ఫియట్ అవెంచురా చిత్రాలు

Fiat Avventura
7 సమీక్షలు
Rs. 7.11 - 8.76 లక్ష*
in న్యూ ఢిల్లీ
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్లు
 • అన్ని
 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • 360 వీక్షణ
 • రంగులు
 • రోడ్ టెస్ట్
 • Fiat Avventura Front Left Side
 • Fiat Avventura Side View (Left) Image
 • Fiat Avventura Rear Left View Image
 • Fiat Avventura Grille Image
 • Fiat Avventura Front Fog Lamp Image
 • CarDekho Gaadi Store
 • Fiat Avventura Headlight Image
 • Fiat Avventura Taillight Image
 • Fiat Avventura Side Mirror (Body) Image
 • Fiat Avventura Door Handle Image
 • Fiat Avventura Front Wiper Image
 • Fiat Avventura Side View (Right) Image
 • Fiat Avventura Wheel Image
 • Fiat Avventura Rear Wiper Image
 • Fiat Avventura Front Grill - Logo Image
 • Fiat Avventura Model and Badging Image
 • Fiat Avventura Spare Wheel Image
 • Fiat Avventura DashBoard Image
 • Fiat Avventura Instrument Cluster Image
 • Fiat Avventura Open Trunk Image
 • Fiat Avventura Door Controls Image
 • Fiat Avventura AirBags Image
 • Fiat Avventura Engine Image
 • Fiat Avventura Seats (Aerial View) Image
 • Fiat Avventura Pedals Image
 • Fiat Avventura Steering Position Adjustments Image
 • Fiat Avventura Glovebox (Closed) Image
 • Fiat Avventura Rear Air vents Image
 • Fiat Avventura Side AC Control Image
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
1/81
 • Fiat Avventura Front Left Side
 • Fiat Avventura Side View (Left) Image
 • Fiat Avventura Rear Left View Image
 • Fiat Avventura Grille Image
 • Fiat Avventura Front Fog Lamp Image
 • CarDekho Gaadi Store
 • Fiat Avventura Headlight Image
 • Fiat Avventura Taillight Image
 • Fiat Avventura Side Mirror (Body) Image
 • Fiat Avventura Door Handle Image
 • Fiat Avventura Front Wiper Image
 • Fiat Avventura Side View (Right) Image
 • Fiat Avventura Wheel Image
 • Fiat Avventura Rear Wiper Image
 • Fiat Avventura Front Grill - Logo Image
 • Fiat Avventura Model and Badging Image
 • Fiat Avventura Spare Wheel Image
 • Fiat Avventura DashBoard Image
 • Fiat Avventura Instrument Cluster Image
 • Fiat Avventura Open Trunk Image
 • Fiat Avventura Door Controls Image
 • Fiat Avventura AirBags Image
 • Fiat Avventura Engine Image
 • Fiat Avventura Seats (Aerial View) Image
 • Fiat Avventura Pedals Image
 • Fiat Avventura Steering Position Adjustments Image
 • Fiat Avventura Glovebox (Closed) Image
 • Fiat Avventura Rear Air vents Image
 • Fiat Avventura Side AC Control Image
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Front Left Side
 • Fiat Avventura Side View (Left) Image
 • Fiat Avventura Rear Left View Image
 • Fiat Avventura Grille Image
 • Fiat Avventura Front Fog Lamp Image
 • CarDekho Gaadi Store
 • Fiat Avventura Headlight Image
 • Fiat Avventura Taillight Image
 • Fiat Avventura Side Mirror (Body) Image
 • Fiat Avventura Door Handle Image
 • Fiat Avventura Front Wiper Image
 • Fiat Avventura Side View (Right) Image
 • Fiat Avventura Wheel Image
 • Fiat Avventura Rear Wiper Image
 • Fiat Avventura Front Grill - Logo Image
 • Fiat Avventura Model and Badging Image
 • Fiat Avventura Spare Wheel Image
1/17
 • Fiat Avventura Front Left Side
 • Fiat Avventura Side View (Left) Image
 • Fiat Avventura Rear Left View Image
 • Fiat Avventura Grille Image
 • Fiat Avventura Front Fog Lamp Image
 • CarDekho Gaadi Store
 • Fiat Avventura Headlight Image
 • Fiat Avventura Taillight Image
 • Fiat Avventura Side Mirror (Body) Image
 • Fiat Avventura Door Handle Image
 • Fiat Avventura Front Wiper Image
 • Fiat Avventura Side View (Right) Image
 • Fiat Avventura Wheel Image
 • Fiat Avventura Rear Wiper Image
 • Fiat Avventura Front Grill - Logo Image
 • Fiat Avventura Model and Badging Image
 • Fiat Avventura Spare Wheel Image
 • Fiat Avventura DashBoard Image
 • Fiat Avventura Instrument Cluster Image
 • Fiat Avventura Open Trunk Image
 • Fiat Avventura Door Controls Image
 • Fiat Avventura AirBags Image
 • Fiat Avventura Engine Image
 • Fiat Avventura Seats (Aerial View) Image
 • Fiat Avventura Pedals Image
 • Fiat Avventura Steering Position Adjustments Image
 • Fiat Avventura Glovebox (Closed) Image
 • Fiat Avventura Rear Air vents Image
 • Fiat Avventura Side AC Control Image
1/12
 • Fiat Avventura DashBoard Image
 • Fiat Avventura Instrument Cluster Image
 • Fiat Avventura Open Trunk Image
 • Fiat Avventura Door Controls Image
 • Fiat Avventura AirBags Image
 • Fiat Avventura Engine Image
 • Fiat Avventura Seats (Aerial View) Image
 • Fiat Avventura Pedals Image
 • Fiat Avventura Steering Position Adjustments Image
 • Fiat Avventura Glovebox (Closed) Image
 • Fiat Avventura Rear Air vents Image
 • Fiat Avventura Side AC Control Image
 • Red
 • Brown
 • Gray
 • White
 • Black
1/5
ఎరుపు
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
1/52
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images
 • Fiat Avventura Road Test Images

Fiat
ఈ నెల అందిస్తున్న పండుగ ఆఫర్లను మిస్ అవ్వకండి
వీక్షించండి ఫిబ్రవరి ఆఫర్లు

అవెంచురా లోపలి & బాహ్య చిత్రాలు

 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • Fiat Avventura Front Left Side
 • Fiat Avventura Side View (Left) Image
 • Fiat Avventura Rear Left View Image
 • Fiat Avventura Grille Image
 • Fiat Avventura Front Fog Lamp Image
అవెంచురా బాహ్య చిత్రాలు
 • Fiat Avventura DashBoard Image
 • Fiat Avventura Instrument Cluster Image
 • Fiat Avventura Open Trunk Image
 • Fiat Avventura Door Controls Image
 • Fiat Avventura AirBags Image
అవెంచురా అంతర్గత చిత్రాలు
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer లో {0}

Recently Asked Questions

Compare Variants of ఫియట్ అవెంచురా

 • డీజిల్

more car options కు consider

looks యూజర్ సమీక్షలు of ఫియట్ అవెంచురా

3.8/5
ఆధారంగా7 వినియోగదారు సమీక్షలు
Write a Review and Win
An iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (7)
 • Looks (6)
 • Interior (4)
 • Seat (3)
 • Experience (5)
 • Style (4)
 • Boot (1)
 • Speed (1)
 • More ...
 • తాజా
 • ఉపయోగం
 • CRITICAL
 • Fiat Avventura Rugged Version of Punto Hatchback

  Compact SUVs are all rage these days. Fiat also decided to foray in the segment with its compact SUV Avventura a few years back. Though, by looks and purpose, it's more l...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా ravinder
  On: Feb 27, 2018 | 92 Views
 • for Power Up 1.3 Dynamic

  Avventura Means Adventure

  This is my first car which I love. When I saw this car this car I was astonished by its looks. The swept back headlamps, the skit plate, sparkling orange colour and the t...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా aryan kaul
  On: Dec 27, 2016 | 87 Views
 • for MULTIJET Active

  Unique Blend Of Looks And Performance

  Look and Style: Undoubtedly the best looking car in the segment in terms of exteriors and interiors, rear wheel adds an SUV look while big alloys give the attitude and st...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా rajat
  On: Apr 27, 2015 | 2679 Views
 • for FIRE Active

  Excellent Car With Family Needs

  Look -This is what makes you to at least go and have a look at the car. The catchy wheel and the roof, mountings.  Comfort- Yes, in fact, good. They have increased the w...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా deepak
  On: Dec 31, 2014 | 5797 Views
 • for MULTIJET Emotion

  Old book With A New Cover

  Look and Style: Fiat has just put a new cover on the Punto Evo and named it as Avventura, the CUV as they call looks good only in the picture but is a head turner in real...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా abhay talwalkar
  On: Nov 11, 2014 | 8082 Views
 • for MULTIJET Emotion

  Test Drive Review Of Avventura

  Look and Style- Full marks on look and style. The car really does look awesome. Comfort- Quiet comfortable Pickup- Not that great. Could have been better Mileage- N/A ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా rohan bharaj
  On: Nov 10, 2014 | 9686 Views
 • Avventura Looks సమీక్షలు అన్నింటిని చూపండి

వినియోగదారులు కూడా వీక్షించారు

అవెంచురా ప్రత్యామ్నాయాలు యొక్క చిత్రాలను అన్వేషించండి

ఎక్స్-షోరూమ్ న్యూ ఢిల్లీ లో ధర

కారు రుణ ఆఫర్లు

 • బహుళ బ్యాంకుల నుండి ఆఫర్లను సరిపోల్చండి
 • 100% వరకు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు మినహాయింపు
 • డోర్ స్టెప్ డాక్యుమెంట్ సేకరణ
వీక్షించండి ఫైనాన్స్ ఆఫర్లు

అవెంచురా వీడియోలు

2014 Fiat Avventura | Video Review | CarDekho.com10:10

2014 ఫియట్ అవెంచురా | వీడియో Review | CarDekho.com

అవెంచురా రంగులు

Red
ఎరుపు
×
మీ నగరం ఏది?