వోక్స్వాగన్ పోలో Exquisite 1.5 TDI Highline

వోక్స్వాగన్ పోలో చిత్రాలు
 • రంగులు
 • +

యొక్క అవలోకనం :బ్రాండ్_ మోడల్ _ వేరియంట్ వోక్స్వాగన్ పోలో Exquisite 1.5 TDI Highline

 
 • ఎకానమీ
 • ప్రదర్శన
 • సామర్థ్యం
 • కంఫర్ట్
 • సేఫ్టీ
  • Rs
  • Mileage City (kmpl)
  • మైలేజ్ రోడ్(kmpl)
   • Exquisite 1.5 TDI Highline
    ప్రస్తుతం వీక్షిస్తున్నారు
   • 7.8 Lac*
   • 16.02
   • 20.14
   • జిటి-1-5-టిడిఐ
   • 9.3 Lac*
   • 17.9
   • 21.49
   • GT TDI Sport Edition
   • 9.3 Lac*
   • 17.9
   • 21.49
   • GT TSI Sport Edition
   • 9.1 Lac*
   • 14.8
   • 17.21
   • జిటి-టిఎస్ఐ
   • 9.1 Lac*
   • 14.8
   • 17.21
   • ALLSTAR 1.5 TDI
   • 8.8 Lac*
   • 16.02
   • 20.14
   • 1.5 TDI Highline Plus
   • 8.7 Lac*
   • 16.02
   • 20.14
   • Select 1.5 TDI Highline
   • 8.6 Lac*
   • 16.02
   • 20.14
   • 1-5-టిడిఐ-హైలైన్
   • 8.5 Lac*
   • 16.02
   • 20.14
   • 1-5-టిడిఐ-కంఫొర్ట్ లైన్
   • 7.8 Lac*
   • 16.02
   • 20.14
   • ALLSTAR 1.2 MPI
   • 7.3 Lac*
   • 14.12
   • 16.47
   • 1.2 MPI Highline Plus
   • 7.2 Lac*
   • 14.12
   • 16.47
   • Select 1.2 MPI Highline
   • 7.1 Lac*
   • 14.12
   • 16.47
   • 1-2-ఎంపిఐ-హైలైన్
   • 7.0 Lac*
   • 14.12
   • 16.47
   • Exquisite 1.2 MPI Highline
   • 6.9 Lac*
   • 14.12
   • 16.47
   • 1-5-టిడిఐ-ట్రెండ్ లైన్
   • 6.9 Lac*
   • 16.02
   • 20.14
   • 1-2-ఎంపిఐ-కంఫొర్ట్ లైన్
   • 6.1 Lac*
   • 14.12
   • 16.47
   • 1.2 MPI Anniversary Edition
   • 5.9 Lac*
   • 14.12
   • 16.47
   • 1-2-ఎంపిఐ-ట్రెండ్ లైన్
   • 5.4 Lac*
   • 14.12
   • 16.47

మరిన్ని వోక్స్వాగన్ పోలో