డాట్సన్ గో ప్లస్ ఐఎస్ discontinued మరియు కాదు longer produced.
ఇంకా చదవండి

గోబిచెట్టిపాలెయం రోడ్ ధరపై డాట్సన్ గో ప్లస్

ఈ మోడల్‌లో పెట్రోల్ వేరియంట్ మాత్రమే ఉంది
డి1(పెట్రోల్) (బేస్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.381,943
ఆర్టిఓRs.45,833
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.26,417
ఆన్-రోడ్ ధర in ఈరోడ్ : Rs.4,54,193*
డాట్సన్ గో ప్లస్Rs.4.54 లక్షలు*
డి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,12,2,92
ఆర్టిఓRs.49,475
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.27,503
ఆన్-రోడ్ ధర in గోబిచెట్టిపాలెయం : Rs.4,89,270*
డి(పెట్రోల్)Rs.4.89 లక్షలు*
డి పెట్రోల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.425,926
ఆర్టిఓRs.51,111
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.27,991
ఆన్-రోడ్ ధర in గోబిచెట్టిపాలెయం : Rs.5,05,028*
డి పెట్రోల్(పెట్రోల్)Rs.5.05 లక్షలు*
స్టైల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,77,202
ఆర్టిఓRs.57,264
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.29,825
ఆన్-రోడ్ ధర in ఈరోడ్ : Rs.5,64,291*
స్టైల్(పెట్రోల్)Rs.5.64 లక్షలు*
ఏ ఈపిఎస్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.477,315
ఆర్టిఓRs.57,277
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.29,829
ఆన్-రోడ్ ధర in ఈరోడ్ : Rs.5,64,421*
ఏ ఈపిఎస్(పెట్రోల్)Rs.5.64 లక్షలు*
యానివర్సరీ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.4,97,300
ఆర్టిఓRs.59,676
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.30,544
ఆన్-రోడ్ ధర in ఈరోడ్ : Rs.5,87,520*
యానివర్సరీ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.5.88 లక్షలు*
(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.500,575
ఆర్టిఓRs.65,074
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.30,661
ఆన్-రోడ్ ధర in గోబిచెట్టిపాలెయం : Rs.5,96,310*
(పెట్రోల్)Rs.5.96 లక్షలు*
రీమిక్స్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.504,000
ఆర్టిఓRs.65,520
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.30,783
ఆన్-రోడ్ ధర in ఈరోడ్ : Rs.6,00,303*
రీమిక్స్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్(పెట్రోల్)Rs.6 లక్షలు*
ఏ పెట్రోల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.517,276
ఆర్టిఓRs.67,245
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.31,258
ఆన్-రోడ్ ధర in గోబిచెట్టిపాలెయం : Rs.6,15,779*
ఏ పెట్రోల్(పెట్రోల్)Rs.6.16 లక్షలు*
టి option bsiv(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.525,021
ఆర్టిఓRs.68,252
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.31,535
ఆన్-రోడ్ ధర in ఈరోడ్ : Rs.6,24,808*
టి option bsiv(పెట్రోల్)Rs.6.25 లక్షలు*
టి bsiv(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,52,656
ఆర్టిఓRs.71,845
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.32,524
ఆన్-రోడ్ ధర in గోబిచెట్టిపాలెయం : Rs.6,57,025*
టి bsiv(పెట్రోల్)Rs.6.57 లక్షలు*
ఎ ఆప్షన్ పెట్రోల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,74,116
ఆర్టిఓRs.74,635
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.33,291
ఆన్-రోడ్ ధర in గోబిచెట్టిపాలెయం : Rs.6,82,042*
ఎ ఆప్షన్ పెట్రోల్(పెట్రోల్)Rs.6.82 లక్షలు*
టి విడిసి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,93,361
ఆర్టిఓRs.77,136
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.33,980
ఆన్-రోడ్ ధర in గోబిచెట్టిపాలెయం : Rs.7,04,477*
టి విడిసి(పెట్రోల్)Rs.7.04 లక్షలు*
టి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.599,990
ఆర్టిఓRs.77,998
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.34,217
ఆన్-రోడ్ ధర in గోబిచెట్టిపాలెయం : Rs.7,12,205*
టి(పెట్రోల్)Rs.7.12 లక్షలు*
టి పెట్రోల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.5,99,990
ఆర్టిఓRs.77,998
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.34,217
ఆన్-రోడ్ ధర in గోబిచెట్టిపాలెయం : Rs.7,12,205*
టి పెట్రోల్(పెట్రోల్)Rs.7.12 లక్షలు*
టి ఆప్షన్ విడిసి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.615,153
ఆర్టిఓRs.79,969
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.34,759
ఆన్-రోడ్ ధర in గోబిచెట్టిపాలెయం : Rs.7,29,881*
టి ఆప్షన్ విడిసి(పెట్రోల్)Rs.7.30 లక్షలు*
టి ఆప్షన్ పెట్రోల్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.625,990
ఆర్టిఓRs.81,378
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.35,147
ఆన్-రోడ్ ధర in గోబిచెట్టిపాలెయం : Rs.7,42,515*
టి ఆప్షన్ పెట్రోల్(పెట్రోల్)Rs.7.43 లక్షలు*
టి ఆప్షన్(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,36,698
ఆర్టిఓRs.82,770
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.35,530
ఆన్-రోడ్ ధర in గోబిచెట్టిపాలెయం : Rs.7,54,998*
టి ఆప్షన్(పెట్రోల్)Rs.7.55 లక్షలు*
టి సివిటి(పెట్రోల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.6,79,676
ఆర్టిఓRs.88,357
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.37,067
ఆన్-రోడ్ ధర in గోబిచెట్టిపాలెయం : Rs.8,05,100*
టి సివిటి(పెట్రోల్)Rs.8.05 లక్షలు*
టి ఆప్షన్ సివిటి(పెట్రోల్) (టాప్ మోడల్)
ఎక్స్-షోరూమ్ ధరRs.699,976
ఆర్టిఓRs.90,996
భీమాthe భీమా amount ఐఎస్ calculated based the ఇంజిన్ size/battery size of the కారు మరియు also different for metro cities మరియు other cities. it can also differ from డీలర్ నుండి డీలర్ depending on the భీమా provider & commissions.Rs.37,794
ఆన్-రోడ్ ధర in గోబిచెట్టిపాలెయం : Rs.8,28,766*
టి ఆప్షన్ సివిటి(పెట్రోల్)(టాప్ మోడల్)Rs.8.29 లక్షలు*
*Last Recorded ధర
space Image

డాట్సన్ గో ప్లస్ ధర వినియోగదారు సమీక్షలు

4.2/5
ఆధారంగా284 వినియోగదారు సమీక్షలు
 • అన్ని (284)
 • Price (80)
 • Service (24)
 • Mileage (73)
 • Looks (61)
 • Comfort (74)
 • Space (47)
 • Power (27)
 • More ...
 • తాజా
 • ఉపయోగం
 • Verified
 • Critical
 • Datson Go Plus Is a Very Good SUV

  Datson Go Plus is a very good 7-seater SUV at a low price. Its performance, comfort, safety features...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా brajes baikar
  On: Sep 11, 2022 | 121 Views
 • Awesome Car

  Great car with an affordable price and it looks stylish. It gives great driving quality and the buil...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా nisha
  On: Sep 10, 2022 | 57 Views
 • Very Poor Mileage.

  Milege is so poor that I can't explain. It is only 10 km/ ltr. Don't go on less price. Please go for...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా suraj kumar singh
  On: Oct 02, 2020 | 71 Views
 • Low Budget Ertiga.. Need Some Improvement To Compete Triber

  I am using it from 2016 Jan. Almost 4.5 yrs are gone. Superb to drive. No need to say 'no place'. Pi...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా arunkumar s
  On: Sep 07, 2020 | 3021 Views
 • Great car.

  Best 7 seater car in the price range with good mileage, but it is good Enough for mIddle-class. The ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా mohamed yousuf
  On: Apr 18, 2020 | 57 Views
 • అన్ని గో ప్లస్ ధర సమీక్షలు చూడండి

డాట్సన్ Dealers in Nearby cities of గోబిచెట్టిపాలెయం

Found what యు were looking for?

view ஏப்ரல் offer
*ఎక్స్-షోరూమ్ గోబిచెట్టిపాలెయం లో ధర
×
We need your సిటీ to customize your experience