హ్యుందాయ్ ఎక్సెంట్ 1.2 CRDi E Plus

హ్యుందాయ్ ఎక్సెంట్ చిత్రాలు
 • రంగులు
 • +

యొక్క అవలోకనం :బ్రాండ్_ మోడల్ _ వేరియంట్ హ్యుందాయ్ ఎక్సెంట్ 1.2 CRDi E Plus

 
 • ఎకానమీ
 • ప్రదర్శన
 • సామర్థ్యం
 • కంఫర్ట్
 • సేఫ్టీ
  • Rs
  • Mileage City (kmpl)
  • మైలేజ్ రోడ్(kmpl)
   • 1.2 CRDi E Plus
    ప్రస్తుతం వీక్షిస్తున్నారు
   • 6.8 Lac*
   • 21.4
   • 25.4
   • 1-1-సి ఆర్ డి ఐ-ఎస్ ఎక్స్-ఆప్షన్
   • 8.4 Lac*
   • 18.9
   • 24.4
   • 1.2 CRDi SX Option
   • 8.4 Lac*
   • 21.4
   • 25.4
   • 1.2 Kappa SX Option AT
   • 8.2 Lac*
   • 15.7
   • 19.1
   • 1-2-కప్పా-ఏటి-ఎస్ ఎక్స్-ఆప్షన్
   • 8.1 Lac*
   • 12.4
   • 16.9
   • 1-1-సి ఆర్ డి ఐ -ఎస్ ఎక్స్
   • 7.7 Lac*
   • 18.9
   • 24.4
   • 1.2 CRDi SX
   • 7.6 Lac*
   • 21.4
   • 25.4
   • 1.1 CRDi S Celebration Edition
   • 7.5 Lac*
   • 18.9
   • 24.4
   • 1-2-కప్పా-ఎస్ ఎక్స్-ఆప్షన్
   • 7.4 Lac*
   • 15.7
   • 19.1
   • 1.2 VTVT SX Option
   • 7.4 Lac*
   • 16.14
   • 20.14
   • 1.2 Kappa SX Option CNG
   • 7.4 Lac*
   • 18
   • 25
   • 1-1-సి ఆర్ డి ఐ-ఎస్
   • 7.3 Lac*
   • 18.9
   • 24.4
   • 1.2 Kappa S AT
   • 7.2 Lac*
   • 15.7
   • 19.1
   • 1.2 CRDi S
   • 7.2 Lac*
   • 21.4
   • 25.4
   • 1.2 VTVT S AT
   • 7.0 Lac*
   • 13.36
   • 17.36
   • 1-1-సి ఆర్ డి ఐ-ఎస్-ఆప్షన్
   • 6.8 Lac*
   • 18.9
   • 24.4
   • 1.2 Kappa S CNG
   • 6.7 Lac*
   • 18
   • 25
   • 1-2-కప్పా-ఎస్ ఎక్స్
   • 6.7 Lac*
   • 15.7
   • 19.1
   • 1.2 VTVT SX
   • 6.7 Lac*
   • 16.14
   • 20.14
   • 1.2 Kappa SX CNG
   • 6.6 Lac*
   • 18
   • 25
   • 1.2 Kappa S Celebration Edition
   • 6.6 Lac*
   • 15.7
   • 19.1
   • 1-1-సి ఆర్ డి ఐ-బేస్
   • 6.5 Lac*
   • 18.9
   • 24.4
   • 1-2-కప్పా-ఎస్
   • 6.4 Lac*
   • 15.7
   • 19.1
   • 1.2 CRDi E
   • 6.3 Lac*
   • 21.4
   • 25.4
   • 1.2 VTVT S
   • 6.2 Lac*
   • 16.14
   • 20.14
   • 1.2 VTVT E Plus
   • 5.9 Lac*
   • 16.14
   • 20.14
   • 1-2-కప్పా-ఎస్-ఆప్షన్
   • 5.9 Lac*
   • 15.7
   • 19.1
   • 1-2-కప్పా-బేస్
   • 5.6 Lac*
   • 15.7
   • 19.1
   • 1.2 Kappa Base CNG
   • 5.4 Lac*
   • 18
   • 25
   • 1.2 VTVT E
   • 5.3 Lac*
   • 16.14
   • 20.14

మరిన్ని హ్యుందాయ్ ఎక్సెంట్