2 టాటా వర్తకులఖమ్మం

 

2 టాటా వర్తకులఖమ్మం

  
Venkataramana Automobiles

V.v.c. Gardens, Opp. Mamta General Hospital, Khammam, Telangana 507001, ఖమ్మం, తెలంగాణ 507001

Venkata Ramana Automobiles

Nizampet, Near Vengala Rao Park,opp. Krishna Theatre, Khammam, Telangana 507003, ఖమ్మం, తెలంగాణ 507003