మారుతి Baleno 1.2 CVT Delta

మారుతి Baleno చిత్రాలు
 • రంగులు
 • +

యొక్క అవలోకనం :బ్రాండ్_ మోడల్ _ వేరియంట్ మారుతి Baleno 1.2 CVT Delta

 
 • ఎకానమీ
 • ప్రదర్శన
 • సామర్థ్యం
 • కంఫర్ట్
 • సేఫ్టీ
  • Rs
  • Mileage City (kmpl)
  • మైలేజ్ రోడ్(kmpl)
   • 1.2 CVT Delta
    ప్రస్తుతం వీక్షిస్తున్నారు
   • 7.0 Lac*
   • 17.8
   • 21.4
   • 1.3 Alpha
   • 8.4 Lac*
   • 22.59
   • 27.39
   • RS
   • 8.3 Lac*
   • 18.1
   • 21.1
   • 1.2 CVT Alpha
   • 8.3 Lac*
   • 17.8
   • 21.4
   • 1.3 Zeta
   • 7.7 Lac*
   • 22.59
   • 27.39
   • 1.2 CVT Zeta
   • 7.6 Lac*
   • 17.8
   • 21.4
   • 1.2 Alpha
   • 7.2 Lac*
   • 17.8
   • 21.4
   • 1.3 Delta
   • 7.1 Lac*
   • 22.59
   • 27.39
   • 1.2 Zeta
   • 6.5 Lac*
   • 17.8
   • 21.4
   • 1.3 Sigma
   • 6.4 Lac*
   • 22.59
   • 27.39
   • 1.2 Delta
   • 5.9 Lac*
   • 17.8
   • 21.4
   • 1.2 Sigma
   • 5.2 Lac*
   • 17.8
   • 21.4

మరిన్ని మారుతి Baleno