న్యూ ఢిల్లీ లో 113 Second Hand మారుతి వాగన్ ఆర్ కార్లు

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 908 Cars
Maruti Wagon R VXI BS IV
CarDekho Assured
TrustMark 13
2017 మారుతి వాగన్ ఆర్
VXI BS IV
26,892 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
4.75 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,618
Maruti Wagon R LXI
CarDekho Assured
TrustMark 14
views791
2019 మారుతి వాగన్ ఆర్
LXI
14,499 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
4.7 Lakh
Fixed Price
EMI @ 8,380
Maruti Wagon R VXI BS IV
CarDekho Assured
TrustMark 12
views959
2016 మారుతి వాగన్ ఆర్
VXI BS IV
38,255 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
3.1 Lakh
Fixed Price
EMI @ 6,277
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Assured
TrustMark 13
2018 మారుతి వాగన్ ఆర్
VXI
42,791 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
3.64 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,380
Maruti Wagon R LXI BS IV
CarDekho Assured
TrustMark 13
2016 మారుతి వాగన్ ఆర్
LXI BS IV
81,944 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
3.52 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,127
Maruti Wagon R VXI AMT 1.2
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 13
2019 మారుతి వాగన్ ఆర్
VXI AMT 1.2
14,720 kmsపెట్రోల్ఆటోమేటిక్
5.51 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,824
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 12
views2690
2017 మారుతి వాగన్ ఆర్
VXI
41,299 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
3.6 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,289
Maruti Wagon R AMT VXI
CarDekho Assured
TrustMark 14
views919
2016 మారుతి వాగన్ ఆర్
AMT VXI
66,058 kmsపెట్రోల్ఆటోమేటిక్
3.65 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,401
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Assured
TrustMark 7
2015 మారుతి వాగన్ ఆర్
VXI
47,043 kms పెట్రోల్మాన్యువల్
3.15 Lakh
Fixed Price
EMI @ 6,378
Maruti Wagon R VXI
CarDekho Assured
TrustMark 13
2013 మారుతి వాగన్ ఆర్
VXI
56,699 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
2.59 Lakh
Fixed Price
Maruti Wagon R VXI BS IV
CarDekho Assured
TrustMark 6
2011 మారుతి వాగన్ ఆర్
VXI BS IV
1,11,417 kms పెట్రోల్మాన్యువల్
2.42 Lakh
Fixed Price
Maruti Wagon R LXI BS IV
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 12
2015 మారుతి వాగన్ ఆర్
LXI BS IV
55,244 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
2.92 Lakh
Fixed Price
EMI @ 5,923
వీక్షించండి వాడిన కార్లు by bodytype
Maruti Wagon R VXI BS IV
CarDekho Assured
TrustMark 13
2015 మారుతి వాగన్ ఆర్
VXI BS IV
24,036 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
3.77 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,623
Maruti Wagon R AMT VXI Option
CarDekho Assured
TrustMark 15
2016 మారుతి వాగన్ ఆర్
AMT VXI Option
19,718 kms పెట్రోల్ఆటోమేటిక్
3.79 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,664
Maruti Wagon R VXI Minor
CarDekho Partner Car
TrustMark 1
views1679
2008 మారుతి వాగన్ ఆర్
VXI Minor
1,79,058 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
95,000
callNew Delhi
వీక్షించండి వాడిన కార్లు by nearby location
Maruti Wagon R LXI Minor
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views2049
2007 మారుతి వాగన్ ఆర్
LXI Minor
55,491 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
70,000
callNew Delhi
Maruti Wagon R VXI Minor
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views1584
2008 మారుతి వాగన్ ఆర్
VXI Minor
80,564 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
91,000
callNew Delhi
Maruti Wagon R VXI Minor
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views1686
2008 మారుతి వాగన్ ఆర్
VXI Minor
1,64,764 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
95,000
callNew Delhi
Maruti Wagon R LXI Minor
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views1752
2008 మారుతి వాగన్ ఆర్
LXI Minor
1,55,613 kms పెట్రోల్మాన్యువల్
68,000
callNew Delhi
Maruti Wagon R LXI Minor
CarDekho Partner Car
TrustMark 7
views1875
2007 మారుతి వాగన్ ఆర్
LXI Minor
56,997 kms పెట్రోల్మాన్యువల్
85,000
callNew Delhi
That's all folks
×
ఎంపికయ్యాయి
×
×
We need your సిటీ to customize your experience