బెంగుళూర్ లో 37 Second Hand మారుతి బాలెనో కార్లు

Best Quality Used Cars

  • TrustMark
    7 Days Money Back Guarantee
  • TrustMark
    6 months Comprehensive Warranty and RSA
  • TrustMark
    Easy Financing Options
View 382 Cars
Maruti Baleno 1.3 Alpha
CarDekho Assured
TrustMark 14
2017 మారుతి బాలెనో
1.3 Alpha
61,578 kmsడీజిల్మాన్యువల్
6.7 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,566
Maruti Baleno 1.2 Delta
CarDekho Assured
TrustMark 14
2015 మారుతి బాలెనో
1.2 Delta
15,011 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
5.95 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,038
Maruti Baleno Alpha Diesel
CarDekho Assured
TrustMark 13
2017 మారుతి బాలెనో
Alpha Diesel
57,391 kmsడీజిల్మాన్యువల్
7.41 Lakh
Fixed Price
EMI @ 14,994
Maruti Baleno 1.3 Delta
CarDekho Assured
TrustMark 14
2015 మారుతి బాలెనో
1.3 Delta
53,511 kmsడీజిల్మాన్యువల్
5.6 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,339
Maruti Baleno 1.2 Delta
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 12
views1918
2017 మారుతి బాలెనో
1.2 Delta
24,915 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
6.2 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,554
Maruti Baleno 1.2 Delta
CarDekho Assured
TrustMark 14
views1725
2018 మారుతి బాలెనో
1.2 Delta
41,335 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
6 Lakh
Fixed Price
EMI @ 12,149
Maruti Baleno 1.2 Alpha
CarDekho Assured
TrustMark 13
2018 మారుతి బాలెనో
1.2 Alpha
20,082 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
7.96 Lakh
Fixed Price
EMI @ 16,118
Maruti Baleno 1.2 Zeta
CarDekho Assured
TrustMark 14
2018 మారుతి బాలెనో
1.2 Zeta
29,155 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
6.51 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,182
Maruti Baleno Delta
CarDekho Assured
TrustMark 360°
TrustMark 12
views981
2016 మారుతి బాలెనో
Delta
36,638 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
5.5 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,137
Maruti Baleno 1.2 CVT Zeta
CarDekho Assured
TrustMark 13
views985
2017 మారుతి బాలెనో
1.2 CVT Zeta
71,318 kmsపెట్రోల్ఆటోమేటిక్
6.45 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,060
Maruti Baleno 1.2 Alpha
CarDekho Assured
TrustMark 14
2016 మారుతి బాలెనో
1.2 Alpha
28,863 kms పెట్రోల్మాన్యువల్
6.61 Lakh
Fixed Price
EMI @ 13,394
Maruti Baleno 1.2 Delta
CarDekho Assured
TrustMark 14
views1139
2016 మారుతి బాలెనో
1.2 Delta
30,870 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
5.9 Lakh
Fixed Price
EMI @ 11,946
వీక్షించండి వాడిన కార్లు by bodytype
Maruti Baleno 1.2 CVT Zeta
CarDekho Assured
TrustMark 14
2018 మారుతి బాలెనో
1.2 CVT Zeta
30,357 kms పెట్రోల్ఆటోమేటిక్
7.7 Lakh
Fixed Price
EMI @ 15,591
Maruti Baleno Zeta CVT
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views440
2018 మారుతి బాలెనో
Zeta CVT
23,000 kmsపెట్రోల్ఆటోమేటిక్
7.5 Lakh
EMI @ 15,186
callBangalore
Maruti Baleno Zeta CVT
CarDekho Partner Car
TrustMark 11
views1566
2017 మారుతి బాలెనో
Zeta CVT
34,000 kmsపెట్రోల్ఆటోమేటిక్
7.95 Lakh
EMI @ 16,097
callBangalore
వీక్షించండి వాడిన కార్లు by nearby location
Maruti Baleno 1.2 Zeta
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views1234
2018 మారుతి బాలెనో
1.2 Zeta
41,292 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
7.45 Lakh
EMI @ 15,085
callBangalore
Maruti Baleno 1.3 Alpha
CarDekho Partner Car
TrustMark 14
views223
2017 మారుతి బాలెనో
1.3 Alpha
46,000 kmsడీజిల్మాన్యువల్
7.85 Lakh
EMI @ 15,895
callBangalore
Maruti Baleno 1.2 Sigma
CarDekho Partner Car
TrustMark 10
views25
2017 మారుతి బాలెనో
1.2 Sigma
25,000 kmsపెట్రోల్మాన్యువల్
5.95 Lakh
EMI @ 12,048
callBangalore
Maruti Baleno Delta
CarDekho Partner Car
TrustMark 12
views107
2019 మారుతి బాలెనో
Delta
9,517 kms పెట్రోల్మాన్యువల్
6.75 Lakh
EMI @ 12,035
callBangalore
Maruti Baleno 1.2 CVT Zeta
CarDekho Partner Car
TrustMark 5
views264
2017 మారుతి బాలెనో
1.2 CVT Zeta
33,000 kmsపెట్రోల్ఆటోమేటిక్
7.25 Lakh
EMI @ 14,680
callBangalore
That's all folks
×
ఎంపికయ్యాయి
×
×
We need your సిటీ to customize your experience