హ్యుందాయ్ వెర్నా 4S Fluidic 1.6 CRDI AT SX Option

హ్యుందాయ్ వెర్నా చిత్రాలు
 • రంగులు
 • +

యొక్క అవలోకనం :బ్రాండ్_ మోడల్ _ వేరియంట్ హ్యుందాయ్ వెర్నా 4S Fluidic 1.6 CRDI AT SX Option

 
 • ఎకానమీ
 • ప్రదర్శన
 • సామర్థ్యం
 • కంఫర్ట్
 • సేఫ్టీ
  • Rs
  • Mileage City (kmpl)
  • మైలేజ్ రోడ్(kmpl)
   • 4S Fluidic 1.6 CRDI AT SX Option
    ప్రస్తుతం వీక్షిస్తున్నారు
   • 13.7 Lac*
   • 16.04
   • 19.08
   • 1-6-సి ఆర్ డి ఐ-ఏటి-ఎస్ ఎక్స్
   • 12.9 Lac*
   • 16.04
   • 19.08
   • CRDi 1.6 AT SX Plus
   • 12.8 Lac*
   • -
   • 21.02
   • 4S Fluidic 1.6 CRDI SX Option
   • 12.8 Lac*
   • 19.9
   • 23.9
   • CRDi 1.6 SX Option
   • 12.6 Lac*
   • -
   • 24.75
   • VTVT 1.6 AT SX Option
   • 12.4 Lac*
   • -
   • 15.92
   • 4S Fluidic 1.6 CRDi AT S
   • 11.7 Lac*
   • 15.12
   • 19.08
   • CRDi 1.6 AT EX
   • 11.6 Lac*
   • -
   • 21.02
   • 1-6-సి ఆర్ డి ఐ -ఎస్ ఎక్స్
   • 11.5 Lac*
   • 19.9
   • 23.9
   • CRDi 1.6 SX
   • 11.3 Lac*
   • -
   • 24.75
   • 4S Fluidic 1.6 VTVT SX Option
   • 11.3 Lac*
   • 14
   • 17.01
   • VTVT 1.6 SX Option
   • 11.3 Lac*
   • -
   • 17.7
   • 1-6-సి ఆర్ డి ఐ-ఎస్-ఆప్షన్
   • 11.2 Lac*
   • 19.9
   • 23.9
   • 4S Fluidic 1.6 VTVT AT SX
   • 11.1 Lac*
   • 14
   • 17.01
   • 1-6-సి ఆర్ డి ఐ-ఎస్
   • 10.7 Lac*
   • 19.9
   • 23.9
   • 1-6-విటివిటి-ఏటి-ఎస్-ఆప్షన్
   • 10.6 Lac*
   • 13.4
   • 17.1
   • VTVT 1.6 AT EX
   • 10.4 Lac*
   • -
   • 15.92
   • 4S Fluidic 1.6 VTVT AT S
   • 10.4 Lac*
   • 14
   • 17.01
   • CRDi 1.6 EX
   • 10.2 Lac*
   • -
   • 24.75
   • 1-6-ఎస్ ఎక్స్-విటివిటి
   • 10.2 Lac*
   • 14
   • 17.01
   • 1-6-విటివిటి-ఎస్-ఆప్షన్
   • 9.8 Lac*
   • 14
   • 17.01
   • VTVT 1.6 SX
   • 9.6 Lac*
   • -
   • 17.7
   • 1-4-సి ఆర్ డి ఐ
   • 9.5 Lac*
   • 20.8
   • 24.8
   • 1-6-విటివిటి-ఎస్
   • 9.4 Lac*
   • 14
   • 17.01
   • CRDi 1.6 E
   • 9.4 Lac*
   • -
   • 24.75
   • VTVT 1.6 EX
   • 9.2 Lac*
   • -
   • 17.7
   • 1-4-విటివిటి
   • 8.2 Lac*
   • 14.21
   • 17.43
   • VTVT 1.6 E
   • 7.9 Lac*
   • -
   • 17.7

మరిన్ని హ్యుందాయ్ వెర్నా