1 టయోటా వర్తకులమువత్తుపువా

 

1 టయోటా వర్తకులమువత్తుపువా

  
Nippon Toyota

Mekkadampu P.o,valakom, Nr. Mekkadambu Panchayath Bus Stop, Muvattupuzha, Kerala 686661, మువత్తుపువా, కేరళ 686661