రెనాల్ట్ డస్టర్ ఆర్ఎక్స్ జెడ్-ఏడబ్ల్యూడి

రెనాల్ట్ డస్టర్ చిత్రాలు
 • రంగులు
 • +

యొక్క అవలోకనం :బ్రాండ్_ మోడల్ _ వేరియంట్ రెనాల్ట్ డస్టర్ ఆర్ఎక్స్ జెడ్-ఏడబ్ల్యూడి

 
 • ఎకానమీ
 • ప్రదర్శన
 • సామర్థ్యం
 • కంఫర్ట్
 • సేఫ్టీ
  • Rs
  • Mileage City (kmpl)
  • మైలేజ్ రోడ్(kmpl)
   • ఆర్ఎక్స్ జెడ్-ఏడబ్ల్యూడి
    ప్రస్తుతం వీక్షిస్తున్నారు
   • 14.3 Lac*
   • 16.1
   • 19.72
   • 110PS Diesel RxZ AWD
   • 13.6 Lac*
   • 16.1
   • 19.72
   • 110PS Diesel RXZ Option
   • 13.1 Lac*
   • 16.1
   • 19.64
   • ఆర్ఎక్స్ఎల్-ఏడబ్ల్యూడి
   • 13.1 Lac*
   • 16.1
   • 19.72
   • 110PS Diesel RxZ Plus
   • 13.1 Lac*
   • 16.1
   • 19.64
   • 110PS Diesel RxZ AMT
   • 12.9 Lac*
   • 16.1
   • 19.6
   • 110PS Diesel RxL AMT
   • 12.7 Lac*
   • 16.1
   • 19.6
   • 110PS Diesel RxZ
   • 12.3 Lac*
   • 16.1
   • 19.6
   • 110PS Diesel RxL Explore
   • 12.1 Lac*
   • 16.1
   • 19.64
   • 110PS Diesel RxL
   • 12.0 Lac*
   • 16.1
   • 19.6
   • 85PS Diesel RxL Option
   • 12.0 Lac*
   • 16.1
   • 19.87
   • SANDSTORM RXS 110 PS
   • 11.7 Lac*
   • 16.1
   • 19.87
   • 85PS Diesel RxZ
   • 11.5 Lac*
   • 16.1
   • 19.87
   • 85PS Diesel RxL Plus
   • 11.2 Lac*
   • 16.1
   • 19.87
   • 85PS Diesel RxL
   • 11.2 Lac*
   • 16.1
   • 19.87
   • 85PS Diesel RxL Explore
   • 11.0 Lac*
   • 16.1
   • 19.87
   • SANDSTORM RXS 85 PS
   • 10.9 Lac*
   • 16.1
   • 19.87
   • 85PS Diesel RxS
   • 10.6 Lac*
   • 16.1
   • 19.87
   • Petrol RxL
   • 10.1 Lac*
   • 10.4
   • 13.06
   • Petrol RXS CVT
   • 10.1 Lac*
   • 10.99
   • 14.99
   • 85PS Diesel RxE
   • 9.5 Lac*
   • 16.1
   • 19.87
   • 85PS Diesel STD
   • 9.3 Lac*
   • 16.1
   • 19.87
   • Petrol RxE
   • 9.3 Lac*
   • 10.4
   • 13.06
   • 1.5 Petrol RXL
   • 9.2 Lac*
   • 10.19
   • 14.19
   • 1.5 Petrol RXE
   • 8.4 Lac*
   • 10.19
   • 14.19

మరిన్ని రెనాల్ట్ డస్టర్