ముంబై లో 134 Second Hand మారుతి స్విఫ్ట్ కార్లు

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 414 Cars
Maruti Swift VXI
CarDekho Assured
TrustMark 13
2013 మారుతి స్విఫ్ట్
VXI
83,193 kms పెట్రోల్మాన్యువల్
3.88 Lakh
Fixed Price
Maruti Swift VDI Optional
CarDekho Assured
TrustMark 13
2017 మారుతి స్విఫ్ట్
VDI Optional
51,267 kms డీజిల్మాన్యువల్
5.3 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,732
Maruti Swift VXI Optional
CarDekho Assured
TrustMark 16
2016 మారుతి స్విఫ్ట్
VXI Optional
1,534 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
5.1 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,327
Maruti Swift VDI
CarDekho Assured
TrustMark 13
2016 మారుతి స్విఫ్ట్
VDI
89,758 kmsడీజిల్మాన్యువల్
5.36 Lakh
Fixed Price
EMI @ 10,843
Maruti Swift VDI BSIV
CarDekho Assured
TrustMark 15
2014 మారుతి స్విఫ్ట్
VDI BSIV
1,17,010 kmsడీజిల్మాన్యువల్
4.36 Lakh
Fixed Price
EMI @ 8,818
Maruti Swift ZXI BSIV
CarDekho Assured
TrustMark 13
views2
2015 మారుతి స్విఫ్ట్
ZXI BSIV
33,068 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
4.76 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,648
Maruti Swift LDI BSIV
CarDekho Assured
TrustMark 9
2016 మారుతి స్విఫ్ట్
LDI BSIV
55,576 kmsడీజిల్మాన్యువల్
4.91 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,932
Maruti Swift VDI
CarDekho Assured
TrustMark 14
views1
2013 మారుతి స్విఫ్ట్
VDI
91,587 kms డీజిల్మాన్యువల్
4.17 Lakh
Fixed Price
Maruti Swift ZXI
CarDekho Assured
TrustMark 14
2014 మారుతి స్విఫ్ట్
ZXI
70,471 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
3.95 Lakh
Fixed Price
EMI @ 7,998
Maruti Swift VXI
CarDekho Assured
TrustMark 13
2013 మారుతి స్విఫ్ట్
VXI
24,400 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
4.35 Lakh
Fixed Price
Maruti Swift VDI
CarDekho Assured
TrustMark 16
2013 మారుతి స్విఫ్ట్
VDI
78,596 kmsడీజిల్మాన్యువల్
3.95 Lakh
Fixed Price
Maruti Swift VXI BSIV
CarDekho Assured
TrustMark 11
2015 మారుతి స్విఫ్ట్
VXI BSIV
29,252 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
4.82 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,770
వీక్షించండి వాడిన కార్లు by bodytype
Maruti Swift VXI
CarDekho Assured
TrustMark 13
2013 మారుతి స్విఫ్ట్
VXI
61,776 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
3.71 Lakh
Fixed Price
Maruti Swift VDI
CarDekho Assured
TrustMark 14
views2335
2014 మారుతి స్విఫ్ట్
VDI
78,866 kmsడీజిల్మాన్యువల్
4.6 Lakh
Fixed Price
EMI @ 9,314
Maruti Swift VXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views31
2014 మారుతి స్విఫ్ట్
VXI
35,000 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
4.35 Lakh
EMI @ 8,810
callMumbai
వీక్షించండి వాడిన కార్లు by nearby location
Maruti Swift ZDI
CarDekho Partner Car
TrustMark 9
views26
2011 మారుతి స్విఫ్ట్
ZDI
44,000 kmsడీజిల్మాన్యువల్
3.7 Lakh
callMumbai
Maruti Swift VXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 19
views466
2014 మారుతి స్విఫ్ట్
VXI
23,000 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
4.5 Lakh
EMI @ 9,112
callMumbai
Maruti Swift VDI BSIV
CarDekho Partner Car
TrustMark 13
views1066
2016 మారుతి స్విఫ్ట్
VDI BSIV
33,756 kmsడీజిల్మాన్యువల్
5.75 Lakh
EMI @ 11,643
callMumbai
Maruti Swift VDI BSIV
CarDekho Partner Car
TrustMark 7
views3607
2015 మారుతి స్విఫ్ట్
VDI BSIV
57,000 kmsడీజిల్మాన్యువల్
4.9 Lakh
EMI @ 9,922
callThane
Maruti Swift VXI
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views439
2015 మారుతి స్విఫ్ట్
VXI
28,000 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
4.65 Lakh
EMI @ 9,418
callMumbai
That's all folks
×
ఎంపికయ్యాయి
×
×
We need your సిటీ to customize your experience