ఫోర్డ్ ఫియస్టా 2004-2008 ఐఎస్ discontinued మరియు కాదు longer produced.
ఇంకా చదవండి

న్యూ ఢిల్లీ రోడ్ ధరపై Ford Fiesta 2004-2008

1.4 డ్యూరాటార్క్ EXI(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,37,630
ఆర్టిఓRs.66,386
భీమాRs.39,901
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,43,917*
ఫోర్డ్ ఫియస్టా 2004-2008Rs.8.44 లక్షలు*
1.4 డ్యూరాటార్క్ జెడ్ఎక్స్ఐ(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.787,630
ఆర్టిఓRs.70,886
భీమాRs.41,741
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,00,257*
1.4 డ్యూరాటార్క్ జెడ్ఎక్స్ఐ(డీజిల్)Rs.9 లక్షలు*
1.4 ఎల్ఎక్స్ఐ టిడిసీఐ ఏబిఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.787,6,30
ఆర్టిఓRs.70,886
భీమాRs.41,741
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,00,257*
1.4 ఎల్ఎక్స్ఐ టిడిసీఐ ఏబిఎస్(డీజిల్)Rs.9 లక్షలు*
1.4 టిడిసీఐ EXI(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,87,630
ఆర్టిఓRs.70,886
భీమాRs.41,741
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,00,257*
1.4 టిడిసీఐ EXI(డీజిల్)Rs.9 లక్షలు*
1.4 టిడిసీఐ EXI లిమిటెడ్ ఎడిషన్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,87,6,30
ఆర్టిఓRs.70,886
భీమాRs.41,741
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,00,257*
1.4 టిడిసీఐ EXI లిమిటెడ్ ఎడిషన్(డీజిల్)Rs.9 లక్షలు*
1.4 జెడ్ఎక్స్ఐ టిడిసీఐ ఏబిఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,87,630
ఆర్టిఓRs.70,886
భీమాRs.41,741
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,00,257*
1.4 జెడ్ఎక్స్ఐ టిడిసీఐ ఏబిఎస్(డీజిల్)Rs.9 లక్షలు*
1.4 జెడ్ఎక్స్ఐ టిడిసీఐ లిమిటెడ్ ఎడిషన్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,87,630
ఆర్టిఓRs.70,886
భీమాRs.41,741
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,00,257*
1.4 జెడ్ఎక్స్ఐ టిడిసీఐ లిమిటెడ్ ఎడిషన్(డీజిల్)Rs.9 లక్షలు*
1.4 ఎల్ఎక్స్ఐ డ్యూరాటార్క్(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.851,630
ఆర్టిఓRs.76,646
భీమాRs.44,097
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,72,373*
1.4 ఎల్ఎక్స్ఐ డ్యూరాటార్క్(డీజిల్)(top model)Rs.9.72 లక్షలు*
1.4 డ్యూరాస్పోర్ట్ EXI(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,93,500
ఆర్టిఓRs.23,740
భీమాRs.34,597
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,51,837*
1.4 డ్యూరాస్పోర్ట్ EXI(పెట్రోల్)(బేస్ మోడల్)Rs.6.52 లక్షలు*
1.4 డ్యురాటెక్ EXI(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,93,5,00
ఆర్టిఓRs.23,740
భీమాRs.34,597
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,51,837*
1.4 డ్యురాటెక్ EXI(పెట్రోల్)Rs.6.52 లక్షలు*
1.4 డ్యురాటెక్ EXI లిమిటెడ్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.593,500
ఆర్టిఓRs.23,740
భీమాRs.34,597
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,51,837*
1.4 డ్యురాటెక్ EXI లిమిటెడ్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.6.52 లక్షలు*
1.4 డ్యురాటెక్ జెడ్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.593,500
ఆర్టిఓRs.23,740
భీమాRs.34,597
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,51,837*
1.4 డ్యురాటెక్ జెడ్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)Rs.6.52 లక్షలు*
1.4 జెడ్ఎక్స్ఐ లెదర్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,93,500
ఆర్టిఓRs.23,740
భీమాRs.34,597
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,51,837*
1.4 జెడ్ఎక్స్ఐ లెదర్(పెట్రోల్)Rs.6.52 లక్షలు*
1.4 జెడ్ఎక్స్ఐ లిమిటెడ్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,93,500
ఆర్టిఓRs.23,740
భీమాRs.34,597
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,51,837*
1.4 జెడ్ఎక్స్ఐ లిమిటెడ్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.6.52 లక్షలు*
1.6 డ్యురాటెక్ EXI(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,46,630
ఆర్టిఓRs.45,264
భీమాRs.54,158
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,46,052*
1.6 డ్యురాటెక్ EXI(పెట్రోల్)Rs.7.46 లక్షలు*
1.6 డ్యురాటెక్ EXI ఎల్టిడి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,46,630
ఆర్టిఓRs.45,264
భీమాRs.54,158
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,46,052*
1.6 డ్యురాటెక్ EXI ఎల్టిడి(పెట్రోల్)Rs.7.46 లక్షలు*
1.6 డ్యురాటెక్ ఎస్ స్పెషల్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,46,630
ఆర్టిఓRs.45,264
భీమాRs.54,158
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,46,052*
1.6 డ్యురాటెక్ ఎస్ స్పెషల్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.7.46 లక్షలు*
1.6 స్పెషల్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.646,630
ఆర్టిఓRs.45,264
భీమాRs.54,158
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,46,052*
1.6 స్పెషల్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.7.46 లక్షలు*
1.6 ఫిదా ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,60,000
ఆర్టిఓRs.46,200
భీమాRs.54,674
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,60,874*
1.6 ఫిదా ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.7.61 లక్షలు*
1.6 డ్యురాటెక్ జెడ్ఎక్స్ఐ లెదర్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,83,630
ఆర్టిఓRs.47,854
భీమాRs.55,585
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,87,069*
1.6 డ్యురాటెక్ జెడ్ఎక్స్ఐ లెదర్(పెట్రోల్)Rs.7.87 లక్షలు*
1.6 ఎల్ఎక్స్ఐ ఏబిఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,83,630
ఆర్టిఓRs.47,854
భీమాRs.55,585
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,87,069*
1.6 ఎల్ఎక్స్ఐ ఏబిఎస్(పెట్రోల్)Rs.7.87 లక్షలు*
1.6 జెడ్ఎక్స్ఐ డ్యురాటెక్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,83,630
ఆర్టిఓRs.47,854
భీమాRs.55,585
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,87,069*
1.6 జెడ్ఎక్స్ఐ డ్యురాటెక్(పెట్రోల్)Rs.7.87 లక్షలు*
1.6 జెడ్ఎక్స్ఐ ఏబిఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.683,630
ఆర్టిఓRs.47,854
భీమాRs.55,585
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,87,069*
1.6 జెడ్ఎక్స్ఐ ఏబిఎస్(పెట్రోల్)Rs.7.87 లక్షలు*
1.6 జెడ్ఎక్స్ఐ డ్యూరాస్పోర్ట్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,83,6,30
ఆర్టిఓRs.47,854
భీమాRs.55,585
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,87,069*
1.6 జెడ్ఎక్స్ఐ డ్యూరాస్పోర్ట్(పెట్రోల్)Rs.7.87 లక్షలు*
1.6 జెడ్ఎక్స్ఐ డ్యూరాస్పోర్ట్ ఏబిఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.683,630
ఆర్టిఓRs.47,854
భీమాRs.55,585
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,87,069*
1.6 జెడ్ఎక్స్ఐ డ్యూరాస్పోర్ట్ ఏబిఎస్(పెట్రోల్)Rs.7.87 లక్షలు*
1.6 డ్యురాటెక్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.745,630
ఆర్టిఓRs.52,194
భీమాRs.57,976
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,55,800*
1.6 డ్యురాటెక్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.8.56 లక్షలు*
1.6 ఎల్ఎక్స్ఐ ఏబిఎస్ డ్యురాటెక్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.745,630
ఆర్టిఓRs.52,194
భీమాRs.57,976
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,55,800*
1.6 ఎల్ఎక్స్ఐ ఏబిఎస్ డ్యురాటెక్(పెట్రోల్)Rs.8.56 లక్షలు*
1.6 ఎల్ఎక్స్ఐ డ్యురాటెక్(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,45,630
ఆర్టిఓRs.52,194
భీమాRs.57,976
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,55,800*
1.6 ఎల్ఎక్స్ఐ డ్యురాటెక్(పెట్రోల్)(top model)Rs.8.56 లక్షలు*
1.4 డ్యూరాటార్క్ EXI(డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,37,630
ఆర్టిఓRs.66,386
భీమాRs.39,901
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,43,917*
ఫోర్డ్ ఫియస్టా 2004-2008Rs.8.44 లక్షలు*
1.4 డ్యూరాటార్క్ జెడ్ఎక్స్ఐ(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.787,630
ఆర్టిఓRs.70,886
భీమాRs.41,741
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,00,257*
1.4 డ్యూరాటార్క్ జెడ్ఎక్స్ఐ(డీజిల్)Rs.9 లక్షలు*
1.4 ఎల్ఎక్స్ఐ టిడిసీఐ ఏబిఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.787,6,30
ఆర్టిఓRs.70,886
భీమాRs.41,741
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,00,257*
1.4 ఎల్ఎక్స్ఐ టిడిసీఐ ఏబిఎస్(డీజిల్)Rs.9 లక్షలు*
1.4 టిడిసీఐ EXI(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,87,630
ఆర్టిఓRs.70,886
భీమాRs.41,741
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,00,257*
1.4 టిడిసీఐ EXI(డీజిల్)Rs.9 లక్షలు*
1.4 టిడిసీఐ EXI లిమిటెడ్ ఎడిషన్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,87,6,30
ఆర్టిఓRs.70,886
భీమాRs.41,741
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,00,257*
1.4 టిడిసీఐ EXI లిమిటెడ్ ఎడిషన్(డీజిల్)Rs.9 లక్షలు*
1.4 జెడ్ఎక్స్ఐ టిడిసీఐ ఏబిఎస్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,87,630
ఆర్టిఓRs.70,886
భీమాRs.41,741
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,00,257*
1.4 జెడ్ఎక్స్ఐ టిడిసీఐ ఏబిఎస్(డీజిల్)Rs.9 లక్షలు*
1.4 జెడ్ఎక్స్ఐ టిడిసీఐ లిమిటెడ్ ఎడిషన్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,87,630
ఆర్టిఓRs.70,886
భీమాRs.41,741
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,00,257*
1.4 జెడ్ఎక్స్ఐ టిడిసీఐ లిమిటెడ్ ఎడిషన్(డీజిల్)Rs.9 లక్షలు*
1.4 ఎల్ఎక్స్ఐ డ్యూరాటార్క్(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.851,630
ఆర్టిఓRs.76,646
భీమాRs.44,097
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.9,72,373*
1.4 ఎల్ఎక్స్ఐ డ్యూరాటార్క్(డీజిల్)(top model)Rs.9.72 లక్షలు*
1.4 డ్యూరాస్పోర్ట్ EXI(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,93,500
ఆర్టిఓRs.23,740
భీమాRs.34,597
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,51,837*
ఫోర్డ్ ఫియస్టా 2004-2008Rs.6.52 లక్షలు*
1.4 డ్యురాటెక్ EXI(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,93,5,00
ఆర్టిఓRs.23,740
భీమాRs.34,597
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,51,837*
1.4 డ్యురాటెక్ EXI(పెట్రోల్)Rs.6.52 లక్షలు*
1.4 డ్యురాటెక్ EXI లిమిటెడ్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.593,500
ఆర్టిఓRs.23,740
భీమాRs.34,597
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,51,837*
1.4 డ్యురాటెక్ EXI లిమిటెడ్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.6.52 లక్షలు*
1.4 డ్యురాటెక్ జెడ్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.593,500
ఆర్టిఓRs.23,740
భీమాRs.34,597
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,51,837*
1.4 డ్యురాటెక్ జెడ్ఎక్స్ఐ(పెట్రోల్)Rs.6.52 లక్షలు*
1.4 జెడ్ఎక్స్ఐ లెదర్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,93,500
ఆర్టిఓRs.23,740
భీమాRs.34,597
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,51,837*
1.4 జెడ్ఎక్స్ఐ లెదర్(పెట్రోల్)Rs.6.52 లక్షలు*
1.4 జెడ్ఎక్స్ఐ లిమిటెడ్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,93,500
ఆర్టిఓRs.23,740
భీమాRs.34,597
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.6,51,837*
1.4 జెడ్ఎక్స్ఐ లిమిటెడ్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.6.52 లక్షలు*
1.6 డ్యురాటెక్ EXI(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,46,630
ఆర్టిఓRs.45,264
భీమాRs.54,158
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,46,052*
1.6 డ్యురాటెక్ EXI(పెట్రోల్)Rs.7.46 లక్షలు*
1.6 డ్యురాటెక్ EXI ఎల్టిడి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,46,630
ఆర్టిఓRs.45,264
భీమాRs.54,158
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,46,052*
1.6 డ్యురాటెక్ EXI ఎల్టిడి(పెట్రోల్)Rs.7.46 లక్షలు*
1.6 డ్యురాటెక్ ఎస్ స్పెషల్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,46,630
ఆర్టిఓRs.45,264
భీమాRs.54,158
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,46,052*
1.6 డ్యురాటెక్ ఎస్ స్పెషల్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.7.46 లక్షలు*
1.6 స్పెషల్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.646,630
ఆర్టిఓRs.45,264
భీమాRs.54,158
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,46,052*
1.6 స్పెషల్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.7.46 లక్షలు*
1.6 ఫిదా ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,60,000
ఆర్టిఓRs.46,200
భీమాRs.54,674
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,60,874*
1.6 ఫిదా ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.7.61 లక్షలు*
1.6 డ్యురాటెక్ జెడ్ఎక్స్ఐ లెదర్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,83,630
ఆర్టిఓRs.47,854
భీమాRs.55,585
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,87,069*
1.6 డ్యురాటెక్ జెడ్ఎక్స్ఐ లెదర్(పెట్రోల్)Rs.7.87 లక్షలు*
1.6 ఎల్ఎక్స్ఐ ఏబిఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,83,630
ఆర్టిఓRs.47,854
భీమాRs.55,585
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,87,069*
1.6 ఎల్ఎక్స్ఐ ఏబిఎస్(పెట్రోల్)Rs.7.87 లక్షలు*
1.6 జెడ్ఎక్స్ఐ డ్యురాటెక్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,83,630
ఆర్టిఓRs.47,854
భీమాRs.55,585
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,87,069*
1.6 జెడ్ఎక్స్ఐ డ్యురాటెక్(పెట్రోల్)Rs.7.87 లక్షలు*
1.6 జెడ్ఎక్స్ఐ ఏబిఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.683,630
ఆర్టిఓRs.47,854
భీమాRs.55,585
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,87,069*
1.6 జెడ్ఎక్స్ఐ ఏబిఎస్(పెట్రోల్)Rs.7.87 లక్షలు*
1.6 జెడ్ఎక్స్ఐ డ్యూరాస్పోర్ట్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,83,6,30
ఆర్టిఓRs.47,854
భీమాRs.55,585
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,87,069*
1.6 జెడ్ఎక్స్ఐ డ్యూరాస్పోర్ట్(పెట్రోల్)Rs.7.87 లక్షలు*
1.6 జెడ్ఎక్స్ఐ డ్యూరాస్పోర్ట్ ఏబిఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.683,630
ఆర్టిఓRs.47,854
భీమాRs.55,585
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.7,87,069*
1.6 జెడ్ఎక్స్ఐ డ్యూరాస్పోర్ట్ ఏబిఎస్(పెట్రోల్)Rs.7.87 లక్షలు*
1.6 డ్యురాటెక్ ఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.745,630
ఆర్టిఓRs.52,194
భీమాRs.57,976
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,55,800*
1.6 డ్యురాటెక్ ఎస్(పెట్రోల్)Rs.8.56 లక్షలు*
1.6 ఎల్ఎక్స్ఐ ఏబిఎస్ డ్యురాటెక్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.745,630
ఆర్టిఓRs.52,194
భీమాRs.57,976
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,55,800*
1.6 ఎల్ఎక్స్ఐ ఏబిఎస్ డ్యురాటెక్(పెట్రోల్)Rs.8.56 లక్షలు*
1.6 ఎల్ఎక్స్ఐ డ్యురాటెక్(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.7,45,630
ఆర్టిఓRs.52,194
భీమాRs.57,976
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.8,55,800*
1.6 ఎల్ఎక్స్ఐ డ్యురాటెక్(పెట్రోల్)(top model)Rs.8.56 లక్షలు*
*Last Recorded ధర
space Image

Found what you were looking for?

ఫోర్డ్ న్యూ ఢిల్లీలో కార్ డీలర్లు

ట్రెండింగ్ ఫోర్డ్ కార్లు

  • ఉపకమింగ్
వీక్షించండి అక్టోబర్ offer
*ఎక్స్-షోరూమ్ న్యూ ఢిల్లీ లో ధర
×
We need your సిటీ to customize your experience