రెనాల్ట్ KWID RXE

రెనాల్ట్ KWID చిత్రాలు
 • రంగులు

యొక్క అవలోకనం :బ్రాండ్_ మోడల్ _ వేరియంట్ రెనాల్ట్ KWID RXE

 
 • ఎకానమీ
 • ప్రదర్శన
 • సామర్థ్యం
 • కంఫర్ట్
 • సేఫ్టీ
  • Rs
  • Mileage City (kmpl)
  • మైలేజ్ రోడ్(kmpl)
   • RXE
    ప్రస్తుతం వీక్షిస్తున్నారు
   • 3.0 Lac*
   • 22.89
   • 25.17
   • Climber 1.0 AMT
   • 4.4 Lac*
   • 20.04
   • 24.04
   • 1.0 RXT Optional AMT
   • 4.2 Lac*
   • 21.09
   • 24.04
   • Climber 1.0 MT
   • 4.2 Lac*
   • 19.01
   • 23.01
   • 1.0 RXT 02 Anniversary Edition
   • 3.9 Lac*
   • 19.89
   • 23.01
   • 1.0 RXT Optional
   • 3.9 Lac*
   • 19.89
   • 23.01
   • 1.0 RXT
   • 3.8 Lac*
   • 19.89
   • 23.01
   • AMT RXL
   • 3.7 Lac*
   • 22.89
   • 24.04
   • RXT 02 Anniversary Edition
   • 3.7 Lac*
   • 22.89
   • 25.17
   • RXT Driver Airbag Option
   • 3.7 Lac*
   • 22.89
   • 25.17
   • 1.0 RXL 02 Anniversary Edition
   • 3.6 Lac*
   • 19.89
   • 23.01
   • RXT
   • 3.6 Lac*
   • 22.89
   • 25.17
   • 1.0 RXL
   • 3.4 Lac*
   • 19.89
   • 23.01
   • RXL 02 Anniversary Edition
   • 3.4 Lac*
   • 22.89
   • 25.17
   • RXE Radio Option
   • 3.3 Lac*
   • 22.89
   • 25.17
   • RXL
   • 3.2 Lac*
   • 22.89
   • 25.17
   • STD
   • 2.6 Lac*
   • 22.89
   • 25.17

మరిన్ని రెనాల్ట్ KWID