టయోటా Innova Crysta 2.4 VX MT 8S

టయోటా Innova Crysta చిత్రాలు
 • రంగులు

యొక్క అవలోకనం :బ్రాండ్_ మోడల్ _ వేరియంట్ టయోటా Innova Crysta 2.4 VX MT 8S

 
 • ఎకానమీ
 • ప్రదర్శన
 • సామర్థ్యం
 • కంఫర్ట్
 • సేఫ్టీ
  • Rs
  • Mileage City (kmpl)
  • మైలేజ్ రోడ్(kmpl)
   • 2.4 VX MT 8S
    ప్రస్తుతం వీక్షిస్తున్నారు
   • 17.8 Lac*
   • 9.68
   • 13.68
   • Touring Sport
   • 22.1 Lac*
   • 7.36
   • 11.36
   • 2.8 ZX AT
   • 20.9 Lac*
   • 7.36
   • 11.36
   • Touring Sport 2.7 AT
   • 20.4 Lac*
   • 6.75
   • 10.75
   • 2.4 ZX MT
   • 19.7 Lac*
   • 9.68
   • 13.68
   • Touring Sport 2.4 MT
   • 19.6 Lac*
   • 9.68
   • 13.68
   • 2.7 ZX AT
   • 18.9 Lac*
   • 6.75
   • 10.75
   • 2.4 VX MT
   • 17.8 Lac*
   • 9.68
   • 13.68
   • Touring Sport 2.7 MT
   • 17.6 Lac*
   • 7.25
   • 11.25
   • 2.8 GX AT 8S
   • 16.3 Lac*
   • 7.36
   • 11.36
   • 2.8 GX AT
   • 16.2 Lac*
   • 7.36
   • 11.36
   • 2.7 VX MT
   • 16.1 Lac*
   • 7.25
   • 11.25
   • 2.4 GX MT 8S
   • 15.0 Lac*
   • 9.68
   • 13.68
   • 2.4 GX MT
   • 14.9 Lac*
   • 9.68
   • 13.68
   • 2.7 GX AT
   • 14.9 Lac*
   • 6.75
   • 10.75
   • 2.7 GX AT 8S
   • 14.4 Lac*
   • 6.75
   • 10.75
   • 2.7 GX MT 8S
   • 13.9 Lac*
   • 7.25
   • 11.25
   • 2.7 GX MT
   • 13.8 Lac*
   • 7.25
   • 11.25
   • 2.4 G MT 8S
   • 13.5 Lac*
   • 9.68
   • 13.68
   • 2.4 G MT
   • 13.5 Lac*
   • 9.68
   • 13.68

మరిన్ని టయోటా Innova Crysta