టాటా Tiago 1.2 Revotron XZ

టాటా Tiago చిత్రాలు
 • రంగులు
 • +

యొక్క అవలోకనం :బ్రాండ్_ మోడల్ _ వేరియంట్ టాటా Tiago 1.2 Revotron XZ

 
 • ఎకానమీ
 • ప్రదర్శన
 • సామర్థ్యం
 • కంఫర్ట్
 • సేఫ్టీ
  • Rs
  • Mileage City (kmpl)
  • మైలేజ్ రోడ్(kmpl)
   • 1.2 Revotron XZ
    ప్రస్తుతం వీక్షిస్తున్నారు
   • 4.9 Lac*
   • 19.22
   • 23.84
   • 1.05 Revotorq XZ
   • 5.7 Lac*
   • 23.28
   • 27.28
   • 1.05 Revotorq XZ WO Alloy
   • 5.5 Lac*
   • 23.28
   • 27.28
   • AMT 1.2 Revotron XZA
   • 5.3 Lac*
   • 19.24
   • 23.84
   • 1.05 Revotorq XT Option
   • 5.3 Lac*
   • 23.28
   • 27.28
   • Wizz 1.05 Revotorq
   • 5.3 Lac*
   • 23.28
   • 27.28
   • 1.05 Revotorq XT
   • 5.1 Lac*
   • 23.28
   • 27.28
   • 1.05 Revotorq XM Option
   • 5.0 Lac*
   • 23.28
   • 27.28
   • 1.05 Revotorq XM
   • 4.8 Lac*
   • 23.28
   • 27.28
   • 1.2 Revotron XZ WO Alloy
   • 4.8 Lac*
   • 19.22
   • 23.84
   • AMT 1.2 Revotron XTA
   • 4.7 Lac*
   • 19.24
   • 23.84
   • 1.05 Revotorq XE Option
   • 4.6 Lac*
   • 23.28
   • 27.28
   • 1.2 Revotron XT Option
   • 4.6 Lac*
   • 19.22
   • 23.84
   • Wizz 1.2 Revotron
   • 4.5 Lac*
   • 19.22
   • 23.84
   • 1.05 Revotorq XE
   • 4.4 Lac*
   • 23.28
   • 27.28
   • 1.2 Revotron XT
   • 4.4 Lac*
   • 19.22
   • 23.84
   • 1.2 Revotron XM Option
   • 4.3 Lac*
   • 19.22
   • 23.84
   • 1.2 Revotron XM
   • 4.3 Lac*
   • 19.22
   • 23.84
   • 1.2 Revotron XE Option
   • 3.9 Lac*
   • 19.22
   • 23.84
   • 1.05 Revotorq XB
   • 3.9 Lac*
   • 23.28
   • 27.28
   • 1.2 Revotron XE
   • 3.8 Lac*
   • 19.22
   • 23.84
   • 1.2 Revotron XB
   • 3.2 Lac*
   • 19.22
   • 23.84

మరిన్ని టాటా Tiago