ఫియట్ యునో ఐఎస్ discontinued మరియు no longer produced.
ఇంకా చదవండి

న్యూ ఢిల్లీ రోడ్ ధరపై ఫియట్ యునో

1.7 ఈఎల్ (డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.21,149
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,534
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,89,665*
ఫియట్ యునోRs.4.90 లక్షలు*
1.7 ఈఎల్ ఏసి (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.21,149
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,534
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,89,665*
1.7 ఈఎల్ ఏసి (డీజిల్)Rs.4.90 లక్షలు*
1.7 ఈఎలెక్స్ ఏసి (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.21,149
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,534
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,89,665*
1.7 ఈఎలెక్స్ ఏసి (డీజిల్)Rs.4.90 లక్షలు*
1.7 ట్రెండ్ (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.21,149
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,534
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,89,665*
1.7 ట్రెండ్ (డీజిల్)Rs.4.90 లక్షలు*
1.7 ట్రెండ్ ఏసి (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.21,149
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,534
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,89,665*
1.7 ట్రెండ్ ఏసి (డీజిల్)Rs.4.90 లక్షలు*
డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,02,982
ఆర్టిఓRs.25,149
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.5,28,131*
డీజిల్(డీజిల్)Rs.5.28 లక్షలు*
పిఎస్ డి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,02,982
ఆర్టిఓRs.25,149
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.5,28,131*
పిఎస్ డి(డీజిల్)Rs.5.28 లక్షలు*
డీజిల్ ఏసి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,65,613
ఆర్టిఓRs.28,280
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.5,93,893*
డీజిల్ ఏసి(డీజిల్)Rs.5.94 లక్షలు*
జూబ్లీ ఏసి డి(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,65,613
ఆర్టిఓRs.28,280
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.5,93,893*
జూబ్లీ ఏసి డి(డీజిల్)(top model)Rs.5.94 లక్షలు*
1.2 ఈఎల్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.16,919
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.28,321
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,68,223*
1.2 ఈఎల్(పెట్రోల్)(బేస్ మోడల్)Rs.4.68 లక్షలు*
1.2 ఈఎల్ ఏసి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.16,919
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.28,321
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,68,223*
1.2 ఈఎల్ ఏసి(పెట్రోల్)Rs.4.68 లక్షలు*
1.2 ఈఎలెక్స్ ఏసి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.16,919
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.28,321
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,68,223*
1.2 ఈఎలెక్స్ ఏసి(పెట్రోల్)Rs.4.68 లక్షలు*
1.2 ట్రెండ్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.16,919
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.28,321
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,68,223*
1.2 ట్రెండ్(పెట్రోల్)Rs.4.68 లక్షలు*
1.2 ట్రెండ్ ఏసి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.16,919
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.28,321
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,68,223*
1.2 ట్రెండ్ ఏసి(పెట్రోల్)Rs.4.68 లక్షలు*
పెట్రోల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.16,919
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,39,901*
పెట్రోల్(పెట్రోల్)Rs.4.40 లక్షలు*
petrol-ac(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.16,919
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,39,901*
petrol-ac(పెట్రోల్)Rs.4.40 లక్షలు*
జూబ్లీ ఏసి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,65,613
ఆర్టిఓRs.22,624
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.5,88,237*
జూబ్లీ ఏసి(పెట్రోల్)(top model)Rs.5.88 లక్షలు*
1.7 ఈఎల్ (డీజిల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.21,149
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,534
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,89,665*
ఫియట్ యునోRs.4.90 లక్షలు*
1.7 ఈఎల్ ఏసి (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.21,149
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,534
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,89,665*
1.7 ఈఎల్ ఏసి (డీజిల్)Rs.4.90 లక్షలు*
1.7 ఈఎలెక్స్ ఏసి (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.21,149
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,534
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,89,665*
1.7 ఈఎలెక్స్ ఏసి (డీజిల్)Rs.4.90 లక్షలు*
1.7 ట్రెండ్ (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.21,149
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,534
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,89,665*
1.7 ట్రెండ్ (డీజిల్)Rs.4.90 లక్షలు*
1.7 ట్రెండ్ ఏసి (డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.21,149
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.45,534
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,89,665*
1.7 ట్రెండ్ ఏసి (డీజిల్)Rs.4.90 లక్షలు*
డీజిల్(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,02,982
ఆర్టిఓRs.25,149
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.5,28,131*
డీజిల్(డీజిల్)Rs.5.28 లక్షలు*
పిఎస్ డి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,02,982
ఆర్టిఓRs.25,149
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.5,28,131*
పిఎస్ డి(డీజిల్)Rs.5.28 లక్షలు*
డీజిల్ ఏసి(డీజిల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,65,613
ఆర్టిఓRs.28,280
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.5,93,893*
డీజిల్ ఏసి(డీజిల్)Rs.5.94 లక్షలు*
జూబ్లీ ఏసి డి(డీజిల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,65,613
ఆర్టిఓRs.28,280
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.5,93,893*
జూబ్లీ ఏసి డి(డీజిల్)(top model)Rs.5.94 లక్షలు*
1.2 ఈఎల్(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.16,919
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.28,321
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,68,223*
ఫియట్ యునోRs.4.68 లక్షలు*
1.2 ఈఎల్ ఏసి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.16,919
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.28,321
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,68,223*
1.2 ఈఎల్ ఏసి(పెట్రోల్)Rs.4.68 లక్షలు*
1.2 ఈఎలెక్స్ ఏసి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.16,919
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.28,321
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,68,223*
1.2 ఈఎలెక్స్ ఏసి(పెట్రోల్)Rs.4.68 లక్షలు*
1.2 ట్రెండ్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.16,919
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.28,321
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,68,223*
1.2 ట్రెండ్(పెట్రోల్)Rs.4.68 లక్షలు*
1.2 ట్రెండ్ ఏసి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.16,919
భీమాsave upto 70% on car insurance. know మరింతRs.28,321
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,68,223*
1.2 ట్రెండ్ ఏసి(పెట్రోల్)Rs.4.68 లక్షలు*
పెట్రోల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.16,919
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,39,901*
పెట్రోల్(పెట్రోల్)Rs.4.40 లక్షలు*
petrol-ac(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,22,982
ఆర్టిఓRs.16,919
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.4,39,901*
petrol-ac(పెట్రోల్)Rs.4.40 లక్షలు*
జూబ్లీ ఏసి(పెట్రోల్) (top model)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,65,613
ఆర్టిఓRs.22,624
on-road ధర in న్యూ ఢిల్లీ : Rs.5,88,237*
జూబ్లీ ఏసి(పెట్రోల్)(top model)Rs.5.88 లక్షలు*
*Last Recorded ధర

ఫియట్ న్యూ ఢిల్లీలో కార్ డీలర్లు

*ఎక్స్-షోరూమ్ న్యూ ఢిల్లీ లో ధర
×
We need your సిటీ to customize your experience