హ్యుందాయ్ గ్రాండ్-ఐ10 సి ఆర్ డి ఐ-ఆస్టా-ఆప్షన్

హ్యుందాయ్ గ్రాండ్-ఐ10 చిత్రాలు
 • రంగులు
 • +

యొక్క అవలోకనం :బ్రాండ్_ మోడల్ _ వేరియంట్ హ్యుందాయ్ గ్రాండ్-ఐ10 సి ఆర్ డి ఐ-ఆస్టా-ఆప్షన్

 
 • ఎకానమీ
 • ప్రదర్శన
 • సామర్థ్యం
 • కంఫర్ట్
 • సేఫ్టీ
  • Rs
  • Mileage City (kmpl)
  • మైలేజ్ రోడ్(kmpl)
   • సి ఆర్ డి ఐ-ఆస్టా-ఆప్షన్
    ప్రస్తుతం వీక్షిస్తున్నారు
   • 7.3 Lac*
   • 21
   • 24
   • 1.2 CRDi Asta
   • 7.3 Lac*
   • 19.23
   • 24
   • Asta Option AT
   • 7.1 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • సి ఆర్ డి ఐ-ఆస్టా
   • 6.9 Lac*
   • 21
   • 24
   • CRDi Sportz Celebration Edition
   • 6.9 Lac*
   • 21
   • 24
   • 1.2 CRDi Sportz Option
   • 6.9 Lac*
   • 19.23
   • 24
   • సి ఆర్ డి ఐ-స్పోర్ట్స్
   • 6.8 Lac*
   • 21
   • 24
   • Asta Option CNG
   • 6.8 Lac*
   • 18
   • 25
   • 1.2 Kappa Sportz Option AT
   • 6.8 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • ఏ టి-ఆస్టా
   • 6.7 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • 1.2 CRDi Sportz
   • 6.6 Lac*
   • 21
   • 24
   • ఆస్టా-ఆప్షన్
   • 6.4 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • 1.2 Kappa Asta
   • 6.4 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • సి ఆర్ డి ఐ-మాగ్నా
   • 6.3 Lac*
   • 21
   • 24
   • Magna AT
   • 6.2 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • 1.2 CRDi Magna
   • 6.1 Lac*
   • 19.23
   • 24
   • సి ఆర్ డి ఐ-ఎరా
   • 6.0 Lac*
   • 21
   • 24
   • Sportz Celebration Edition
   • 5.9 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • 1.2 Kappa Sportz Option
   • 5.9 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • Asta CNG
   • 5.9 Lac*
   • 18
   • 25
   • ఆస్టా
   • 5.9 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • 1.2 Kappa Magna AT
   • 5.9 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • స్పోర్ట్స్
   • 5.9 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • 1.2 CRDi Era
   • 5.7 Lac*
   • 19.23
   • 24
   • Sportz CNG
   • 5.6 Lac*
   • 18
   • 25
   • 1.2 Kappa Sportz
   • 5.6 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • 1.0 Kappa LPG Magna
   • 5.5 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • మాగ్నా
   • 5.4 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • Magna CNG
   • 5.2 Lac*
   • 18
   • 25
   • 1.2 Kappa Magna
   • 5.2 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • ఎరా
   • 5.1 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • Era CNG
   • 5.0 Lac*
   • 18
   • 25
   • 1.2 Kappa Era
   • 4.5 Lac*
   • 15.9
   • 18.9

మరిన్ని హ్యుందాయ్ గ్రాండ్-ఐ10