మారుతి SX4 S Cross Alpha DDiS 200 SH

మారుతి SX4 S Cross చిత్రాలు
 • రంగులు
 • +

యొక్క అవలోకనం :బ్రాండ్_ మోడల్ _ వేరియంట్ మారుతి SX4 S Cross Alpha DDiS 200 SH

 
 • ఎకానమీ
 • ప్రదర్శన
 • సామర్థ్యం
 • కంఫర్ట్
 • సేఫ్టీ
  • Rs
  • Mileage City (kmpl)
  • మైలేజ్ రోడ్(kmpl)
   • Alpha DDiS 200 SH
    ప్రస్తుతం వీక్షిస్తున్నారు
   • 11.2 Lac*
   • -
   • 25.1
   • DDiS 320 Alpha
   • 12.7 Lac*
   • 18.03
   • 22.7
   • DDiS 320 Zeta
   • 11.8 Lac*
   • 18.03
   • 22.7
   • DDiS 200 Alpha
   • 11.1 Lac*
   • 19.32
   • 23.65
   • DDiS 320 Delta
   • 10.8 Lac*
   • 18.03
   • 22.7
   • Zeta DDiS 200 SH
   • 9.9 Lac*
   • -
   • 25.1
   • DDiS 200 Zeta
   • 9.8 Lac*
   • 19.32
   • 23.65
   • Premia
   • 9.5 Lac*
   • 19.32
   • 23.65
   • Delta DDiS 200 SH
   • 9.3 Lac*
   • -
   • 25.1
   • DDiS 200 Delta
   • 9.2 Lac*
   • 19.32
   • 23.65
   • DDiS 200 Sigma
   • 8.5 Lac*
   • 19.32
   • 23.65
   • Sigma DDiS 200 SH
   • 8.4 Lac*
   • -
   • 25.1

మరిన్ని మారుతి SX4 S Cross