ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటిచిత్రాలు

ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటిచిత్రాలు

Rs. 1.72 సి ఆర్*
EMI starts @ ₹4.09Lakh
వీక్షించండి మే offer
*Ex-showroom Price in న్యూ ఢిల్లీ
Shortlist
 • అన్ని
 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • 360 వీక్షణ
 • రంగులు
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి ఫ్రంట్ left side
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి రేర్ left వీక్షించండి
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి top వీక్షించండి
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి headlight
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి taillight
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి వీల్
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి రేర్ right side
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి dashboard
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి స్టీరింగ్ వీల్
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి ambient lighting వీక్షించండి
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి instrument cluster
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి open trunk
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి cup holders (front)
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి sun roof/moon roof
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి రేర్ సీట్లు
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి wireless ఛార్జింగ్ pad
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి అంతర్గత image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి అంతర్గత image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి అంతర్గత image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి అప్హోల్స్టరీ details
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి right corner ఫ్రంట్ వీక్షించండి
1/29
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి ఫ్రంట్ left side
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి రేర్ left వీక్షించండి
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి top వీక్షించండి
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి headlight
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి taillight
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి వీల్
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి రేర్ right side
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి dashboard
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి స్టీరింగ్ వీల్
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి ambient lighting వీక్షించండి
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి instrument cluster
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి open trunk
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి cup holders (front)
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి sun roof/moon roof
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి రేర్ సీట్లు
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి wireless ఛార్జింగ్ pad
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి అంతర్గత image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి అంతర్గత image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి అంతర్గత image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి అప్హోల్స్టరీ details
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి right corner ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి ఫ్రంట్ left side
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి రేర్ left వీక్షించండి
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి top వీక్షించండి
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి headlight
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి taillight
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి వీల్
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి రేర్ right side
1/14
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి ఫ్రంట్ left side
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి రేర్ left వీక్షించండి
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి top వీక్షించండి
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి headlight
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి taillight
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి వీల్
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి బాహ్య image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి రేర్ right side
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి dashboard
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి స్టీరింగ్ వీల్
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి ambient lighting వీక్షించండి
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి instrument cluster
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి open trunk
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి cup holders (front)
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి sun roof/moon roof
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి రేర్ సీట్లు
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి wireless ఛార్జింగ్ pad
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి అంతర్గత image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి అంతర్గత image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి అంతర్గత image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి అప్హోల్స్టరీ details
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి right corner ఫ్రంట్ వీక్షించండి
1/15
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి dashboard
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి స్టీరింగ్ వీల్
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి ambient lighting వీక్షించండి
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి instrument cluster
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి open trunk
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి cup holders (front)
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి sun roof/moon roof
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి రేర్ సీట్లు
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి wireless ఛార్జింగ్ pad
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి అంతర్గత image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి అంతర్గత image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి అంతర్గత image
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి అప్హోల్స్టరీ details
 • ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి right corner ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • సుజుకా గ్రే మెటాలిక్
 • టాంగో ఎరుపు లోహ
 • డేటోనా గ్రే పెర్ల్ ప్రభావం
 • kemora గ్రే metallic
 • మిథోస్ బ్లాక్ metallic
 • ఫ్లోరెట్ సిల్వర్ మెటాలిక్
 • ascari బ్లూ మెటాలిక్
 • ఐబిస్ వైట్
 • tactics గ్రీన్ metallic
1/9
సుజుకా గ్రే మెటాలిక్

ఇ-ట్రోన్ జిటి ఇంటీరియర్ & బాహ్య చిత్రాలు

Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

Get Offers on ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి and Similar Cars

 • బిఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్

  బిఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్

  Rs1.81 - 1.84 సి ఆర్*
  వీక్షించండి మే offer
 • పోర్స్చే మకాన్

  పోర్స్చే మకాన్

  Rs88.06 లక్షలు - 1.53 సి ఆర్*
  వీక్షించండి మే offer
 • టయోటా వెళ్ళఫైర్

  టయోటా వెళ్ళఫైర్

  Rs1.20 - 1.30 సి ఆర్*
  వీక్షించండి మే offer

పరిగణించవలసిన మరిన్ని కార్ ఎంపికలు

ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి వీడియోలు

ఆడి ఇ-ట్రోన్ జిటి లుక్స్ వినియోగదారు సమీక్షలు

4.1/5
ఆధారంగా81 వినియోగదారు సమీక్షలు

  జనాదరణ పొందిన Mentions

 • అన్ని (81)
 • Looks (17)
 • Interior (26)
 • Space (5)
 • Seat (11)
 • Experience (36)
 • Style (6)
 • Boot (1)
 • More ...
 • తాజా
 • ఉపయోగం
 • R
  renu on May 24, 2024
  4

  Best In Class Features And Performance Of Audi E-tron GT

  I recently saw a blog regarding Audi e-tron GT on the internet and was quite impressed with its looks, features and performance. It has best in class features and amazing...ఇంకా చదవండి

  Was this review helpful?
  అవునుకాదు
 • V
  vrinda on May 07, 2024
  4.2

  Audi E-tron GT Is An Incredible Electrric Sports Car. The Perform...

  I recently experienced the Audi e-tron GT and completely fell in love with this car. The futuristic design is appealing and classy, the front looks bit inspired by the R8...ఇంకా చదవండి

  Was this review helpful?
  అవునుకాదు
 • S
  soumya on Apr 17, 2024
  4

  Audi E-tron GT Revolutionising The Electric Vehicles

  The Audie-tron GT, which combines exhilarating best experience with Audi's famed fineness and artificer, marks an electric revolution in decoration motorcars. This electr...ఇంకా చదవండి

  Was this review helpful?
  అవునుకాదు
 • S
  saurabh on Apr 03, 2024
  4

  Audi E Tron GT Emerges

  In the quiet talk of the early adopter community, with their eyes lighting up at the sight of the Audi e tron GT, its inventiveness and thrill are easy to notice. It`s ou...ఇంకా చదవండి

  Was this review helpful?
  అవునుకాదు
 • B
  balakrishnan on Mar 28, 2024
  4

  Audi E Tron GT Electric Supercar, Futuristic Design

  With the Audie tron GT, experience driving in the now. This electric supercar offers an unmatched driving experience by linking Modern technology and futuristic Looks. Th...ఇంకా చదవండి

  Was this review helpful?
  అవునుకాదు
 • R
  renjith on Mar 15, 2024
  3.5

  Gorgeous Look And High Quality

  This luxury car looks absolutely phenomenal in terms of design, interior and overall looks. The interior of the cabin is excellent and features soft touch materials and h...ఇంకా చదవండి

  Was this review helpful?
  అవునుకాదు
 • S
  sankarson on Mar 01, 2024
  4

  Audi E Tron GT Is Truly Eye Catching

  Hello everyone, The Audi e tron GT is truly eye catching, as I was able to test drive lately! It stands out on the road because to its powerful performance and sleek look...ఇంకా చదవండి

  Was this review helpful?
  అవునుకాదు
 • S
  sreeja on Feb 27, 2024
  4

  Audi E Tron GT Is Absolutely Worth A Look

  Hello everyone, I recently had the chance to test drive the Audi e tron GT, and I have to say that this car is truly revolutionary! This all electric sedan blends the env...ఇంకా చదవండి

  Was this review helpful?
  అవునుకాదు
 • అన్ని ఇ-ట్రోన్ జిటి లుక్స్ సమీక్షలు చూడండి
Ask Question

Are you confused?

Ask anything & get answer లో {0}

ప్రశ్నలు & సమాధానాలు

 • తాజా ప్రశ్నలు

What is the body type of Audi e-tron GT?

Anmol asked on 28 Apr 2024

The Audi e-tron GT comes under the category of Sedan car body type.

By CarDekho Experts on 28 Apr 2024

What is the body type of Audi e-tron GT?

Anmol asked on 19 Apr 2024

The Audi e-tron GT comes under the category of Sedan car body type.

By CarDekho Experts on 19 Apr 2024

What is the top speed of Audi e-tron?

Anmol asked on 11 Apr 2024

The Audi e-tron has top speed of 200 kmph.

By CarDekho Experts on 11 Apr 2024

What is the drive type of Audi e-tron GT?

Anmol asked on 11 Apr 2024

The Audi e-tron GT has All-Wheel-Drive (AWD) system.

By CarDekho Experts on 11 Apr 2024

Who are the rivals of Audi e-tron?

Anmol asked on 7 Apr 2024

The Audi e-tron competes against BMW iX, BMW i7 and Mercedes-Benz EQE.

By CarDekho Experts on 7 Apr 2024
Did యు find this information helpful?
space Image

கார் லோன் சலுகைகள்

 • సరిపోల్చండి ఆఫర్లు from multiple banks
 • 100% వరకు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు మినహాయింపు
 • డోర్ స్టెప్ డాక్యుమెంట్ సేకరణ
view ఫైనాన్స్ offer

ట్రెండింగ్ ఆడి కార్లు

 • పాపులర్
 • రాబోయేవి
 • ఆడి క్యూ8 2024
  ఆడి క్యూ8 2024
  Rs.1.17 సి ఆర్అంచనా ధర
  ఆశించిన ప్రారంభం: జూన్ 15, 2024
వీక్షించండి మే offer
*ఎక్స్-షోరూమ్ న్యూ ఢిల్లీ లో ధర
×
We need your సిటీ to customize your experience