ఫియట్ లీనియా చిత్రాలు

Fiat Linea
91 సమీక్షలు
Rs. 7.82 - 10.76 లక్ష*
in న్యూ ఢిల్లీ
వీక్షించండి తాజా ఆఫర్లు
 • అన్ని
 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • 360 వీక్షణ
 • రంగులు
 • రోడ్ టెస్ట్
 • Fiat Linea Front Left Side Image
 • Fiat Linea Side View (Left) Image
 • Fiat Linea Rear Left View Image
 • Fiat Linea Grille Image
 • Fiat Linea Front Fog Lamp Image
 • CarDekho Gaadi Store
 • Fiat Linea Headlight Image
 • Fiat Linea Taillight Image
 • Fiat Linea Side Mirror (Body) Image
 • Fiat Linea Door Handle Image
 • Fiat Linea Exhaust Pipe Image
 • Fiat Linea Front Wiper Image
 • Fiat Linea Side View (Right) Image
 • Fiat Linea Wheel Image
 • Fiat Linea Antenna Image
 • Fiat Linea Side Mirror (Glass) Image
 • Fiat Linea Rear Right Side Image
 • Fiat Linea Front Right View Image
 • Fiat Linea Steering Wheel Image
 • Fiat Linea Taillight Image
 • Fiat Linea Instrument Cluster Image
 • Fiat Linea AC Controls Image
 • Fiat Linea Headlamp Beam Switches Image
 • Fiat Linea AirBags Image
 • Fiat Linea Engine Image
 • Fiat Linea Key Image
 • Fiat Linea Center Tunnel with attached Smartphone Image
 • Fiat Linea Rear Air vents Image
 • Fiat Linea Front Seats (Passenger View) Image
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
1/89
 • Fiat Linea Front Left Side Image
 • Fiat Linea Side View (Left) Image
 • Fiat Linea Rear Left View Image
 • Fiat Linea Grille Image
 • Fiat Linea Front Fog Lamp Image
 • CarDekho Gaadi Store
 • Fiat Linea Headlight Image
 • Fiat Linea Taillight Image
 • Fiat Linea Side Mirror (Body) Image
 • Fiat Linea Door Handle Image
 • Fiat Linea Exhaust Pipe Image
 • Fiat Linea Front Wiper Image
 • Fiat Linea Side View (Right) Image
 • Fiat Linea Wheel Image
 • Fiat Linea Antenna Image
 • Fiat Linea Side Mirror (Glass) Image
 • Fiat Linea Rear Right Side Image
 • Fiat Linea Front Right View Image
 • Fiat Linea Steering Wheel Image
 • Fiat Linea Taillight Image
 • Fiat Linea Instrument Cluster Image
 • Fiat Linea AC Controls Image
 • Fiat Linea Headlamp Beam Switches Image
 • Fiat Linea AirBags Image
 • Fiat Linea Engine Image
 • Fiat Linea Key Image
 • Fiat Linea Center Tunnel with attached Smartphone Image
 • Fiat Linea Rear Air vents Image
 • Fiat Linea Front Seats (Passenger View) Image
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Front Left Side Image
 • Fiat Linea Side View (Left) Image
 • Fiat Linea Rear Left View Image
 • Fiat Linea Grille Image
 • Fiat Linea Front Fog Lamp Image
 • CarDekho Gaadi Store
 • Fiat Linea Headlight Image
 • Fiat Linea Taillight Image
 • Fiat Linea Side Mirror (Body) Image
 • Fiat Linea Door Handle Image
 • Fiat Linea Exhaust Pipe Image
 • Fiat Linea Front Wiper Image
 • Fiat Linea Side View (Right) Image
 • Fiat Linea Wheel Image
 • Fiat Linea Antenna Image
 • Fiat Linea Side Mirror (Glass) Image
 • Fiat Linea Rear Right Side Image
 • Fiat Linea Front Right View Image
1/18
 • Fiat Linea Front Left Side Image
 • Fiat Linea Side View (Left) Image
 • Fiat Linea Rear Left View Image
 • Fiat Linea Grille Image
 • Fiat Linea Front Fog Lamp Image
 • CarDekho Gaadi Store
 • Fiat Linea Headlight Image
 • Fiat Linea Taillight Image
 • Fiat Linea Side Mirror (Body) Image
 • Fiat Linea Door Handle Image
 • Fiat Linea Exhaust Pipe Image
 • Fiat Linea Front Wiper Image
 • Fiat Linea Side View (Right) Image
 • Fiat Linea Wheel Image
 • Fiat Linea Antenna Image
 • Fiat Linea Side Mirror (Glass) Image
 • Fiat Linea Rear Right Side Image
 • Fiat Linea Front Right View Image
 • Fiat Linea Steering Wheel Image
 • Fiat Linea Taillight Image
 • Fiat Linea Instrument Cluster Image
 • Fiat Linea AC Controls Image
 • Fiat Linea Headlamp Beam Switches Image
 • Fiat Linea AirBags Image
 • Fiat Linea Engine Image
 • Fiat Linea Key Image
 • Fiat Linea Center Tunnel with attached Smartphone Image
 • Fiat Linea Rear Air vents Image
 • Fiat Linea Front Seats (Passenger View) Image
1/11
 • Fiat Linea Steering Wheel Image
 • Fiat Linea Taillight Image
 • Fiat Linea Instrument Cluster Image
 • Fiat Linea AC Controls Image
 • Fiat Linea Headlamp Beam Switches Image
 • Fiat Linea AirBags Image
 • Fiat Linea Engine Image
 • Fiat Linea Key Image
 • Fiat Linea Center Tunnel with attached Smartphone Image
 • Fiat Linea Rear Air vents Image
 • Fiat Linea Front Seats (Passenger View) Image
 • Pearl White
 • Bronzo Tan
 • Minimal Grey
 • Hip Hop Black
 • Magnesium Grey
1/5
పెర్ల్ తెలుపు
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
1/60
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images
 • Fiat Linea Road Test Images

Fiat
ఈ నెల అందిస్తున్న పండుగ ఆఫర్లను మిస్ అవ్వకండి
వీక్షించండి తాజా ఆఫర్లు

లీనియా లోపలి & బాహ్య చిత్రాలు

 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • Fiat Linea Front Left Side Image
 • Fiat Linea Side View (Left) Image
 • Fiat Linea Rear Left View Image
 • Fiat Linea Grille Image
 • Fiat Linea Front Fog Lamp Image
లీనియా బాహ్య చిత్రాలు
 • Fiat Linea Steering Wheel Image
 • Fiat Linea Taillight Image
 • Fiat Linea Instrument Cluster Image
 • Fiat Linea AC Controls Image
 • Fiat Linea Headlamp Beam Switches Image
లీనియా అంతర్గత చిత్రాలు
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer లో {0}

Recently Asked Questions

Compare Variants of ఫియట్ లీనియా

 • డీజిల్
 • పెట్రోల్

more car options కు consider

looks యూజర్ సమీక్షలు of ఫియట్ లీనియా

4.2/5
ఆధారంగా91 వినియోగదారు సమీక్షలు
Write a Review and Win
An iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (91)
 • Looks (51)
 • Interior (27)
 • Space (21)
 • Seat (23)
 • Experience (32)
 • Style (30)
 • Boot (15)
 • More ...
 • తాజా
 • ఉపయోగం
 • CRITICAL
 • Amazing Linea

  Quite an amazing car.... when I decided to go for this car there were many who criticized me for not accepting their advice...... but after three years of purchase, I hav...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా mahadevan
  On: May 12, 2019 | 214 Views
 • for Power Up 1.3 Dynamic

  Nice Car Space

  Very nice car,  strong body, pick up is good and heavy body car. Internal space is nice in this car, look very nice, fuel economy 20km/l, safety features are nice. Fiat L...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా jignesh
  On: Apr 02, 2019 | 106 Views
 • for Power Up 1.3 Emotion

  Best Car on Road

  I have been a Fiat Linea Emotion Pack petrol version owner since 2010. Very comfortable & sturdy vehicle. Spacious both in interiors and boot. Have since covered more tha...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా biju bp
  On: Nov 27, 2018 | 108 Views
 • for Power Up 1.3 Dynamic

  Fiat Linea: The Italia Beauty

  It is true that cars are a personal means to commute from Point A to Point B. However within the vast variety of cars that are on offer today, each segment speaks about t...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా manish
  On: Dec 30, 2016 | 60 Views
 • Fiat Linea T jet emotion-What a lovely car!

  I ought this fiat linea Tjet emotion top of the line in November 2014. It is absolute joy have this car. Drove almost 40000 in 4 years. it is surprising to see that once ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా nachiketa
  On: Jun 02, 2019 | 66 Views
 • Fiat Linea The Best Performing Engine In Its Category

  Fiat Linea is a sedan that has been around for a long time in the Indian market. And most of the time it remained on the sidelines mainly to due to less popularity of the...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా ravinder
  On: Apr 04, 2018 | 83 Views
 • for Power Up 1.3 Emotion

  Fiat Linea: My First Premium Sedan

  I am a proud owner of the Fiat Linea Emotion. This car is really amazing and far different from other cars in this segment. First of all, its heavy strong body will alway...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా kundan kumar
  On: Jan 02, 2017 | 98 Views
 • for Power Up 1.3 Emotion

  Fiat Linea EMOTION

  Fiat Linea is Long and specious Sedan in segment.Compare to Honda City, Car is rigid on highway at high speed. Lowest ground clearance is actually giving much stability o...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా makarand patil
  On: Jan 18, 2017 | 693 Views
 • Linea Looks సమీక్షలు అన్నింటిని చూపండి

వినియోగదారులు కూడా వీక్షించారు

లీనియా ప్రత్యామ్నాయాలు యొక్క చిత్రాలను అన్వేషించండి

ఎక్స్-షోరూమ్ న్యూ ఢిల్లీ లో ధర

కారు రుణ ఆఫర్లు

 • బహుళ బ్యాంకుల నుండి ఆఫర్లను సరిపోల్చండి
 • 100% వరకు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు మినహాయింపు
 • డోర్ స్టెప్ డాక్యుమెంట్ సేకరణ
వీక్షించండి ఫైనాన్స్ ఆఫర్లు

లీనియా వీడియోలు

#first2expo | Fiat at Auto Expo | Showcase Video | Ca...2:4

#first2expo | Fiat at Auto Expo | Showcase Video | Ca...

లీనియా రంగులు

Pearl White
పెర్ల్ తెలుపు
×
మీ నగరం ఏది?