న్యూ ఢిల్లీ లో 70 Second Hand మారుతి Vitara Brezza కార్లు

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 885 Cars
Maruti Vitara Brezza ZDi AMT
CarDekho Assured
TrustMark 13
2019 మారుతి Vitara Brezza
ZDi AMT
49,827 kms డీజిల్ఆటోమేటిక్
8.47 Lakh
Fixed Price
EMI @ 15,102
Maruti Vitara Brezza VDi Option
CarDekho Assured
TrustMark 14
views1
2017 మారుతి Vitara Brezza
VDi Option
58,713 kms డీజిల్మాన్యువల్
6.68 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,516
Maruti Vitara Brezza VXI AT
CarDekho Assured
TrustMark 14
views37
2020 మారుతి Vitara Brezza
VXI AT
4,706 kmsపెట్రోల్ఆటోమేటిక్
10.04 Lakh
Fixed Price
EMI @ 16,194
Maruti Vitara Brezza ZXI
CarDekho Assured
TrustMark 14
views644
2020 మారుతి Vitara Brezza
ZXI
28,444 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
9.75 Lakh
Fixed Price
EMI @ 15,726
Maruti Vitara Brezza ZDi
CarDekho Assured
TrustMark 14
views585
2017 మారుతి Vitara Brezza
ZDi
80,132 kmsడీజిల్మాన్యువల్
6.9 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,971
Maruti Vitara Brezza LDi
CarDekho Assured
TrustMark 16
views688
2017 మారుతి Vitara Brezza
LDi
32,641 kmsడీజిల్మాన్యువల్
6 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,149
Maruti Vitara Brezza VDi
CarDekho Assured
TrustMark 13
2018 మారుతి Vitara Brezza
VDi
45,056 kmsడీజిల్మాన్యువల్
7 Lakh
Fixed Price
EMI @ 14,174
Maruti Vitara Brezza VDi
CarDekho Assured
TrustMark 13
2017 మారుతి Vitara Brezza
VDi
71,899 kmsడీజిల్మాన్యువల్
6.65 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,465
Maruti Vitara Brezza VDi Option
CarDekho Assured
TrustMark 7
2016 మారుతి Vitara Brezza
VDi Option
78,703 kms డీజిల్మాన్యువల్
6.32 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,787
Similar Brands
Maruti Vitara Brezza VDi Option
CarDekho Assured
TrustMark 13
2016 మారుతి Vitara Brezza
VDi Option
1,16,113 kms డీజిల్మాన్యువల్
6.1 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,351
Maruti Vitara Brezza ZDi
CarDekho Assured
TrustMark 14
views419
2017 మారుతి Vitara Brezza
ZDi
21,355 kmsడీజిల్మాన్యువల్
7.7 Lakh
Fixed Price
EMI @ 15,591
Maruti Vitara Brezza VDi Option
CarDekho Assured
TrustMark 13
2016 మారుతి Vitara Brezza
VDi Option
80,291 kmsడీజిల్మాన్యువల్
6.28 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,716
వీక్షించండి వాడిన కార్లు by bodytype
Maruti Vitara Brezza VDi Option
CarDekho Assured
TrustMark 14
views22
2018 మారుతి Vitara Brezza
VDi Option
56,916 kmsడీజిల్మాన్యువల్
6.65 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,465
Maruti Vitara Brezza ZDi
CarDekho Assured
TrustMark 13
views12
2019 మారుతి Vitara Brezza
ZDi
37,613 kms డీజిల్మాన్యువల్
9.11 Lakh
Fixed Price
EMI @ 16,243
Maruti Vitara Brezza ZDi
CarDekho Assured
TrustMark 13
views13
2016 మారుతి Vitara Brezza
ZDi
1,25,683 kms డీజిల్మాన్యువల్
6 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,149
వీక్షించండి వాడిన కార్లు by nearby location
Maruti Vitara Brezza VDi
CarDekho Assured
TrustMark 14
2018 మారుతి Vitara Brezza
VDi
60,719 kmsడీజిల్మాన్యువల్
6.8 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,769
Maruti Vitara Brezza ZDi
CarDekho Assured
TrustMark 14
views134
2017 మారుతి Vitara Brezza
ZDi
82,513 kms డీజిల్మాన్యువల్
7.31 Lakh
Fixed Price
EMI @ 14,801
Maruti Vitara Brezza VDi Option
CarDekho Assured
TrustMark 15
views31
2018 మారుతి Vitara Brezza
VDi Option
82,299 kmsడీజిల్మాన్యువల్
6.23 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,615
Maruti Vitara Brezza LDi Option
CarDekho Assured
TrustMark 13
views1381
2017 మారుతి Vitara Brezza
LDi Option
70,473 kms డీజిల్మాన్యువల్
5.9 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,946
Maruti Vitara Brezza ZDi AMT
CarDekho Assured
TrustMark 15
views1
2018 మారుతి Vitara Brezza
ZDi AMT
37,901 kmsడీజిల్ఆటోమేటిక్
8.35 Lakh
Fixed Price
EMI @ 16,907
That's all folks
×
ఎంపికయ్యాయి
×
×
We need your సిటీ to customize your experience