4 టాటా వర్తకులకోలకతా

 

4 టాటా వర్తకులకోలకతా

  
K B Motors

63c, Ballygunge Circular Road, Rowland Row, Dominos Pizza, Kolkata, West Bengal 700019, కోలకతా, పశ్చిమ-బెంగాళ్ 700019

Lexus Motors

209, Ajc Bose Road, Elgin, Hp Spreed Mart, Kolkata, West Bengal 700017, కోలకతా, పశ్చిమ-బెంగాళ్ 700017

R D Motors

H-116F,149, B.t.road, P.o-kamarhati, Preimer Maruti Sales & Service Showroom, Kolkata, West Bengal 700002, కోలకతా, పశ్చిమ-బెంగాళ్ 700002

Dulichand Motors

686, Anandapur E M Bypass, Shrachi Tower, Kolkata, West Bengal 700107, కోలకతా, పశ్చిమ-బెంగాళ్ 700107