:52
  Jeep Compass Diesel-Automatic Road-Test | Does it make your life easier? | Zigwheels.com
  ఫిబ్రవరి 14, 2020
 • Jeep Compass Trailhawk PHEV 2019 | New Plug-in 4x4 Drivetrain And Visual Tweaks | ZigWheels.com
  3:41
  Jeep Compass Trailhawk PHEV 2019 | New Plug-in 4x4 Drivetrain And Visual Tweaks | ZigWheels.com
  మార్చి 07, 2019

జీప్ న్యూ ఢిల్లీలో కార్ డీలర్లు

space Image

ట్రెండింగ్ జీప్ కార్లు

 • పాపులర్
 • ఉపకమింగ్
*ఎక్స్-షోరూమ్ న్యూ ఢిల్లీ లో ధర
×
We need your సిటీ to customize your experience